Illustrations volume 3
#51
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G24.gif]
Fig. G24
Stacjonarne obwody magnetyczne pokazane w magnokrafcie typu K6.

Stationary magnetic circuits in Magnocraft K6 type. => more
Antworten to top
#52
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G25a.gif]
Fig. G25a
Wirujące obwody magnetyczne magnokraftu typu K6 pokazane w przekroju poosiowym.

The spinning circuits of K6 type Magnocraft. (a) The vertical cross-section.
=> more
Antworten to top
#53
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G25bc.gif]
Fig. G25bc
Widoki boczne wirujących obwodów magnetycznych w magnokrafcie typu K6.

Side view showing magnetic circuits. => more
Antworten to top
#54
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G26.gif]
Fig. G26
Zasada zamiany pulsów pola magnetycznego w wir magnetyczny. Objaśniona ona została na przykładzie magnokraftu typu K3 o n=8 pędnikach bocznych.

Principles involved in converting field pulses from side propulsors into a Magnetic whirl.
=> more
Antworten to top
#55
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G27.gif]
Fig. G27
Przykład obrazu jonowego wiru magnetycznego - pokazany na przykładzie stacjonarnego magnokraftu typu K3.

An example of the "ionic picture of a whirl". => more
Antworten to top
#56
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G28a.gif]
Fig. G28a
Widzialność pędników w magnokrafcie typu K3 - pokazana w widoku od spodu.

Visibility of propulsors in K3 type Magnocraft. (a) The upward view. => more
Antworten to top
#57
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G28b.gif]
Fig. G28b
Widzialność pędników w magnokrafcie typu K3 - pokazana w widoku z boku.

Side view of a detached configuration. => more
Antworten to top
#58
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G29.gif]
Fig. G29
Objaśnienie zasady formowania wahlarza pulsów pola magnetycznego na nocnych fotografiach magnokraftów.

Multiple images of glowing magnetic circuits formed by a fast moving Magnocraft.
=> more
Antworten to top
#59
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G30.gif]
Fig. G30
System "SUB" uformowany z lamp pozycyjnych magnokraftu.

The SUB system of position lamps in the Magnocraft. => more
Antworten to top
#60
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G31.gif]
Fig. G31
Zasada odparowywania podziemnych tuneli przez lecący magnokraft. (Zdjęcia takich tuneli pokazane są na rysunku O6 z monografii [1/5].)

The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs. => more
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste