Film można obejrzeć klikając na obrazek albo na youtube
Napędy Przyszłości,
34:29 minut, YT od 2020/2/13, ponad 27698 oglądnięć (2020/12/22),
opisy: #J4.1. do #J4.6.
z Napędy

You can watch the video by clicking on the picture or on youtube Future Propulsions,
34:29 minutes, YT since 2020/2/13, over 7.177 visits (2020/12/22),
description: #J4.1. to #J4.6.
of Propulsion systems
Video per Klick auf das Bild oder auf youtube
Antriebe der Zukunft,
35:18 Minuten, auf YT seit 2020/2/14, mehr als 14.458 Aufrufe (22.12.2020),
Beschreibung: #J4.1. bis #J4.6. aus Antriebe
albo na youtube (bezdźwiękowy) - Alien Planet 4K
26 sekund, w YT od 2020/3/14, ponad 1297 oglądnięć (2020/5/22),
opisy w punkcie #J4.3. z Napędy
or on youtube
"Wall Stones 4K" (silent),
20 second, in YT since 2020/3/14, over 872 views (2020/12/22),
descriptions in #J4.3. of Future Propulsions
oder auf youtube
"Inka Wall 4K-2" (lautlos),
17 Sekunden, in YT seit 2020/3/14, mehr als 915 Aufrufe (2020/12/22),
in #J4.3. bei Antriebe
albo na youtube "Zagłada ludzkości 2030", 34 minuty, w YT od 2018/5/6, ponad 3.350.766 oglądnięć (2020/12/22),
opisy w Zycie 2030
Plakietka dwóch milionów wyświetleń filmu "Zagłada ludzkości 2030"
w dniach od 2018/5/6 do 2020/2/28 na youtube
2019/11/28 - dr Jan Pająk Po opis powyższego zdjęcia patrz "Fot. #J4.3c" ze strony Napędy
albo na youtube Jak wielki jest Magnokraft?, 4:02 minuty, w YT od 2017/4/26, ponad 7.007 oglądnięć (2020/12/22),
opisy w Magnokraft

albo na youtube Dr Jan Pajak portfolio, 34:09 minut, w YT od 2016/5/5, ponad 35000 oglądnięć (2020/3/1),
opisy w Portfolio
or on youtube, Dr Jan Pajak portfolio, 32:49 minutes, in YT since 2016/5/5, over 2277 views (2020/12/22),
descriptions in Portfolio
oder auf youtube Dr. Jan Pająk Portfolio, 35:35 Minuten, in YT seit 2016/5/6, mehr als 3.668 Aufrufe (2020/12/22),
Beschreibung: Portfolio
albo na youtube Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea, 25:30 minut, od 2018/12/31, ponad 218190 ogl. (2020/12/23),
opisy w Traktat [3b]
albo na youtube Dr. Jan Pająk - Filozofia totalizmu, 56:41 minut, w YT od 2016/12/10, ponad 15.389 oglądnięć (2020/12/23),
opisy w Totalizm
or on youtube Dr Jan Pajak - Philosophy of totalizm, 56:03 minutes, in YT since 2017/1/18, over 1.396 views (2020/12/23),
see Totalizm
albo na youtube
Jan Pająk - Polski naukowiec, 1:40 minuta, w YT od 2016/12/7, ponad 1318 oglądnięć (2020/12/22), opisy KoDiG
or on youtube Jan Pająk - Polish scientist, 1:39 minutes, in YT since 2016/12/10, over 313 views (2020/12/22),
descriptions in Party of Totalizm
albo na youtube Dr Jan Pająk - Telekineza (po polsku), 45:11 minut, w YT od 2016/10/14, ponad 22.556 oglądnięć (2020/12/23), opisy w Telekineza
albo na youtube Dr. Jan Pająk - cz.1/2 (po polsku), 24:40 minut, w YT od 2016/6/25, ponad 26.866 oglądnięć (2020/123/23),
opisy w "Nieśmiertelność"
albo na youtube Dr. Jan Pająk - cz. 2/2 (po polsku), 39:38 minut, w YT od 2016/9/7, ponad 16.894 oglądnięć (2020/12/23),
opisy w "Wehikuły Czasu"
albo na youtube Dr Jan Pająk - Pierwsza rozmowa, cz. 1 (po polsku), 39:04 minut, w YT od 2016/6/4, ponad 26.628 oglądnięć (2020/12/23),
opisy w Jan Pająk
albo na youtube Dr Jan Pająk - Pierwsza rozmowa cz.2 (po polsku), 34:38 minut, w YT od 2016/6/11, ponad 9.880 ogl. (2020/12/22),
opisy w Jan Pająk
albo na youtube dr Jan Pająk - UFO? Oni już tu są! (po polsku), 32:01 minut, w YT od 2013/1/18, ponad 39.653 oglądnięć (2020/2/15),
opisy w Wehikuły UFO istnieją
albo na youtube Jan Pająk, cz. II - UFO? Oni już tu są! (po polsku), 1:38:35, w YT od 2013/1/25, ponad 12.661 oglądnięć (2020/12/23),
opisy w Wehikuły UFO istnieją
Besucher ab 25.09.21:

www.DoktorWeigl.de