< = skok z powrotem | = > [Bóg] < = | = > [Bóg (w rozdziałach)] < =

(Brązowe linki prowadzą do strony na forum, niebieskie linki prowadzą do wersji html na niniejszej stronie, a zielone linki prowadzą do stron zewnętrznych).


Wellington, Nowa Zelandia,
Data założenia tej strony internetowej: 10 lutego 2001 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 17 marca 2019 roku (polskiego oryginału)

- Niniejsza wersja html jest jeszcze w przygotowaniu - zobacz też kompletną stronę [Bóg] we Forum -Część #J: Kompetentność filozofii totalizmu do wypowiadania się w sprawach poruszanych na tej stronie:

#J1. Co to takiego filozofia totalizmu:
Dokładne zdefiniowanie czym faktycznie jest filozofia totalizmu, w podrozdziałach JB1 i JB1.1 z tomu 7 monografii [1/4] zajmuje niemal dziesięć stron. Wszakże filozofia ta ogarnia sobą aż tak szeroki zakres tematyczny, jak Bóg, moralność, szczęście, uczucia, istota życia, świat fizyczny, itp. Gdyby jednak spróbować wyrazić w jednym zdaniu jaki cel totalizm sobie stawia, wówczas cel ten dałoby się wyrazić np. następującymi słowami: dostarczenie ludziom receptury na możliwie najszczęśliwsze i najbardziej spełnione życie w którym zbierali oni będą nagrody za moralne postępowanie zgodne z wymaganiami Boga wyrażonymi ustanowionymi przez Boga prawami moralnymi oraz nie narażą się na kary ani ryzyka wynikające z łamania owych praw moralnych lub z obchodzenia ich naokoło.
Wyrażając to innymi słowami, totalizm jest to empiryczna świecka nauka (filozofia), która doświadczalnie i obserwacyjnie stara się ustalić jak dokładnie Bóg nakazuje nam prowadzić swoje życie, oraz która stara się swoje ustalenia przekazać zainteresowanym ludziom. Jeśli więc ktoś zainteresowany jest w zdobywaniu świeckiej wiedzy o Bogu (czyli rzetelnej wiedzy nie wypaczonej polityką i historycznymi naleciałościami żadnej religii) wówczas z całą pewnością zainteresowany jest także w poznawaniu totalizmu. Tyle tylko, że dotychczas być może nie był tego faktu świadomy. Miejmy więc nadzieję, że przeglądnięcie niniejszej strony zaowocuje m.in. i w zainteresowaniu się wynikami badań świeckiej "filozofii Boga", czyli totalizmem.

= > #J2.°

Goście od 19.02.21:
taucheruhrdirekt.com