< = skok z powrotem | = > [Telekinetyka] < = | = > [Telekinetyka (w rozdziałach)] < =

(Brązowe linki prowadzą do strony na forum, niebieskie linki prowadzą do wersji html na niniejszej stronie, a zielone linki prowadzą do stron zewnętrznych).


Wellington, Nowa Zelandia,
Data pierwszego opracowania niniejszej strony: 5 lipca 2008 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 7 stycznia 2021 roku (polskiego oryginału)

- Niniejsza wersja html jest jeszcze w przygotowaniu - zobacz też kompletną stronę [Dowody, że Bóg istnieje] we Forum -Wstęp

Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

- #A1. Jakie są cele tej strony:

Część #B: Filozoficzne przesłanki które wskazują, że zbudowanie energetycznych urządzeń telekinetyki jest możliwe:

- #B1. Teoria Wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji ujawnia, że nieustający i beztarciowy "ruch" wiecznie ruchliwej "przeciw-materii" jest fundamentalnym zachowaniem we wszechświecie:

#B2. Przykład najprostrzego "urządzenia do wytwarzania nieustającego i samopodtrzymującego się ruchu z samo-odtwarzających się i nieustających zjawisk natury":

Część #C: Jak "monopol na wiedzę" i spowodowane nim wypaczenia oficjalnej "nauki" indukują nieracjonalne powody które uniemożliwiły aż do dzisiaj zabranie się ludzkości za budowę "energetycznych urządzeń telekinetyki":

- #C1. Jak wyeliminować hamujący postęp "monopol na wiedzę i edukację" dotychczasowej "oficjalnej nauki ateistycznej", oraz jak poprzez uprzednie złamanie owego monopolu stworzeniem nowej "nauki totaliztycznej", stanie się możliwe odkrywanie prawdy i podejmowanie budowy bezpiecznych i korzystnych dla ludzi "urządzeń telekinetyki":

#C2. Powodem korupcji, nieudolności, błędów i wypaczeń dzisiejszej oficjalnej "nauki" jest celowo błędne zdefiniowanie pojęcia "nauka" jakie ta prastara ateistyczna instytucja upowszechnia wśród ludzi:

#C3. Jak nowa "totaliztyczna nauka" definiuje oficjalną starą "ateistyczną naukę ortodoksyjną" (tj. tą starą instytucję naukową która ciągle dyktuje czego uczymy się w szkołach i na uczelniach oraz która nadal ma monopol na kształtowanie naszych poglądów):

#C4. Jak nowa "totaliztyczna nauka" definiuje siebie samą, czyli definiuje tą nową "naukę" która podjęła już zmagania o obalenie "monopolu na wiedzę" tamtej starej "ateistycznej nauki ortodoksyjnej":

#C5. Dlaczego mit, że to nauka i naukowcy generują postęp ludzkości, na zawsze pozostanie tylko fałszywym "mitem"::

#C6. Jedynym sposobem na naprawienie sytuacji z "nauką" jest oficjalne ustanowienie co najmnniej jeszcze jednej, "konkurencyjnej" wobec starej, oraz opartej na drastycznie odmiennych fundamentach filozoficznych, nowej "nauki totaliztycznej":

#B6. Ludziom dostępne są już aż trzy niezależne od siebie źródła dowodów na istnienie Boga, tj. (1) religie, (2) empiryka (czyli obserwacje otaczającej nas rzeczywistości) oraz (3) moja "Teoria Wszystkiego" zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji:

Część #D: Budowa i zasadnicze podzespoły urządzeń telekinetyki wyjaśnione na przykładzie tzw. "telekinetycznych influenzmaschines":

- #D1. Główne podzespoły telekinetycznych influenzmaschines:

Część #E: Jak się zabrać za zbudowanie telekinetycznej influenzmaschine":

- #E1. Główne stadia rozwojowe telekinetycznej influenzmaschine:

#E2. W chwili podejmowania decyzji o rozpoczęciu budowy telekinetycznej influenzmaschine warto wiedzieć że zbudowanie tego urządzenia jest "najtrudniejszym technicznym zadaniem świata", chociaż jednocześnie zadaniem wykonalnym samotnie przez pojedynczego ambitnego hobbystę:

Część #F: Zbudowanie "elektrostatycznego silnika na prąd zmienny" czyli uzyskanie pierwszego podstawowego podzespołu telekinetycznej influenzmaschine:

- #F1. Zbudowanie odwracalnej wersji maszyny elektrostatycznej zwanej "modelem Dra Pająka":

#F2. Najważniejsze szczegóły konstrukcyjne odwracalnej wersji maszyny elektrostatycznej zwanej "modelem Dra Pająka", wraz z uzasadnienieniami takiego a nie innego ich zaprojektowania:

Część #G: Zbudowanie "baterii telekinetycznej" czyli uzyskanie drugiego podstawowego podzespołu telekinetycznej influenzmaschine:

- #G1. Jak zbudować "baterię telekinetyczną":

Część #H: Zbudowanie "sterownika szybkości obrotowej tarcz" czyli uzyskanie trzeciego i ostatniego podstawowego podzespołu telekinetycznej influenzmaschine:

- #H1. Jak zbudować "sterownik szybkości obrotowej tarcz"

- #I1. Dzisiejsze "naukowe prawa" jakoby rządzące energią, są jak ostrzeżenia średniowiecznej inkwizycji na temat podróży do krańców świata:

Część #D: Istnieje zatrzęsienie dowodów potwierdzających że Bóg istnieje, jednak nie można znaleźć nawet jednego dowodu że Bóg nieistnieje:

- #D1. Wymowa faktu że naukowcy nie są w stanie wskazać choćby najmizerniejszego przykładu materiału dowodowego, który by sugerował nieistnienie Boga:


#D2. "Dowodzenie przez zaprzeczenie" - tj. skoro nieistnieje nawet jeden dowód materialny na nieistnienie Boga, to oznacza że Bóg istnieje:

#D3. Proponuję odnotować, że każde "perpetuum mobile" jest równocześnie "cudem technicznym" dowodzącym iż Bóg istnieje - zbuduj więc sobie chociaż najprostrzy z uruchomionych w 2017 roku licznych prototypów tych cudownych silników, np. Koło Bhaskara, aby dowieść tym sobie NIE tylko, że Bóg istnieje, ale także jak bezczelnie cała ludzkość jest okłamywana i zwodzona przez monopol "oficjalnej nauki ateistycznej":

#D4. Podsumowanie "filozoficznych prawd", które powtarzalnie ujawniają się podczas formalnego udowadniania istnienia Boga, zaś które to prawdy odsłania nam też rekomendacja z poprzedniego punku #D3 aby samemu zbudować sobie najprostrzy z już działających silników "perpetuum mobile", zwany "Kołem Bhaskara", jaki będąc jednym z "cudów technicznych" jest jednocześnie wieczyście poruszającym się dowodem, że Bóg jednak istnieje:

Część #E: Materiał dowodowy na istnienie Boga który już od dawna jest znany naukom fizycznym, jednak którego istnienie fizycy wstydliwie przemilczają:

- #E1. Przemilczanie dowodów fizycznych na istnienie Boga i następstwa tego przemilczania:

- #E1. Dlaczego Bogu potrzebne są anioły: #E2. Zestawienie materiału dowodowego na istnienie Boga z obszaru nauk fizycznych:

#E3. Manifestacje UFO i UFOnautów jako najczęściej fotografowane dowody na istnienie Boga:

#E4. Próby wmówienia nam przez naukowców, że "coś powstało z niczego" są kolejną wymowną kategorią dowodów na istnienie Boga:

#E5. Wąskość zakresu parametrów przy którym świat fizyczny, materia, obiekty kosmiczne, oraz życie mogły wogóle zaistnieć, są następną kategorią dowodów na istnienie Boga:

#E6. Matematyczna teoria prawdopodobieństwa wykazuje, że przez faktycznie "czysty przypadek" (tj. zupełnie bez dyskretnej pomocy "organizacyjnej" ze strony Boga) praktycznie nic nie mogłoby się zdarzyćo:

Część #F: Materiał dowodowy na istnienie Boga który znany jest przez nauki biologiczne, jednak którego istnienie biolodzy wstydliwie przemilczają:

- #F1. Przemilczanie dowodów na istnienie Boga ma także miejsce w obszarze nauk biologicznych:

#F2. Zestawienie materiału dowodowego na istnienie Boga z obszaru nauk biologicznych:

#F3. Nadprzyrodzone i święte cechy oraz zachowania wykazywane przez niektórych przedstawicieli ziemskiej flory i fauny

Część #G: Formalne dowody naukowe na istnienie Boga:

- #G1. Dlaczego owo pierwsze fizykalne dowiedzenie w sposób formalny i naukowy przez Koncept Dipolarnej Grawitacji i przez filozofię totalizu, że "Bóg istnieje", nadal pozostaje dla nas wiążące:

#G2. Naukowo niepodważalny dowód formalny totalizmu na istnienie Boga, przeprowadzony teoretycznie metodami logiki matematycznej:

#G3. Inne pokrewne dowody formalne dotyczące Boga, duszy, stworzenia ludzi, innego świata, itp., które też przygotowałem i opublikowałem (większość w 2007 roku), a które posiadają bezpośredni związek z zaprezentowanym powyżej teoretycznym dowodem formalnym totaliztycznej nauki, że "Bóg istnieje":

#G4. Chociaż coraz więcej zwolenników "nowej fali chrześcijańskiego kreacjonizmu" wybiorczo podchwytuje w swoich argumentacjach niektóre idee zawarte w moich formalnych dowodach, ciągle "wstydzą się" oni referowania swych słuchaczy do tych dowodów, zaś z powodu transformowania moich ustaleń i wywodów tak aby pasowały one do ich chrześcijańskiej ideologii, kierują oni ludzi na "szukanie prawdy po drodze największego błędu":

Część #H: Dowody religijne na istnienie Boga:

- #H1. Dowód że "wszystkie religie stwierdzją precyzyjnie to samo", stąd że wszystkie religie musiały mieć tego samego autora - czyli jedynego istniejącego i zawsze tego samego Boga:

Część #H: Jak totalizm alternatywnie wyjaśnia najistotniejsze pojęcia bibilijne z pomocą cech i możliwości wehikułów czasu::

- #H1. Jak "życie wieczyste" może też być osiągnięte dzięki użyciu wehikułów czasu:

#H2. Cuda które zaistniały w mojej obecności i moim otoczeniu, a stąd które ja widziałem na własne oczy:

#H3. Mądrości zawarte w Biblii które przewyższają dzisiejszy poziom nauki i techniki na Ziemi:

Część #I: Istnienie Boga potwierdzane przez wysoce inteligentne uformowanie i działanie wszechświata - które NIE byłoby możliwe bez ciągłych interwencji Boga we właściwe uformowanie i wysterowanie działania naszego wszechświata:

- #I1. Istnienie Boga potwierdzane przez "kanon niejednoznaczności" - czyli przez najważniejszy powód dla którego Bóg ukrywa przed ludźmi swoje istnienie oraz zawsze nadaje swoim działaniom niejednoznaczną wymowę:

#I2. Zgodnie z filozofią totalizmu "wszystko co jest do pomyślenia jest także do urzeczywistnienia" - w tym także urządzenia telekinetyki:

Część #J: Nieoficjalna historia badań i rozwoju urządzeń telekinetycznych:

- #J1. Pierwsze na świecie urządzenia telekinetyki wynalazcy Adalbert Béla Brosan z Linz, Austria

Część #J: Inspirowanie ludzi do poszukiwania prawdy na temat Boga - #J1. Dlaczego Bóg musi inspirować ludzi do poszukiwania prawdy na Jego temat:

#J2. Urządzenia Paula Baumanna ze szwajcarskiej komuny religijnej Methernitha (znaczy dwie maszyny "Testatica", oraz jedna słynna na cały świat Thesta-Distatica):

#J3. Moje własne teoretyczne prace rozwojowe (tj. prace dra inż. Jana Pająka) nad telekinetycznymi generatorami darmowej energii::

Część #K: Wyciągnijmy wnioski z lekcji historii którą Bóg zechciał nam udzielić powyższym ukształtowaniem losów telekinetycznych influenzmaschines:

- #K1. Jakie nauki wynikają z dotychczasowych losów telekinetycznych influenzmaschines:

#K2. Jak więc powinniśmy poprowadzić budowę i rozwój maszyn telekinetyki aby Bóg pozwolił nam zbudować te potrzebne ludzkości urządzenia:

Część #L: "Telekinetyka" to nie tylko "baterie telekinetyczne" oraz "urządzenia darmowej energii":

- #L1. Dyscyplina zwana "telekinetyka" to droga do całego oceanu korzyści naukowych i światopoglądowych, które ludzkość odniesie z opanowania techniki bazującej na zachowaniach "przeciw-materii":

Część #M: Jakich nieszczęść nasza cywilizacja uniknie jeśli zdobędzie się na oficjalne powołanie dwóch "nawzajem konkurencyjnych" nauk, tj. na dodanie dotychczasowej "ateistycznej nauce ortodoksyjnej" konkurencji w postaci nowej "nauki totaliztycznej" która wypracuje i wdroży energetyczne urządzenia telekinetyki:

- #M1. Uniknięcie dalszych katastrof nuklearnych - w rodzaju owych eksplozji czterech reaktorów atomowych w Fukushima z Japonii po trzęsieniu ziemi z piątku dnia 11 marca 2011 roku:

#M1.1. "Scanariusz" katastrofy nuklearnej z Fukushima wydedukowany z wpływu jaki na zachowanie japońskich reaktorów atomowych musiały wywrzeć popełnione w nich "kardynalne błędy konstrukcyjne":

#M1.1.1. Skandalicznie długo po nieszczęściu, fakty o katastrofie z Fukushima pomału zaczynają być ujawniane - w ten sposób dokładnie potwierdzając poprawność mojego "scenariusza katastrofy" opisanego kilka miesięcy wcześniej w powyższym punkcie #M1.1:

#M1.2. Nuklearna katastrofa z Fukushima zdaje się być ostatnim "upomnieniem" i "przynagleniem" Boga aby ludzkość zmieniła jednak swoje działania i filozofię w sprawach dotyczących energii atomowej:

#M1.3. Dlaczego radioaktywne skażenie Ziemi od katastrofy z Fukushima jest "testem moralnym" dzisiejszej oficjalnej nauki, potwierdzeniem jej całkowitej nieprzydatności, oraz ilustratywnym dowodem że owa "ateistyczna nauka ortodoksyjna" stała się już dokładną odwrotnością tego za co sama się uważa::

#M2. Zastopowanie dalszego mutowania się śmiercionośnych "super-bakterii" odpornych na działanie antybiotyków - tj. bakterii podobnych do owej morderczej E.coli która wymutowała się w Niemczech po atomowej eksplozji z Fukushima w Japonii:

Część #?: ...(Te części niniejszej strony są zarezerwowane do przyszłego użycia)...:

Część #Z: Podsumowanie, oraz informacje końcowe tej strony:

- #Z1. Podsumowanie tej strony:

#Z2. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

#Z3. Blog totalizmu:

#Z4. Emaile autora tej strony:

#Z5. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

#Z6. Copyright © 2020 by Jan Pająk - czyli nosiciel praw copyright dla tej strony oraz dla teorii, materiału dowodowego, idei i ilustracji na niej zaprezentowanych:

Data pierwszego opracowania niniejszej strony: 17 czerwca 2008 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 12 grudnia 2020 roku
Na niemieckim serwerze:
Zapoczątkowania wersji html: 19. lutego 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 19. lutego 2021 r.Goście od 19.02.21 r.:
taucheruhrdirekt.com