Illustrations volume 3
#61
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G32.gif]
Fig. G32
Formowanie efektu soczewki magnetycznej przez pole magnokraftu. Soczewka taka czyni magnokraft niewidzialnym dla ludzkich oczu i kamer.

The explanation for the magnetic lens effect in ascending Magnocraft/UFOs. It explains why only the outlet from main "twin-chamber capsule" is visible as shown in Figure L5.
=> more
Antworten to top
#62
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G33.gif]
Fig. G33
Wpływ wysokości zawisania magnokraftu na kształt lądowiska które ten wehikuł uformuje.

Shapes of marks left by a single Magnocraft (depending on the height of hovering).
=> more
Antworten to top
#63
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G34.gif]
Fig. G34
Lądowiska dla nisko zawisających magnokraftów lecących w trybie wiru magnetycznego i w trybie bijącym.

Typical marks in hovering close to the ground. => more
Antworten to top
#64
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G35.gif]
Fig. G35
Lądowiko formowane w sytuacji kiedy obwody magnetyczne statku nawracają wzdłuż powierzchni gruntu.

Landings scorched by an inverted Magnocraft with magnetic circuits looping along surface of the ground. => more
Antworten to top
#65
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G36.gif]
Fig. G36
Wykładanie roślinności obwodami wirującymi w powietrzu.

Plants swirled by circuits wehirling in the air. => more
Antworten to top
#66
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G37a.gif]
Fig. G37a
Kształt i wymiary lądowiska w kształcie "czterolistnej koniczynki", uformowanego przez pojedyńczą celę latającego systemu. (Zdjęcie takiego lądowiska pokazano na rusunku O2.)

Landing of a single cell of a flying system. => more
Antworten to top
#67
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G37b.gif]
Fig. G37b
Kształt i wymiary lądowiska platformy latającego systemu.

Landing of a "platform" flying system. => more
Antworten to top
#68
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G37c.gif]
Fig. G37c
Kształt i wymiary lądowiska kolistego latającego systemu.

Landing of a circular flying system. => more
Antworten to top
#69
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G38.gif]
Fig. G38
Zależności matematyczne występujące pomiędzy wymiarami kręgów zbożowych.

Mathematical relationships that exist and can be detected in crop circles. => more
Antworten to top
#70
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G39a-k03.gif]
Fig. G39a-K3
Rozkład najważniejszych pomieszczeń magnokraftów. (a-K3) Pomieszczenia w magnokraftach z soczewkowatym kołnierzem bocznym - pokazano typ K3.

The location of most vital compartments in Magnocraft. (a-K3) Illustrated here is the smallest Magnocraft type K3 with a lens-shaped side flange. => more
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste