Pająk dla prezydentury2020 - rozdziały
#11
#N1.3. Nasz projekt flagi nr 3 zatytułowany "NZ przyszłość":
       Symbolika naszego projektu numer 3 dla flagi NZ (zatytułowanego "NZ Przyszłość" i pokazanego poniżej na "Rys. #N3"), wywodzi się ze świetlistej i zasobnej "przyszłości", w kierunku której nieustannie dąży cała Nowa Zelandia i wszyscy jej mieszkańcy. Głównym symbolem, który mówi nam o tej świetlistej i zasobnej "przyszłości" jest wschodzące Słońce złotego koloru z 3 złotymi promieniami. Jest tak ponieważ złoty kolor, który w tym projekcie ma wschodzące słońce i jego 3 promienie, jest również uniwersalnym symbolem dla "zasobności" i dla "chleba" (zboża) - który to symbol referuje do przyszłości NZ jako do kraju "płynącego mlekiem i miodem". Ponieważ słońce jest położone na wschód od Nowej Zelandii, symbolizuje ono "świt" i "wschodzenie". W ten sposób również podkreśla ono rolę, jaką NZ wypełnia dla reszty świata, jako że słońce, które wschodzi najpierw w NZ oświetla później całą Ziemia od Wschodu po Zachód. Innymi słowy, promienie słońca oświetlające NZ ze wschodu symbolizują "poranek" - znaczy jedynie początek nadchodzącej świetlistej przyszłości i dobrobytu, w którym każdego dnia świat zaczyna być oświetlany z Nowej Zelandii. Kolor tła tej flagi jest czarny - który to kolor symbolicznie podkreśla ciemność, jaką słońce świecące z kierunku NZ wyeliminuje, oraz symbolizuje również ciemność próżni kosmicznej, jaką ludność Nowej Zelandii pokona w ich przysłowiowym "sięganiu do gwiazd", a także ten czarny kolor referuje do tradycji Nowej Zelandii (na przykład rozważ historię drużyny "All Blacks" - czyli "Wszyscy Czarni"). Z kolei kolor samej NZ jest zielony - w ten sposób podkreślając jej piękno i jej opiekuńczość wobec przyrody. Przysłowiowe "sięganie NZ do gwiazd" jest dodatkowo podkreślone dzięki umieszczeniu jej konturu wśród gwiazd "Krzyża Południa" - co sprawia wrażenie że NZ wzlatuje do gwiazd i zbliża się do tych gwiazd. Gwiezdna konstelacja "Krzyża Południa" symbolizuje NIE tylko lokalizację i cele NZ, ale także bliskość NZ i Nowozelandczyków do Boga (jako że każdy rodzaj krzyża jest też symbolem Jezusa). Ta bliskość do Boga jest dodatkowo wzmocniona użyciem 7-ramiennych gwiazd, jako że liczba 7 jest liczbą świętą (Bóg stworzył świat i nas w przeciągu 7 dni, siódmy dzień jest zadeklarowany w Biblii jako święty, itp), a ponadto jest wzmocniona też przez zastosowanie zaledwie 3 złotych promieni, które reprezentują również Trójcę Świętą, która wszakże jest "światłem dla świata".
       Wyznaczmy teraz wartości liczbowych wskaźników doskonałości flagi o nazwie "NZ Przyszłość" - tj. wskaźników opisanych w punkcie #N1.7 niniejszej strony. I tak, wskaźnik reprezentujący liczbę "wyodrębnioych symboli" i oznaczany literą "s" wynosi dla niej s=4. Wszakże flaga ta używa 4 odrębne symbole, mianowicie: (s1) czarne podłoże flagi, (s2) zielone zarysy NZ, (s3) Krzyż Południa, oraz (s4) złote słońce z trzema promieniami. Wskaźnik zwany "rozpiętość symbolizmu" i oznaczony literą "n" wynosi dla niej n=18. Wszakże symbole tej flagi wyrażają sobą następujące odrębne idee: (n1) czarne podłoże flagi = tradycja NZ (np. tradycja drużyny "All Blacks" - "Wszyscy Czarni"), (n2) pustkę i czerń próżni kosmicznej (czyli też "drogę do gwiazd"), (n3) ciemność świata jaką światło od strony NZ stara się rozświetlić, (n4) zielone zarysy NZ = dbałość o ekologię (zielony kolor jest uznanym w świecie kolorem dbałości o środowisko i naturę), (n5) piękno i turystyczną atrakcyjność NZ (NZ jest pełna łąk pokrytych zieloną trawą oraz zielonych malowniczych lasów), (n6) złote słońce z 3 promieniami = zasobność, bogactwo, chleb (złoty kolor jest kolorem zasobności), (n7) wschód, nadchodzące lepsze czasy (słońce wschodzi od wschodu), (n8) promieniowanie wiedzy i umiejętności do reszty świata, (n9) Boga i wiarę (3 promienie są wszakże też symbolem "Trójcy Świętej" będącej "światłem dla świata", (n10) początek przyszłości (poranek ludzkości), (n11) upływ czasu, postęp, (n12) ekspansja w kosmos (3 promienie rozświetlają też czerń kosmosu/tła), (n13) świeckość życia NZ i oddzielenie państwa od kościoła (3 promienie przechodzą poza konturem NZ), (n14) Krzyż Południa = położenie NZ na Południowej półkuli Ziemi pod Krzyżem Południa, (n15) Boską opiekę (każdy krzyż jest równocześnie symbolem Jezusa), (n16) 7-ramienne gwiazdy Krzyża Południa = świętość (liczba 7 jest świętą liczbą), (n17) czerwony kolor każdej gwiazdy = symbol miłości, witalności i życia, (n18) wstawienie zarysu NZ w obręb Krzyża Południa = droga do gwiazd. Wyliczony z powyższych paramentów wskaźnik "upakowania symboli" oznaczany literą "p" wynosi więc dla tej flagi p=n/s=18/4=4.5.

[Bild: dom_jan_3.jpg]


Rys. #N3: Oto nasza propozycja numer 3 zatytułowana "NZ przyszłość" dla nowej flagi NZ jaką wypracował nasz dwuosobowy zespół.
       Odnotuj, że dla owej flagi wyznaczone powyżej wartości wskaźników jej doskonałości wynoszą: s=4, n=18, p=4.5 (definicja każdego z tych wskaźników podana została w punkcie #N1.7 niniejszej strony).
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste