< = skok z powrotem | = > [Dowody, że Bóg istnieje] < = | = > [Dowody, że Bóg istnieje (w rozdziałach)] < =

(Brązowe linki prowadzą do strony na forum, niebieskie linki prowadzą do wersji html na niniejszej stronie, a zielone linki prowadzą do stron zewnętrznych).


Wellington, Nowa Zelandia,
Data założenia tej strony internetowej: 10 lutego 2001 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 17 marca 2019 roku (polskiego oryginału)

- Niniejsza wersja html jest jeszcze w przygotowaniu - zobacz też kompletną stronę [Bóg] we Forum -WSTĘP:
Jeśli dobrze się zastanowić, to NIE ma już innego pytania o poważniejszych dla wszystkich z nas ludzi konsekwencjach, niż odwieczne zapytanie "czy Bóg istnieje?". Ja w trakcie swoich "hobbystycznych" badań naukowych (tj. badań prowadzonych w moim prywatnym czasie poza-zawodowym i finansowanych przez siebie, zaś zawzięcie zwalczanych przez moich przełożonych oraz sporą liczbę naukowców i popleczników oficjalnej nauki) natknąłem się na ogromną ilość materiału dowodowego potwierdzającego iż "TAK, Bóg faktycznie istnieje!" - chociaż, nieco niefortunnie dla nas, m.in. aby NIE odbierać nam naszej tzw. "wolnej woli", Bóg zmuszony jest ukrywać przed nami swoje istnienie. Na bazie owego ogromnego materiału dowodowego, zdołałem nawet przygotować i opublikować aż kilka formalnych dowodów naukowych, bazujących na niezawodnych i niezliczoną ilość razy już potwierdzonych życiem metodach dowodzenia, które konklusywnie udowodniły, że Bóg faktycznie istnieje. (Zestawienie, podsumowanie i historia tych moich formalnych dowodów naukowych na istnienie Boga są zaprezentowane w punkcie #G3° z niniejszej strony. Odnotuj też, że na dodatek do owych dowodów formalnych, sformułowanych zgodnie z metodami naukowego dowodzenia, na niniejszej stronie zaprezentowałem też sporo empirycznego i technicznego materiału dowodowego na istnienie Boga - po jego przykłady patrz punkt #D3° i podpisy pod "Fot. #J1" i "Fot. #J3" poniżej.)
Pomimo też rozlicznych prób, ważności tych moich formalnych dowodów nadal nikt NIE zdołał podważyć. Bez przerwy pozostają więc one w mocy. Od ponad już ćwierć wieku owe formalne dowody naukowe publikuję w swoich monografiach - np. patrz podrozdziały I3.3 do I3.3.4° z tomu 5° mojej najnowszej monografii [1/5]°. Od 2008 roku prezentuję je także na niniejszej stronie. Niestety, zarówno decydenci kościołów, kapłani, jak i oficjalna nauka ziemska oraz moi zawodowi koledzy (tj. inni naukowcy) usilnie unikają poinformowania społeczeństwa o istnieniu owego ogromnego materiału dowodowego oraz formalnych dowodów na istnienie Boga. W wielu zaś przypadkach nawet wręcz zaprzeczają ich istnieniu. Tylko kilku nielicznych popularyzatorów i kapłanów "nowej fali chrześcijańskiego kreacjonizmu" zwróciło uwagę na moje dowody i zaadoptowało w swoich argumentacjach niektóre z idei jakie ja oryginalnie użyłem w moim dowodzeniu. Jednak nawet i oni "wstydzą się" referować swych słuchaczy do moich procedur dowodzeniowych. Z powodu zaś takiego przetransformowania dowodów bazujących na mojej "Dipolarnej grawitacji°", aby pasowały one do dzisiejszej nienaprawialnie już wypaczonej i skorumpowanej ideologii chrześcijaństwa, oraz aby pasowały też one do przestarzałej filozofii dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej - która utkwiła w fałszywych fundamentach "monopolarnej grawitacji", popularyzatorzy ci i kapłani niepotrzebnie i kłamliwie przekierowują ludzi na "poszukiwanie prawdy wzdłuż ścieżki największego błędu". Wszakże przeaczają oni ogromnie istotne fakty, przykładowo, że w owej "monopolarnej grawitacji" formalne udowodnienie istnienia Boga staje się zupełnie niemożliwe z powodu jej zbyt znaczącego odbiegania od faktycznego działania otaczającej nas rzeczywistości.
Jednak nawet jeszcze ważniejsze jest, że w owej błędnej "monopolarnej grawitacji" brakuje budulca, narzędzi, oraz mechanizmów zarządzających, które są absolutnie konieczne dla zaistnienia Boga, ponieważ to one umożliwiałyby Bogu najpierw stworzenie całego świata fizycznego, a następnie efektywne zarządzanie wszystkim co istnieje i co się dzieje (a także - będzie działo) w owym stworzonym świecie fizycznym - podczas gdy jednocześnie moja "dipolarna grawitacja", jaką odkryłem jeszcze w 1985 roku, ujawnia istnienie wszystkiego co niezbędne Bogu do zaistnienia i wypełniania Jego nadrzędnej roli, tj. ujawnia istnienie budulca, narzędzi, mechanizmów zarządzających, oraz nadrzędnych metod postępowania, z użyciem jakich Bóg jest w stanie tworzyć i zarządzać wszystkim co istnieje i co się dzieje (oraz co będzie się działo) w naszym świecie fizycznym - po szczegóły patrz punkty #D3° i #A0° poniżej. Nic więc dziwnego, że w Biblii (wersety 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" - patrz cytat w #A0 poniżej) właśnie odrzucający wiedzę "kapłani" są wskazywani jako najbardziej pierwotna przyczyna obecnego upadku ludzkości - tak jak przypominam to w (1) z punktu #T2° oraz w (1) z punktu #U1° swej strony o nazwie Woda°, a także w punkcie #B2, w (1) i (2) z punktu #I1°, czy w 5 i 6 z punktu #S4° ze swej strony o nazwie 2030. Moje niezliczone batalie o uznanie i upowszechnienie tych formalnych dowodów naukowych na istnienie Boga są aż tak liczne i aż tak zaciekłe, że mogłyby posłużyć do napisania całej książki o tytule "Jak formalnie udowodniłem istnienie Boga, oraz dlaczego moje naukowe dowody, że Bóg istnieje, naraziły mnie zarówno kapłanom jak i naukowcom". Niestety, chociaż książkę taką mógłbym z łatwością napisać, doświadczenie mi podpowiada, że nikt NIE odważyłby się jej opublikować. To dlatego rzeczowe i bezstronne informacje o owym ogromnym materiale dowodowym, oraz o moich formalnych dowodach naukowych na istnienie Boga jakie skompletowałem na bazie owego materiału dowodowego, zdecydowałem się udostępnić do wglądu zainteresowanych czytelników na niniejszej stronie internetowej (ich przykład zawiera punkt #G°, zaś ich pełny wykaz, linki i podsumowanie prezentuje punkt #G3° poniżej). Wszakże moje strony internetowe mają to do siebie, że jeśli jacyś hermetycznie zamknięci dla prawdy i dla logicznego rozumowania przeciwnicy treści moich publikacji (a stąd i zawzięci przeciwnicy m.in. naukowego poznawania Boga), których namnożyło się na Ziemi niezliczone już mrowie, wydeletują je z jednej grupy serwerów, ja nieustannie je przenoszę i udostępniam na innych grupach serwerów - tak jak udokumentowałem to przy końcu "Menu 4" do tej strony.

Treść tej strony autoryzuje Jan Pająk, czyli badacz Nowej Zelandii i Polski oraz WorldCat Identity (tj. "Tożsamość Światowej Kategorii": patrz strona http://worldcat.org/identities/ ), który w początkowej części 21 wieku tym wyróżnił się z grona nadal żyjących odkrywców i wynalazców owych dwóch krajów, iż stał się najszerzej z nich znanym wówczas w świecie, najróżnorodniej interpretowanym i najbardziej produktywnym - na przekór prowadzenia badań bez finansowania i na zasadach rzekomego naukowego "hobby" wymuszanego oficjalną dezaprobatą podjętej tematyki badań, ale niestety o którego istnieniu i wynikach badań w Nowej Zelandii niemal nikt NIE chce wiedzieć, zaś dla unieważnienia, zaprzeczenia i wyciszenia odkryć i wynalazów którego sporo Polaków konspiruje się w gangi postępujące jak monopole wypaczające prawdę i przyszłym pokoleniom usiłujące pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę.

= > #A.

Goście od 18.02.21:
taucheruhrdirekt.com