Partia Totalizmu - Statut - rozdziały
#1
...
Antworten to top
#2
#A3. Zapraszam czytelnika do współpracy w celu usunięcia z naszej planety pierwotnego źródła wszelkiego zła poprzez całkowite wyeliminowanie z użycia "pieniędzy" i ich zastąpienia ochotniczym wykonywaniem "pracy moralnej" nagradzanej idealnie zaprojektowaną przez Boga przepotężną szczęśliwością nirwany inicjującą moralnie przełomową w historii ludzkości epokę ustroju nirwany:
Motto: "Do czasu aż nasza cywilizacja zbuduje Wehikuły Czasu mojego wynalazku nikt z ludzi NIE może zmienić tego co już się stało - jednak może i powinien wyciągać z tego wiedzę i prawdę poczym używać je do udoskonalania przyszłości."
       Czy kiedykolwiek czytelniku zadawałeś sobie pytanie jak wygląda i się czuje dodawanie osobistego wkładu w ogromnie istotne dokonywanie przełomu moralnego - jaki może zmienić losy całego narodu lub nawet ludzkości? Albo dlaczego jedne osoby aktywnie włączają się do zaszczytnego uczestniczenia w tak istotnych wydarzeniach, inne zaś zadowala pozostawianie następnym pokoleniom jedynie produktów swych żołądków? (Wyrażając to samo pytanie innymi słowami: dlaczego jedni ludzie dbają o losy całej ludzkości, inni zaś jedynie o samych siebie?) Jeśli doczytasz niniejszy punkt #A3 do końca, z pewnością na sobie samym doświadczysz odpowiedzi na co najmniej jedno z obu tych pytań. Wszakże punkt ten ponawia zaproszenie jakie oryginalnie wystosowałem do swych czytelników jeszcze w 2006 roku. Zaprasza on bowiem czytelników do współpracy z autorem niniejszej strony we wysiłku wdrożenia "ustroju nirwany" opisywanego w punktach #A1 do #A4 strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm, jaki to ustrój odmieniłby nasz świat zastąpieniem obecnych "pieniędzy" - zasiewających tylko zło w używających je ludziach, przez pozytywną moc szczęśliwości nirwany budującą coraz doskonalszych ludzi i lepszą przyszłość. Z kolei ewentualny sukces projektu zastąpienia pieniędzy szczęśliwością nirwany drastycznie zmieniłby losy całej ludzkości. Jednak aby zgłosić swe zaochotniczenie do aż tak zaszczytnego działania, konieczne jest pokonanie niezliczonych oporów w samym sobie i w swym otoczeniu - osobiste zaś doświadczenie procesu tego pokonywania odpowie na co najmniej jedno z obu powyższych pytań. Zważ więc na swe własne odczucia kiedy będziesz czytał niniejszy punkt #A3. Z jednej bowiem strony poznasz wtedy co słyszy wszechwiedzący i wszechmocny Bóg wsłuchujący się w myśli i uczucia każdej osoby. Z drugiej zaś strony moje dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu postępu podpowiadają, że najprawdopodobniej i niniejsze zaproszenie do udziału w dokonaniu przełomu moralnego ponownie okaże się przysłowiowym głosem wołającego na puszczy albo "wołaniem w głuszy". Wszakże przykładowo już przez ponad 20 lat wytyczne jak osiągnąć szczęśliwość nirwany są opisane w moich publikacjach, zaś ja NIE usłyszałem ani o jednym Polaku, który by się pochwalił osiągnięciem tego cudownego stanu (chociaż jest mi wiadomo iż spora proporcja Polaków rujnuje swoje życie aby za "pieniądze" móc kupić sobie chociaż krótkotrwałe odczuwanie mizernej namiastki nirwany jaką daje im zażywanie narkotyków). Podobnie od 2006 roku dostępna jest moja strona partia_totalizmu.htm opisująca zalety i potrzebę wdrożenia "ustroju nirwany" - jednak niemal nikt jej NIE czyta i do dzisiaj nikt ze mną się NIE kontaktował w sprawie opisanego na niej moralnie przełomowego ustroju. Niemniej chociaż doskonale zdaję sobie sprawę iż przełom jaki tu postuluję zapewne będzie kolejną "przegraną bitwą" mojej nieustającej walki o lepszą przyszłość ludzi, skoro dobro bliźnich wymaga aby ktoś miał odwagę stanięcia do skazanych na przegraną pierwszych bitew w imię lepszej przyszłości, to z braku innych osób gotowych do poświęceń, niech to ponownie będę ja. Wszakże logika podpowiada, że nic tak w przyszłości NIE nakłoni do podjęcia odnowy i udoskonaleń, jak właśnie pamięć bitwy jaka starała się uchronić bliźnich od zagłady, a jaka została przegrana z powodu braku poparcia od owych bliźnich. Przejdźmy więc teraz do poznania tego co najważniejsze w sprawach owego zaochotniczenia do zastąpienia pieniędzy nirwaną oraz do ustanowienia w Polsce pierwszego na Ziemi "ustroju nirwany"
       Ci z czytelników, którzy śledzą co wokół nich się dzieje, zapewne już odnotowali iż "coś jest NIE tak". Coraz częstrze trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, fale tsunami, tornada, huragany, pożary lasów i całych miejscowości, śnieżyce, gradobicia, powodzie, mrozy, krwawe kolory nieba i wód, szarańcza, itd., itp. Przyłapywana od wielu już lat na okłamywaniu ludzkości obecna "oficjalna nauka ateistyczna" nadal dzierżąca absolutny monopol na badania i na edukację, a także utrzymujące jej monopol coraz bardziej skorumpowane elity rządzące niektórymi krajami, wmawiają nam iż wszystko to jest wynikiem jedynie "ocieplania się klimatu". Z kolei szalejąca po świecie od początka 2020 roku pandemia koronawirusa, zgodnie z ową oficjalną nauką ateistyczną ma być jedynie przypadkiem, zbiegiem okoliczności, albo niezamówioną składową czyjegoś jadłospisu. Tymczasem Biblia od tysięcy już lat przepowiada, że nadejście takich właśnie zdarzeń jest oznaką narastającego boskiego gniewu i kary za coraz częstrze i nachalniejsze łamanie przez ludzi przykazań i wymagań Boga, za szerzące się kłamstwa i niemoralność, za wyniszczanie natury, za odwracanie się tyłem do Boga i do bliźniego, itp. Tyle tylko, że sposób wymierzania boskich kar od długiego już czasu przestrzega zasady NIE łamania sobą "wolnej woli" ludzi. Stąd w zdarzenia realizujące to wymierzanie kar zawsze wpisywane są co najmniej trzy odmienne zestawy materiału dowodowego opisywane szerzej w punkcie #C2 mojej strony intenetowej o nazwie tornado_pl.htm. Ponieważ owe zestawy materiału dowodowego typowo obejmują też, między innymi, działanie "ślepej natury" oraz działania lub zachowania ludzi, osoby o ateistycznych inklinacjach (np. większosć dzisiejszych zawodowych naukowców) to co obecnie się dzieje zwykle tłumaczą NIE jako wymierzanie boskiej sprawiedliwości tym z ludzi którzy na karę uprzednio sobie zasłużyli, a tłumaczą albo jako "przypadki", albo też jako powodowane przez ludzi np. ocieplanie się klimatu Ziemi. Po więcej szczegółów na temat tego co obecnie dotyka ludzi albo oglądnij półgodzinny film o tytule "Zagłada Ludzkości 2030"linkowany poniżej jako "Film #A3c" i dostępny za darmo pod adresem youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8, albo też poczytaj punkty #T1, #T2 i #U1 mojej strony woda.htm lub poczytaj całą moją stronę internetową o nazwie 2030.htm czy też "część #H" (szczególnie zaś punkty #H1 i #H3) z mojej strony przepowiednie.htm - jaka między innymi omawia przepowiednie Indian Hopi z USA, którzy ów gniew Boga i już zaczynające się wymierzanie ludziom boskiej kary nazywają "Wielkie Oczyszczenie Ludzkości" albo "Trzeci Wielki Wstrząs". 
       Jeśli ktoś uważnie przyglądnie się obecnie zachodzącym zdarzeniom na Ziemi, wówczas jest w stanie odnotować iż zawierają nałożony na nie przez wszechmogącego Boga zarówno materiał dowodowy obecności w nich składowej "ślepa natura", jak i materiał dowodowy obecności ich składowej "boska kara". Przykładowo, ich składowa "ślepa natura" objawia się w formie logicznych związków "przyczynowo-skutkowych" jakie wiążą te zjawiska natury z ludzkimi działaniami lub zachowaniami, albo też z prawami i zasadami działania natury. Z kolei ich składowa "boska kara" najklarowniej jest dokumentowana owymi nielicznymi wyjątkami, które kara ta ominęła, a które po precyzyjniejszym zbadaniu zgodnym z tym co wyjaśnia punkt #B3 z mojej strony internetowej o nazwie portfolio_pl.htm (lub co wyjaśnia wpis #272 do blogów totalizmu), okazują się być wyjątkami, które na boską karę NIE zasłużyły swoimi uprzednimi postępowaniami cechującymi się zgodnością z przykazaniami Boga podanymi w treści Biblii (tj. postępowaniami aprobowanymi przez Biblię zaś przez totalizm definiowanymi jako "moralne"). I tak przykładowo, jeśli gdzieś uderzy tornado lub duży pożar, czasami z kilku stojących obok siebie domów jeden wyjątek pozostaje NIE tknięty, inne zaś są dokumentnie niszczone. Jeśli w osiedle uderza cała fala zniszczeń, zwykle okazuje się, że stojący tam kościół jednak ocalał (choć typowo w filmowych wiadomościach raportujących dane zdarzenie będzie unikane pokazanie tego kościoła stojącego nietkniętym wśród ruin - po przykłady patrz (2) z punktu #B2 mojej strony internetowej o nazwie seismograph_pl.htm). Kiedy w 2020 roku "koronawirus" uderzał w kraje świata, najwięcej śmierci i problemów powodował on w krajach obciążonych albo niechcianą karmą swej relatywnie niedawnej historii albo też niezgodnym z nakazami Biblii niedawnym postępowaniem. Itd., itp. 
       Na szczęście autor tej strony internetowej (tj. ja - dr inż. Jan Pająk) jest pierwszym i nadal jednym na świecie badaczem, który w 2007 roku opracował i opublikował praktycznie niepodważalny formalny dowód naukowy na istnienie Boga przeprowadzony metodą logiki matematycznej - wcześniej zaś opublikował kilka innych dowodów formalnych na istnienie Boga przeprowadzonych innymi metodami. (Ów dowód używający logiki matematycznej jest opublikowany i dyskutowany w punktach #G2 i #G3 strony internetowej o nazwie god_proof_pl.htm.) Pomimo furii naiwnego i ignoranckiego krytykanctwa oraz niezdarnych zaprzeczeń, nikt dowodu tego ani NIE był w stanie równie formalnie i naukowo obalić, ani nawet nie zdołał formalnie go podważyć. Jego moc jest niezachwianie obowiązująca. Ponadto autor tej strony z pomocą swej także pierwszej w świecie i nadal jedynej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (zwanej też Koncept Dipolarnej Grawitacji - a opisywanej, między innymi, na stronie internetowej o nazwie dipolar_gravity_pl.htm), wyjaśnił charakterystykę "Świata Wirtualnego" w którym Bóg rezyduje, zdefiniował hardwarową i softwarową składową Boga (np. zdefiniowal ów ogromny samoświadomy program zawarty pamięci "boskiego hardware" czyli w przeciw-materii - jaki to progam chrześcijaństwo nazywa "Duchem Świętym"), opisał skąd się biorą moce i możliwości Boga, oraz zbadał i opublikował sporo metod i zasad działania Boga (np. opisał wcześniej wspominaną zasadę, że obecnie Bóg tak działa aby nigdy NIE łamać "wolnej woli" ludzi). Konsekwentnie, po zgromadzeniu na temat Boga wiedzy aż tak szerokiej i bazującej zarówno na rzeczowych i obiektywnych badaniach jak i na empirycznym oraz teoretycznym materiale dowodowym, autor uważa za wysoce kłamliwe, prymitywne i szkodliwe dla ludzi stanowisko "oficjalnej nauki ateistycznej", implikujące że Boga jakoby NIE ma, oraz że kataklizmiczne zjawiska jakie obecnie obserwujemy na Ziemi są jedynie działaniem ocieplania się klimatu naszej planety lub zbiegami przypadków (a stąd zawierają jedynie składową "ślepa natura" i NIE zawierają wpisanej w nie w sposób NIE łamiący niczyjej "wolnej woli" w/w składowej "boska kara"). Wszakże zarówno zwykła logika, jak i używane podczas drugiej wojny światowej przysłowie stwierdzające iż "w okopach nie ma ateistów" (po angielsku: "there are no atheists in foxholes"), podpowiadają, że choćby tylko zdrowa ostrożność powinna nakłaniać nawet ateistów aby to co się obecnie na świecie dzieje uznawali za zawierające zarówno składową "ślepa natura", jak i składową "gniew Boga i boska kara", poczym starali się tak zmienić swoje postępowania, aby wiedzą fizykalną przeciwdziałać następstwom działania składowej "ślepa natura" a jednocześnie wiedzą duchową wybłagać u Boga zmniejszenie lub nawet zaniechanie serwowania następstw owego gniewu i kary Boga. (Znamy bowiem zasadę Bóg pomaga tym co pomagają sobie sami.) Przecież w świetle istnienia przez nikogo NIE podważonego (chociaż nadal blokowanego przed upowszechnieniem) mojego formalnego dowodu na istnienie Boga, to co na bazie kłamliwych stwierdzeń "oficjalnej nauki ateistycznej" powtarzają i czynią elity większości dzisiejszych krajów, wyprasza wyzwolenie reakcji na arogancję (np. z tego co odnotowałem w marcu 2020 roku, z całego dużego świata jedynie Gruzja oficjalnie uznała koronawirusa za przejaw gniewu i kary Boga). Nie powinno więc nikogo dziwić, że ja postępuję samemu, oraz że czytelnikowi też tak postępować doradzam, jak w sprawie zapowiedzianego zesłania kary na miasto Niniwa, wysoce symbolicznie Biblia ujawniła to w wersetach 3:4-10 z "Księgi Jonasza" iż spowodowało to odwołanie owej kary. (Poznaj też powody zesłania owej kary na Niniwa, opisane m.in. w wersetach 10:1-19 z "Księgi Izajasza".) Znaczy, doradzam aby podjąć opisane w niniejszym punkcie #A3 energiczne kroki przekonujące Boga o swym żalu, pokucie, oraz o już podjętym aktywnym wysiłku poprawy - np. poprzez dołożenie swego osobistego wkładu w dokonanie moralnego przełomu działaniami już podjętego wysiłku wdrażania "ustroju nirwany". Iż podjęcie takich aktywnych kroków zawiera w sobie potencjał zmniejszenia lub oddalenia zagłady oraz uratowania podejmującego, utwierdza prosta logika i odpowiedź jaką każdy może sam sobie udzielić na hipotetyczne pytanie: "czy będąc na miejscu wszechmogącego Boga i dokonując wyboru kto ma przeżyć a kto już być wyeliminowany, mając wybór pomiędzy miliardami aroganckich ludzi których motywacje koncentrują się wyłącznie na pieniądzach i na osobistych korzyściach, a kimś ogromnie rzadkim kto mimo swych ludzkich niedoskonałości ciągle potrafił zdobyć się na wykazanie skruchy i na pierwszym miejscu postawił dobro bliźnich - kogo z tych dwóch kategorii ludzi byś wybrał?" Wszakże eliminujący pieniądze "ustrój nirwany" reprezentuje najistotniejsze faktyczne działanie jakie przy dzisiejszym poziomie wiedzy i moralności w naszej obecnej sytuacji daje się podjąć aby drastycznie i trwale zmienić na zgodniejsze z Biblią i z przykazaniami Boga całość dalszych postępowań ludzkości. Przecież przez tak długo aż pieniądze eskalujące wszelkie odmiany zła na Ziemi NIE zostaną wyeliminowane z użycia, będą one popychały całą naszą cywilizację do powtarzalnego ściągania na siebie najróżniejszych kataklizmów i zagład, a jednocześnie będą uniemożliwiały aby nieustający upadek moralny ludzi był zamieniony we wzrost i samoudoskonalanie. Tymczasem na przekór iż większość dzisiejszych "wielbicieli telewizora" unika uczynienia czegokolwiek co powinni, gdyż wierzą iż "zawsze jakoś to tam będzie", prawda jest taka, że kiedy cierpliwość Boga ulegnie wyczerpaniu ponieważ ludzie uparcie trwają w swej niepoprawności i pomimo licznych upomnień NIE podjęli niezbędnego przełomu moralnego w swych postępowaniach, wówczas owo od dawna zapowiadane "Wielkie Oczyszczanie lat 2030-tych" nieodwołalnie nadejdzie, zaś prawdopodobnie 99.9% ludności dzisiejszego świata zniknie z powierzchni naszej planety. Wszakże aby przetrwać światową zagładę, NIE wystarczy dbać wyłącznie o interesy siebie samego - tak jak to czyni ogromna większość powypaczanych przez pieniądze dzisiejszych ludzi, a trzeba udowodnić Bogu iż nosi się w sercu dobro wszystkich bliźnich. Ci więc, którym dane będzie przetrwać, zgodnie z pradawną przepowiednią "będą całowali ziemię kiedy zobaczą na niej ślady innego człowieka"
       Jako osoba, która zgromadziła szeroką wiedzę, doświadczenie i umiejętności pracując jako były profesor uniwersytecki (obecnie na emeryturze) wykładający aż dwie odmienne dyscypliny, a także która jest jednym z owych bardzo rzadko pojawiających się badaczy, jacy praktycznie opanowali umiejętność poprawnego prognozowania przyszłości (po przykłady tej umiejętności patrz punkty #J4.1 do #J4.6 strony propulsion_pl.htm lub patrz darmowy film z YouTube o tytule Napędy Przyszłości omawiany poniżej w podpisach pod "Film #A3a" i "Film #A3b"), ja nadal badam następstwa zbliżającego się upadku naszej obecnej cywilizacji i prognozuję jak ludzie będą żyć kiedy upadek ten przeminie. Niestety, z powodu swego podeszłego wieku oraz chronicznego braku czasu, NIE wszystkie obszary owych badań jestem w stanie realizować samotnie. Dlatego niniejszym zapraszam czytelnika do współpracy i do udzielenia mi pomocy przy wprowadzaniu najważniejszego przełomu w historii ludzkości. Mianowicie, ponieważ badam przyszłe zastąpienie obecnych "pieniędzy" przez znacznie moralniejszą i potężniejszą niż "pieniądze" nagrodę za wykonaną pracę - którym to zastąpnieniem pieniędzy w świetle moich badań powinno być zjawisko szczęśliwości nirwany idealnie zaprojektowanej przez Boga, zapraszam czytelnika do współpracy ze mną w przełomowej dla ludzi sprawie całkowitego pozbycia się "pieniędzy" z użycia - a zatem także w sprawie pozbycia się tego ogromu zła jakie "pieniądze" wyrządzają na Ziemi. (Wszakże pieniądze zwiększają wyzysk, bezrobocie, inflację, podatki, korupcję, niesprawiedliwość społeczną, bezdomność, nałogi, bezbożność, niemoralność, przestępczość, pogłębiają przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi, oddalają naukę od prawdy, indukują oficjalne kłamanie, wojny, dyskryminację, kryzysy ekonomiczne i energetyczne, szybsze wyczerpywanie się surowców, braki wody pitnej i żywności, wzrost zachorowań i coraz większy brak lekarstw które naprawdę leczą, zanieczyszczanie naturalnego środowiska, wymieranie zwierząt, nagrzewanie klimatu, itd., itp.) Najważniejszym przedmiotem naszej ewentualnej współpracy mogłoby być wzięcie udziału w eksperymencie, który zaprojektowałem, a który zweryfikowałby wytyczne jakie kiedyś opracowałem dla tych z ludzi co zechcą zapracować sobie na osiągnięcie szczęśliwości "nirwany". Jednak istnieją też inne przedmioty ewentualnej współpracy, jakie opisałem w dalszej części tego punktu #A3, a jakie służą uwolnieniu mocy i działania "szczęśliwości nirwany" z dotychczasowych więzów oraz z blokowania i ukrywania wiedzy na jej temat. Wszakże moc ta jest aż tak potężna, że w przyszłości z łatwością jest ona w stanie zastąpić obecne "pieniądze". 
       Głównym celem eksperymentu który zaprojektowałem, jest dokonanie przełomu w ludzkich postępowaniach, najpierw (a) poprzez opracowanie prostych w użyciu, jednak efektywnie działających w praktyce wytycznych uczących jak zwykli ludzie mogą empirycznie wypracować dla siebie ową "szczęśliwość nirwany" poprzez wykonywanie swej normalnej pracy fizycznej w sposób który spełnia wymagania tzw. "pracy moralnej", potem zaś (b) poprzez opublikowanie poświadczeń i przykładów kilku osób które faktycznie zapracowały sobie na nirwanę. Owe wytyczne i poświadczenia byłyby potem udostępniane dla wszystkich zainteresowanych np. w formie strony internetowej lub małej broszurki, albo w krótkim filmie dostępnym na YouTube. (Odnotuj, że wypracowanie takich wytycznych i poświadczeń pozwoliłoby na szybki i niemożliwy do "spieniężania" przez elity wzrost poziomu szczęśliwości u niemal wszystkich pracujących fizycznie zwykłych ludzi na całym świecie, zaś właśnie z tego powodu ani dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", ani dzisiejsze elity, dobrowolnie NIE przyłączą się do realizacji tego głównego celu, a stąd realizacja ta powinna być podejmowana bez oczekiwania na ich oficjalną zgodę i udział.) Mam nadzieję, że znajdujesz się czytelniku w sytuacji osobistej pozwalającej abyś jak najszybciej mógł rozpocząć taką współpracę realizowaną na odległość (typowo poprzez e-mail - po mój adres emailowy patrz punkt #L3 strony internetowej pajak_jan.htm) pomiędzy albo tylko mną i czytelnikiem, albo nawet jeszcze lepiej, pomiędzy mną i instytucją, organizacją, rodziną, lub grupą przyjaciół jaką czytelnik reprezentuje - jeśli za zgodą wszystkich uczestników czytelnik zdoła włączyć całą swą instytucję, organizację, rodzinę, itp., do realizacji tego historycznie przełomowego eksperymentu moralnego, społecznego, ekonomicznego, politycznego i cywilizacyjnego. 
       Aby jednak mógł zostać osiągnięty ten główny cel, czyli historyczny przełom w zasadach inspirowania ludzi do ochotniczego wykonywania użytecznej "pracy moralnej" w celu podtrzymywania swej "szczęśliwości nirwany" (zamiast zmuszania ich do niewolniczej pracy za pomocą "pieniędzy"), najpierw konieczne jest dokonanie aż całego szeregu przełomów cząstkowych - do osiągania poszczególnych z których może się przyczynić praktycznie każda indywidualna osoba, a także każda instytucja, partia, społeczność, kraj, itp. Wyszczególmy więc teraz najbardziej nadrzędne i niezbędne cele i osiągane nimi przełomy cząstkowe, jakie składają się na niniejszy eksperyment. Obejmują one co najmniej: 
(1) Opracowanie instrukcji osiągania "szczęśliwości nirwany" - czyli opracowanie prostych, ale skutecznych wytycznych opisujących jak praktycznie każda osoba może wypracować nirwanę poprzez ciężką pracę fizyczną [gfh], która spełnia wszystkie nałożone na nią wymagania moralne i dlatego którą nazwałem "pracą moralną". Instrukcja taka wprawdzie już od około 20 lat jest zawarta w moich publikacjach - po jej przykład patrz punkty #D3, #D2 i #C6 strony nirvana_pl.htm. Jednak osądzając po braku osób, którzy by mi raportowali iż z niej z sukcesem skorzystali, wymaga ona przeredagowania. Ponadto narazie osobiście ani NIE nadzorowałem, ani NIE sprawdziłem, nawet jednej osoby, która zgodnie z nią by osiągnęła szczęśliwość nirwany - chociaż w internecie natknąłem się już na czyjś opis, iż bazując na moich publikacjach ktoś faktycznie zdołał osiągnąć szczęśliwość nirwany. 
(2) Przygotowanie i opublikowanie poręcznej instrukcji osiągania stanu nirwany przez dowolną osobę - w jakiej zawarte byłyby owe już opracowane proste ale skuteczne wytyczne. Instrukcja taka powinna być prosta w użyciu, klarownie zaprezentowana, udowodniona jako efektywna w działaniu, oraz już sprawdzona na kilku faktycznych użytkownikach którzy korzystając z niej sami poosiągali już nirwanę. 
(3) Sprawdzenie na kilku osobach żyjących i pracujących w odmiennych od siebie warunkach, oraz ewentualne potwierdzenie, czy spełnianie tego samego zestawu wytycznych osiągania nirwany faktycznie dla wszystkich z nich będzie działało w praktyce - czyli próba ustalenia, spełnianie których z wymagań "pracy moralnej" jest najbardziej istotne dla osiągnania nirwany. Jednym słowem próba odpowiedzi na pytanie "dlaczego na bliskiej do natury tropikalnej wyspie Borneo, ja relatywnie szybko i łatwo osiągnąłem nirwanę oraz bez problemów utrzymywałem ją przez okres około 9 miesięcy, jednak wykonując w Nowej Zelandii tę samą co na Borneo 'pracę moralną', nirwany tej NIE potrafiłem już w sobie utrzymać?" Na bazie empirycznych doświadczeń wręcz zmysłowego odczuwania szczególnie niskiego poziomu "energii moralnej" w NZ, jakie to odczuwanie opisałem m.in. w końcowym paragrafie punktu #E1 ze strony o nazwie newzealand_visit_pl.htm ja osobiście wierzę, że powodem mojej niemożności osiągania nirwany w NZ jest zbyt raptowne rozpraszanie mojej "energii moralnej" powodowane nadmiernie niskim średnim poziomem energii moralnej w otaczającym społeczeństwie. Ten mój wniosek zdaje się też być potwierdzany przez panującą w NZ jedną z najwyższych w świecie częstotliwości depresji i smobójstw (wszakże przyczynami depresji i samobójstw jest właśnie brak "energii moralnej" - co szerzej wyjaśniają opisy z punktu #C6 z mojej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm). 
(4) Stworzenie grupy kilku indywidualnych osób, które potrafiłyby trwale utrzymywać się w stanie nirwany, a stąd które mogłyby zacząć służyć jako "przykład do naśladowania" dla wielu innych osób. Osoby te mogłyby także stać się obiektami badań wpływu nirwany na stan osób jakie ją przeżywają. Przykładowo, z moich osobistych przeżyć zdaje się wynikać, że przeżywanie nirwany chroni daną osobę przed zainfektowaniem się wirusami lub bakteriami dowolnej choroby - ja wszakże mieszkając na pełnym tropikalnych chorób Borneo NIE odnotowałem zainfektowania się żadną chorobą w czasach kiedy przeżywałem nirwanę, chociaż w innych czasach jestem raczej chorowitą osobą bez przerwy doznającą najróżniejszych dolegliwości zdrowotnych. Ponadto, wiadomo iż czyjeś zapracowanie na nirwanę jest dowodem i znakiem, iż osoba taka w tym co czyni postępuje pedantycznie moralnie - stąd jako taka jest ona chroniona przez Boga od doznawania najróżniejszych nieszczęść i wypadków jakie mogą prześladować inne osoby, a ponadto obficie wynagradzana po upływie tzw. czasu zwrotu). 
(5) Dokonywana na kilku osobach, które już osiągnęły nirwanę, praktyczna weryfikacja różnych danych liczbowych zebranych podczas moich własnych badań nad nirwaną. Przykładowo, weryfikacja ilości "pracy moralnej" w [gfh] potrzebnej do osiągnięcia stanu nirwany - tj. wielkości takich jak: E, Emax, Enirvana, µ, itp. 
(6) Eksperyment sprawdzenia w praktyce czy młode i fizycznie sprawne osoby są w stanie wypracować dla siebie zjawisko nirwany podczas wykonywania ich normalnej (fizycznej) pracy zawodowej - jeśli rygorystycznie spełniają dla niej wymagania "pracy moralnej". Sprawdzenie to można uzyskać m.in. poprzez dopomożenie kilku osobom, np. czytelnikowi, lub komuś innemu z otoczenia czytelnika, aby empirycznie zapracowały sobie na nirwanę swą fizyczną pracą zawodową. (Z moich doświadczeń wynika, że nirwanę najłatwiej pracą zawodową osiągają pielęgniarki - jeśli wykonują tą pracę z właściwą motywacją i nastawieniem na dobro bliźnich, a nie na własną wygodę i zarobek.) W wyniku zaś tego eksperymentu uzyskałoby się sprawdzenie w praktyce jak poprawne są wytyczne i dane, które mam nadzieję w wyniku opisywanej tu współpracy zostaną przeredagowane i opublikowane w formę prostej ale efektywnej instrukcji. 
(7) Dalekowzroczne, mądre i przezorne dopracowanie szczegółów przytoczonego poniżej "statutu Partii Totalizmu" - celem stworzenia jakiej będzie wdrożenie "ustroju nirwany". Wszkże statut ten narazie jest wstępny i stworzony wyłącznie do podjęcia jego udoskonaleń. 
(8) Zorganizowanie (lub sfinansowanie) Partii Totalizmu. To działanie wymaga już zbiorowej akcji większych grup osób, instytucji, partii politycznych, lub nawet całych krajów. (Przykładowo, jakaś już istniejąca partia polityczna mogłaby przemianować swoją nazwę na "Partia Totalizmu", oraz adoptować opracowywany zbiorowym wysiłkiem statut jakiego wstępną wersję prezentuję poniżej.) Na szczęście, podjęcie tego wysiłku będzie też wiadomością wysyłaną Bogu przez daną grupę ludzi, iż drastycznie zmieniają oni swoje postępowanie, a stąd że dla dobra przyszłych pokoleń warto uchronić ich od nadchodzącego "Wielkiego Oczyszczenia lat 2030-tych" i dopomóc w osiągnięciu sukcesu wdrożenia "ustroju nirwany". 
(9) Wypracowanie mądrej i dalekowzrocznej wizji oraz szczegółowego planu jak Partia Totalizmu powinna rozpocząć i potem stopniowo przeprowadzać wdrażanie w życie "ustroju nirwany". Wszakże sam fakt iż Bóg stworzył i udostępnił do użytku ludzi tak doskonałe narzędzie jak szczęśliwość nirwany wcale NIE oznacza iż kilku niedoskonałych i niekompetentnych albo wręcz głupich ludzi NIE potrafiłoby "sfuszerować" wdrażania w życie "ustroju nirwany". Jednocześnie z doświadczeń i błędów wdrażania np. komunizmu już doskonale pamiętamy, że zbyt grubiańskie, nieprzemyślane, przymuszane i niedemokratyczne wdrażanie nowego ustroju może zniechęcić do tego ustroju ludność danego kraju lub nawet całego świata. Z drugiej strony cechy i zalety "ustroju nirwany" zapowiadają, że jeśli jego wdrażanie zostanie mądrze i dalekowzrocznie zaprojektowane oraz demokratycznie-przeprowadzone, wówczas z pewnością ustrój ten stopniowo wytworzy przyszły "raj na Ziemi"
       Moją inspiracją i motywacją do przedstawienia tej propozycji współpracy jest fakt osobistego doświadczenia "szczęśliwości nirwany" trwającej przez około 9 miesięcy i dokładnie w owym czasie przebadanej na sobie samym. Chociaż też podczas swoich badań opracowałem swego rodzaju "wytyczne dla innych ludzi, jak mogą osiągać szczęśliwość nirwany", jak dotąd skuteczność tych wytycznych NIE była testowana na innych ludziach, którzy osiągnęliby nirwanę pod moim nadzorem i weryfikacją - aczkolwiek znalazłem w Internecie przypadek, gdy ktoś (niestety mi nieznany) twierdzi, że osiągnął nirwanę korzystając z wersji moich wytycznych, które dla niego działały. Mam zatem nadzieję, że w proponowanej tu współpracy moje wytyczne mogą zostać przetestowane na kilku innych osobach - najlepiej na czytelnikach którzy ochotniczo zgłoszą się do urzeczywistnienia opisywanego tu przełomu, lub na osobach najbadziej dopasowanych do wymogów "pracy moralnej" - jakie będą wybrane spośród ich znajomych lub członków rodziny, którzy już pracują fizycznie np. w jakimś gospodarstwie rolnym lub w innym rodzaju ciężkiej pracy o naturze fizycznej. 
       Teraz trochę historii aby wyjaśnić czytelnikowi co stworzyło naukowe fundamenty, pulę wiedzy, komptencje, oraz osobiste doświadczenie dla moich badań nad szczęśliwością nirwany. I tak, jestem byłym profesorem, który wykładał dwie odmienne dyscypliny, a mianowicie Inżynierię Mechaniczną oraz Nauki Komputerowe, na czterech uniwersytetach z czterech różnych krajów na świecie (takich jak Cypr Północny, Malezja, Borneo i Korea Południowa - zobacz czytelniku informacje na mój temat, które możesz znaleźć w Google, np. pod adresem https://www.google.com/search?q=jan+pajak). Ponadto, urodziłem się, wykształciłem, pracowałem i mieszkałem w komunistycznej Polsce przez 36 lat, poczym wyemigrowałem do kapitalistycznej Nowej Zelandii w której pracowałem i mieszkałem aż do czasu swego bezrobocia spowodowanego ekonomiczną depresją NZ, zaś po 7-letnich wędrówkach po świecie "za chlebem", do której powróciłem i obecnie w niej żyję z emerytury - jaki to przebieg mojego losu pozwolił mi dobrze poznać wady i zalety życia w obu tych odmiennych systemach politycznych. (Proszę zwrócić uwagę, że Bóg tak mądrze stworzył nasz świat fizyczny, że nie istnieje nic, co miałoby tylko same wady lub tylko same zalety.) Podczas ostatniego etapu mojej profesury na "University Malaysia Sarawak" z tropikalnej wyspy Borneo, w trakcie badania na sobie samym wyników ciężkiej pracy fizycznej z pedantycznie moralnymi intencjami i wewnętrznym nastawieniem, znaczy, wykonywania pracy, którą później nazwałem "praca moralna", nieoczekiwanie doświadczyłem stanu nieopisanej szczęśliwości na niezwykle wysokim poziomie, utrzymanie którego u siebie wykonywaniem tej samej "pracy moralnej" następnie udało mi się kontynuować nieprzerwanie przez około 9 miesięcy i który później zidentyfikowałem jako celowo zapracowaną "nirwanę" jaka się pojawia kiedy jesteśmy jeszcze w naszym ciele fizycznym. Intensywność mojej szczęśliwości podczas tej "zapracowanej nirwany" była ogromna - jedyne inne uczucie, które mogłem z nią porównywać, to "rozkosz seksualnego orgazmu, jednak trwająca bez końca". Doświadczając tej nirwany miałem świadomość, że jestem jedynym zawodowym naukowcem na świecie, który praktycznie doświadczył takiej "zapracowanej nirwany". Stąd, odczuwając tą nieziemską szczęśliwość, jednocześnie ją usilnie badałem - szczególnie z punktu widzenia "w jaki sposób każda osoba może na nią zapracować", "jak ona działa w naszych ciałach i duszy" oraz "co ona zmienia lub czyni u osoby, która na nią sobie zapracowała". (Np. zauważyłem wtedy, że osoba, która właśnie doświadcza nirwany, najprawdopodobniej nie może zostać zarażona żadną chorobą - przynajmniej ja wówczas się nie zaraziłem, chociaż tropikalne Borneo słynie z najróżniejszych choróbsk.) Wyniki tamtych swych badań opisałem później, między innymi, na stronie internetowej o nazwie nirvana_pl.htm. (Zapraszam do zapoznania się z tamtą stroną, szczególnie z jej punktami #D3, #D2 i #C6 - jakie opisują ustalone moimi badaniami wytyczne i wymagania, które muszą zostać spełnione podczas wykonywania "pracy moralnej" wypracowującej nirwanę.) Ponieważ wyniki moich badań mogą być przydatne do opracowania metod osiągania zapracowanej nirwany przez praktycznie wszystkich ludzi z dowolnych krajów, tj. do umożliwienia osiągnięcia także podobnej szczęśliwości nirwany zarówno w środowisku czytelnika, jak i w dowolnym innym kraju świata, postanowiłem zachęcić czytelnika do rozpoczęcia ewentualnej naszej współpracy, jakiej cele wyjaśniłem powyżej. 
       Niestety, tak zwany "kryzys azjatycki z 1998 roku" - notabene także wywołany przez "pieniądze" (patrz: https://www.google.com/search?q=Asian+Crisis+of+1998), który, między innymi, sparaliżował gospodarkę tropikalnego Borneo, spowodował również, że musiałem opuścić bliską do natury wyspę Borneo i wrócić do Nowej Zelandii. Niestety, moje próby utrzymania nirwany w Nowej Zelandii wykonywaniem tej samej co na Borneo "pracy moralnej" zostały udaremnione brakującym mi tam jakimś bardzo istotnym składnikiem (posadzam, że składnikiem tym był wymaganie wysoki poziom "energii moralnej" w otaczającym mnie społeczeństwie). W rezultacie w NZ NIE byłem w stanie kontynuować swego trwania w stanie "szczęśliwości zapracowanej nirwany". Tak więc dla mnie doświadczanie nirwany zakończyło się po ostatnich 9 miesiącach profesury na Borneo - chociaż wykonane tam badania upewniły mnie, że w sprzyjających warunkach i okolicznościach "nirwana" wypracowywana wykonywaniem "pracy moralnej" da się utrzymywać przez długość niemal całego życia. (Stąd przyszłe eksperymenty powinny spróbować wyjaśnić: jakie najważniejsze wymogi i warunki muszą być minimalnie spełnione przez środowisko w którym ktoś wykonuje swą "pracę moralną" aby środowisko to każdemu chętnemu umożliwiało wypracowanie nirwany?) Pomimo niemożności utrzymania nirwany, nadal kontynuowałem w Nowej Zelandii swe badania - tyle że teoretycznie a NIE empirycznie. Oprócz "zapracowanej nirwany" podjąłem tam teoretyczne badania wszelkich innych odmian i rodzajów "nirwany". W tym czasie ustaliłem na przykład, że wszystkie "uzależnienia od narkotyków" mają miejsce, ponieważ ludzie, którzy nie są w stanie doświadczyć szczęśliwości prawdziwej nirwany, usiłują doświadczyć narkotycznej imitacji szczęśliwości nirwany. Ustaliłem również, że np. uzależnienia od oglądania wydarzeń sportowych i od medytacji pojawiają się, ponieważ podczas tych postępowań niektórzy ludzie mogą tymczasowo doświadczyć szczęścia "nirwany tłumu" lub "nirwany rezonansowej" - chociaż te dwie wersje nirwany trwają tylko przez bardzo krótkie okresy czasu. 
       Rezultaty tamtych badań, które ujawniły mi moc nirwany jako inspiracji do uczynienia wszystkiego co tylko jest konieczne aby nadal doświadczać szczęśliwości nirwany, zainspirowały mnie do podjęcia badań nad możliwością zastąpienia funkcji dotychczasowych "pieniędzy" przez "szczęśliwość nirwany". Chodzi bowiem o to, że "pieniądze" są równie mocno jak narkotyki uzależniającym od siebie źródłem wszelkiego zła na Ziemi - tak jak wyjaśniłem to już szczegółowo w owych punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej partia_totalizmu.htm oraz we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu. Gdyby więc ludzie zdobyli się aby szczęśliwością nirwany zastąpić dotychczasowe pieniądze, wówczas nasza cywilizacja przestałaby doświadczać wszelkiego zła, które widzimy dzisiaj wokół nas. Dlatego, w 2006 roku opracowałem poczym opublikowałem między innymi na w/w stronie internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm, ideę stwierdzającą, że wszystkie dotychczasowe systemy polityczne, w tym obecny kapitalizm i komunizm, daje się zastąpić nowym systemem politycznym, który potem nazwałem "ustrój nirwany", zaś w którym obecne wymuszanie pracy w celu zarobienia "pieniędzy" zostałoby zastąpione ochotniczą "pracą moralną" aby zapracować sobie na "szczęśliwość nirwany". Niestety, w 2006 roku moje publikacje dotyczące tego nowego politycznego "ustroju nirwany", który działałby bez użycia "pieniędzy", NIE znalazły dobrego przyjęcia. Stąd chociaż moja strona partia_totalizmu.htm i jej sugestia zastąpienia "nirwaną" wyrządzających zło "pieniędzy" przez cały czas była dostępna dla wszystkich zarówno po polsku jak i po angielsku, ciągle w międzyczasie "pieniądze" uzyskały możność dalszego generowania następnych rodzajów zła na Ziemi. W 2020 roku doszło więc do sytuacji, która teraz razi oczy wokół nas, a mianowicie, kiedy w morzach prawdopodobnie jest już więcej tworzyw sztucznych niż ryb, kiedy wiele gatunków zwierząt właśnie wymiera, kiedy ludzie aż tak zmienili klimat Ziemi iż życie większości narodów staje się piekłem, kiedy żywność akumuluje w sobie już aż tyle chemikalii iż większość zjadających czyni ona chorymi, kiedy gospodarki wielu krajów prawie się załamują, kiedy sporo elit i głów państw niemal już otwarcie praktykuje korupcję, kiedy coraz bardziej zabójcze epidemie i pandemie (w tym "koronawirusa" trapiąca świat począwszy od końca 2019 roku) uśmiercają tysiące ludzi, kiedy cała nasza cywilizacja jest już na krawędzi zagłady, itd., itp. Dlatego w lutym 2020 roku postanowiłem zaktualizować i ulepszyć moją stronę internetową partia_totalizmu.htm, w punktach od #A1 do #A4 której tym razem już bezogródkowo wyjaśniłem dlaczego mój "ustrój nirwany" ma nieporównanie więcej zalet i nieporównanie mniej wad niż nawet najlepsze z uprzednich ustrojów na Ziemi - w tym niż zarówno dzisiejszy kapaitalizm jak i komunizm. Ponadto opisy mojego "ustroju nirwany" opublikowałem też we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu o adresach podanych w punkcie #Z2 niniejszej strony zaś zebranych w mojej publikacji [13] dostępnej poprzez stronę o nazwie tekst_13.htm. (Zapraszam do zapoznania się z owymi publikacjami łatwo dostępnymi przez Internet - warto również przeglądnąć nasze filmy z YouTube opisane poniżej w "Film #A3a" do "Film #A3c" a dostępne m.in. poprzez stronę o nazwie djp.htm.) Obecnie odnotowuję, że z powodu dzisiejszej już wysoce tragicznej sytuacji na świecie (spowodowanej właśnie "pieniędzmi") sporo osób zaczęło jednak zwracać uwagę na zalety mojego "ustroju nirwany", który zamiast kupować ludzką siłę roboczą za "pieniądze" jakie tylko nasilają zło, stwarza ludziom nadzieję na ochronę przed kataklizmami i chorobami podczas jednoczesnego ochotniczego wypracowywania dla siebie "szczęśliwości nirwany" wykonywaniem produktywnej "pracy moralnej" jaka ma moc wyeliminowania "pieniędzy". (Odnotuj tu wiadomość i prawdę angielskiego przysłowia happy go lucky.) 
       Powinienem tutaj też nadmienić, że zakres mojej kompetencji naukowej i praktycznych doświadczeń życiowych jest znacznie szerszy niż tylko opracowanie "ustroju nirwany" - co dostarcza rodzaju upewnienia iż także w sprawie tego ustroju moje ustalenia zapewne wskazują ludziom najwłaściwszą drogę. Najlepiej o zakresie tym świadczą moje dotychczasowe życiowe osiągnięcia. Wymienię więc tutaj chociaż kilka najważniejszych z nich. I tak, obejmują one także rozwój: (1) tzw. Tablicy Cykliczności dla Napędów, jaka pozwoliła mi powynajdować wszystkie najważniejsze Napędy Przyszłości - sporo wynikających z owej Tablicy Cykliczności licznych wynalazków futurystycznych napędów i gwiazdolotów jest opisywana, między innymi, w punktach #J4.1 do #J4.6 ze strony internetowej o nazwie propulsion_pl.htm oraz jest pokazywana na 34-minutowym bezpłatnym filmie z YouTube zatytułowanym "Napędy Przyszłości" zaś dostępnym pod adresem youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtIi poprzez linki z poniższego "Filmu #A3b" (jeden z moich gwiazdolotów o nazwie "Magnokraft" jest pokazany podczas lądowania na odległej planecie w 26-sekundowym niemym filmie o tytule Alien Planet 4K z adresu youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA zaś opisany szerzej na mojej stronie internetowej o nazwie magnocraft_pl.htm); (2) pierwszej i jak dotąd nadal jedynej na świecie naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zwanej także  Koncept Dipolarnej Grawitacji zaś opisanej między innymi na stronie dipolar_gravity_pl.htm; (3) wyjątkowo moralnej filozofii o nazwie "Totalizm" (tej pisanej przez literę "z" - patrz https://www.google.com/search?q=totalizm a wyjaśnionej szczegółowiej między innymi na stronie totalizm_pl.htm; (4) formalnego dowodu naukowego iż Bóg istnieje, definicji Boga, opisu źródeł mocy Boga, oraz fizykalnego wyjaśnienia iż Bóg jest ogromnym samoświadomym programem żyjącym w pamięci przeciw-materii z przeciw-świata; a także (5) szeregu dalszych osiągnięć naukowych i wynalazczych opisywanych w moich monografiach a częściowo zilustrowanych także np. filmem o tytule "Dr Jan Pajak portfolio" z adresu youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM oraz innymi filmami dostępnymi np. za pośrednictwem mojej strony internetowej o nazwie djp.htm. Nic dziwnego iż za wyniki moich dotychczasowych badań, jeszcze za życia zostałem włączony do wykazu "tożsamości światowej kategorii" - patrz worldcat.org/identities/lccn-n86145629/gdzie mam sporo wysoce honorowych towarzyszy - wymienianych np. pod adresem: http://worldcat.org/identities/
       Mam nadzieję, że rosnąca wiedza ludzi o tym, co przyszłość przyniesie ludzkości (opis której to wiedzy zawarłem w "części #H" z mojej strony internetowej o nazwie przepowiednie.htm - np. patrz tam (ii) z punktu #H1), pozwoli nam nawiązać współpracę - a także mam nadzieję, że czytelnik jest osobiście zainteresowany sposobem zwiększania szczęśliwości poprzez wypracowywanie "nirwany" wykonywaniem "pracy moralnej", oraz że taka współpraca pozwoli wszystkim ludziom rozwijać dla siebie szczęśliwość zapracowanej nirwany i że przyczyniłoby się ona do dostarczenia naszemu światu pierwszych danych eksperymentalnych, które w niezbyt odległej przyszłości mogłyby zaowocować powstaniem "ustroju nirwany" jaki NIE używa "pieniędzy", za to umożliwia ludziom ochotnicze wykonywanie wszystkich produktywnych prac po prostu aby móc utrzymywać szczęśliwość zapracowanej nirwany przez długość całego ich życia. 
       Powinienem też nadmienić, że najlepiej byłoby, gdyby nasza współpraca była możliwa na odległość przez internet. Ponieważ taka współpraca NIE wymagałaby kontaktów osobistych, stąd mogłaby ona się rozpocząć natychmiast - pomimo np. trwania właśnie pandemii "koronawirusa" (przez którą ludzie jacy wypracowali nirwanę zapewne mogliby przetrwać bez uszczerbku). To zaś pozwoliłoby aby pierwsze jej wyniki być może pojawiły się wcześniej niż owa "cisza przed burzą" jaką opiszę w następnym paragrafie. Powinienem również dodać, że moim jedynym celem tej współpracy jest gromadzenie dalszych danych eksperymentalnych i doświadczeń empirycznych dotyczących sposobów osiągnięcia "zapracowanej nirwany" przez zwykłych ludzi, więc NIE szukam żadnej nagrody finansowej (tzn. wszystko czego wymagałaby nasza współpraca zamierzam wykonywać za darmo - wszakże jestem naukowcem, który chce spowodować iż cała nasza cywilizacja pozbędzie się "pieniędzy"). 
       Wyjaśnijmy też tutaj owo moje ostrzeżenie na temat zwodzącego ateistów potencjału "ciszy przed burzą". Otóż wyniki badań jakie prowadziłem nad typowym przebiegiem dowolnego kataklizmu i omówiłem np. w (7) z punktu #B5 mojej strony internetowej o nazwie seismograph_pl.htm, informują że w typowych sytuacjach na dany teren i na jego mieszkańców zesyłane są co najmniej trzy kolejne kataklizmy o tej samej naturze i działaniu, lub trzy kolejne "klustery odmiennie działających kataklizmów", jakie cechuje coraz wyższe nasilenie, a jakie ja nazywam (i) "kataklizm ostrzegający", (ii) "kataklizm przynaglający" i (iii) "kataklizm anihilujący". Pomiędzy nimi następują rodzaje "ciszy" podczas trwania których Bóg sprawdza czy ludzie już podjęli proces zmiany swoich postępowań. Zgodnie z tymi moimi badaniami, np. pandemia "koronawirusa" z 2020 roku NIE reprezentuje jeszcze składowej wymierzenia kary najsilniejszego "kataklizmu anihilującego", a stanowi składową "kataklizmu przynaglającego". Po jego wygaśnięciu nastąpi okres ciszy, celowo przyznany ludziom aby ci mogli zademonstrować Bogu zmiany swych postępowań. Na bazie swych badań osobiście jestem też przekonany, że gdyby podczas owej "ciszy" jaka nastąpi po wygaśnięciu następstw pandemii "koronawirusa" jakiś kraj (np. Polska) zademonstrował, iż poważnie i energicznie zabiera się np. za wdrożenie "ustroju nirwany", lub zabiera się za jakiekolwiek działania symbolicznie wskazywane opisami bibilijnego miasta Niniwa, wówczas "kataklizm anihilujący" z lat 2030-tych zostałby dla niego albo załagodzony, albo też wręcz całkowicie odwołany. Niestety, znając zachowania dzisiejszych naukowców i elit, jeśli ów "kataklizm przynaglający" po zrealizowaniu nadanego mu celu niemal sam stopniowo zaniknie, wówczas podjęta zostanie hałaśliwa "propaganda sukcesu" jaka będzie przypisywała naukowcom i elitom rzekomy sukces wygaszenia owego kataklizmu - aby w ten sposób móc wykorzystać ożywienie i potrzeby nastałej ciszy dla mnożenia swych zysków. Propaganda ta zaś utrudni lub nawet uniemożliwi wykorzystanie okresu "ciszy przed burzą" do dokonania opisywanego tu "przełomu" jaki zmniejszyłby lub całkowicie oddaliłby nadejście "kataklizmu anihilującego". Z jej więc powodu kataklizm ten zapewne NIE zostanie zmniejszony ani odwołany - o czym ludzie mogą się przekonać już za późno aby cokolwiek zmienić lub się ratować. To dlatego byłoby najlepiej gdyby opisywana tu współpraca zdołała przynieść wartościowe owoce jakie zostałyby wdrożone w praktykę jeszcze przed nadejściem, lub już w trakcie, owego okresu "ciszy przed burzą" - który faktycznie będzie okresem najbardziej sprzyjającym do dokonania opisywanego tu moralnego przełomu w dziejach ludzkości. 
       Mam nadzieję, że powyższe uświadomiło pozytywne strony możliwości ustanowienia naszej współpracy, jaka w razie doprowadzenia do końcowego sukcesu pozwoli na osiągnięcie trwałej "szczęśliwości nirwany" przez wiele osób nie tylko z najbliższej okolicy, a także stworzy pozytywny przykład dla reszty naszego świata. 

Film #A3a: Oto starter trwającego tylko 17 sekund filmu niemego ilustrującego jak regularności zawarte w mojej [b]Tablicy Cykliczności dla Napędów prognozują działanie urządzeń napędowych z szóstej ery technicznej ludzkości - w tym przypadku budujących fragment tzw. "Muru Inkaskiego" jakiego kilka przykładów pokazane zostało np. na mojej stronie internetowej o nazwie p_nfi.htm. (Odnotuj, że obecnie na Ziemi panuje dopiero druga era techniczna.) W owej bowiem szóstej erze technicznej, opanowanie przez ludzi umiejętności programowania przeciw-materii pozwoli aby niewidzialna dla ludzi przeciw-materia z przeciw-świata była albo transformowana w materiał dowolnej substancji, muru, budowli, obiektu, itp., z naszego świata fizycznego, albo też odwrotnym procesem programowym dowolny obiekt z naszego świata fizycznego był anihilowany poprzez ulotnienie formującej go przeciw-materii. Owe procesy transformowania i anihilowania opisałem szczegółowiej w punkcie #J4.6 ze swej strony o nazwie propulsion_pl.htm, zaś inteligentne i żywe "drobiny przeciw-materii", które je realizują, opisałem w punktach #K1 i #K2 strony god_istnieje.htm. Mogą one być realizowane telepatycznie na każdą odległość - tak że ludzie którzy je opanują będą mogli tworzyć lub anihilować obiekty na innych planetach a nawet na innych systemach gwiazdnych, używając w tym celu tzw. rzutników i teleskopów telepatycznych. Ich opanowanie przez ludzi pozwoli na wytwarzanie lub anihilowanie w dowolnych miejscach dowolnych ilości dowolnych substancji ukształtowanych w dowolne obiekty i w chwili zainicjowania cechujących się dowolnymi parametrami. Wszakże fizykalne struktury i cechy tych obiektów, zapisane softwarowo w pamięci formującej je hardwarowo przeciw-materii, zawierają w sobie opisy wszystkich ich cech i parametrów - podobnie jak sterujące software z dzisiejszych "drukarek 3D" (3D printers) lub z dzisiejszych obrabiarek sterowanych komputerowo, też zawiera w sobie wszystkie cechy i parametry obiektów jakie owe drukarki czy obrabiarki potem fizykalnie formują. Kiedy więc w szóstej erze technicznej ludzie nauczą się programowania przeciw-materii, wówczas będą mogli tworzyć (lub anihilować) z niej dowolne obiekty fizykalne w sposób podobny jak dzisiaj czyni się to za pomocą "drukarek 3D" lub obrabiarek sterowanych komputerowo. Ciekawe, że prastare legendy narodów z terenów na jakich do dzisiaj istnieją megalityczne mury lub budowle o cechach niemożliwych do powtórzenia przez dzisiejszą fizykalną technikę ludzką, potwierdzają iż takim właśnie programowym transformowaniem tworzone były np. Mury Inkaskie, Wielkie Piramidy, oraz szeregi jeszcze innych architektonicznych cudów starożytnego świata. (Odnotuj, że także Biblia potwierdza iż w ten właśnie sposób było stworzone wszystko co widzialne - patrz werset 11:3 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków", lub patrz (5) z punktu #C12 mojej strony biblia.htm.) Powyższy film pokazuję tutaj aby uświadomić czytelnikowi jak potężną bronią byłoby dla moralnie niedojrzałych rządzących o wojowniczych skłonnościach nabycie umiejętności podobnego wznoszenia, wytwarzania, lub anihilowania substancji czy struktur jakie zamierzaliby użyć dla wyniszczania narodów lub krajów, które uznaliby za swych wrogów. Wszakże taką bronią w przeciągu zaledwie sekund byliby oni w stanie np. zamurować skorupą lub lawą, zatopić w jakimś trującym płynie, albo anihilować całe przeciwne im narody lub kraje. Aby więc moralnie niedojrzałe osoby NIE dostały w swe ręce podobnej broni - moc jakiej przerastałaby poziom ich moralności, aż do czasu kiedy ludzkość zarzuci używanie wypaczających jej moralność "pieniędzy", dostęp wszystkich narodów do tych potężnych urządzeń i umiejętności narazie będzie blokowany przez mechanizmy moralne jakie opisałem pod hasłami "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazcza impotencja" - po linki do tych haseł patrz moja strona skorowidz.htm. Powyższy krótki film niemy, dostępny gratisowo pod tytułem Wall 4K z adresu youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E, originalnie został zaprojektowany jako fragment składowy półgodzinnego polskojęzycznego filmu edukacyjnego o tytule Napędy Przyszłości udostępnianego poniżej w "Film #A3b". (Kliknij na powyższy starter aby oglądnąć ten 17-sekundowy film.) [/b]

Film #A3b: Oto starter półgodzinnego gratisowego filmu edukacyjnego z YouTube o tytule [b]Napędy Przyszłości - dostępnego dla każdego z adresu youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI. Ilustruje on najważniejsze rodzaje potężnych urządzeń napędowych, przyszłe zbudowanie których już zapowiada moja Tablica Cykliczności dla Napędów, zaś opisy których przytoczyłem w punktach #J4.1 do #J4.6 ze strony internetowej o nazwie propulsion_pl.htm oraz we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. Narazie jednak zbudowanie tych urządzeń napędowych przyszłości jest uniemożliwiane działaniem mechanizmów moralnych jakie opisałem w publikacjach linkowanych ze strony skorowidz.htmhasłami "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazcza impotencja". Uniemożliwianie to nadal jest koniecznością ponieważ upieranie się ziemskich elit rządzących przy dalszym używaniu "pieniędzy" psujących moralność praktycznie każdej osoby i rujnujących wzrost cywilizacyjny całej ludzkości, powstrzymuje nas wszystkich przed osiągnięciem pozomu moralnego na jakim posiadanie tych napędów stałoby się bezpieczne i NIE zagrażałoby iż któryś z moralnie niedojrzałych polityków o wojowniczych zapędach spowoduje nimi zagładę wszystkich mieszkańców Ziemi. Na szczęście, postulowane np. stronami niniejszą oraz partia_totalizmu.htm wdrożenie "ustroju nirwany" całkowicie eliminującego pieniądze z użycia wnosi potencjał aby odwrócić dotychczasowy trend moralnego upadku ludzkości i w ten sposób stworzyć jednak dostęp ludzi do owych potężnych napędów przyszłości. Istnieje bowiem szansa, że "tak czy inaczej" ludzkość wypracuje dla siebie "ustrój nirwany". Przykładowo, nawet jeśli wszyscy zignorują postulowane tu już obecne pokojowe wdrożenie "ustroju nirwany" aby zacząć nim naprostowywać powypaczaną pieniędzmi moralność ludzi - jednocześnie powstrzymując lub zmniejszając dalsze kary Boga, ciągle kontynuacja dotychczasowego upadku moralnego stwarza warunki aby już wkrótce to właśnie ów upadek doprowadził do samoczynnego "wdrożenia się" ustroju nirwany w efekcie nadejścia ilustrowanej w "Film #A3c" zagłady ludzkości z lat 2030tych - która spowoduje usunięcie z Ziemi zarówno "pieniędzy" jak i niemal wszystkich ludzi nawykłych do życia za pieniądze (po szczegóły "jak" i "dlaczego" patrz podpis pod następnym starterem "Film #A3c"). Kliknij na starter powyższego półgodzinnego filmu #A3b aby sobie go przeglądnąć. [/b]

Film #A3c: Oto starter darmowego półgodzinnego filmu z YouTube o tytule [b]Zagłada Ludzkości 2030. Aczkolwiek ludzkie nawyki myślowe każdą zagładę traktują jako zdarzenie o wyłącznie negatywnych następstwach, nasz świat fizyczny jest tak mądrze i dalekowzrocznie zaprojektowany, że "absolutnie wszystko ma zarówno wady jak i zalety", oraz że obowiązują w nim zasady najlepiej wyrażone znanym przysłowiem "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło" oraz jego odwrotnością stwierdzającą "NIE ma takiego dobra, które by nie zrodziło sobą jakiejś formy zła" - tj. zasady opisane np. w punkcie #F3 ze strony internetowej o nazwie wszewilki.htm. Przykładowo, jednym z pozytywnych następstw zagłady z lat 2030-tych ilustrowanej powyższym filmem, może być iż samorzutnie przerwie ona tysiącletnie cykle używania "pieniędzy" sprowadzających na ludzi wszelkie rodzaje zła, oraz samorzutnie zastąpi ona pieniądze "szczęśliwością nirwany" jaka w efekcie końcowym może doprowadzić do zastąpienia dotychczasowych ustrojów opisywanym tu nowym "ustrojem nirwany". Wszakże te ogromnie nieliczne osoby jakie zdołają przetrwać zagładę z lat 2030-tych NIE będą miały innego wyjścia niż zaniechanie używania pieniędzy aby w warunkach braku wszystkiego zamiast dzisiejszego robienia fortun koncentrować się na podnoszeniu szans przeżycia przez siebie i przez swych bliźnich, osobistym wykonywaniem faktycznej, ciężkiej, fizycznej "pracy moralnej" jaką wytwarzały będą dla siebie i dla ocalałych także innych bliźnich nieco żywności i dóbr najpotrzebniejszych im do życia i do pracy. Owa zaś ciężka fizyczna "praca moralna", wykonywana wówczas dla wspólnego dobra wszystkich przeżyłych, zacznie generować w pracujących sporo "energii moralnej" - tak jak opisałem to w punkcie #D2 swej strony nirvana_pl.htm. Z kolei "energia moralna" generowana tą "pracą moralną" zacznie sprowadzać na nich szczęśliwość nirwany - nawyknięcie do przeżywania której spowoduje później celowe kontynuowanie fizycznej "pracy moralnej" choćby tylko w celu wydłużenia czasokresu trwania owej szczęśliwości nirwany. Takie zaś kontynuowanie "pracy moralnej" spowoduje niemal samorzutne wdrożenie się wśród nich początkowo nieuświadamianej formy "ustroju nirwany". Po jego zaś zapanowaniu, ktoś w końcu albo sam się domyśli zalet i potencjału swego uczucia nieopisanej szczęśliwości, albo też przypomni sobie moje publikacje - które tą szczęśliwość nirwany dokładnie wyjaśniają. Znaczy, przypomni sobie moje opisy "ustroju nirwany", działanie jakiego podtrzymuje następujący nieprzerwany mechanizm: (1) zgodność ludzkich wysiłków fizycznych z wymogami moralnymi podanymi w treści Biblii powoduje spełnienie wymogów "pracy moralnej" i wygenerowanie "energii moralnej"; (2) wprowadzone przez Boga udoskonalenie ciał i dusz ludzkich, jakie opisałem w punkcie #A1 strony evolution_pl.htm powoduje iż zgromadzenie w duszy ilości "energii moralnej" jaka przekroczy progową wartość "µnirwany" wywoła pojawienie się "zapracowanej nirwany"; (3) zjawisko "zapracowanej nirwany" (zwanej też totaliztyczną nirwaną) stworzy uczucie przepotężnej szczęśliwości jakie każdy kto je raz pozna będzie starał się utrzymywać przez całe swe życie; (4) długotrwałe utrzymywanie się "pracą moralną" w stanie "szczęśliwości nirwany" w sytuacji braku dostępu do pieniędzy oraz braku możliwości drukowania pieniędzy spowoduje iż ludzie będą pracowali już wyłącznie dla podtrzymywania swej szczęśliwości nirwany (podczas gdy pieniądze całkowicie ludziom przestaną być potrzebne) - czyli że faktycznie przetrwałe przez zagładę osoby stworzą wśród siebie i swych bliźnich nieuświadamiany jeszcze "ustrój nirwany"; (5) ktoś z przetrwałych przez zagładę przypomni sobie opisywaną w punktach #A1 do #A4 pokrewnej strony partia_totalizmu.htm oraz w punkcie #A3 niniejszej strony o nazwie partia_totalizmu_statut.htm, wiedzę o działaniu "ustroju nirwany" - stąd ogłosi wśród swych bliźnich fakt, że formalnie ustanawiają oni u siebie "ustrój nirwany" i że nigdy w przyszłości NIE zamierzają już powrócić do używania pieniędzy wypaczających charaktery ludzi i rujnujących całą ludzkość. Tak więc, nawet jeśli niniejsze moje nawoływanie do pokojowego wdrożenia ustroju nirwany zostanie zignorowane, ustrój ten ciągle może somoczynnie się wdrożyć - szkoda jedynie iż będzie to musiało nastąpić kosztem utraty życia przez niemal wszystkich ludzi zbyt nawykłych do życia z pieniędzy, do wyniszczania natury z powodu pieniędzy, do szerzenia niemoralności z powodu pieniędzy, do odwarcania się tyłem do Boga i do bliźnich właśnie z powodu pieniędzy, itp., aby móc zmienić swe niszczycielskie postępowania. (Kliknij na starter tego półgodzinnego filmu aby go przeglądnąć.)
[/b]
Antworten to top
#3
#A1. How and why all primitive human systems based on using fear and money to force people to work, including today's capitalism and communism, are ruining our civilization and distorting human characters:

Motto: "A given kind of evil can only be accepted for as long until people discover that there is a better alternative to it - which alternative God always creates for every situation to balance the evil that prevails in it. In turn after the discovery of this better alternative than that evil one, people already have the obligation imposed by God to implement it."
       A long, long time ago, because on 11th of January 2006, I published the web page named partia_totalizmu_uk.htm. In spite of a common name, it contained a highly "revolutionary" political idea. Namely, it proposed that the commonly known source of all evil on Earth, means "money" - which additionally is as strong as narcotics source of addiction for people, is replaced with what is much more attractive to people than money, namely replaced with the experiencing of indescribable happiness of the miraculous phenomenon of nirvana. This is because only 8 years earlier during my professorship in Borneo I personally experienced the happiness of about 9 month long nirvana. So, both from my own experiencing of nirvana, and also from noticing how attractive for other people are effects of chemically induced "simulations of nirvana" (means how attractive are effects of narcotics), I knew perfectly well that the happiness of nirvana has all the features which in action are to allow the replacement of money with nirvana, but without causing that huge ocean of evil that money exerts on people. Unfortunately, replacing money by nirvana would require a drastic change in the political system under which lives the population rewarded with nirvana for their "moral work". Therefore, in order to make more "diplomatic" this web page and soften the possibility of a wrongly "seditious" understanding of it by people, I decided not to name it so drastically. Unfortunately, despite the avoidance of being "seditious", still the change of the political system that rewards with money, into the political system that rewards with the happiness of nirvana, did NOT interest even the proverbial "dog with a lame leg" - in spite of the numerous and huge benefits which this change would bring to people and which I try to support on this web page with various evidence to convince the logically thinking readers.
       Since that publication of this web page in 2006 until its present re-wording in 2020 to its current content, have passed over 14 years. In the meantime, "money" has managed to cause massive destruction to our civilization. For example, in 2008, the global economic crisis has begun. (Contrary to what is officially claimed, that global crisis was NOT able to end until today.) Furthermore, increasingly more institutions and governments in the world reached the level of "100% corruption" - many of the destructive consequences of which I described in item #E3 from my web page named pajak_for_mp_2017.htm and in post #269E to blogs of totalizm. Cheap disposal of garbage by transporting them with barges to sea and throwing them into the water in the meantime meant that there is now more murderous plastic in the sea than fish, while in the Atlantic a whole new "plastic continent" is being formed. The poisoning of water, soil and air with chemicals and radioactive isotopes has already reached such a level that almost all inhabitants of the Earth are already sick on some kind of illness because of it. In turn attacks of official science on God and the Bible caused that almost all people became full or partial atheists. But the most dangerous for us is that the patience of Almighty God began to run out. In turn, as a result of this exhaustion of God's patience, the forecasts which I described on my web pages named 2030_uk.htm and woda_uk.htm, and which are illustrated by a free video (in the Polish language) from the youtube.com entitled "Zagłada ludzkości 2030" (which title means "The Great Purification of 2030s"), began to fulfil. For example, on 2019/12/8 in China the world epidemic of coronavirus began which gave us the first foretaste of the incoming consequences of God's wrath. Although this epidemic the humanity may be able to "silence", it will be followed by others, even worse than that, and also followed by droughts, fires, volcanic eruptions, earthquakes, tsunami waves, swarms of locusts, famine waves, robberies, lawlessness, chaos, etc. - from which humanity may NOT be able to defend any more. Thus, in the face of these drastic changes which are rapidly occurring almost continuously since the publication of this web page in 2006, I decided that this web page requires rewording so that it would clearly and emphatically explain to the readers that their rescue, both as groups and as individuals, depends on the exchange of political systems which are currently ruining our civilization because they reward work with "money" or with use of "fear" to force people to do work, into a drastically better "nirvana political system" that would positively build a better future for humanity by rewarding "moral work" with the wonderful happiness of nirvana. In addition to repentance, prayers and changes of behaviours, in the Bible described on the example of the city of Nineveh, such a change in the political system is almost the only permanent and sure way on which the humanity may still be able to protect itself against the fast arriving destruction. Items #A1 to #A4 from the beginning of this web page present the required explanations - this time very clearly and emphatically.
       In the "introduction" to this web page I explained that all political systems that prevailed on Earth until now, including the capitalism and communism systems still maintained in present times, were always based on "fear" and on "money" (wealth) to motivate people to work. Unfortunately, both "fear" and "money" are extremely destructive to our entire civilization. They distort the characters of individual people, ruin the entire humanity, and push our civilization to destruction. In addition, they discourage decision makers and rich people from improving the systems in which they live. This in turn causes that humanity as a whole has long ago given up all attempts to improve its political systems. Therefore, these political systems are continually deteriorating into increasingly overwhelming stagnation, corruption and warping. Let us try to summarize briefly in several numbered paragraphs below, what and how "fear" and "money" cause that they have already managed to ruin our entire civilization to the level we see around today, i.e. to the level when we are only a small step away from the global extermination illustrated by a Polish-language film available free of charge on YouTube under the title Zagłada ludzkości 2030. And so:
(I) These systems are increasingly moving us away from God. After all, from the very beginning of humanity God commands everything that everyone can read from the Bible. For example that people must NOT neglect to love their neighbours to just increase own greed, wealth, lust for power, to exalt oneself, judge one's neighbour, spread injustice, etc. - as an example, consider verse 19:24 from the biblical "Gospel of St. Matthew" - quote: "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven." Because these commandments of God were repeated by practically all religions, the greedy elites that ruled over humanity and accumulated their own wealth due to this rule, reacted by eliminating God from everyday life. In this elimination they came to today's situation, that the majority of people blindly begin to believe the lie of the official atheistic science that God supposedly does NOT exist (in spite that there is already published a formal scientific proof for the existence of god - for details see items #G2 and #G3 from the web page named god_proof.htm). Also was stopped the official research of God in a rational manner - i.e. the kind of research that is carried out by the author of this web page. After all, if e.g. a scientist researches God, then in order to "NOT lean out" from the atheistic statements of the institution which pays him/her a salary, he/she limits its work to only adding his/her lies to the choir which tells the humanity that God does NOT exist. In turn if a priest today entertains himself with God's research, then he usually limits his activities mainly to analyzing the meanings of individual words of the Bible in order to find in them anything that would justify that his faction of faith is the "only correct" or to be able to create his own cult or version of religion.
(II) The political systems invented by humans increasingly more separate us from our neighbours. This is easiest to notice in situations wherever money or fear dominate our lives. For example, consider the rapid increase in differences between rich and poor people due to money and the wealth of the elite. Consider the constant increase in taxes and fees caused by the corruption of the ruling elites that with these taxes and fees compensate their growing appetite for money and the wealth that money bring to them. Consider present employment habits in which a large number of well-paid jobs are now only granted to family members and to friends. Consider what people are now doing in an increasing number of countries around the world, because they are desperate and fear to lose what they need for living. Etc., etc.
(III) These political systems cause increasingly more powerful destruction of nature. You don't need an eagle's eye to notice that money, as well as the caused by money greed and ruthlessness of the ruling elite, accelerate the destruction of nature. The greed of industry has already turned huge amounts of arable land into industrial, post-mining and landfill deserts. There is already more plastic in the seas and oceans than fish. We are constantly losing new species of living creatures. The air pollution is so huge that it is almost impossible to breathe. By heating the climate, we turn lands into dry deserts, and the shores of oceans and seas into areas flooded with tides. Etc. etc. Human greed does NOT know the moderation in the destruction it causes.
       In this initial item #A1 of this web page I am only trying to signal the underlying fact, or more strictly the problem of current political systems, namely that they distort the character of individual people and ruin our civilization as a whole. Realizing this fact will allow the reader to more rationally approach what I explain in the next items of this "part #A" and the rest of this web page, namely that it is necessary, worth doing and should urgently be undertaken to replace the current highly destructive political systems by the incomparably better, new "nirvana political system" described here, the implementation of which would create an opportunity to completely eliminate the current destruction and replace it with growth, happiness, wealth for all, continuous improvement, justice, and other advantages. But in order to NOT unnecessarily distract the reader from the main purpose of this web page, and to NOT stop making the reader aware of "how" and "why" political systems used so far by people based on fear and money, including today's capitalism and communism, are ruining our civilization and distort people's characters, further explanations of this truth (and problem) I will continue in the final "part #X" of this web page - to which the reader may look later as he/she finds the time required. Now I recommend to continue reading this introductory "part #A" of this web page.
Antworten to top
#4
#A2. Why attacking, disgusting and sabotaging my Theory of Everything of 1985 and my philosophy of totalizm which originates from it, including attacking (and scoffing at) my person, as well as blocking and hindering the dissemination of my scientific achievements around the world, provide the best confirmation of the actual value and revolutionary power of the results of my supposedly "hobby" research deprived of official support and funding, but still able to develop the "nirvana political system" described here, which has the potential to save humanity and bring it to a higher level of awareness:

Motto: "The significance of each new idea is easiest to judge by the fear this idea raises among its enemies and by the ferocity with which these enemies try to destroy it."
       If we isolate the essence of all existing political systems on Earth, then it turns out that they all have the same structure. Namely, each of them consists of a very small group of so-called "ruling elites" and the large group of the "rest of humanity". The ruling elites always use two opposite "tools", i.e. (a) "fear" (means punishment), and (b) rewarding with the proverbial "crumbs from their own banquet tables". By using these two tools, these elites force "the rest of the people" to work so that they are able to grab for themselves and take advantage of the results of so forced work. In turn the only things that differ in individual political systems are (a) with "what" this "fear" is caused and (b) "what" is used to reward with the proverbial "crumbs from the banquet tables of a given elite". For example, in antiquity for causing "fear" was used the turning "disobedient" people into slaves or killing them. In turn as a reward was used the chance to become a citizen and have own slaves instead of being a slave. In present times in order to cause "fear" are used: unemployment, lack of money for life, homelessness, illness, and several other "achievements" of modern life. In contrast, as the proverbial "crumbs from the banquet tables of the ruling elites" currently are used: money, high-ranking positions, material goods, fame, showing on television, titles, and a few others.
       In a situation where everything in our civilization works because of the use of the above two tools (a) and (b), in 1985 a Polish emigrant living in distant New Zealand, i.e. I (Dr. Eng. Jan Pająk) unexpectedly came out with his scientific Theory of Everything of 1985 and the philosophy named Totalizm. Both of them suddenly started to reveal to people that there exists a completely different and much better capability to organize life on Earth by creating a "nirvana political system". Namely, instead of fear and e.g. money, to inspire people to intensively carry out the required production, service and creative work, this better "nirvana political system" would use a kind of reward in the form of so-called totaliztic nirvana. This is because the nirvana fills people with an indescribable feeling of happiness for extending of which a bit longer people who already know this feeling are ready to do everything in their power. Long ago, God wisely and far-sightedly introduced into human souls and bodies this phenomenon of "nirvana" to make from it the tool that is much more pleasant and effective than "fear" and "money" to motivate people to undertake intensive works. After all, in order to earn the nirvana, one must meet numerous requirements of the so-called "moral work". In turn God designed these requirements so wisely, that they cause, e.g. that every person becomes equal in light of them, while in his/her actions every person must obey God's commandments, recommendations and guidelines described in the Bible. Thus, for example, both a president and a most ordinary citizen, both in the same way will have to earn the "totaliztic nirvana" with hard and really done justly physical work. On the other hand, in the "nirvana political system" earning this nirvana will be of great importance in many matters of life. For example, it make depended on it whether a given person is a full citizen or a kind of socially "ill" person whose life needs to be monitored and supervised. Also, e.g. from the requirement to enter the state of totaliztic nirvana, it will depend the obtaining of permission that a given person after reaching an old age, instead of dying, may be shifter back by a "time vehicle" ("time machine") to years of his/her youth, while the committee that provides tickets to such time vehicles will also have meters that will indicate and check whether a given person really is in the state of nirvana - for details see items #H2 and #I1 on my web page named immortality.htm. Furthermore, the requirements of "moral work" also cause that everyone will have to earn nirvana with physical work, because mental work generates too little "moral energy" to lead to nirvana. In addition, to earn nirvana, one does NOT need "employment" or "workplace" or "money" (funds) - because "moral energy" is generated by any "moral work" focused on the good of other people, and the more anonymous it is the better (hence the use of totaliztic nirvana e.g. completely eliminates unemployment). Etc., etc. - for further examples on how requirements of accomplishing totaliztic nirvana will lead humanity to ever higher: justice, freedom, prosperity, level of science and technology, learning about God and the Bible, etc., see item #A3 below on this web page.
       It is obvious that members of the current ruling elites who have never personally experienced nirvana, and thus are unable to appreciate the power of happiness of the totaliztic nirvana which incomparably exceeds pleasures of every form of wealth and luxury, probably panicked when their "advisers" discovered that the scientific Theory of Everything of 1985 and the philosophy named Totalizm offer to humanity the "ideology of totalizm" which leads to the "nirvana political system" that in every aspect will be much better and indescribably more desirable by people who learn about it, than all political systems that ever existed on Earth. So their natural reaction was to undertake an intensive, albeit secretive, campaign of disgusting, blocking and sabotaging both my scientific Theory of Everything of 1985 and my philosophy named Totalizm of the same year 1985. Everyone who tries to follow my scientific achievements probably already encountered evidence and effects of this campaign. On the other hand, those who would like to read more about it, its broader descriptions will find in my publications linked e.g. via the Polish keywords "dowody, że upowszechnianie wyników moich badań jest skrycie i zmyślnie obrzydzane, blokowane, ukrywane, sabotażowane, itp." (meaning: "the evidence that the dissemination of my research results is secretly and cleverly disgusted, blocked, hidden, sabotaged, etc."), or e.g. keywords "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las" (meaning: "if you want to hide a tree, plant an entire forest around it") - both of which keywords are linked from my Polish web page named skorowidz.htm.
       Of course, all these rich and influential institutions that secretly and cleverly disgust, block, hide, sabotage, etc., my scientific Theory of Everything of 1985 and my philosophy named Totalizm, do it in a very intelligent way, because it looks like series of "coincidences" and "accidents". Because they have been expecting for years that one day I will stop hitherto "turning the other cheek" and start informing my readers about this secretive blocking activity, they have also warned everyone for a long time that I am an advocate of "conspiracy theories".
       All this clever and secret disgust and blocking is accomplished by the method described in the Polish proverb "if you want to hide a tree, plant a whole forest around it" (in Polish: "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las"). Therefore, to block, for example, the dissemination of my Theory of Everything of 1985 under the commonly known name "Theory of Everything", in 2014 (i.e. about 29 years after the publication of my Theory of Everything), an expensive film paid for by English taxpayers was produced, just bearing the title Theory of Everything. So whenever someone searches on the internet for information about the theory of everything, instead of receiving links to my scientific Theory of Everything of 1985, he/she receives only the links to this film of 2014 - while no information is available on the internet about the first, actual and still the only one in the world scientific Theory of Everything that exists on Earth since 1985 (means at the time when in 2020 I was updating this web page - this theory has been around for 35 years). With the same method until 2019 was also disgusted and blocked my philosophy named "Totalizm" - (the one spelled by the letter "z") - for details see item #A5 from the web page named totalizm_pl.htm. To cause that people instead of finding descriptions of my "Totalizm" they find another philosophy, shortly after the first publication of my Totalizm suddenly appeared the "sheep's rush" of calling with the word "Totalism" (fortunately typically written by the letter "s") the retrograde philosophy correctly named "Totalitarianism". Also until 2019 were blocked in the same way the descriptions of my starship named "Magnokraft" - the principle of operation and construction of which I invented and published in Poland in 1980 - that is 40 years ago. To cover the existence of this starship was used a "smoke screen" in the form of a mysterious "orchestra", no one I knowhave ever seen members of which, but which on a grand scale slandered me on the Internet, also calling itself the Magnokraft. Etc. etc. Of course, the use of such clever methods of disgusting and blocking costs a lot of money. For example, only a movie entitled the Theory of Everything must cost many millions, and apart from it, a lot of money had to be spent on other forms of disgust and blocking - which I describe in item #A1 from my web page named partia_totalizmu_statute.htm.
       There is an important message contained in willingness of some influential institutions to incur such enormous costs only in order to disgust and block someone's: (1) the scientific "Theory of Everything of 1985" already for 35 years, (2) the resulting from this theory the "philosophy of totalizm of 1985", (3) the postulated by both them - means by the Theory of Everything and by Totalizm, the "formal scientific proof confirming that God certainly exists", and (4) the described on this web page "nirvana political system" capable of rebuilding and transforming the humanity. Namely, this willingness practically means, that according to secret and not disclosed to normal people opinions of experts employed by this institution, this theory, philosophy, proof, and the "nirvana political system" actually have the power to change for a better the entire our civilization. So let's read further parts of this web page, to learn how the creation of a new "party of totalizm" which will implement the "ideology of totalizm" that originates from this theory, philosophy, and from the proof of the existence of God, will be able to improve and lift to a happier life all inhabitants of the Earth, including its current persecutors. After all, these persecutors still do NOT understand that everything that God created, and thus also the happiness of experiencing nirvana, the requirements of so-called "moral work", principles and methods of generating "moral energy", etc., is (and will be) always unspeakably more perfect and wisely designed than whatever people can invent, produce and offer to others, means also better than "fear", "punishment", "money", "honours", "showing on television", "making a hero of an expensive propaganda film", etc. (A perfect example for truth that "God created is always better" is plastic - which some people until recently bragged about, while soon the further production and use of which the humanity will probably have to ban.)
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste