Illustrations volume 3
#31
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G14-2.gif]
Fig. G14-2
Zasada sprzęgania dwóch magnokraftów w locie zwana "procedurą przez zestaw semizespolony".

Coupling through a semi-attached configuration. => more
Antworten to top
#32
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G15.gif]
Fig. G15
Ilustracja sił magnetycznych formowanych w konstrukcji magnokraftu. Kiedy siły te zostają nawzajem zbalansowane warunkiem konstrukcyjnym "n = (D/H - 1)", wówczas formują one unikalny "szkielet magnetyczny" jaki nadaje magnokraftowi fizykalnej niezniszczalności.

Magnetic forces that mutually interact within the physical structure of Magnocraft. When these forces are in equalibrium due to meeting the design condition "n = (D/H - 1)", then they form an unique "magnetic framework" which provides Magnocraft with physical undestructibility. => more
Antworten to top
#33
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G16.gif]
Fig. G16
Pojedyńcza cela latającego systemu magnokraftów pokazana w widoku z góry. (W tym przykładzie cela ta sprzężona jest z magnokraftów typu K3.) Rysunek ten ujawnia dlaczego średnice "d" i "D" magnokraftów związane muszą być ze sobą Równaniem Pitagorasa.

A top view of one cell of flying systems. (In this example the cell is coupled from Magnocraft type K3.) This drawing illustrates the reason why diameters "d" and "D" in Magnocraft must be mutually bind by Pitagoras Equation.
=> more
Antworten to top
#34
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G17a.gif]
Fig. G17a
Pionowy przekrój poosiowy przez latający system sprzęgnięty z magnokraftów typu K3, jaki ilustruje zasadę zazębiania się kolnierzy bocznych tych statków.

Meshing of flanges in flying systems. (a) K3 type Magnocraft. => more
Antworten to top
#35
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G17b.gif]
Fig. G17b
Pionowy przekrój poosiowy przez latający system sprzęgnięty z magnokraftów typu K6. Ilustruje on zasadę zazębiania się kołnierzy magnokraftów typu K6.

Two cigar of K6 type mutually mesched. => more
Antworten to top
#36
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G17c.gif]
Fig. G17c
Pionowy przekrój poosiowy przez latający system sprzęgnięty z magnokraftów typu K7. Ilustruje on zasadę zazębiania się kołnierzy w magnokraftach typu K7 sprzęgniętych w latajacy system.

Two cigar of K7 type mutually mesched. => more
Antworten to top
#37
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G18.gif]
Fig. G18
Zestaw równań które opisują kształt i wymiary magnokraftów poszczególnych typów.

Equations describing shape and dimensions of the Magnocraft of subsequent types.
=> more
Antworten to top
#38
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G19a-k03.gif]
Fig. G19a-K03
Zarys boczny magnokraftu typu K3 z soczewko-kształtnym kołnierzem.

Outlines of K3 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is the smallest type K3 of this vehicle with a lens-shaped side flange. => more
Antworten to top
#39
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G19a-k04.gif]
Fig. G19a-K04
Zarys boczny magnokraftu typu K4 z soczewko-kształtnym kołnierzem.

Outlines of K4 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K4 with a lens-shaped side flange.
=> more
Antworten to top
#40
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G19a-k05.gif]
Fig. G19a-K05
Zarys boczny magnokraftu typu K5 z soczewko-kształtnym kołnierzem.

Outlines of K5 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K5 with a lens-shaped side flange. => more
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste