Illustrations volume 3
#21
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G10oben.gif]
Fig. G10oben
Wygląd zewnętrzny zestawu niezespolonego dwóch magnokraftów typu K7.

An example of K7 detached configuration. (a) External appearence. => more
Antworten to top
#22
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G10unten.gif]
Fig. G10unten
Przekrój pionowy przez zestaw niezespolony dwóch magnokraftów typu K7.

Vertical cross-section shopwing the location of propulsors. => more
Antworten to top
#23
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G11a.gif]
Fig. G11a
Nietoperzyca - duży statek matka z magnokraftami małego typu podwieszonymi pod jej pędnikami bocznymi.

An example of a carrier platform. => more
Antworten to top
#24
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G11b.gif]
Fig. G11b
Zygzak - platforma nośna sprzęgnięta z dwóch magnokraftów tego samego typu K6.

A "zig-zag" carrier configuration. => more
Antworten to top
#25
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G12a.gif]
Fig. G12a
Przykład latających systemów. (a) Zilustrowana została pojedyńcza cela takiego systemu sprzężona z 16 dyskoidalnych magnokraftów typu K3.

Examples of flying systems. (a) Shown is a single cell of such a system, coupled from 16 discoidal Magnocraft of K3 type. => more
Antworten to top
#26
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G12b.gif]
Fig. G12b
Ogromny latający system dyskoidalnych magnokraftów sprzężony na kształt "piszczałki". Trudno uwierzyć że ów latający kształt sprzężony został z wielu wehikułów o kształcie dysku.

Huge flying system of discoidal Magnocraft shaped into "flutes". It is difficult to believe that this complex flying shape is coupled from many Magnocraft shaped like discs.
=> more
Antworten to top
#27
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G12c.gif]
Fig. G12c
Latający system w kształcie "plastra miodu". Także i taki latający kształt są w stanie uformować sprzężone ze sobą dyskoidalne magnokrafty.

Flying system shaped as a "honeycomb". Also this flying shape can be formed by coupling together many discoidal Magnocraft. => more
Antworten to top
#28
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G12d.gif]
Fig. G12d
Latający system w kształcie "platformy". Owa prostokątna latająca platforma także może być uformowana poprzez magnetyczne sprzęgnięcie razem wielu dyskoidalnych magnokraftów.

Flying system shaped as a "platform". This rectangular flying platform also can be formed through magnetic coupling together discoidal Magnocraft. => more
Antworten to top
#29
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G13.gif]
Fig. G13
Pojedyńcze ogniwo latającego klustera magnokraftów, oraz wzór w zbożu wykładany podczas jego lądowania.

An example of a flying cluster. => more
Antworten to top
#30
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G14-1.gif]
Fig. G14-1
Zasada sprzęgania dwóch magnokraftów w locie, zwana "procedurą przez zestaw niezespolony".

Coupling through a detached configuration. => more
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste