How to choose a "smart" TV worth buying for yourself
(bilingual, in PolishDla polskiej wersji kliknij na ta flage and EnglishFor English version click on this flag)
(Some parts still are in the process of translating into English)
Updated: 2020/12/17

Latest update: allMenu 1:

(Choice of language:)


(Index page:)

Index

(In English
here:)

"Smart" television sets

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

"Smart" TVs

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Po polsku
na tej witrynie:)

"Smart" telewizor

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

"Smart" TV

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Krótkie "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3: (Alternative addresses of this web page:)

(On paid server:)

pajak.org.nz

(On free hosting but with FTP:)

drobina.rf.gd

gravity.ezyro.com

magnokraft.ihostfull.com

nirwana.hstn.me

geocities.ws/immortality

(Rarely updated:)

tornados2005.narod.ru

totalizm.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 4".)


PREFACE:
In 1985 I published an extraordinary scientific theory, which a few months later turned out to be the scientific Theory of Everything that was sought after since centuries. At the time of its development and the first publication, I named it the "Concept of Dipolar Gravity". In turn its second name the "Theory of Everything" (of 1985) I started to add to its descriptions a few months later - i.e. when I was surprised to discover that it has the power to answer practically all possible questions. In 1997, using the opportunities created by my professorship on the close to nature tropical island of Borneo, I decided to experimentally test the postulate of my "Theory of Everything of 1985", which suggested that there exists an intelligent counterpart for stupid forms of energy that we know from the findings of physics. Initially, I called this intelligent energy "zwow" from the Polish words "zasób wolnej woli" (meaning "capacity of free will"). And so, in Borneo I undertook the implementation of an extraordinary empirical experiment, the aim of which was to raise in myself the level of this particular kind of intelligent energy - the existence of which was strongly suggested by my scientific "Theory of Everything from 1985". In turn, when in order to fulfill the requirements of this experiment, I was already doing a "heavy physical toil" motivated solely by the good of our "neighbors" for a number of months, means a labor which I pedantically tried to fulfill all God's commandments and requirements written in the Bible, while being in the middle of the task that I imposed on that particular day on myself as part of this toil, and having muscles that were already significantly painful from effort and fatigue, while my shirt was wet with sweat squeezed out by hard work in the middle of a hot day in the Bornean tropics, suddenly I felt as if I was struck by some "lightning bolt of happiness". My body almost fainted and unspeakable happiness burst from somewhere inside me with such force that I had to sit down and wait for my body to get used to this extraordinary feeling of happiness and a kind of spiritual pleasure with an intensity that is simply impossible to describe. In turn when this strange happiness did NOT disappear for the next days and then weeks, I started to fall into a kind of "panic". In my youth I read that there is an African "tsetse" fly, a bite of which caused the disease of perpetual "coma" which ended in death. So because the tropical island of Borneo on which I carried out this my private experiment with physically performed heavy "moral work" is full of strange insects and extraordinary diseases, I started to fear that perhaps I was bitten by some local "fly" related to the African "tse-tse", which, however, instead of a constant "coma", caused a lasting feeling of happiness. So I started to frantically search in the literature of the university in which I worked then as a professor of mechanical engineering, to find out what is this extraordinary happiness that I constantly experienced. In this way I discovered that the performed in my experiment hard physical work for highly moral motivations (which in order to emphasize the role of these motivations I started to call then the "moral work"), generates in people an increase in intelligent energy initially called "zwow" (later its name I renamed to "moral energy") - the exceeding with the level of which intelligent energy the "threshold value" of around 1200 [hps] causes the phenomenon of long-term happiness of earned nirvana.
       As a result of further research and experiments with this personally experienced totaliztic nirvana that lasted continually for around 9 months and ended only because ended my professorship in close to nature island of Borneo, I managed to collect a whole range of discoveries and facts about the very phenomenon of earned nirvana. Thus, after my return to New Zealand, I understood that the intelligent "moral energy" which, due to the physical performance of heavy "moral work", accumulates in such a working person, and then its outflow through "chakras" causes the phenomenon of feeling the overpowering happiness of nirvana, most probably was pre-programmed into souls and bodies of people to replace the currently used "money" as compensation for hard work done with morally correct motivations. In this way the idea of a new political system was born, which I named the "nirvana political system", while detailed descriptions of which I published in a number of my publications, including that item #C7 from my web page named nirvana.htm, publications linked from that item #C7, and also blogs of totalizm. Unfortunately, the publishing of descriptions of the "nirvana political system" brought to me mainly various hidden persecutions and institutional blocking and disgusting results of my research. After all, the goal of the "nirvana political system" is to completely eliminate from the use of the to-date "money" scarcely allocated to working people by imperfect human superiors and by "elites", and to replace "money" with "moral energy" extremely justly generated by programs prepared by God. This in turn will cause the equalization of all people and the disappearance from Earth of the so-called "elites" and "rich". Meanwhile, some people, for whom having "money" enables easy and sluggish lifestyle spent at banquets, intrigues, controlling and dictating to others, etc., do NOT really enjoy the chance to replace their wealth with "moral energy" that needs to be generated by many "hours of physical struggle" [hps]. Nevertheless, I recommend the reader to look at the descriptions of that item #C7 because it will immensely extend the understanding of the world in which we live.
       The reflections and analyzes that I carried out in order to develop this "nirvana political system" designed for us by God, allowed me to discover that all existing political systems on Earth, including the present capitalism and communism, operate on the principle of "forcing" ("extortion") of labour from people through the use of "money" or "fear". On the other hand, the "moral energy" and the happiness of nirvana that it induces, allows for shifting the country or even the entire humanity from this "forced" labour into completely "voluntary" work - without simultaneously reducing its efficiency, quality, etc. But most importantly, the idea of "nirvana political system" allows us to understand, that the most important goal of the ruling elites in every political system to-date (including NOT only capitalism, but also communism) is to "force" and to "exploit" the rest of the population in various clever ways. In turn one of the first victims of this "extortion" and "exploitation", which is already chronic in our civilization, is that e.g. we are increasingly often "forced" to watch in today's television only what the elites decide that it is in their interest that we watch it, and at the same time we are forced to additionally "pay" for this watching. Unfortunately, this "forcing" increasingly distances us from what God commands us to watch and do - see verse 4:8 from the Bible quoted in items #B1 and #E1 of this web page. Therefore, it is in our interest that we take care of preserveing our human beliefs, views and preferences and instead of watching on TV what is "forced" upon us by elites distorted by the wealth and what distances us from God's commandments (e.g. from the commandment "You shall not kill" - see verse 20:13 from the Biblical "Book of Exodus") we can begin to watch what the "organ of conscience" tells us, or what we want and consider appropriate to watch. But in order to be able to switch our viewing in such a way, we need NOT a TV set that shows only propaganda programs produced by the elites in order to be able to "force" them onto us and "sell" them for an additional fee, but we need a TV set which nowadays is sold under the name of "smart" TV - as some of the versions of such "smart TV allow us to watch without additional payment whatever we consider appropriate. (However NOT every "smart" TV actually meets the requirements of being "smart" - see item #E1 below.) This web page describes how to find and choose for purchase such a "smart" TV. After all, in order to be able to continue deceiving us, under the name of "smart" TV, are also sold TV sets, which still secretly force us to watch what and still exploit us by forcing us to pay additional fees for whatever we watch.


Part #A: Introductory information about this web page:

      


#A1. Goals of this web page:

       The main goal of this web page and the illustrative material that I have shown here to the reader, is to advise on what to pay special attention to when choosing which model of "smart" TV one should buy, so that on the one hand this TV allows the buyer to use all the achievements of television to access everything that may interest him/her in the Internet and that is still open to viewing, on the other hand, it allows to prevent various corporations from "exploiting" the viewer by charging additional fees for what is also available for free, and from "forcing" the user what he/she should, or should NOT, be allowed to watch.

       Unfortunately, except for item #E1 from "part #E" below, the rest of descriptions of this web page still await translation into English. Until I find the time required to complete this precise translation, the reader can gain a rough idea as to what this web page is all about by having a look at the links provided above in "Preface", or at items-headings, captions under illustrations, videos, as well as the English introduction to this web page (already in English), or by using one of these free online programs for translation between languages to personally translate into the reader's native language the content of the Polish version of this web page already published under the named (and address) of smart_tv.htm (which in future may be translated below). Alternatively, the reader may have a look at post with number #329E published in the "blogs of totalizm" (available at addresses provided in item #Z2 below on this web page) and also re-published in "volume R" from my publication [13] available through the Polish web page named tekst_13.htm - in which publication [13] the post (in English) based on content of this web page, may be published some time before I have a spare moment to adapt it as the text published below.Part #B: The role of television in the formation of "patterns of behavior" for people watching it - that is, what is really all about buying your own "smart" TV set:

      


#B1. "What programs you watch on your TV, this is the kind of person you are" - means the influence of "patterns of behavior" on our lives:

       Anglicy mają to sprawdzone w tysiącletnim działaniu przysłowie, stwierdzające że "You are what you eat". Jak się jednak okazuje, przysłowie to utrzymuje swoją ważność NIE tylko w odniesieniu do tego co dosłownie zjadamy swymi ustami, ale także w najbardziej ogólnym zrozumieniu naszej konsumpcji - w tym w odniesieniu na co patrzymy, jakich ludzi podziwiamy, jakie programy telewizyjne ogladamy, jakie gry komputerowe nas bawią, jakie zabawki kupujemy sobie lub naszym dzieciom, co na siebie ubieramy, itp. Wszystko to bowiem spełnia dla nas rolę "wzorców postępowania". Z kolei owe wzorce podświadomie potem stają się wytycznymi dla naszego postępowania - co nieco szerzej i dokładniej opisałem w (7f) z punktu #C7 swej innej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm.
       Biblia jest bardzo precyzyjna jakim "wzorcom postępowania" powinniśmy poświęcać swoją uwagę. Przykładowo, w wersecie 4:8 z "Listu do Filipian" rekomenduje nam ona - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym - to miejcie na myśli". Podobne zalecenie przekazuje ludzkości słynna Maksyma Konfucjusza: "NIE patrz na to co jest przeciwstawne do przyzwoitości, ...". wyjaśniona dokładniej w podpisie pod "Fig. #A1" ze strony immortality_pl.htm. Czy jednak dzisiejsza ludzkość przestrzega tych budujących postęp wzorców postępowania jakie wskazują właściwy kierunek dla naszego ucywilizowania? Wystarczy spojrzeć na ekrany naszych telewizorów w dowolnej chwili aby znaleźć na to odpowiedź. Nieustające "wymuszanie" czegoś od bliźnich, oraz ich straszenie, zamęczanie i zabijanie, wojny, strzelaniny, niemoralność, przestępczość, gwałty, poniżanie, pieniądze, eksploatowanie innych, bogacenie się, niszczenie natury - to są "wzorce postępowania" jakimi jesteśmy karmieni na codzień przez naszą TV! Wyniki zaś są doskonale widoczne - coraz bardziej boimy się wyjść na ulicę, oraz coraz częściej nasze tam wyjście kończy się tragicznie. Największy więc czas aby zmienić "wzorce postępowania" jakie oglądamy w telewizji na codzień? Jak zaś to uczynić wyjaśnię w punkcie #E1 niniejszej strony, zaś szerzej przedyskutuję w reszcie tej strony.


Part #C: The history of my struggles to have a TV set that would allow me to decide and choose what I will watch in high-quality image without being a victim of "forcing" or "exploitation" by multimedia corporations:

      


#C1. The struggle for the ability of comfortable viewing in good quality TV what I choose without being "exploited" with additional fees for what I watch, for me began in 2013 when I purchased my first "smart" TV from LG and started programming my own (easy to be replicated by other people) "Apps" that allowed me to use that TV efficiently and freely:

       W dniu 16 listopada 2013 roku zakupiłem swój pierwszy "smart" TV. Był to 42-calowy TV koreańskiej firmy LG typu 42LA6230-TB. Miał on wszytkie cechy i możliwości jakie opisałem w punkcie #E1 poniżej na tej stronie. Jego wyszukanie i zidentyfikowanie zajęło mi kilka miesięcy. Jednak wysiłek ów był warty włożenia, bowiem telewizor ten pozwalał mi na "NIE narzucane" przez nikogo ani na "NIE eksploatowane" dodatkowymi opłatami oglądanie tego co ja sam wybrałem, a NIE co siłą "narzucają" ludziom dzisiejsze elity. Telewizor ten działał poprawnie i pomagał mi w moich badaniach aż do dnia 2020/8/8 - czyli przez 6 lat 8 miesięcy i 25 dni. Część historii swych zmagań dokonywanych z jego użyciem opisałem na stronie internetowej o nazwie p_instrukcja.htm. Powinienem tu dodać, że gdyby w NZ sprzedawano telewizory tak jak czyniono to w komunistycznej Polsce, mianowicie gdyby telewizory dostarczano wraz z kopiami dokumentacji (schematami) połączeń i parametrów ich podzespołów elektronicznych, a ponadto gdyby w NZ podobnie jak w komunistycznej Polsce każdemu wolno było zakupywać podzespoły elektroniczne nawet jeśli NIE posiada "licencji" elektronika ani własnego przedsiębiorstwa elektronicznego, wówczas zapewne NIE byłbym zmuszony zezłomować tamtego telewizora LG już po niecałych 7 latach - przyczyniając się jego nie recyklinowalnym w NZ "wrakiem" do dodatkowego zaśmiecania naturalnego środowiska. Sam bowiem zapewne byłbym w stanie go naprawić. Wszakże jeszcze w Polsce sam byłem w stanie naprawiać posiadany wówczas TV, a od tego czasu moja wiedza się powiększyła m.in. wykładaniem elektroniki na poziomie uniwersytetu technicznego. Jednak w NZ istnieją takie prawa i warunki, że jeśli TV się zepsuje, normalnie NIE pozostaje żadne inne wyjście poza jego wyrzuceniem na śmieci. Oddanie go bowiem do naprawy wcale się NIE opłaci z powodu wysokich kosztów robocizny, która powoduje iż koszta naprawy są w NZ bliskie kosztów zakupu nowego TV - zaś po naprawie nadal ma się już tylko skłonny do zepsucia stary TV. W NZ nie daje się też zdobyć schematu połączeń dla posiadanego TV a ponadto zakup części zamiennych przez normalnego obywatela jest trudny jeśli nie niemal niemożliwy - o czym się przekonałem kiedy chciałem zakupić "programator" dla swojej zepsutej pralki, dla wymiany którego potrzebny był jedynie śrubokręt, jednak niestety aby mi go sprzedano musiłbym najpierw udowodnić iż posiadam "licencję elektryka" - tak jak opisałem to szczegółowiej na końcu punktu #C5 swej innej strony o nazwie seismograph_pl.htm. Wymóg posiadania "licencji" był też podstawą sytuacji jaką raportowały wiadomości telewizyjne na NZ kanale "Prime" o godzinie 17:40 w dniu 2020/11/22, a jakiej opisy krótko po tamtym raporcie można też było znaleźć w internecie używając rozkazu wyszukiwania ze słowami kluczowymi Northland+woman+making+dentures (znaczącymi: "kobieta z Northland wytwarza protezy dentystyczne"). W widomościch tych raportowano sądowe oskarżenie kobiety, która przez około 10 lat zatrudniona była jako technik dentystyczny wytwarzając i naprawiając protezy dentystyczne, które zakładane były potem pacjentom przez lekarzy-dentystów. Niestety, dla wielu członków jej rodziny i znajomych uzyskanie tych protez od dentysty było zbyt kosztowne - w programie owym ktoś narzekał, że taka "oficjalna" proteza kosztowałaby go około $1000. Stąd w szopie przy swym domu kobieta ta zdecydowała się wykonać też kilka protez dla swej rodziny i znajomych. Niestety, NIE miała ona oficjalnej "licencji" jaką uzyskują jedynie lekarze-dentyści po ukończeniu uczelni wyższej. Stąd oczekuje ją siedem oskarżeń sądowych z jakimi wystąpiło Ministerstwo Zdrowia, jedna z których oskarżała ją o twierdzenie iż praktykuje usługi zdrowotne, zaś sześć innych iż wykonuje zakazaną działalność (w oryginale angielskojęzycznym: "one charge of claiming to be a health practitioner and six charges of performing a restricted activity" - o tym szczególe wyczytałem w dniu 2020/11/24 z artykułu pod adresem newshub.co.nz/home/shows/2020/11/). Chociaż więc nikt z osób jakim ona pomogła NIE wniósł żadnej oficjalnej skargi, a wręcz przeciwnie, wszyscy oni zbierali się aby zamanifestować swoje poparcie dla jej działalności, ciągle tej 40letniej matce pięciu dzieci grozi kara pięniężna w wysokości do $190000, zaś w czasach nadawania owego raportu właśnie oczekiwała ona rozprawy sądowej. Tak oto ludzkie prawa nieprzemyślanie zaprojektowane i wdrażane przez niedbale rządzących polityków "zapominających" o nakazywanej nam przez Boga miłości bliźniego (patrz Biblia, werset 12:31 z "Ew. św Marka", zacytowany poniżej w podpisie pod "Fig. #E1a"), a powodujących bezduszne "wymuszanie" tego co służy zwiększaniu nierówności społecznych i bogacenia się już i tak bogatych ludzi kosztem ich znacznie biedniejszych bliźnich, zbyt często wyrządzają krajowi więcej szkód niż pożytku. W przypadku NZ takie prawa "wymuszające" nielegalność "domowego" dokonywania napraw lub świadczenia bliźnim usług ułatwiających im życie przykładowo powodują: (a) brak wzrostu technicznej wiedzy i umiejętności u ludności kraju; (b) coraz wyższe koszta napraw powodowane "monopolem" wąskiej grupy "licencjonowanych naprawiaczy"; (c) zaniżanie stopy życiowej i wzrost kosztów życia mieszkańców kraju powodowane zbyt wysokimi cenami napraw oraz jednoczesną niemożnością zwykłych ludzi aby finansowo nadążać ze zakupami i z wymianą na nowe za coraz częstrzym psuciem się posiadanego sprzętu; (d) brak możliwości ponownego wykorzystania sporej proporcji popsutego już sprzętu (wszakże np. w zepsutych TV czy radiach popsuta zwykle jest tylko jedna ich część, reszta zaś nadal może być używana albo w nich samych po naprawie, albo też jako części zamienne dla innych); (e) wyniszczanie natury powodowane coraz krótszą żywotnością urządzeń technicznych i brakiem możliwości ich "recyklingu" ani naprawy; oraz kilka jeszcze innych niszczycielskich szkód.
       Swój drugi "smart" TV zakupiłem w dniu 2020/11/11 - czyli w ponad 3 miesiące po zaprzestaniu działania mojego pierwszego "smart" TV. Ten 3-miesięczny czas przeznaczyłem jednak na analizy moich potrzeb i preferencji, sprzętu dostępnego na rynku jaki umożliwia lub zastępuje "smart" działanie telewizorów, oraz na poszukiwania w sklepach telewizora jaki jest mi potrzebny. Telewizor jaki w końcu zakupiłem odznacza się wszystkimi cechami i możliwościami, które opisałem w punkcie #E1 tej strony, a które moim zdaniem pozwalają na najmniej pracochłonne i jednocześnie najbardziej efektywne osiąganie celów dla jakich "smart" TV uważam za potrzebny zaś opisowi jakich poświęciłem tę stronę. Zdjęcie skromnie wyglądającego pudła w jakie ów "smart" TV był zapakowany pokazuję poniżej na "Fig. #E1a". Już po jego zakupie przypadkowo dowiedziałem się, że panuje powszechna opinia iż firma jaka go wyprodukowała, w czasach zakupu była nieformalnie uważana za wiodącą na świecie w swej branży - jakiego to faktu z dziwnych dla mnie powodów w żadnym ze sklepów TV nikt mi jakoś NIE powiedział.


#C2. Explanations of the most important terminology that is worth knowing for an effective understanding of the importance of choosing the right "smart" TV for yourself:

       Istnieje zbiór cech i zdolności, jakimi faktycznie "smart" TV powinien się oznaczać. W niniejszym punkcie wyjaśnię też pojęcia jakie opisują i te cechy oraz zdolności.
(1) "Smart TV".
(2) "Internet".
(3) "Wyszukiwarka internetowa".
(3a) "Okienko wyszukiwania w wyszukiwarce".
(3b) "Okienko urachamiania stron w wyszukiwarce".
(3c) "Bookmark" w wyszukiwarce.
(4) "YouTube" i wymogi jakie powinna ona spełniać.
(5) Kilka tzw. "App" ułatwiających użytkowanie telewizora, w tym co najmniej jeden "prywatny App danego użytkownika" - jaki opisałem w "części #F" tej strony. Słowo "app" jest skrótem od angielskiego słowa "application" i w komputerowym użyciu oznacza: program jaki umożliwia stosowanie, działanie, użytek. W literaturze i na tej stronie jest ono używane w liczbie pojedyńczej jako słowo "app", oraz w liczbie mnogiej pisanej "apps" a oznaczającej "wiele app". Szersze opisy łatwego wykonania prostego "app" działającego na własnym "smart" telewizorze i pozwalającego nam pojedyńczym kliknięciem "pilota" do telewizora powtarzalnie uruchamiać wszystko co w nim sobie zaprogramujemy opisałem w "części #F" (szczególnie w punkcie #F1) tej strony. Z kolei linki do przykładów takich prywatnie wykonanych dla siebie prostych "apps", działanie jakich czytelnik może wypróbować na własnym "smart" TV lub na własnym komputerze PC, przytoczyłem poniżej w punkcie #E1 tej strony.
(6) Oprogramowanie podobne do słynnego "Skype" i do innych programów darmowej konwersacji wizualnej za pośrednictwem internetu (np. do "WhatsApp" używanego w telefonach komórkowych).


Part #D: Trends of "forcing" and "exploiting" of viewers which are becoming increasingly dominant in the direction of development of "smart" television:

      


#D1. We live in times and in the world in which the goal of all actions is to "extort" and "exploit" for "money" or for power or gaining a monopoly:

       Owo coraz nachalniejsze "wymuszanie" i "eksploatowanie" bliźnich opisałem szerzej w punkcie #C7 swej strony o nazwie nirvana_pl.htm oraz skrótowo podkreśliłem też we "wstępie" do niniejszej strony.


Part #E: What to pay attention to when choosing a "smart" TV for purchase:

      


#E1. If you buy a "smart" TV, look for a model that has all the features described here thus being able to minimize your fees and to NOT "force" you to find on the Internet and watch only the kind of films that are to tarnish your soul and destructively impact your fate:

Motto: "In today's world increasingly more full of forcing (extortion) and exploiting fellow humans, "smart" features and actions are needed to fulfil God's commandments and laws but at the same time NOT to land under the proverbial "bridge" for the homeless and have money to buy everyday bread. (Summary of the increasingly sharply outlined "trend" towards the development of the situation of people against whom "money" or "fear" are used to "force" them to work - which trend is described in item #C7 from the web page named nirvana.htm)

       Do you remember from the "good old days" those wonderful feelings that you could experience when you laughed to tears together with people you love at the positive film comedies, for example laughed at the English "The Mouse That Roared" from 1959 or at even older classic comedies by Charlie Chaplin - i.e. films of the kind which today are almost NOT shown either in cinemas or on official television, probably because they lose profitability and show the truth which is opposite to the image of the world that is "forced" onto us by the "propaganda" of TV and other mass media? Or do you still remember the soothing effect which on our well-being had such watching a good comedy or a positive and uplifting film story on our home TV in the comfort and safety of family and friends? Do you feel sorry for those experiences now, when the comfort and feelings of watching such positive and uplifting programs on your home TV set have already passed into the distant past? This item #E1 of the web page provides just the information that allows to restore for you the possibility of watching such programs again on high-quality TV. This is because this item #E1 describes how to choose the so-called "smart" TV set, which will bring back into your own hands the power and the ability to choose and watch the positive, edifying and disseminating the truth and knowledge films and programs that you want to see yourself, instead of films and programs that the "powers" which "extort" human work and impose on people behaviours in order to easier implement their exploitative and enslaving goals and intentions. (Note that "synonyms" for the English word "smart" are, among others: wise, skilful, showy, clever, ingenious, resourceful, brilliant.)
       In the meantime the reader probably already noticed, that our civilization "got lost" and is now in the process of increasingly faster collapse. After all, we forget about God, love of our neighbour and care for nature. So does NOT matter much that many of us consider ourselves believers in God and that we all have access to a Bible inspired by God which clearly explains how to live, while simultaneously the majority of us do NOT practice what God commands us to do! In turn, as I explained it in item #C7 from the web page named nirvana.htm and am repeating in items #B1, this one, and in the "introduction" to this web page: a large proportion of the blame for this faster and faster collapse of our civilization can be traced to television additionally reinforced by ungodly actions of the entire multimedia conglomerate (including producers of films, computer games, comics, magazines, books, etc.) all of which are oriented almost exclusively toward "money", profits and spreading profitable propaganda. Problem of all of them is that instead of drawing "patterns of behaviour" from real characters with a positive and upbuilding nature (because they lived in past and hence imbued with experience, wisdom and life truth), nowadays almost everything (apart from the increasingly gloomy and alarming "news" on television) that television and other multimedia show to people, is based on "fictional patterns of behaviour" which do NOT work in the real life (but actually are harmful) because creators of movies, games and programs fancifully invented them. No wonder that if someone would count the "killing of how many people is shown on television every day", and objectively assessed how the behaviour of the heroes of the films shown on television relates to the positive and building patterns we know from history, then our hair would stand up on our heads. Nowadays even comedies are illustrating killing of people and breaking God's ten commandments - e.g. consider the sarcastic comedy filmed in 2014 and entitled "A Million Ways to Die in the West". No wonder that what they show on television is also starting to happen increasingly more on streets of our cities.
       The main source of the above problems with our television are "money" - which has become the primary source of practically all "evil" on Earth, because more and more frequently it is used as a "weapon" and "tool" which allows to accomplish increasingly more evil goals. But instead of completely eliminating "money" from use, by replacing it with "moral energy" which the physical performing of so-called "moral work" pedantically and justly rewards with the feeling of indescribable happiness of earned nirvana - as this is briefly explained in the summary from item #C7 of the abovementioned web page named "nirvana.htm", while in detail is described in items #A1 to #A4 from the web page named partia_totalizmu_uk.htm, our civilization recklessly insists on continuing to use money. As a result, irrespective of the political system in which someone lives, still reality is that typically the "elites" of his/her country force (extort) from him/her the work through the use of "money" or "fear". In turn, in order for this forcing (extortion) to be increasingly more effective, television programs that televisions broadcast around the world increasingly show the "propaganda" which by using words much nicer and less direct than mine "diplomatically" keeps persuading people that "money", "extortion", "exploiting" people, or keeping entire nations in "fear" and serfdom is absolutely necessary for our well-being, safety and life.
       As a result of the above situation, the content and propaganda forced into television programs and films diverge increasingly further from the positive "patterns of behaviour" expressed e.g. by the famous "Maxim of Confucius" described in more detail in the caption under "Fig. #A1" from my web page named immortality.htm, or by the mentioned in there verse 4:8 from the Biblical "Letter to the Philippians" - I quote this verse from the King James Bible: "... whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things." However, it is within capabilities of each of us to remedy this situation of decline. After all, it is enough to stop watching what official television programs force upon us, and to comfortably and in high quality start watching what we choose for ourselves. But in order to do this, we need to buy and learn to use a special type of television set, which is sold under the name "smart" TV and which is able to receive programs broadcast by television stations as well as find and view films, news and descriptive information that are NOT disseminated by television stations any more, but only are available via the Internet (including even those which in recent times are secretly blocked from dissemination - although in order to uphold the fiction of the alleged "freedom of speech", they have NOT been removed from the Internet yet).
       Unfortunately, similarly as today's society is already subdivided into three different "classes", names and roles of which I explain in more detail in the final part of this item #E1, i.e. it is already subdivided into the following classes: (I) "elites", (II) "middle class", and (III) "labour"; also three classes of these "smart" TVs are sold, i.e. (i) elite "smart" TVs, (ii) medium class "smart" TVs, and (iii) labour "smart" TVs. So let's summarize each of these TV classes separately:
- Class (i) elite "smart" TVs. These are huge, expensive, in 2020 their resolution already had "8K" and they are filled with many unnecessary additions - the need for them is as useful as the usefulness of colourful ornaments on trucks in India. In November 2020, when I wrote this item, in NZ they cost from around $2000 to around $9000 (I do not know how much they cost in other countries). Thus, the majority of "normal people" have neither funds needed for their purchase, nor a place in their flat where they could put them, nor amount of free time needed to learn how to use all additions that are included into them. So I am NOT going to discuss them here.
- "Smart" TVs class (ii) - "middle". Usually these have screens of about 43 inches (although they are also available in larger screen versions) and their resolution is currently typically of the order of "4K". In NZ their price "now" (i.e. at the time of creating this web page) amounts to around $1000. The packaging (i.e. a cardboard box) of an example of such a "smart" TV of "middle class" that I purchased on 2020/11/11 is shown below in "Fig. #E1a". It is just how to choose for oneself the most appropriate TV set from this class is described in this item #E1, while its use is discussed on the entire this web page. The problem, however, is that in this "middle class" of TVs one can find a wide range of quality and functional features. So in order to choose for ourselves such a "smart" TV set, which will give to us the highest freedom from "forcing" on us what we have to watch and freedom from being forced by the creators of their software to pay additional fees for whatever we watch, while at the same time which is the easiest to use, has a good and sufficiently large screen, and it is relatively cheap, we need the knowledge that I am going to present below in this item #E1.
- Class (iii) labour "smart" TVs (i.e. the origin of names of which, e.g. "labour", is explained near the end of this item #E1). Typically these also have screens with sizes from about 32 to about 43 inches (although they can also have larger screens), they can also have "4K" image resolution, but their price will be relatively low - e.g. in NZ new such a TV also called "smart" "(but NOT very "smart" from the point of view of users' interests) one can buy for around $500 to $700. Their curious feature, to which I draw the attention of readers in the caption under "Fig. #E1a" below, is that their packages are flashy and colourful, and completely filled with "clever names". However, when their operation is tested (which in NZ can be done in TV stores where "display TV sets" especially intended for testing by buyers can be made available to interested clients) then it turns out that all software (apps) they contain was especially designed for how to exploit their users the most effectively by extorting (forcing) from them the payments for almost everything that they want to watch apart from the official programs of TV stations, and by extorting (forcing) from the owners the choice of the types of films and programs that they are allowed to find in Internet and to watch on these TVs - because these films or programs either represent the "propaganda" serving the interests of the "powers" that currently rule over the Earth, or because they promote the film-production of someone linked by interests to the owner of a given software (apps), means to someone who is quietly associated with this owner by some system of mutual adoration and mutual support. For example, in spite that these are supposedly "smart" TV sets which have their own "apps" acting as "internet search engines", their search engines have only one window to search for films (movies) or programs by using "keywords", but they lack a second necessary window that is used to run films or programs the Internet addresses of which one already knows. Simultaneously, their search engines are subject to some secret "limitations", which cause their owners to find on the Internet and to be able to run only what the ruling "power" deems appropriate. This is why, for example, when I searched with their search engines for any among the films that I personally co-author, then it turned out that it was NOT possible to find or run with their Internet search engines (or with their "YouTube App") any among the films created with my participation. In addition, neither their Internet search engines nor their "YouTube App" have the so-called "bookmark" (i.e. auxiliary memory which, after clicking on it, remembers and keeps the addresses of websites and movies, which we want to be able to repeatedly run with one click of the "remote" TV controller) - which makes their use very difficult, time-consuming, ineffective, user-unfriendly and highly annoying. To be honest, the motivations for creating such TV sets and their user-hostile software (i.e. the "apps" installed in them), the existence of which motivations can be guessed from the principles of operation of these television sets, remind me with their trend the motivations followed by pharmaceutical companies producing "medicines which make patients dependent on taking them instead of healing" - as described in "part #I" (especially in item #I1) of the web page named healing.htm. As a result, knowing life, I believe that after purchasing such a TV, people who purchased it will use it only as ordinary TV set displaying only programs broadcast by TV stations (i.e. these people will NOT have the patience, time, or necessary knowledge to use their "smart" capabilities for free viewing of increasingly, though secretly, banned films and disclosures of truths, now available only through the Internet).
       So let us now try to explain at what one needs to pay special attention, that the "smart" TV one is to buy has all this built in (embedded into it), when one is to choose a TV receiver to buy for own use from the wide range of "smart" TV models currently available on the market. I will omit discussing their prices and the size of their screen, because it depends on the possibilities and preferences of a given buyer, and I will only focus on what is most important for their "smart" operation and easy and effective use. (I will only add here that I personally determined empirically that for the distance between the eyes of the viewer and the TV screen amounting to about 2 to 3 metres, which is a typical distance for many modern apartments and their furnishings, the size of the TV screen which already gives a relatively good feeling of being right size, is in the order of 43 inches - which, for example, for NZ means that the price of a "smart" TV with such a screen and the features and possibilities that I describe here will be in the order of (about) $1000.) And so, if you want the "smart" TV you buy to meet your most important needs and at the same time do NOT turn you into an arrogantly exploited slave of restrictions, "extorting" and "imposing", the submitting to which lies in the interests of elites and multimedia corporations - make sure (e.g. by personally testing a "displayed TV set" in a store for viewing and testing by buyers) that it has:
(1)! Internet search engine (e.g. "Google App" or "Bing App", etc.). It is absolutely necessary for this search engine that it has the following features and functions:
       (1a)! Two windows (i.e. that it has both a middle window to search for addresses with a given content using the so-called keywords, and it also has a second window, usually located at the top edge of the screen, which is used to "run" web pages or films/movies that have addresses already known to us). In addition, for this search engine it is necessary that it also has:
       (1b)! Well-functioning so-called "bookmark". This "bookmark" allows that with one click of the remote control the user can save in the memory of the "smart" TV the Internet address of something that is currently browsing on Internet or launched from the Internet, so that in the future this "bookmarked" something can be viewed again quickly and easily with just one click of the "remote" for the TV on the bookmark's "icon" representing this remembered something. In today's "smart" TVs, this "bookmark" usually causes remembering the address of what we just watch from the Internet, if we click on a small "bright colour star" located in the search engine on the right side next to the window for launching movies or websites, addresses of which we already know. Then, if we want to come back and see again what we saved on the TV with the "bookmark", it is enough to click again on the same star, then find the icon (button) with the description of what we previously "bookmarked" and click on this icon (button). This ability to "bookmark" in Internet search engines and in YouTube search engines from "smart" TVs is therefore highly useful and necessary, among others, for creating programs of our own private "apps" - which programs are stored outside the TV memory, while after remembering their address in "bookmark", the programs of these private "apps" allow for quick access with a single clicks of the "remote" to all movies, websites and Internet programs that the owner of these "apps" intends to run frequently on his/her "smart" TV. Examples of just such "apps", which I programmed for my own use, and which the reader is welcomed to run and to check how they work, are all my song "playlists" (I programmed and use several dozen of them) - e.g. see my "playlist" called p_nfi.htm that allows one to listen to songs that are sung by the background of the so-called "Inca Walls" - the manner of erecting which walls by programming of "counter-matter" I discovered due to prompts from my scientific Theory of Everything of 1985 (also called the Concept of Dipolar Gravity) and then together with my friend we illustrated this manner on about half-hour long free YouTube video entitled "Future Propulsions" - only 17 seconds long fragment of which film, showing just how looks like such a formation of "Inca Walls" by programming of counter-matter, is disseminated on YouTube under the name "Wall 4K", while the principle of such formation of the "Inca Walls" is described in more detail in item #J4.6 from my web page named propulsion.htm. Another example of my own "app", which allows to run on my "smart" TV the films (movies) and programs from the Internet that I browse the most, the reader can find and browse under the name p_.htm. In turn, how practically almost everyone with a bit of stubbornness and good will is able to learn to prepare their own "apps" - I describe it in detail and illustrate it with examples in "part #F" below on this web page. These self-programmed "apps" allow for more effective, simpler, and much easier use of our own "smart" TVs that have all the features and possibilities which I am describing here.
(2)! Movie and video search engine (e.g. "YouTube App", or some other program to search for movies and videos efficiently). For the "YouTube App" it is also necessary and advisable that this search engine has:
       (2a)! Two windows similar to an internet search engine (i.e. one window for searching and the other one for launching movies addresses of which we already know).
       (2b) A second "bookmark" similar as the one in the "Google App" described above in (1b)!. While the existence of this second "bookmark" is useful and advisable, it is NOT absolutely necessary, because in the absence of this one, the "bookmark" from (1b)! can be used for the same purpose - which must be present in an internet search engine for a TV worth buying. But if a given "smart" TV has also such a second "bookmark", then having it is beneficial, because it facilitates the use and increases the convenience and "user friendliness" of a given TV.
(3)! Several different wireless and wired ways of connecting to, and exchanging information with files, programs or other common electronic devices (e.g. with internet, mobile phones, "Bluetooth" devices, computers, speakers, etc.). For example, a "smart" TV should have several of the currently used connections to memories and other devices (i.e. several sockets for plugs). So it is good to have at least two sockets for HDMI - to be able to connect it with sources or receivers of audio and video; at least three USB sockets - so that the displayed content can also be derived from our own computer (flash) memory devices, and in addition other plug sockets currently in use.
(4)! The so-called "user friendliness" - means "friendliness towards the user", i.e. everything in it should start easily, quickly and without jamming or any other difficulties, while its "remote" should be well thought out, easy to understand, use long time powering it standard batteries that are easy to buy, and it should also work precisely without jamming the keys or other surprises or reasons to irritate the user - just like work the "ergonomic" remote control (model: BN59-01259E) which impressed me, and that I showed and described under number (3) in "Fig. #E1b" below.
(5) Two buttons (- % +) to reduce or enlarge web images. The point is that the images of films or materials available on the Internet will rarely match the size of the TV screen. Therefore, the "smart" TV should have in the upper (control) part of the images displayed from the Internet, two buttons (usually marked with minus, % and plus signs), clicking which with the "remote" increases or decreases the image taken from the Internet up to the size at which the image coincides with the size of the TV screen. These buttons also allow the user to increase texts written in very fine print to the size at which we will be comfortable reading them. Thus having these buttons immensely increases the user-friendliness of a given "smart" TV.
(6) In addition, the "smart" TV should also have everything that allows it to function as a large and comfortable screen, including situations when we are talking over long distances through some program similar to the famous "Skype". Requirements that for this purpose the "smart" TV should meet, are described in "part #G" below on this web page.
(7) Other features that satisfy our preferences and likes (e.g. the screen of size we like, 4K, 3D, easily understood instructions for use, etc.). For example, my experiences with the previously owned "smart" TV from LG, which had a built-in 3D option (i.e. had the ability to display three-dimensional images), showed that I almost never used this 3D for the simple reason that it is still very difficult to find on the Internet any material actually shot and available in 3D. It is worth remembering that the fulfilment of our preferences and likes should NOT be "squashed" because of the price of a given TV set. After all, due to the present situation in the world, we will probably watch our TV every day for several hours. So apart from sleeping, it will probably be the second most important source of our rest and relaxation from the stresses of present everyday life. In addition, it is also worth remembering the Polish saying: I am too poor to buy easily perishable cheap goods (in Polish original: "jestem zbyt ubogi aby kupować łatwo psującą się tandetę").
       I should add here, that nowadays there are actually available "smart" TVs which have all the above features and capabilities, although (unfortunately) they are surrounded by a crowd of other TVs which do NOT have these features, although they are also called "smart" by their manufacturers. This is why, when buying, you have to put in the trouble of finding this special TV which will have all the absolutely necessary ones among these features (above underlined with an exclamation mark, e.g. as (1)!, next to their numbers) and also has the highest number of desired ones among these features (those shown above without the exclamation mark). I actually already have a second "smart" TV which displays all these features - it is the one, the box from which I showed below in "Fig. #E1a". My previous "smart" TV, also having all the above features, is described in item #C1 above on this web page. I should add here that in the meantime I also experimented with imparting "smart" features to a regular TV by connecting it to a computer and using it as a large high quality computer screen. But as I learned empirically, in order to be successful with it, both the TV and the computer must also meet various compatibility requirements (which meeting does NOT always happen), and also we must overcome a whole range of specialist obstacles of various kinds (e.g. how to reprogram our "laptop" in order to be able to close it and it still continued its operation), NOT to mention the labour-consumption of ceaselessly connecting them together and then disconnecting them. Hence, the purchase of a "smart" TV is an incomparably more practical solution.
       When looking for a "smart" TV that is most suitable for purchase, DO NOT be afraid, nor be ashamed or embarrassed, to personally check and test in the store that the "smart" TVs that they offer have everything you need and that you can use it. Also, do NOT be afraid to show sellers that you do NOT know something, e.g. by asking them questions and asking to illustrate or explain to you something that you do NOT understand, do NOT know, or was unsure whether you are able to use it.
       Unfortunately, the times have come to Earth when the main goal, propelling force and motivation to start the production of TV sets, software used in "smart" TV sets, and whatever is shown on TVs, becomes the propaganda "moulding" of people and "forcing" (extorting) from them possibly highest profits. In turn to be able to accomplish all this, various clever features are secretly encoded into "smart" TVs and into their software (i.e. into so-called "apps"). For example, both the "internet search engines" used in them and their "movie and video search engines" may have only one window used for searching, while the second (upper) window for launching whatever Internet addresses we already know, in a strange way already has disappeared from them. In turn, in the software of these search engines, which is invisible to users, procedures may be contained that make it impossible to find with their searches those publications, web pages or films which, in order to NOT openly contradict the alleged existence of "freedom of speech", are still officially available on the Internet, but which are already on the created especially for them the "black lists" used by owners of a given search engine or "powers" that rule over these owners (which situation already has happened with so cleverly persecuted and blocked almost all web pages and films created by the author of this web page - for details see item #A5 from my web page named totalizm.htm). This hidden software may also contain procedures that are mainly used to increase the income or monopoly of the owner of a given search engine. In turn, in order to mask the fact that a large part of web pages and films is already included in the secret "black list", in the composition of so prepared supposed "smart" TV sets, typically also are installed (and loudly advertised) various programs that offer to us many other films and sources of information which constitute only the costly prepared "propaganda" of elites for "shaping" our views and beliefs and for "milking" as much "money" as possible from us. On the other hand, making impossible to find secretly forbidden websites and films, combined with the simultaneous secret surrounding them with the huge number of websites and films which only serve as a spread of "propaganda" with the content opposite to them, in effects is tantamount to deceitful "hiding", "blocking" and "disgusting" - several next examples of which deceitful behaviour is also indicated on my Polish web page named skorowidz.htm where examples of such behaviours are linked with e.g. the Polish keywords "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las" meaning "if you want to hide a tree, plant a whole forest around it".
       So in order to somehow defend ourselves against the above "forcing" on us what we are allowed to watch and for what we have to pay extra, a "smart" TV with the features described above is very useful. This is because such a television set allows us to search and watch (mainly for free) everything that we want and that is still available on the Internet - including (if we consider it appropriate) also these "propaganda" films and information typically provided for an additional fee. After all, most of them also have a free version available on the Internet - for searching for which, one can use, for example, these noisily advertised "apps" which are already included in virtually every "smart" TV, developed for the purpose of "milking" additional fees from us. (So-far, with the help of some of these "apps" it is still possible to search for films and programmes without an additional fee - while the fee has to be paid in them only when one wants to run a given film or programme.) So these noisily advertised "apps" may allow us to find the title and descriptions of a paid movie that interests us, in turn with a little practice, software such as "TouTube App", or "Google App", or also our "PC computer" will allow us to quickly find in the Internet a free version of this movie. In turn, after finding this free version, we can run it repeatedly (and at no extra charge) as many times as we want on our "smart TV", e.g. with the help and use of "bookmark", "YouTube App", or our private "app". (Programming, updating, installing and using such our private "app" is described in "part #F" of this web page - while older descriptions of its preparation, as well as an example of making of such "apps" serving as "playlists", are provided in item #C1 from my web page named "p_instruction.htm" available, for example, on the web page at http://pajak.org.nz/p_instruction.htm.) It is also worth adding here that avoiding viewing "propaganda" for "extorting" on people and for "forcing" views that are contrary to God's commandments, or finding ways of viewing it free of charge if we want e.g. to critically learn what it tries to "force" and then morally subject its content to comparative analyzes revealing how this "propaganda" deviates from God's commandments, NOT only teaches us to pedantically follow the commandments and recommendations of God inscribed in the Bible (e.g. those from the verse 4:8 quoted above), but it is also a form of manifesting our disapproval of ideology from this propaganda - similar to avoiding the purchase of morally unapproved goods in stores.
       Since from the content of my scientifically irrefutable formal proof that God does exist, and also from the results of my research on karma programs which judge and return the behaviour of every intellect, it clearly follows that we all are fairly accountable for practically everything that we do in our physical life, let us explain here also "why?" such a "smart" TV is worth having. The answer is simple and states: because the Earth and humanity is the battlefield of the never-ending, eternal battle between "evil" and "good", while participants of two most numerous "classes of people" fighting with each other in this battle are completely confused, hence they either fight on the wrong side, or they do NOT have the slightest idea about the strategic goal at accomplishing of which their fight should aim. Simultaneously, a significant proportion of the responsibility for this disorientation of as many as two most populous fighting classes is borne from the "propaganda" programs, almost exclusively which currently can be viewed on ordinary TV sets. In turn, because for present people who are used to easy learning about the situation in the world, television is the main source of their knowledge, it is worth trying to acquire a proper "smart" TV, which opens to its owners access to programs, movies, and knowledge, which start to dissipate this confusion. Even more urgent this need for access to proper knowledge is made by the situation that starting since 2001/9/11 - when the present "neo-medieval" epoch arrived, this battle entered its final phase, which if "evil" prevails in this battle, then (unfortunately) the battle will end with the "extermination of the majority of people in the 2030s" (see the Polish half-hour film entitled "Zagłada ludzkości 2030" - which illustrates prophesized and impending "The Great Purification of Humanity in 2030s") and will start the multi-century long further continuation of the to-date ignorance, lying, injustice, immorality, extortion, exploitation, etc., for those people who survive the extermination. After all, in order for this battle to end with the beginning of the gradual ascent of humanity towards the light, truth, justice, morality, volunteerism, prosperity, wealth and health for everybody, etc. - it is necessary that "good" prevails in that battle. At the same time it is worth remembering, that separately each one of us people will be held accountable if he/she helped the wrong side in this battle between good and evil. On the other hand, the problem with the majority of today's people gazing into TVs or practice evil at computer games, lies in the fact that the majority of them still do NOT notice that this eternal battle is continually being fought and is just approaching the time of its next resolution (reset). While NOT knowing about its existence, they typically either succumb to the omnipresent propaganda of "evil" and take the anti-human side, or knowing only that the lives of themselves and their relatives are becoming "increasingly worse and more difficult", they mindlessly protest and expose themselves to the brutality of people who support power of "evil", but while protesting they have NO clear views as to "achieving of what?" should be the goal of their actions (nor how to "achieve" such a goal) to be able to tip the tide of the struggle towards a lasting victory for "good". (While this goal is so simple, namely: it is necessary to permanently eliminate from the Earth the most important "weapons" used by evil, for example, must be eliminated the use of "money" which for millennia is the source of power and the most powerful weapon of "evil" - as I explained it, for example, in item #C7 from my web page named nirvana.htm.) After all, in order to hide from people the existence of this battle and also to prevent the people hurt by "evil" forces from realizing how this battle can be won, the "evil" side uses a wide range of "propaganda" ways, the main tool for disseminating of which recently has become television, reinforced by computer games, the Internet, monopolistic search engines hiding the truth (see item #A5 from the web page totalizm.htm), etc. So if more and more people learn to recognize this "propaganda" and cease to be influenced by it, the scale of the struggle will gradually begin to tilt towards the victory of "good". This is because in this battle three "classes" of people clash with each other, the distribution of forces of which is NOT beneficial to the forces of "evil". So let us now discuss each of these three classes of people, explaining its role and situation.
       -Class (I) "elites". It is that unfortunate class, the fate of which is emphasized by words of Jesus from the Bible (Matthew 19:24, Mark 10:25, Luke 18:25) that state - I quote from the Catholic Bible": "It is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter the kingdom of heaven." (Note, however, that even these words are so formulated that they convey also the important principle: "there are exceptions for every rule".) That class (I) is in the unfortunate situation that in order to make last the riches it accumulated and to be able to lead opulent lives, it must do everything in its power to hold back any change to occur on Earth so that it can continue "extorting" of work and "exploiting" of other humans with the use of methods that this class introduced and maintain on Earth. Unfortunately, both the disallowing of any changes to occur, as well as the continuation of "extortion" of work and "exploitation" of other humans, place this class (I) in the battlefield discussed here on the side that battles for the prevalence of "evil". But fortunately for the rest of humanity, this class (I) consists of only a small number of individuals, all of which are usually called with the word "elites" - although within these "elites" various deeper classifications can be distinguished, an example of one of which is presented from (7) to (7h) from item #C7 of the web page named nirvana.htm. Unfortunately for other classes of people, "elites" perfected the methods with which they enslave the rest of humanity through continuing on Earth the process of "extorting" and "exploiting" due to use of "money" and "fear" as their "weapons" and tools of oppression. For example, they cause that officially on Earth instead of truth and knowledge, currently almost exclusively lies and propaganda are disseminated, which glorify the existing evil and induce the use of force in order to insist on the continuation of the present regrettable situation of the majority of humanity. Furthermore, by using their most powerful "weapon", which is "money", these elites "buy for themselves" the entire "pyramid of extortion and forcing" represented by the "middle class" (II) and including either still unaware of their actual role in the society or "forgetting" about morality and deaf to their conscience (means unscrupulous) helpers - who help the elites in "extorting" and "exploiting" their "neighbours", thus staining their records in God’s chronicles and drawing upon themselves unwanted karma. This is why if we hear in the TV news that in some area of the Earth there are growing unrest and social protests, then in spite that these messages clearly indicate that the reason for these unrests and protests is either inventing new, or intensifying old methods of "forcing" and "exploiting" already poor people, and therefore the source of these problems are only the "tightening the screw" actions of the elites, still those who often abuse the protesting class (III) of the "labour" sometimes even using very brutal methods, are participants of NOT the elites themselves, but this "pyramid of extortion and forcing" composed of the "middle class" (II) bought for "money" by these elites and serving elites in performing a function that is contrary to God's commandments.
       -Class (III) "labour". Against themselves, "elites" have huge masses of people, whom they "force" to work either with the use of "money" or "fear", and also "exploit", keep them in poverty and ignorance, lie (e.g. that God does NOT exist), force them to serve in the army, teach how to use force, fight and kill, send to war as the so-called "cannon fodder", etc. These abundant masses of people can be called variously, for example after the "Capital" of Karl Marx they can be called "labour" or "proletariat", while historians of wars and sarcastic military men can also call them, for example, "cannon fodder" - after all, "elites" send these masses of people to perish and kill similar people in numerous wars, which serve only to increase the wealth, power and area of influence of these "elites". Unfortunately, when I was browsing for the Polish keywords mięso armatnie - which means "cannon fodder", in the Polish-language search engine I noticed that "propaganda" even hides the truth (i.e. spreads lie) as to what these keywords actually mean. Only the English-language search engines give the truth about it, e.g. on 2020/11/20 stating - quote: "Cannon fodder is an informal, derogatory term for combatants who are regarded or treated by government or military command as expendable in the face of enemy fire" (shortly: "soldiers regarded merely as material to be expended in war") - which loosely translated into Polish means: "Mięso armatnie jest to nieformalna, obraźliwa nazwa dla walczących którzy są uważani lub traktowani przez rząd lub dowódców wojskowych jako zbywalni w sytuacji ostrzału sił nieprzyjaciela" (krótko zaś: "żołnierze uważani tylko jako materiał do pozbywania się podczas wojny"). So in order to give these masses a goal of their fight against the present evil, it is necessary to make them aware of how "smart" viewing of the truth so far still available on the Internet (although increasingly frequent hidden in there by monopolistic Internet search engines that support the "evil" side of battle) can protect them from being confused by the "propaganda" of the powers of "evil".
       -Class (II) "middle". It is the most confused of all the classes involved in the eternal struggle between "evil" and "good". Meanwhile, it depends on it whether the present battle will be won by "evil" or by "good" - for example, the labour won the October Revolution in Russia only because and only when a large proportion of the rational "middle class" of Russia of that time has decided to stand up on their side. This is because the "middle class" is situated between these few "elites" and the masses of the "labour" exploited by elites and kept in ignorance and poverty. It used to be small and hence well "fed" with what the Polish proverb calls "scraps from table of wealthy" (in Polish: "ochłapów z pańskiego stołu"). However, in recent times it has become enormously expanded in terms of numbers, and thus already is lacking for all of it the proverbial "scraps". It is formed into an entire pyramid which is officially called the "middle class", and which actually is make use by elites in "forcing" to work and in "exploiting" these masses of "labour", means which so-far is on the "evil" side of the battle. In this "pyramid" currently only the layers closest to "elites" still benefit from sticking to the "evil" side, while the remaining layers are treated identically as the "labour". But still almost all participants of the "middle class" are well educated and well-read, probably knowing the Bible and thus having access to the knowledge how to distinguish evil from good, and also "smart" enough to understand that "evil" must NOT be eliminated by escalating other evil, e.g. by undertaking a physical fight, sabotage, revolution, or fruitless protests only exposing people to the brutality of "evil" henchmen, but it must be wisely diminished through eliminating the "weapons" that "evil" uses (e.g. by eliminating "money", propaganda, injustice, not charging authorities for "evil" they done, "privacy laws" allowing to officially hide the truth, atheism, corruption, wars, etc.), revealing the truth, informing about the existence of scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, supporting the "freedom to express own opinion", reducing exploitation and persecution, etc. While doing all of this, one should try it to be done with the very wise and safe method of Jesus suggested in the Bible in verses: Matthew 22:21, Mark 12:17, Luke 20:25, the biblical suggestion of which is interpreted in more detail and openness in item #L3 from my web page named cielcza_uk.htm. So if, thanks to the use of "smart" TV, the representatives of these "middle class" started to learn the truth about the battle described here and understand that the "propaganda" of "evil" power turns them into what in (1), (8) and (9) from item #C7 of the web page nirvana.htm is called the "pyramid of forcing" (or "pyramid of extortion"), and if they realized that for their active participation in the activities of this "pyramid of forcing" both God and the work of karma will soon make them accountable for what they have done, then for sure they would stand on the side of "good". (Notice that the scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, carried out by the method of mathematical logic and empirically confirmed by the findings of today's "genetics", while which formal proof arose from the fundamental finding stating that: all codes are versions of languages while all languages are formed by intelligent beings, which finding was derived and proved by "The theory of Communication" of Claude E. Shannon, is presented in item #G2 from the web page named god_proof.htm. This formal proof is impossible to scientifically refute, because in order to undermine it would be necessary to formally prove that the empirical discoveries of present "genetics" and this fundamental finding of "The Theory of Communication" are untrue, which would correspond, among others, to proving that the successful "genetics" as well as the successes of present disciplines of Informatics and Computer Sciences founded on the "Shannon's Theory of Communication", allegedly are only deceptive "mirages" because they supposedly arose from the foundations of lies - i.e. they allegedly are similar deceptive "mirages" as in fact is the "big bang theory" that really is grown on the foundations of lies - yet which is still propagating the propaganda of atheism, although the fundamental error of it is shown, among others, by my scientific Theory of Everything of 1985.) In turn the change of side by "middle classes" from "evil" for the domination of which at present are still fighting almost all participants of these classes, into the future standing on the side of doing "good" to themselves, to their descendants, and to their "neighbours" (to which goal middle classes should devote themselves), would ultimately tilt the scales towards the victory of "good", and thus towards humanity taking the path to light, good, truth, justice, equality , prosperity, scientific, technical and civilization growth, health, cognition of the world, etc. In other words, it is the time for the "middle classes" of our planet to understand that we are surrounded by an ocean of lies and to get out of the paralyzing blindness - in which helpful can be e.g. the purchase of a "smart" TV with the features described here, which TV allows one to watch the truth-revealing, moral and edifying films and programs deprived of emphasis on "money", exploitation, getting rich at any cost, lying "propaganda", injustice, violence, killing, wars, etc.
       Finally, let us summarize here at least only those of the most important components of the truth that can be easily learned e.g. due to the proper use of "smart" TVs with the features described here, and which generate numerous benefits of awareness for people who learn them because they reveal and correct the most harmful among lies officially and so far uncritically disseminated due to the monopoly of "evil" powers. The components of truth summarized below were established and confirmed by a significant body of evidence thanks to guidelines revealed by my scientific Theory of Everything of 1985 (also called the Concept of Dipolar Gravity). In spite that so-far their availability on the Internet is still secretly blocked, denied, and disgusted by the powers of "evil", "smart" television sets create a technical possibility for their owners to search for them and learn about them from high-quality images. In turn, each truth and its learning brings the miraculous power of freeing people from the bonds of being stuck in lies by which they are enslaved, what symbolically tells us verse 8:32 (and the surrounding verses) from the biblical "Gospel according to St. John" - I quote this verse 8:32 from the Catholic Bible: "and you will learn the truth, and the truth will set you free." So here are the most important components of truth that are already available for learning, while getting to know of which has the power to correct the avalanche of officially disseminated lies that overwhelms our consciousness:
(A) The scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, available since 2007, which complements and strengthens a whole range of empirical proofs that since 1985 are disseminated around the world by my "Theory of Everything" and that prove the existence of God with their iron logic and the possibility of them being checked by everyone (but, unfortunately, whose learning by humans is still secretly blocked and disgusted). This irrefutable formal proof is described in item #G2 from the web page named god_proof.htm while the further empirical proofs of the importance of which this formal proof additionally strengthens, are presented in publications linked in (2) from item #G3 of that web page. A short summary of this formal proof is also presented in an approximately half-hour free YouTube video (in three language versions: English, German and Polish) entitled "Dr Jan Pajak portfolio", the English version of which is disseminated free of charge at https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 . So in spite of lies which are officially disseminated, and which state that supposedly there is NO formal proof for the existence of God, such a proof exists since 2007 and cannot be scientifically refuted, because it is based on a solid evidence and thus its proving power makes it obligatory for everyone. Moreover, every inhabitant of the Earth endowed with common sense and logic should easily deduce for himself or herself, that since there are phenomena and devices which could NOT exist in the world without God, official claims that there is NO God are only lies aimed at obscuring and facilitating the exploitation of people. On the other hand, my "Theory of Everything of 1985" indicates to us a shockingly large number of such occurrences, which would NOT exist in the world without God, because "natural evolution" is unable to cause their appearance. As examples of them consider: "illnesses of the soul" - descriptions of the most representative of which, i.e. the "Foreign accent syndrome", are described in item #F11 from my web page named soul_proof.htm; nirvana and its wonderful happiness - described on the web page named nirvana.htm; the above-mentioned "Inca Walls" erected by programming "counter-matter" in the manner described in item #J4.6 from the web page named propulsion.htm, and illustrated with a 17-second-long film available at the address https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E (who and how stores the programs that run such work of "counter-matter" is explained in items #K1 and #K2 from my web page named god_exists.htm which presents the image and composition of "God Drobinas"); "perpetual motion" described and illustrated with videos in item #B3 from my web page named fe_cell.htm. So when the moment comes when every person is finally accounted for the dirty things he/she did to his/her "neighbours", he/she will NOT be able to use the excuse "I did NOT know". After all, since independently from the Bible, for over 13 years also there is already available to everyone a scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, it imposes on all of us the responsibility for implementing in our lives of whatever God commands us to do. So we will NOT get away with being satisfied just with the certainty of God's existence, but we have also a duty to learn from the Bible what God requires from us and to practice it in our everyday life! This in turn should make many present people to think and reflect. After all, we should ask ourselves: is it worth depriving oneself of the chance to spend all eternity experiencing happiness, prosperity and productivity of the future life in order to receive a few proverbial "scraps from table of wealthy"?
(B) Explanations of the "group nature" of our God, i.e. the nature emphasized even in the Bible, although the consequences of which are NOT explained (but completely ignored) by present religions. In this "group nature", God is actually NOT a single person, but the whole family, means Father, Son and Holy Spirit. This family makes decisions and acts on the "democratic principles" of group consent. And experiences from practically even our everyday life make us realize that the decisions, treatments and methods applied by the superior "group" always differ in many respects from the decisions and treatments of the superior individual. This "group" nature of our God is best explained and illustrated by descriptions of male and female so-called "God Drobinas" (means by "drobinas of intelligent counter-matter" - note that the positive Polish word "drobina" means "very small much loved thing", and is a positive counterpart to negative term "particle" used by present "official atheistic science"). In turn the descriptions and illustrations of male and female "God Drobinas" reader can find in items #K1 and #K2 from my web page named god_exists.htm. Getting to know these "God Drobinas" in turn makes us realize: how little we know about reasons why our God puts so much emphasis on "volunteerism" and on group karma/fate, and why God acts as we probably noticed it and uses the methods of action that describe for us the Bible and the philosophy of totalizm. Furthermore, the fact of the existence of male and female "God Drobinas" explains the entire range of the to-date puzzles of nature regarding mechanisms about which the official atheistic science does NOT have even the proverbial "tiniest bit" of clue. For example, it explains how the weather, and also how tornadoes and hurricanes are formed by gigantic whirls of "God Drobinas", and how the displacement of these whirls from west to east propels and regulates the rotation of our planet. In turn the shape and appearance of male and female "God Drobinas" confirm the truth of verse 1:27 from the Biblical "Book of Genesis" which states - I quote it from the Catholic Bible: "So God created man in his image, in God's image he created him, created him male and female".
(C) Descriptions from the Bible and "empirically" established facts which confirm that already after the creation of man, God several times improved the structure and operation of human bodies. For example, it reduced to around one-third the dimensions of human bodies and the length of human life in the "reversible software time", and equipped souls of people with an organ called "conscience". Descriptions that present the verses of the Bible and the evidence which confirms this, include (amongst others) item #A1 from the web page named evolution.htm, item #C4.1 from the web page named immortality.htm, and several other my publications that can be searched with the Polish web page named skorowidz.htm.
(D) Totaliztic descriptions of how in this physical life work the "karma" programs which implement the moral law called the "Boomerang Principle". In turn examples of evidence confirming the work of "group karma" are described, amongst others, in item #F2 from the Polish web page named karma_pl.htm, while for "individual karma", e.g. in item #C4.2 from the web page named morals.htm. The existence and work of "karma" programs realize in turn that every evil committed by someone and pain inflicted on "neighbour" are returned still in the present physical life according to the operation of the moral "Boomerang Principle" informing: "whatever feelings you will cause in someone, the same feelings you will experience yourself after the required payback time". So let us not be surprised when in some matter about which "privacy laws" have NOT managed to hide the truth from us, the person about whom we know that for example "forced" personally, will himself be "forced" to do something, while the one who e.g. "exploited" - himself will be "exploited".
(E) Principles of the still newest and the most moral in the world philosophy of totalizm (i.e. the one spelled through "z"). These principles indicate and explain the laws and methods of God's action which, in addition to those commonly known (e.g. in addition to the "ten commandments"), should be pedantically fulfilled and paid special attention still in the present physical life. This philosophy is described on my web page named totalizm.htm. It is also briefly discussed in the above-linked film "Dr Jan Pająk portfolio" and in several other films linked from the end of the "introduction" to my web page named portfolio_pl.htm.
(F) The work of the "nirvana political system" already pre-programmed by God into our souls, but still unrealized by our sluggish bodies and sceptical minds. The to-date wrongful distribution of "money" causing all evil on Earth because it is carried out by imperfect people, the "nirvana political system" is able to replace by the justly dosed life-giving "moral energy". This is because moral energy is generated in people by the voluntary performance of heavy physical labour named the "moral work" - which is measured fairly and then quantitatively rewarded with this moral energy by God's programs. Brief descriptions of the "nirvana political system" and huge benefits resulting from it are presented in item #C7 from my web page named nirvana.htm. In turn for more complete descriptions of this political system and for its advantages see items #A1 to #A4 from my web page named partia_totalizmu_uk.htm and from the publications linked in there. The "nirvana political system" in fact guarantees to each of the people a difficult to even imagine increase in happiness, prosperity, scientific and technical development, security, equality and social justice, learning about the world, health and physical fitness caused (among others) by increase in physical activities of people, etc. Only the result of people's blindness and widespread daze causes insistence on the continuation of deceptive and destructive political systems (e.g. capitalism or communism), the existence of which lies only in the interests of the elites - because only elites benefit from the riches "forced" from people with "money" and "fear".
(G) The "Theory of Everything of 1985" which opens to creative minds access to the knowledge that corrects lies about the surrounding reality. This theory is described in a number of publications, the reading of which is worth starting from the web page named dipolar_gravity.htm, and then continue from the publications that are linked in there.
(H) Infinite dimensions and infinite existence of the universe originally filled with only "potentially intelligent counter-matter" and supplemented with "matter" created by God only around 6,000 "human years" ago (i.e. years measured with units of the "reversible software time" in which people age) which "human years", according to the information in the Bible, elapse over 365 thousand times slower than the "irreversible absolute time of the universe" in which age atoms, isotopes, minerals, fossils, coal, etc. Notice that mathematics (e.g. the operator "lim") informs us that such a universe of infinite dimensions does NOT border with any space already existing outside of it thus it is unable to expand or contract - which fact is empirically confirmed by the stability of the so-called "laws of nature" (and hence the continuity of life) that would be ruined by any change in the parameters of "matter" caused by a possible change in the dimensions of the universe. An explanation informing how this truth about the infinity of the universe is revealed by my "Theory of Everything of 1985", is provided in item #D4 from my web page named dipolar_gravity.htm. In turn the drastic opposite of this truth is the lie from foundations of the "official atheistic science" - which illogically claims that the universe has finite dimensions, currently is still expanding, and is filled only with "stupid" matter. Because this lie in foundations impacts the rest of official knowledge, it suggests that practically everything that the "official atheistic science" derived from these false foundations and claims about the reality surrounding us is either lies or errors in research or inference. Examples of the most important out of such lies of the "official atheistic science" are indicated and discussed on the Polish web page skorowidz.htm under headings containing the Polish keyword: kłamstw (meaning "lies:").
(I) The appearance and operation of our physical world, similar to a thin "pancake", and the infinite size of the counter-world, which allow God to program the course of human life in the "reversible software time". All this is described e.g. in item #D3 from my web page named god_proof.htm, item #J5 from my web page named petone.htm, and items #G3 and #I2 from my web page named dipolar_gravity.htm and also in a whole separate Polish monograph [12]. In turn our life in the "reversible software time" enables God to more precisely educate some (promising) people through repetitive shifting them back in time (confirmed both in the Bible and e.g. with the phenomenon of "deja vu") while for people it allows to build Time Vehicles of my invention and also to lead infinitely long lives achieved through being shifted back by time vehicles to the years of youth after each reaching an old age.
(J) Descriptions of "Cyclic Tables" for propulsion systems, which reveal the level of technical advancement, principles of operation, and capabilities and powers of propelling devices of the future still waiting to be built. These are best illustrated by the half-hour long film entitled "Future Propulsions" the English language version of which is available free of charge at https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . In turn verbal descriptions of the Periodic Table and propulsion systems which it announces are presented in items #J3 and #J4.1 to #J4.6 from the web page propulsion.htm.
(K) Illustrations and descriptions of the starship of my invention called the "Magnocraft" - the most advanced of the three generations of which will be the "Time Vehicle". This starship is shown in action on the film entitled "Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?" and on a 26-second-long soundless excerpt from the previously linked film "Future Propulsions" - the looking like "real life filming" excerpt from which film is entitled "Alien Planet 4K" and is available at the address https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA . In turn descriptions and illustrations of Magnocraft are provided in my entire web page named magnocraft.htm.
(L) Illustrations and descriptions of the already completed and correctly operating "generators of clean free energy" and motors of "perpetual motion". These miraculous devices are presented e.g. in item #B3 from my web page named fe_cell.htm and in item #J4.4 from my web page named propulsion.htm and in videos linked in there. It is worth adding that, since the "official atheistic science" has already formally proved with the alleged "laws of thermodynamics" which it invented, that in a hypothetical world devoid of God (about which world this "official atheistic science" falsely claims that we live in it), the construction of devices working on the "perpetual motion machine" principles of operation would be impossible, therefore the actual existence on Earth of already constructed and correctly operating such devices with the principle of operation of true "perpetual motion machines" provides people with another type of empirical evidence for the existence of God - which fact is explained more comprehensively in item #D3 from the web page named god_proof.htm. In turn links to further such empirical evidence, the key words: istnienie Boga (meaning "the existence of God") make available on the Polish web page named skorowidz.htm.
(M) "Rejection of knowledge" by today's priests, caused by their conformist attitude towards the conflicting with canons of their religions, and hence the clearly visible to them deceptive statements of "official atheistic science" and by their acceptance, and sometimes even adding their share, to "evil" which is spreading around. This "rejection of knowledge" by priests is described, among others, in items #T2 and #U1 from my web page named woda_uk.htm on the basis of the quotation from verses 4:4-9 of the biblical "Book of Hosea". One of its manifestations is that despite the continuous publishing since 2007 (i.e. already for over 13 years) of the previously discussed scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, priests still ignore the existence of this proof - while reminding the faithful about its existence would drastically reduce the spread of "evil" on Earth. In addition to the above, this "rejection of knowledge" by priests make impossible for them to notice very weighty findings that would eliminate a lot of inter-personal accusations and persecutions, because both the Bible as well as my "Theory of everything of 1985" agreeably confirm the finding that: "we people are the 'living, self-aware and self-learning souls (programs) which received bodies', not just bodies provided with software souls" - for details see e.g. item #A1 from my web page named soul_proof.htm; and also agreeably confirm that: "each soul receives own body only at the moment of breaking umbilical cord and catching the first breath, NOT at the moment of conception" - for details see item #C6 on that web page named soul_proof.htm. So it should NOT surprise anyone, if God disappointed with such a stubborn rejection of knowledge by priests decided in the near future to eliminate the need for their existence by replacing the functions of present priests with the inclusion to the programmes of universal education the obligation to disseminate objective and verified on extensive empirical evidence the knowledge contained in the results of objective research on God similar to the results already achieved by the new "totaliztic science" based on my "Theory of Everything from 1985" which, in spite of being implemented by only a single scientist, still slowly becomes a seeking truth competition and a verifying party for the destructive monopoly of the old "official atheistic science".
       (Of course, much more components of truth, similar to the above, are available - which are correcting the officially disseminated lies. However, an attempt to list all of them here would unnecessarily increase the size of this web page, while links to a large number of other out of them the reader may find by himself/herself on my Polish web page named skorowidz.htm.)

