< = skok z powrotem | = > [Monografia [1/5]] < = | = > [Monografia [1/5] (w rozdziałach)] < =

(Brązowe linki prowadzą do strony na forum, niebieskie linki prowadzą do wersji html na niniejszej stronie, a zielone linki prowadzą do stron zewnętrznych).


Tom 1: o początkach wszystkiego

A. Wprowadzenie

A1. Sytuacja przed prapoczątkiem: nieskończoność, chaos, ruch i ciemność

A1.1. Ewolucyjna moc prapoczątkowego chaosu i znaczenie jej poznania dla przyszłości ludzkości

A1.1.1. Złowrogie dla ludzi następstwa ewolucyjnej mocy chaotycznych oddziaływań, uwolnionej w przyszłych samouczących się sieciach komputerowych

A3. Głód wiedzy jako siła napędowa tworzenia

A3.1. Zdefiniowanie głównego celu stworzenia człowieka (tj. "powiększanie wiedzy")

A3.2. Materiał dowodowy który potwierdza że głównym celem stworzenia świata fizycznego i człowieka jest nieustanne "powiększanie wiedzy" przez Boga

A4. Problemy nieustannego udoskonalania i zarządzania świata fizycznego oraz konieczność eksperymentalnego tworzenia aż kilku kolejnych światów fizycznych i zamieszkujących je istot żyjących

A5. Rozwiązanie optymalne problemu wprowadzania udoskonaleń i zarządzania, czyli tzw. "omniplan" oraz nawracalny "czas softwarowy"

A5.1. Jak ów boski "omniplan" działa, czyli jak steruje on nawracalnym czasem softwarowym naszego świata fizycznego

A6. Jak Bóg stworzył nasz świat fizyczny i istoty żyjące

A7. Wypracowanie wymogów jakie musi spełniać najważniejsze z boskich stworzeń, czyli człowiek

A8. Stworzenie człowieka

A9. Syreny, wieloryby i delfiny - czyli krewniacy i genetyczni przodkowie człowieka

A10. Jak stara jest ludzkość i świat fizyczny

A10.1. Jaki materiał dowodowy dokumentuje że owa myśląca składowa boskiej ”Świętej Trójcy” znana jako ”Duch Święty”, liczy tylko około 6000 lat

A11. Fiasko pierwszych prób bezpośredniego sterowania rozwojem człowieka i dalsze udoskonalenia które z tego wynikły

A12. Potrzeba stworzenia wytycznych dla zachowania ludzi, czyli pierwsza religia

A13. Ewolucja wiedzy i poglądów Boga oraz jej odzwierciedlenie w kolejnych religiach świata

A14. Tworzenie następnych ras ludzi i następnych religii oraz stadardowa procedura tworzenia

A15. Stopniowa ewolucja boskich metod i zasad sterowania rozwojem ludzkości

A15.1. Obserwacja życia i postępowania pierwszej pary ludzi, tj. Adama i Ewy, oraz wypracowywanie organizacji i zasad życia pierwszych społeczności ludzkich

A15.2. Jak początkowo Bóg planował zorganizować pierwsze ludzkie osady i pierwsze społeczności

A15.3. Co okazało się NIE działać poprawnie w pierwszym boskim planie zasad życia i boskiego zarządzania ludzkich społeczności

A15.4. Konieczność zniszczenia pierwszych ludzkich osad i społeczności oraz ślady materialne jakie po nich pozostały na Ziemi

A15.5. Ponowne odbudowywanie ludzkiej cywilizacji od samego początku z gromad myśliwych i pasterzy którzy uciekli z pierwszych ośrodków cywilizacyjnych

A15.6. Dalszy rozwój ludzkości

A17. Dzisiaj obowiązujące zasady jakimi Bóg steruje rozwojem ludzi

A18. Niedoskonałości niektórych metod Boga

A19. Moje losy i co z nich wynika

A20. Jak zaczęły się odkrycia i wynalazki które zmieniły moje życie i losy

A21. Jak dalej moje losy się potoczyły

AB. CHARAKTERYSTYKA NAUKOWA TEJ MONOGRAFII

AB1. Przedmiot, cel i główna teza tej monografii

AB2. Własność intelektualna konceptów tu zaprezentowanych

AB3. Konwencje użyte w treści tej monografii

AB4. Streszczenie tej monografii

Ilustracje A1 do A5 (bitwa, demon, wakacyjne zdjęcia z obiadów, bębnista, ja)

... w trakcie realizacji ...

= > tom 2 przegląd

Goście od 22.02.21:
Haushaltsversicherung Rechner