< = skok z powrotem | = > [Dipolarna grawitacja] < = | = > [Dipolarna grawitacja (w rozdziałach] < =

(Brązowe linki prowadzą do strony na forum, niebieskie linki prowadzą do wersji html na niniejszej stronie, a zielone linki prowadzą do stron zewnętrznych.)


Wstęp

Część #A: Informacje wprowadzające niniejszej strony o mojej naukowej Teorii Wszystkiego zwanej też Koncept Dipolarnej Grawitacji:

#A0. Definicja, kompozycja i charakterystyka mojej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" - czyli: czym precyzyjnie jest mój Koncept Dipolarnej Grawitacji (Kodig)?

#A1. Na czym polega różnica mojej Teorii Wszystkiego, czyli Konceptu Dipolarnej Grawitacji, od dotychczas upowszechnianego przez oficjalną naukę błędnego opisu otaczającej nas rzeczywistości bazującego na "monopolarnej grawitacji":

#A2. Jak wygląda i działa owo dipolarne pole grawitacyjne (tj. pole opisane "Konceptem Dipolarnej Grawitacji"):

#A3. Dotychczasowa historia Konceptu Dipolarnej Grawitacji:

#A4. Podręczniki z pełnymi opisami Konceptu Dipolarnej Grawitacji:

Część #B: Wyjaśnienia Konceptu Dipolarnej Grawitacji dla najbardziej podstawowych pojęć:

#B2. Wyjaśnienie Konceptu Dipolarnej Grawitacji, że pole magnetyczne jest to strumień cyrkulującej przeciw-materii:

#B3. Jak działa telekineza:

Część #C: Zastosowania techniczne Konceptu Dipolarnej Grawitacji:

- #C1. Tzw. "stan telekinetycznego migotania":

Część #D: Zjawiska i fakty potwierdzające poprawność Konceptu Dipolarnej Grawitacji:

#D1. Jaki materiał dowodowy potwierdza poprawność Konceptu Dipolarnej Grawitacji:

#D2. "Przesunięcie ku czerwieni" - najbardziej odnotowywalny dowód naukowy na poprawność Konceptu Dipolarnej Grawitacji oraz błędność "teorii wielkiego bangu":

#D2.1. Dlaczego "przesunięcie ku czerwieni" potwierdza poprawność Konceptu Dipolarnej Grawitacji oraz zaprzecza poprawności "teorii rozszerzającego się wszechświata", oraz związanej z nią "teorii wielkiego bangu":

#D3. Formalny dowód naukowy totalizmu na istnienie przeciw-świata, sformułowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej:

#D4. Dlaczego stała gęstość "przeciw-materii" z Konceptu Dipolarnej Grawitacji dowodzi, że wszechświat ma nieskończone rozmiary, zaś jego rozprężanie się jest niemożliwe (wbrew temu co kłamliwie rozgłasza oficjalna nauka):

Część #E: W jaki sposób Koncept Dipolarnej Grawitacji dostarcza klucza dla zrozumienia spraw duchowych:

#E1. Drugie ciało jakie posiadamy, energia moralna, uczucia, nirwana, depresja, akupunktura, moralność, prawa moralne, totalizm, pasożytnictwo, itp.:

#E2. Inteligentny przeciw-świat:

#E3. Myśląca przeciw-materia, czyli Bóg:

#E4. Jednak byliśmy stworzeni przez Boga, chociaż z użyciem procesu sterowanej ewolucji:

Część #F: Czysto fizykalne (hardwarowe) zjawiska zachodzące w przeciw-materii a postulowane przez Koncept Dipolarnej Grawitacji:

- #F1. Telepatia:

#F2. Trwałe natelekinetyzowanie:

Część #G: Czysto softwarowe zjawiska manifestowane przez przeciw-materię a postulowane przez Koncept Dipolarnej Grawitacji:

#G1. Energia:

#G2. Grawitacja:

#G3. Jak natura grawitacji wyjaśnia kształt świata fizycznego:

#G4. Softwarowe wyjaśnienie dla upływu "ludzkiego czasu" w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji (tj. "nawracalny czas softwarowy" z naszego świata fizycznego kontra "absolutny czas" z przeciw-świata):

#G5. Następstwa istnienia i działania w naszym świecie fizycznym aż dwóch odmiennych czasów, tj. nawracalnego "czasu ludzkiego" oraz nienawracalnego "czasu Boga, atomów i izotopów":

Część #H: Dlaczego warto poznawać Koncept Dipolarnej Grawitacji i wdrażać go do naszego zrozumienia świata:

- #H1. Korzyści jakie odnosimy poprzez dokładne zapoznanie się z Konceptem Dipolarnej Grawitacji:

#H2. Projekty badawcze które warto aby zostały skompletowane w celu dalszego udoskonalenia opisywanej tutaj teorii:

Część #I: Jak w świetle ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji tak naprawdę powstał i działa ten nasz świat fizyczny w którym obecnie żyjemy:

- #I1. Dlaczego dzisiejszy naukowy opis otaczającej nas rzeczywistości jest wielką "bujdą na kółkach", wymysloną tylko po to aby odciągać uwagę bezmyślnych ludzi od prób poprawnego opisu tej rzeczywistości, oraz aby zniechęcić ich do kontynuowania takich prób:

#I2. Jak wyglądała samo-ewolucja Boga:

#I3. Jakie warunki motywowały Boga kiedy tworzył on nasz świat fizyczny:

#I4. Jak Bóg stworzył nasz świat fizyczny:

#I5. Zawód programistów - zawodem Boga:

#I6. Jakości nadane przez Boga zasadzie działania i istnienia naszego świata fizycznego:

Część #J: Jeśli rzeczywistość zaprzecza nauce wówczas nazwijmy sprawę po imieniu zamiast chować głowę w piasek:

- #J1. Dajmy życie "wzorcowi niewłaściwości" aby móc prosto oceniać, nazywać i wyjaśniać całe szeregi naukowych i życiowych paradoksów oraz zagadek:

#J2. Przykład wykorzystania cech "wzorca niewłaściwości" do odróżniania internetowego "krytykanctwa" od "konstruktywnej krytyki":

Część #K: Najbardziej szokujące przykłady kłamstw i pomyłek, którymi oficjalna nauka zalewa naszą cywilizację, stąd które domagają się czyjegoś sprostowania:

- #K1. Jeśli ktoś szerzy kłamstwa lub błędne opinie, obowiązkiem nas wszystkich jest aby prostować to co on upowszechnia:

#K2. Domagająca się sprostowania naukowa "bujda na kółkach" zwana "odkryciem fal grawitacyjnych" - czyli jak fałszywa "propaganda sukcesu" dzisiejszej oficjalnej nauki kamufluje faktyczny upadek i samobójstwo cywilizacji ludzkiej zwodzonej przez tę naukę:

#K2.1. "Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą" (Biblia, Ewangelia Św. Mateusza, werset 24:28):

Część #L: Podsumowanie, oraz informacje końcowe tej strony:

- #L1. Podsumowanie tej strony:

#L2. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

#L3. Proponuję okresowo powracać na niniejszą stronę w celu sprawdzenia dalszych udoskonaleń zawartych tutaj opisów Konceptu Dipolarnej Grawitacji:

#L4. Autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk):

#L5. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

#L6. Copyrights © 2020 by Dr Jan Pająk:

Data założenia tej strony internetowej: 21 maja 2006 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 25 listopada 2020 roku


MasterarbeitSchreiben.com