< = skok z powrotem | = > [Antychryst] < = | = > [Antychryst (w rozdziałach)] < =

Brązowe linki prowadzą do strony na forum, niebieskie linki prowadzą do wersji html na niniejszej stronie, a zielone linki prowadzą do stron zewnętrznych.

- Niniejsza wersja html jest jeszcze w przygotowaniu - zobacz też kompletną stronę [Antychryst] we Forum -


WSTĘP:
Aczkolwiek może to kogoś zaszokować, okazuje się że w dzisiejszych czasach ludzkość stała się nawet bardziej niemoralna niż była ona około 2000 lat temu w czasach Jezusa. Przykładowo, analizy opisane w punkcie #G3 strony o nazwie przepowiednie.htm wykazują, że niemal wszystko co czynił bibilijny Jezus, w dzisiejszych czasach stało się już nielegalne, karalne przez prawo, lub zagrażające przywilejom kogoś mściwego i wysoko postawionego w ludzkiej hierarchii.
Innymi słowy, dzięki wydatnej pomocy starej tzw. "ateistycznej nauki ortodoksyjnej" (tj. tej nauki której uczymy się w szkołach i na uczelniach), która wypaczyła definicję "moralności" podaną w punkcie #B5 strony o nazwie morals_pl.htm (tak że to co faktycznie jest niemoralne, np. homoseksualizm, ta wypaczona definicja zaleca uważać za "moralne"), ludzkość już obecnie zaczyna być niemal aż tak niemoralna, jak mieszkańcy biblijnych miast Sodoma i Gomora. To z kolei oznacza, że ludzie przestali też już wypełniać główny cel w jakim Bóg ich stworzył, tj. przestali już "przysparzać wiedzę". Jako tacy, dla Boga stają się już bezużyteczni i pozbywalni, zaś Bóg może nawet podjąć decyzję aby całkowicie usunąć obecną rasę ludzką. Aby bowiem być użytecznymi dla Boga, czyli aby móc dopomagać Bogu w "przysparzaniu wiedzy", ludzie muszą żyć zgodnie ze zbiorem wytycznych, które dane im były przez owego Boga, a które znamy obecnie pod generalną nazwą moralności.
Oczywiście, zanim Bóg całkowicie pozbędzie się obecnej rasy ludzkiej, zapewne najpierw sprawdzi czy faktycznie nie da się już przywrócić moralności do ludzkich postępowań. Jednym zaś ze sposobów takiego przywrócenia może być przysłanie na Ziemię "nauczyciela". Niestety, "nauczycielem" tym NIE może już być ktoś "przykładowo moralny" (tj. "Drugi Jezus"). Wszakże szczególnie moralne zasady postępowania takiego kogoś oznaczałyby, że NIE mógłby on uchronić się przed zostaniem zlinczowanym przez motłoch popychany zazdrością o jego nadprzyrodzone moce, wzburzony jego naukami przeciwstawnymi do obecnych wygodnickich światopoglądów ludzkich, oraz rozzuchwalony jego skromnością, pozorną bezbronnością i chęcią "nastawiania drugiego pliczka". Z kolei ponowne zlinczowanie przez ludzi takiego wysłannika Boga, tym razem miałoby już dokładnie odwrotne skutki niż intencje dla których Bóg przysłałby go na Ziemię. Dlatego jeśli Bóg zdecyduje się na wysłanie na Ziemię jakiegoś "nauczyciela moralności", wówczas nakaże mu aby nauczał on ludzi tylko "metodą ofermy kompanijnej" z polskiego wojska (tj. tą metodą opisaną dokładniej np. w punkcie #B7.2 stony o nazwie seismograph_pl.htm).
Jednak przy użyciu owej metody, zamiast demonstrować ludziom "jak należy postępować", ów wysłannik Boga demonstrowałby ludziom "jak NIE wolno im postępować". Innymi słowy, taki "nauczyciel" przysłany przez Boga będzie musiał być niewypowiedzianie szatański - tak aby jego postępowanie stało się dla ludzi "lekcją moralności" jakiej nigdy NIE zapomną. Owa bowiem jego szatańskość z jednej strony demonstrowałaby ludziom jak im NIE wolno jest postępować, z drugiej zaś strony pozwalałaby mu otwarcie bronić się przed aresztem i przed ludzkimi wrogami, poprzez nieopisanie makabryczne uśmiercanie każdego kto by mu zagrażał lub przeszkadzał. To właśnie owego "nauczyciela moralności" przysłanego nam przez Boga, ludzkość ma zapowiedzianego od dawna pod nazwą "Antychryst". Niniejsza strona jest mu poświęcona.

Treść tej strony autoryzuje Jan Pajak, czyli badacz Nowej Zelandii i Polski oraz WorldCat Identity (tj. "Tożsamość Światowej Kategorii": patrz strona http://worldcat.org/identities/ ), który w początkowej części 21 wieku tym wyróżnił się z grona nadal żyjących odkrywców i wynalazców owych dwóch krajów, iż stał się najszerzej z nich znanym wówczas w świecie, najróżnorodniej interpretowanym i najbardziej produktywnym - na przekór prowadzenia badań bez finansowania i na zasadach rzekomego naukowego "hobby" wymuszanego oficjalną dezaprobatą podjętej tematyki badań, ale niestety o którego istnieniu i wynikach badań w Nowej Zelandii niemal nikt NIE chce wiedzieć, zaś dla unieważnienia, zaprzeczenia i wyciszenia odkryć i wynalazków którego sporo Polaków konspiruje się w gangi postępujące jak monopole wypaczające prawdę i przyszłym pokoleniom usiłujące pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę.

= > #A.

Goście od 03.02.21:
https://www.acadoo.de