< = skok z powrotem | = > [Jan Pająk] < = | = > [Jan Pająk (w rozdziałach)] < =

(Brązowe linki prowadzą do strony na forum, niebieskie linki prowadzą do wersji html na niniejszej stronie, a zielone linki prowadzą do stron zewnętrznych).


Wellington, Nowa Zelandia,
Data zapoczątkowania budowy tej strony internetowej: 25 maja 2004 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 7 stycznia 2021 roku (polskiego oryginału)

- Niniejsza wersja html jest jeszcze w przygotowaniu - zobacz też kompletną stronę [Jan Pająk] we Forum -Wstęp

Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

- #A1. Jakie są cele tej strony:

#A2. Mi pisanie o sobie samym przychodzi z wielką trudnością:

#A3. Historia tej strony - tj. jest to już czwarta wersja niniejszej notki biograficznej:

Część #B: Ogólny przebieg mojego życia:

- #B1. Przebieg mojego życia:

#B2. Losy mojej rodziny, a historia wsi Wszewilki:

Część #C: Przebieg mojej kariery zawodowej:

- #C1. Wielodyscyplinarna praca zawodowa:

#C2. Moja kariera zawodowa w inżynierii mechanicznej:

#C3. Moja kariera zawodowa w naukach komputerowych:

Część #D: Moje hobby naukowe, oraz badawcze zainteresowania poza-zawodowe:

- #D1. Dlaczego moje naukowe hobby oraz badawcze zainteresowania poza-zawodowe zmuszony jestem zdecydowanie separować od moich badań zawodowych:

#D2. Moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana też Koncept Dipolarnej Grawitacji (albo Kodig) - czyli najważniejszy z intelektualnych produktów mojego hobby:

#D3. Nowe kierunki rozwoju wyłaniające się z Konceptu Dipolarnej Grawitacji:

#D4. Moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (zwana także "Koncept Dipolarnej Grawitacji") jest też dostarczycielem fundamentów naukowych i filozoficznych dla zupełnie nowej "nauki totaliztycznej":

#D5. Hobbystyczne ustalenia na tematy np. telepatycznych metod zdalnego wykrywania nadchodzących trzęsień ziemi, czy metod formowania tornad i huraganów - czyli szansa na opanowanie żywiołów wyniszczających ludzkość:

#D6. Inne moje "hobbystyczne" odkrycia naukowe - włącznie z odkryciem ciągle nieznanego nauce zioła efektywnie leczącego kobiecą bezpłodność:

#D7. Moje hobbystyczne wynalazki:

Część #E: Mój najważniejszy wynalazek techniczny, czyli magnokraft oraz liczne pokrewne mu urządzenia napędowe:

- #E1. Wielostopniowy proces wiodący do wynalazku magnokraftu, komory oscylacyjnej, oraz innych pokrewnych urządzeń :

#E2. Odkrycie tzw. "Tablicy Cykliczności" oraz sformułowanie Teorii Rozwoju Napędów:

#E3. Wynalazek magnokraftu - czyli "przeskok paradigmowy" w zasadach napędzania statków kosmicznych:

#E4. Wynalazek komory oscylacyjnej - czyli "przeskok paradigmowy" w zasadach akumulowania, przechowywania i transportu energii:

Część #F: Moje hobbystyczne zainteresowanie zjawiskiem UFO:

- #F1. Rola wynalazku magnokraftu jako pobudzacza moich zainteresowań manifestacjami UFO:

#F2. Formalny dowód naukowy który zaszokował, mianowicie że magnokrafty które ja wynalazłem już latają - ludzie widują je pod nazwą UFO:

#F3. Postulat zamienności UFO i magnokraftów:

#F4. Uchwała która akceptowała wynalazek i teorię mojego magnokraftu jako oficjalne wyjaśnienie dla budowy i działania UFO:

#F5. Stopniowe odkrywanie coraz szerszego materiału dowodzącego odwiecznej ingerencji UFOnautów w ludzkie sprawy:

#F6. Odkrycie że powinniśmy się interesować nieco bardziej powodem działalności wehikułów UFO na Ziemi:

- #D1: Znaczenie "energii moralnej" w totaliźmie:

#F7. Ustalenie że Biblia ostrzega nas o skrytej działalności na Ziemi identycznych istot, tj. równie jak UFOnauci przewrotnych i też "złych aż do kości":

- #E1. Dlaczego Bogu potrzebne są anioły: #F8. Odkrycie że manifestacje wehikułów UFO faktycznie są tymczasowymi "symulacjami" realizowanymi dla osiągnięcia szeregu istotnych celów:

#F9. Powinienem tu dodać, że badania UFO są tylko moim hobby które zawsze pedantycznie oddzielałem od pracy zawodowej:

