< = skok z powrotem | = > [Bóg] < = | = > [Bóg (w rozdziałach)] < =

(Brązowe linki prowadzą do strony na forum, niebieskie linki prowadzą do wersji html na niniejszej stronie, a zielone linki prowadzą do stron zewnętrznych).


Wellington, Nowa Zelandia,
Data założenia tej strony internetowej: 10 lutego 2001 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 17 marca 2019 roku (polskiego oryginału)

- Niniejsza wersja html jest jeszcze w przygotowaniu - zobacz też kompletną stronę [Bóg] we Forum -Wstęp

Część #A: Wstępne informacje o tej stronie jakie warto byłoby poznać:

#A1. Jaki jest cel tej strony:

#A2. Co mnie, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie - Prof. dra inż. Jana Pająk (po szczegóły patrz np. punkt #L5 tej strony), kwalifikuje do udzielania odpowiedzi na pytania o Bogu:

#A3. Totaliztyczna definicja Boga wynikająca z teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji":

#A4. Dlaczego warto poznać co filozofia totalizmu wyjaśnia nam na temat Boga:

#A2.3. Przed katastrofami i przed wybrykami natury broń siebie i swoich kochanych poprzez praktykowanie właściwego rodzaju moralności i otoczenie się grupą co najmniej "10 sprawiedliwych":

Część B. Odpowiedzi na najważniejsze zapytania na temat Boga:

- #B1. Czy Bóg istnieje:

#B2. Jakie oczywiste i namacalne dowody w zasięgu naszych rąk totalizm wskazuje dla potwierdzenia istnienia Boga:

#B3. Czy sformułowany już został formalny dowód naukowy totalizmu na istnienie Boga, oraz czy i dlaczego dowód ten jest dla nas wiążący:

#B4. Jak Bóg wygląda:

#B5. Czy Bóg faktycznie składa się z "Ojca", "Ducha Świętego", oraz "Syna" - tak jak to stwierdza religia chrześcijańska:

#B5.1. Ilu w takim razie Bogów naprawdę istnieje, oraz czy dostępny jest jakiś empiryczny materiał dowodowy, że jest tylko jeden Bóg:

#B6. Czy Bóg posiada "osobowości":

#B6.1. Jak zbiór odmiennych osobowości tego samego Boga opisywany jest przez religię hinduizmu:

#B7. Czy Bóg to "On" czy też "Ona":

#B8. Skąd Bóg się wziął - czyli jak wyglądała samo-ewolucja Boga:

#B9. Dlaczego Bóg starannie ukrywa przed ludźmi swoje istnienie - czyli "wolna wola" oraz "Kanon Niejednoznaczności", które ograniczają wiele działań Boga:

#B10. Czy Bóg napisał swoją własną "autobiografię":

#B11. Jakie są dwie podstawowe zasady egzekwowania nieograniczonych możliwości wykonawczych Boga - czyli (1) trwałe "tworzenie" istot obdarzonych tzw. wolną wolą, oraz (2) "symulacja" (tj. jakby "tymczasowe tworzenie") istot pozbawionych owej wolnej woli:

#B12. Jakie są powody powtarzalnego "symulowania" stworzeń i obiektów przez Boga - czyli np. "tymczasowego tworzenia" przez Boga najróżniejszych ciał do których Bóg "wciela" potem swój umysł formując w ten sposób "cielesne reprezentacje Boga":

Część #C: Bóg a człowiek - czyli co totalizm ustalił naukowo na temat roli człowieka w planach Boga:

- #C1. Dlaczego Bóg stworzył człowieka:

#C2. Czy Bóg dał ludzkości jakąś religię, którą możnaby uważać za lepszą od innych religii:

#C2.1. Jakich manifestacji posłuszeństwa Bóg od nas się spodziewa:

#C3: Jak możemy dwukierunkowo kontaktować się z Bogiem:

#C4. Czy Bóg jest "wybaczający" i "dobrotliwy":

#C5. Dlaczego totalizm sprawę "wybaczania win" uważa za jedną z najbardziej kompleksowych i trudnych do krótkiego wyjaśnienia::

#C6. "Próby" którym Bóg poddaje ludzi w imię "przysparzania wiedzy":

#C7. Czy znane są naukowe dowody na istnienie (softwarowo nieśmiertelnej) duszy i co się z tą duszą dzieje po naszej śmierci:

Część #D: Co totalizm ustalił naukowo na temat metod za pośrednictwem których Bóg steruje losami indywidualnych ludzi i całej ludzkości::

- #D1: Znaczenie "energii moralnej" w totaliźmie:

Część #E: Co totalizm ustalił naukowo na temat tzw. "aniołów":

- #E1. Dlaczego Bogu potrzebne są anioły: #E2. Jak Bóg stwarza owe anioły:

#E3. Czy więc faktycznie istnieją owe "anioły":

#E4. Jak Bóg ukierunkowuje obecne symulacje owych "aniołów" zachowujących się tak jakby nieustannie dopomagały one umęczonej ludzkości:

Część #F: Co totalizm ustalił naukowo na temat tzw. "diabłów"::

- #F1. Dlaczego w dzisiejszym świecie fizycznym musi istnieć zło:

#F2. Czy istnieją "diabły":

#F3. Jak Bóg "symuluje" owe "diabły":

#F4. Dlaczego będąc kolejną próbą dla całej ludzkości "diabły-UFOnauci" symulowani przez Boga w dzisiejszych czasach muszą odznaczać się cechami łatwo identyfikowalnymi przez ludzi:

#F5. Jakie dowody nam potwierdzają że to Bóg symuluje "UFOnautów" (dawnych "diabłów"), oraz że Bóg formuje owe symulacje w rodzaj "próby" czy "egzaminu" dla całej ludzkości

#F6. Jakie dowody nam potwierdzają że "dzisiejsi UFOnauci to faktycznie dawne diabły":

#F7. "Nieistniejące istnienie" UFOnautów - czyli dlaczego UFOnauci dają nam aż tak w skórę, chociaż kiedyś się okaże, że nigdy nie istnieli:

#F8. Inspirujące znaczenie symulacji wykorzystania "wehikułów czasu" przez UFOnautów:

#F9. "Limbo" unieważnione - czyli jak kolejne referencje do rabunkowej działalności UFOnautów na Ziemi szybko znikają z chrześcijańskich kościołów:

#F10. Ludzkość najwyraźniej zawala obecną "próbę na skrytą okupację Ziemi przez UFOnautów" - co więc może stać się dalej:

Część #G: Co totalizm zdołał ustalić na temat tzw. "Antychrysta":

- #G1. Czy faktycznie zjawi się Antychryst:

Część #H: Jak totalizm alternatywnie wyjaśnia najistotniejsze pojęcia bibilijne z pomocą cech i możliwości wehikułów czasu::

- #H1. Jak "życie wieczyste" może też być osiągnięte dzięki użyciu wehikułów czasu:

#H2. Zjawisko "wiecznej szczęśliwości" osiąganej z pomocą wehikułów czasu:

#H3. Co to takiego "wieczyste potępienie" powodowane niemoralnym użyciem wehikułów czasu:

#H4. Ludzki odpowiednik "sądu ostatecznego" wynikający z użycia wehikułów czasu:

#H5. Jak wehikuły czasu mogą też spowodować "powstanie umarłych z grobów":

Część #I: Przepowiednie - jak mamy je rozumieć:

- #I1. Na ile przepowiednie mogą być prawdziwe i się sprawdzać:

#I2. "Polski papież", "czarny papież", a co potem?

Część #J: Kompetentność filozofii totalizmu do wypowiadania się w sprawach poruszanych na tej stronie - #J1. Co to takiego filozofia totalizmu:

#J2. Jak totalizmowi stało się wiadome, że świat fizyczny NIE jest w stanie istnieć bez Boga::

#J3. Co to takiego "totaliztyczny Bóg" i jak ma on się do Boga prawdziwegou:

#J4. Co to takiego "wiara plus totalizm"? (Wszystkie stworzone przez Boga religie na Ziemi modlą się do tego samego jedynego Boga, tyle że ich wyznawcom zdaje się brakować rzetelnej wiedzy naukowej o Bogu, aby to sobie uświadomili.)

Część #K: Obraz Boga jaki wyłania się z wyników moich badań dokonywanych z "a priori" filozoficznego podejścia nowej "totaliztycznej nauki":

- #K1. Wyniki moich około 30-letnich aktywnych badań empirycznych formują obraz Boga jaki niedoskonałym ludzkim językiem i słownictwem daje się opisać tylko z wielkim przybliżeniem:

#K2. Oto więc obraz Boga jaki wynika z moich dotychczasowych badań z "a priori" podejścia:

Część #L: Podsumowanie, oraz informacje końcowe tej strony:

- #L1. Podsumowanie tej strony:

#L2. Gdzie i jak można dowiedzieć się więcej na temat totaliztycznego Boga:

#L3. Jak blogi totalizmu pozwolą ci na bieżąco śledzić co aktualnie bada autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk) oraz które jego witryny internetowe zawierają najaktualniejsze strony:

#L4. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

#L5. Autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk):

#L6. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

#L7. Copyright © 2019 by dr Jan Pająk - czyli nosiciel praw copyright dla tej strony oraz dla teorii, materiału dowodowego, idei i ilustracji na niej zaprezentowanych:

Data założenia tej strony internetowej: 10 lutego 2001 roku Data jej najnowszego aktualizowania: 17 marca 2019 roku Na niemieckim serwerze: Zapoczątkowania wersji html: 04. lutego 2021 r. Ostatnia aktualizacja: 19. lutego 2021 r.Goście od 04.02.21 r.:
taucheruhrdirekt.com