Fig. #E1a: Here is the box (packaging) from my "smart" TV, which displays all the features that, on the basis of my experience and knowledge, I am looking for in a "smart" TV set to make my decision whether to buy it. The above box (package) comes from the TV that I actually bought on 2020/11/11. Notice that this TV set was designed (and some of its components were manufactured) in Korea - means in the country about which I personally experienced and was empirically ascertained during my 2007 professorship at Ajou University in Suwon, that the Korean government has one of the greatest in the world (if not the greatest) care for the welfare of its citizens, while its population shows one of the highest among the group of nations well known to me, the level of fulfilling of God's commandment (see Bible, "Gosp. according to St. Mark", verse 12:31) I quote: "Love your neighbour as you love yourself." Personally, I recommend the reader to pay special attention to what is happening in Korea, because soon the world will probably be surprised by it!
       Notice how modest the packaging looks and how devoid of flashiness its inscriptions are. This is significant for the products of companies with an excellent reputation. The point is that "the worse the product of a given company is, the more flashy it must be packed for anyone to buy it" - meanwhile, very good quality products do NOT need flashy packaging at all, because their purchase is based either on the personal recommendations of these previous buyers that have personally convinced themselves how good the products of a given company are, or on checks (e.g. on tests performed in a store) of those who know what to look for in perfect products of a given type. This is why the packaging of very good products is simple, yet strong, highly functional and harmless to nature and the environment. From what I heard that it informally is spoken among experts of "smart" TV sets, the above company actually offers products of the highest quality in the world - even if, due to market competition, some of their production (e.g. final assembly) must be made in factories from countries other than Korea - e.g. in Vietnam.

Fig. #E1b: Here are three "remotes" sold together with both "smart" TVs that I have purchased so far, i.e .: (1) - the highest in the photo because farthest from the camera that took the photo, the remote control (model: AKB73756504) delivered to me with a 42 inch "smart" TV of the Korean company LG (produced in Indonesia) which I bought on 2013/11/16 and which TV was used by me until 2020/8/8 (i.e. it worked for 6 years, 8 months and 25 days) while which I described in item #C1 of this web page; (2) - central remote control made in Vietnam (model: BN59-01315D) which I ordered having the skills of my wife in mind for an additional fee of $39 as an alternative to the "ergonomic" remote control (3) supplied to me with the Samsung TV described here; and (3) - the lowest in the picture because the closest to camera with which I took this photo, is an "ergonomic" remote control (model: BN59-01259E) delivered with a 43-inch "smart" TV from the Korean company Samsung that I bought on 2020/11/11 and described in item #E1 above on this web page. What is most interesting, all these "remotes" have practically identical functional capabilities (i.e. each one of them can control over all functions that require controlling in the "smart" TV to which they are designated). However, there is a huge difference in their "ergonomics", complexity and technical quality of design and manufacture, and thus - both in the ability of people to learn how to use them, and in the level of "user-friendliness" (e.g. in the number of hands busy with their operation, the need to look at them when in use, the susceptibility of their buttons to jamming, the frequency of battery replacement, etc.).
       The LG remote control (1) (model: AKB73756504) is characteristic for the 2010s in which was produced the TV for controlling of sets for which it was designed. It has the following dimensions: length 235 mm, width 48 mm, thickness 23 mm. So practically in order to control all functions of the "smart" TV, it is necessary to use both hands and eyes. In one hand the user has to hold the remote control, while with the finger of other hand he/she needs to select and press its buttons - while simultaneously looking carefully with eyes at what is being done with it. After all, it has 46 buttons, so only "from memory" or just "by feeling" it is practically impossible to find the button that needs to be pressed. This in turn causes that its use absorbs everything that we have at our disposal. After all, with such a large number of buttons, the user also needs to have an engineering knowledge on how the TV works to learn how to use all of them effectively. So although I did NOT have any difficulties with its effective use, I noticed that non-technical-thinking people may have significant difficulties with remembering what and how to control with it. Its design also has an engineering error, which causes that when pressed too deeply, the buttons jam and block the operation of the TV set, and if you do NOT notice their jamming - it becomes a source of significant irritation and problems of use. The remote control is powered by two AAA batteries, which means that due to their low energy efficiency, these batteries need to be changed relatively often. What shocks me is that the majority of TV sets currently on sale are still supplied with equally ill-considered and badly designed "remote controls"!!!
       Remote control (2) by Samsung (model: BN59-01315D) in NZ supplied for an additional fee of $39 on special order for controlling the TV, packaging of which is shown above in "Fig. #E1a". It is a traditional kind of "remote" somewhat similar to the previously shown LG remote control (1). I also ordered this additional remote control, because I was afraid that my wife might find it difficult to learn to use the "ergonomic" remote control (3) supplied with the Samsung "smart" TV that I had purchased. However, since this second remote purchased "on request" probably needed to be sent to NZ from as far as Vietnam, I expected that it would take some time for it to get to me. Hence, I was pleasantly surprised when I could pick it up on 2020/11/17 - i.e. after only 6 days. The second pleasant surprise about it was that since in the meantime its price in NZ had risen to over $60, the shop selling me TV covered the difference by itself. After testing of this remote it turned out that it works slightly better than the LG remote control (1) - i.e. it can be operated with only one hand, although it is still necessary to look at it when doing so. For example, its 44 buttons are better described, and the buttons used to operate (a) standard (broadcast) television programs, and (b) movies and programs from the Internet, are grouped together. Hence, although for the use of the Internet it needs to be inconveniently held by a tip that is too short, all the buttons required to be pressed are still within reach of a finger from the hand in which the remote control is held - hence it allows one-handed operation. Unfortunately, due to the tight packing of numerous buttons and the similarity of their touch, it is also necessary to use eyes (i.e. to look at the remote control) to press them correctly. Fortunately, its buttons can NOT be pressed so deep that their edge would catch on the housing and block the TV operation, as it happened with the LG remote control (1). Its dimensions are: length 74 mm, width 48 mm, thickness 25 mm. It is powered by two small standard AAA batteries - which size indicates the need for their frequent replacement.
       The Samsung "ergonomic" remote (3) (model: BN59-01259E) was delivered with the "smart" TV that I purchased on 2020/11/11. I must admit here, that being a retired professional scientist, especially trained and used to objective assessing of the quality level of everything that I encounter, I am personally very impressed with all the features of this remote - similarly as, for example, I am very impressed with all the features of the "banana" fruit designed by God, i.e. the features of which I described in items #D3.1 and #D3 from another my web page named fruit.htm. Everything about this remote control is thoroughly thought out and ergonomically close to perfection. Its shape and dimensions change ergonomically and in their highest values are: length 165 mm, width 35 mm, thickness 20 mm. These dimensions, and its shape bent like an "ancient gun" or a "boomerang", allow one to hold it comfortably in one's hand, and then without the need to move it or use the other hand, within the reach of one's finger from the hand holding it one has all the buttons and is able to have full control over all the functions of the TV set just with one hand and while completely NOT looking at the remote control when doing so. So its use only absorbs the hand in which we hold it, while we can use the other hand and eyes for another purpose. It also has only 14 buttons, each of them so "hard", that initially I thought that pressing it supplies the "remote control" with electricity on the "piezoelectric" principle. (Nevertheless, despite this "hardness", my wife already on the 5th day of use was able to cause an "error" of the Internet with the typically female positioning of this "remote" on the table with the buttons pointing downwards - which an inconvenience, according to the engineering principle "everything can be improved further", could be easy to remove if instead of on the convex side of its bend, the buttons were located on the concave side.) At the same time each of these buttons protrudes so slightly from the remote control that it has NO right to jam. Also almost every one of these buttons performs several different functions and actions, depending on how it is pressed with a finger. For example, two oblong buttons arranged across its width at half its length can be either pushed forward with one's finger (which push at the left button increases the volume of the sound, and at the right button increases the number of the watched channel), or one can push it backwards with finger (which push reduces the previous values) or one can press it down, which in the left button completely mutes the sound, while in the right shows the list of programs and their broadcasting times on each of the TV channels. So the use of this "remote" is so easy, that my wife, who in a typically feminine way until our LG "smart" TV broke down, has NOT managed to learn the correct use of all 46 buttons of the remote control (1) - although she mastered the use of basic of them, for the "ergonomic" remote control from Samsung discussed here, she was able to use its basic functions after just 5 days. What is also worth emphasizing, the Samsung remote control (3) discussed here is powered by two larger AA batteries, which will allow it to operate much longer on one battery change than the previously discussed LG remote control (1) and than Samsung remote control (2) - both powered by two smaller AAA batteries.


Part #F: The easiest way to program your own "App" that extends the usability and simplifies the use of our "smart" TV:

      


#F1. If you can use a PC computer, then you can also program your own "apps" to facilitate and extend the use of your "smart" TV:

       Słowem "App" będącym skrótem od angielskiego słowa "application" (w komputerowym użyciu znaczącego: zastosowanie, działanie, użytek) w obecnych czasach nazywany jest program komputerowy, jaki po zainstalowaniu pozwalającym mu sterować pracą danego urządzenia elektronicznego wykonuje dla nas określony rodzaj działań. Po angielsku w internecie pojęcie "app" zwykle skrótowo definiują więc słowami: "App" is short for "application" - which is another name for a computer program.
       W dzisiejszym świecie w którym wszystko nastawione jest na "pieniądze", eksploatowanie bliźnich i "wymuszanie" (tak jak skrótowo wyjaśniam to w punkcie #C7 swej strony nirvana_pl.htm) przyzwyczajono nas wierzyć, że owe "apps" są produkowane przez duże zespoły wysoce wyspecjalizowanych programistów. Powodem ugruntowywania takiego mitu jest "uzależnianie" społeczeństwa od "apps" które pozwalają dokonywać tylko to co leży w interesie "elit" i bogatych korporacji.
       Tymczasem dla własnych potrzeb, "app" który będzie pomocny w łatwiejszym i pełniejszym użytkowaniu wlasnego "smart" telewizora, zaprogramować może każdy kto zna się chociaż trochę na komputeryzacji i internecie i albo potrafi przygotować w języku HTML własny program strony internetowej, albo też potrafi zduplikować i adaptować dla własnych potrzeb "matrycę" takiego programu strony internetowej jaką ja przygotuję i dokładnie opiszę w niniejszej "części #F" tej strony. Jak bowiem czytelnik zapewne już odnotował, ja od sporego już czasu staram się uczyć swych czytelników jak łatwo mogą dokonywać to o czym tzw. "eksperci" wmawiają nam iż rzekomo jest to "niemożliwe" do wykonania (np. własne oprogramowanie dla swych urządzeń) - po przykład w tej sprawie patrz moje opisy z punktu #I1 z "części #I" oraz w §2 z "części #F" strony o nazwie tekst_13.htm. Opisy tamtego przykladu informują jak teksty pisane wordprocessorem zwanym "WORD" można łatwo zaopatrywać w malejącą numerację stron, o której uprzednio sporo "ekspertów" twierdziło, iż jest ona niemożliwa do wprogramowania do WORDa).
       Ja kiedyś już informowałem swych czytelników jak mogą zaprogramować własny "app" działający na ich "smart" telewizorach. Tamte dawne moje opisy czytelnik znajdzie w "części #E" z mojej strony internetowej o nazwie p_instrukcja.htm. Z kolei przykład takiego "app" jaki ja przygotowałem dla swego użytku na posiadanym "smart" telewizorze czytelnik może znaleźć (i sobie uruchomić) pod nazwą p_.htm na wszystkich moich darmowych stronach internetowych jakie wyszczególniam w "Menu 3" niniejszej strony pod nagłówkiem "(Na darmowym hostingu z FTP:)". Oczywiście, skoro już przygotowuję niniejszą stronę, opiszę w niej ponownie i jeszcze dokładniej, oraz pokażę tu kolejne przykłady, jak taki "app" czytelnik łatwo może sam sobie przygotować i używać na jego własnym "smart" telewizorze - jeśli tylko jego telewizor posiada cechy i możliwości jakie opisałem w punkcie #E1 powyżej na niniejszej stronie.


Part #G: How to give your "smart" TV the ability to talk to people who live far away with the simultaneous "live" visibility of your interlocutor on the big screen of this TV:

      


#G1. Nothing can compare with the pleasure of remote talking (and at no extra charge) with people close to us whom can watch "live" on the big screen of our "smart" TV during the conversation:

       Każdy z nas kto posiada internet we własnym domu, regularnie musi płacić za niego określoną sumę pieniędzy. Na przekór tego, kiedy ktoś chce porozmawiać z mieszkającymi daleko osobami bliskimi jego sercu, nie jest w stanie uzyskać z nimi połączenia wokalnego i jednocześnie obrazowego za pośrednictwem swego "smart" telewizora - i to na przeków iż jego internet posiada tzw. "broadband" i stąd jego telewizor z powodzeniem jest w stanie wyświetlać ruchome filmy z internetu. Wprawdzie kiedyś "smart" telewizory miały "apps" o działaniu podobnym do działania słynnego programu "Skype" pozwalającego "na żywo" oglądać swego rozmówcę, jednak wszystkie owe "apps" nagle zostały wycofane z użytku kilka już lat temu - ktoś przy władzy lub wpływach najwyraźniej doszedł do wniosku iż korzystniej jest dla "elit" i dla multimedialnych korporacji, jeśli za rozmowy z odlegle mieszkającymi bliskimi nam osobami trzeba będzie płacić niezależnie od opłat za posiadanie internetu. Na szczęście znaleźli się też mądrzy ludzie, którzy wymyślili oprogramowanie (takie jak przykładowo "WhatsApp") używane w telefonach komórkowych, które pozwala jednak prowadzić wizualne rozmowy za pośrednictwem internetu i to bez potrzeby uiszczania dodatkowych opłat. Niniejsza "Part #G" będzie poświęcona wyjaśnieniu jak takie używające posiadany w domu internet ("broadband") darmowe rozmowy wizualne daje się także prowadzić za pośrednictwem swego "smart" telewizora - mając przy tym możliwość oglądania naszego rozmówcy na dużym ekranie telewizora.


Part #H: "Who", "why" and "on what excuses" block and limit the access of "smart" TVs to the full possibilities of the Internet:

      


#H1. In order to maintain power over others, or to hold a lucrative monopoly in the market, it is necessary to dictate what they should and must NOT see or learn:

       Pisanie tego punktu NIE zostało jeszcze rozpoczęte!


Part #I: Internet prudence - that is, doing what is worth avoiding on the Internet in order to remain "independent" and NOT waste your earnings on unnecessary fees:

Motto tej "części #I": "Większość tego co jest naprawdę dobre dla każdej osoby oraz dla naszej cywilizacji jako całości jest też dostępne za darmo - jedynie trzeba więc umieć znaleźć miejsce skąd uzyskuje się to bez potrzeby dodatkowego za to płacenia. Jeśli jednak ktoś pobiera za to opłaty, automatycznie dodaje temu zdolność do szkodzenia nam i całej cywilizacji."

#I1. Here is a list of online actions that are best avoided:

       Czy zastanawiało cię kiedykolwiek co naprawdę jest motywacją tych, którzy za pośrednictwem internetu bez przerwy starają się przekonać cię iż uzyskasz najróżniejsze korzyści jeśli zostaniesz "uczestnikiem" ("member") czegoś tam, dlaczego wiele stron internetowych używa tzw. "cookies" (po polsku zwane "ciasteczka"), dlaczego sporo instytucji rzekomo "dla celów statystycznych" wypytuje cię o wyraźnie niepotrzebne im twoje dane, dlaczego aż tylu ludzi z wielu krajów świata pada ofiarami internetowych oszustw, itd., itp. Odpowiedzi powinieneś sam się domyślić - jeśli przeczytałeś już wspominany tu kilkakrotnie punkt #C7 strony nirvana_pl.htm. Aby więc unikać pomagania celom tego typu internetowych "przedsięwzięć", w swoich działaniach w internecie warto przestrzegać kilka bezpiecznych reguł postępowania, np.:
(1) Natychmiast przerywać wszelkie dalsze kontakty z tymi co z góry zapytują o numer twojej karty kredytowej.
(2) Unikać odwiedzania stron internetowych jakie informują iż używają "cookies" (tj. "ciasteczek"). Strony takie odwiedzać tylko jeśli jest to absolutnie konieczne, lub jeśli jesteś w stanie je przeglądnać bez wyrażenia swej zgody na zainstalowanie ich "cookies" w twoim komputerze lub twoim "smart" telewizorze.
(3) Unikać dobrowolnego rejestrowania się jako "uczestnik" (member) najróżnieszych internetowych systemów, korporacji, grup, itp. - chyba że takie zarejestrowanie się jest dla ciebie NIE do uniknięcia.
(4) NIE instalować dodatkowo w swoim "smart" TV ani w swym komputerze niczego co NIE jest ci absolutnie niezbędne - szczególnie jeśli jest to reklamowane w internecie a pochodzi od NIEznanych wykonawców. Korzyści bowiem jakie takie zainstalowanie z internetu ci obiecuje mogą wiązać się z ukrytymi celami o jakich istnieniu nigdy albo wogóle się NIE dowiesz, lub dowiesz się zbyt późno. Przykładowo, w "smart" TV najlepiej tolerować tylko te "apps" które zainstalował producent danego telewizora (lub ty sam zaprogramowałeś) - jako że ów producent zapewne się upewnił iż owe "apps" pełnią tylko legalnie dozwolone funkcje.
(5) ... (there are many more such rules, but here I limit myself to only the most important ones)...


Part #?: ... (These parts of the web page are reserved for future use) ...

      

#?1. ...(Items reserved for future use and writing)...

      


Part #Z: Summary and final information of this web page:

      


#Z1. Summary of this web page:

       These are the facts about smart TVs.


#Z2. Blogs of Totalizm:

       It is worth to check periodically the blog of totalizm available at addresses:
totalizm.wordpress.com ("Small Print": posts from #89 = 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (posts from #293 = 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz ("Large Print": posts from #293 = 2018/3/16)
All posts to blogs of totalizm (half of which is in English) are also available in my publication [13] disseminated free of charge through the web page tekst_13.htm.
       On this blog many events discussed here are also explained with additional details written as these events unveil before our eyes.


#Z3. Emails to the author of this web page:

       Current email addresses to the author of this web page, i.e. officially to Dr Eng. Jan Pajak while courteously to Prof. Dr Eng. Jan Pajak, at which readers can post possible comments, opinions, descriptions, or information which in their opinion I should learn, are provided on the web page named pajak_jan_uk.htm (for its version in the HTML language), or the web page named pajak_jan_uk.pdf (for the version of the web page "pajak_jan_uk.pdf" in safe PDF format - which safe PDF versions of further web pages by the author can also be downloaded via links from item #B1 of the web page named text_11.htm).
       The author's right for the use of courteous title of "Professor" stems from the custom that "with professors is like with generals", namely when someone is once a professor, than he or she courteously remains a professor forever. In turn the author of this web page was a professor on 4 different universities, i.e. on 3 of them, from 1 September 1992 till 31 October 1998, as an "Associate Professor" from English-based educational system, while on one university as a (Full) "Professor" (since 1 March 2007 till 31 December 2007 - means at the last place of employment in my professional life).
       However, please notice that because of my rather chronic lack of time, I reluctantly reply to emails which contain JUST time consuming requests, while simultaneously they document a complete ignorance of their author in the topic area which I am researching.


#Z4. Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk:

       Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk. All rights reserved. This web page is a report from outcomes of research of the author - only that is written in a popular language (so that it can be understood by readers with non-scientific orientation). Ideas presented on this web page (and also in other publications by the author) are unique for the author’s research, and thus from the same angle these ideas were NOT presented by any other researcher. As such, this web page presents ideas which are the intellectual property of the author. Therefore, the content of this web page is the subject to the same laws of intellectual ownership as every other scientific publication. Especially the author reserves for himself the moral credit and copyrights for the scientific theories, discoveries and inventions mentioned or described on this web page. Therefore, the author reserves that during repeating any idea presented on this web page (i.e. any theory, principle, explanation, deduction, interpretation, device, evidence, proof, nvention, photograph, illustration, table, etc.), the repeating person revealed and confirmed who is the original author of this idea (means, as it is used to say in creative circles, the repeating person provided a full moral "credit" and recognition to the author of this web page), through a clear explanation that a given idea is repeated from the web page authorised by Dr Jan Pajak, through indication of the internet address of this web page under which this idea was originally explained, and through mentioning the date of most recent update of this web page (i.e. the date indicated below).
* * *
Jeśli preferujesz czytanie po polsku,
kliknij na polską flagę

(if you prefer to read in Polish,
click on the Polish flag below)


English flag
Date of starting this page: 11 November 2020
Date of the latest updating of this page: 17 December 2020
(Check in "Menu 3" whether there is even a more recent update!)