Część #G: Moje hobbystyczne badania nad "zasadami generowania czystej energii z samo-odtwarzających się i nieustających zjawisk natury":

- #G1. Pochodzenie moich zainteresowań w energii:

#G2. Co znaczy że ja badam "zasady generowania czystej energii z samo-odtwarzających się i nieustających zjawisk natury":

#G3. Mój wynalazek telekinetycznych generatorów darmowej energi - czyli odmienne podejście do zasady generowania energii:

#G4. Czym więc się różni moje podejście "hobbysty" do generowania energii, od podejścia zawodowych (płatnych) naukowców:

Część #H: Moje hobbystyczne ustalenia na temat działania czasu i podróżowania przez czas najpełniej raportowane w monografii [12]:

#H1. Moje hobbystyczne ustalenia na temat czasu oraz podróżowania w czasie:

Część #I: Moja wiedza o Bogu:

- #I1. Pochodzenie mojej wiedzy, że Bóg istnieje:

#I2. Podsumujmy najważniejsze z nowoodkrytych prawd o Bogu i o otaczającej nas rzeczywistości stworzonej przez Boga, które jako poszerzenia i uzupełnienia prawd od dawna już nam znaych z Biblii i z ustaleń różnych religii, zostały naukowo ujawnione dopiero moją "Teorią Wszystkiego z 1985 roku" poczym na bazie mojej filozofii totalizmu zinterpretowane i wyjaśnione dla poziomu dzisiejszej terminologii i wiedzy:

#I3. Pole moralne i prawa moralne:

#I4. Formalny dowód naukowy na istnienie Boga:

#I5. Dowód na istnienie "softwarowo nieśmiertelnej" duszy:

#I6. Stan obecny mojej wiedzy na temat Boga:

#I7. Odnotuj, że moja naukowa "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" odkryła iż w wyniku naturalnej ewolucji powstał nasz Bóg, a ściślej powstała obdarzona samo-świadomością twórczo myśląca składowa Trójcy Osób Boga zwana "Duch Święty", natomiast człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo Boga:

Część #J: Moja filozofia życiowa zwana totalizmem moralnym:

- #J1. Co to takiego moralna filozofia totalizmu oraz wysoce niemoralna filozofia pasożytnictwa:

#J2. Totalizm dostarcza fundamentów filozoficznych dla nowej nauki zwanej "nauką totaliztyczną" która bada rzeczywistość z podejścia "a priori" - czyli "od przyczyny do skutku" albo "od Boga jako nadrzędnej przyczyny wszystkiego do otaczającej nas rzeczywistości jako skutku działań Boga":

Część #K: Źródła mojego szczęścia osobistego, zadowolenia z życia, oraz poczucia spełnienia:

- #K1. Z czego wynika moje szczęście osobiste, zadowolenie z życia, oraz poczucie spełnienia:

#K2. Moje poczucie szczęścia wcale NIE jest ślepe - stąd widzę zło panoszące się wokoło, staram się ustalać jego pochodzenie, oraz w miarę swych możliwości walczę o wyeliminowanie tego zła:

Część #L: Podsumowanie co jeszcze warto się dowiedzieć z tej strony:

- #L1. Uczmy się z odkryć, teorii, wynalazków, dorobku, rad, wskazówek, filozofii i życia "trailblazerów" w rodzaju raportowanych tu dla Jana Pająk - jednak dla pewności i prawdy zawsze dodatkowo potwierdzajmy je na Biblii (prawda treści której wywodzi się od samego Boga):

#L2. Warto jednak inwestować w moralność:

#L3. Adresy emailowe do autora tej strony:

#L4. "Ochotniczej" działalności NIE daje sie pogodzić z dziłalnością "wymuszaną" pieniędzmi lub karami:

#L5. Zapraszam do oglądnięcia na YouTube doskonałego 35 minutowego filmu jaki uzupełnia i poszerza treść niniejszej strony:

#L6. Licencja na niedochodowe replikowanie i/lub publikowanie moich stron internetowych i opracowań:

Część #?: ...(Te części niniejszej strony są zarezerwowane do przyszłego użycia)...

- #?1. ...(Punkty zarazerwowane do przyszłego użycia i napisania)...

Część #Z: Informacje końcowe tej strony:

- #Z1. Apel do czytelników o ratowanie naszej upadającej cywilizacji:

#Z2. Blogi Totalizmu:

#Z3. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

#Z4. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

#Z5. Copyright © 2021 by dr inż. Jan Pająk:

Data założenia niniejszej strony: 7 stycznia 2007 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 25 października 2019 roku
Na niemieckim serwerze:
Zapoczątkowania wersji html: 18. lutego 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 22. lutego 2021 r.

Goście od 21.02.21 r.:
private Unfallversicherung