Totalizm - rozdziały
#21
#F1. Prześladowane chociaż potrzebne nam "prawdy" ujawniane przez totalizm:
Motto: "Ujawnianie prawdy, nawet tej najbardziej nieprzyjemnej, jest przejawem prawdziwej miłości - wszakże tylko ujawniając prawdę tym których się kocha, stwarza się im szansę postępu, poprawy i ulepszenia życia."


       Jeśli ktoś zna jedynie krzykliwą propagandę rozsiewaną po Ziemi przez gazety i telewizję, wówczas ma wrażenie że nauka ziemska z trudnością rozwiewa mroki religijnych zabobonów usiłując ludziom udokumentować, że człowiek powstał z małpy na drodze naturalnej ewolucji, że Bóg wcale nie istnieje, że nasz świat sam się narodził w wyniku "wielkiego wybuchu", itd., itp. Jeśli jednak ktoś ma wymaganą wiedzę aby faktycznie przegzaminować meryt owej krzykliwej propagandy, wówczas przyżywa szok. Okazuje się bowiem, że tak naprawdę to nie istnieje ani jeden dowód naukowy potwierdzający powstanie człowieka na drodze naturalnej ewolucji - za to istnieje całe zatrzęsienie naukowych dowodów że to Bóg stworzył pierwszą parę ludzi (tj. pierwszą kobietę i pierwszego mężczyznę). (Niektóre z owych dowodów zaprezentowane zostały w punkcie #B8 na stronie o nazwie evolution_pl.htm, a także w podrozdziale I1.4.2 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5].) Okazuje się także, że fizyka i inne nauki ścisłe nieustannie potykają się o dowody, że Bóg faktycznie istnieje, tyle że jeśli ktoś spróbuje publicznie zaprezentować owe dowody wówczas natychmiast poddany zostaje szykanom i prześladowaniu. (To dlatego w witalnym interesie całej ludzkości leży szybkie odebranie dzisiejszej nauce jej "monopolu na wiedzę" poprzez ustanowienie też drugiej, konkurencyjnej "totaliztycznej nauki" opisanej w punkcie #A2.6 powyżej.) Okazuje się również, że istnieje wiele dowodów na fakt stworzenia świata fizycznego przez Boga, zaś owe krzykliwie obwieszczane, rzekome "teorie" wielkiego wybuchu faktycznie nie mają na swoje poparcie nawet jednego dowodu. (Niektóre z owych dowodów na stworzenie świata fizycznego przez Boga zaprezentowane zostały w punktach #D3 i #I4 strony o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji oraz w tomie 1 mojej najnowszej monografii [1/5].)
       Z życia wszystkim nam doskonale wiadomo, że jeśli w jakiejś sprawie istnieje aż tak drastyczna rozbieżność pomiędzy tym co oficjalnie się stwierdza, a tym co jest faktyczną prawdą, wówczas taki stan rzeczy wymuszany jest przez jakieś nieznane jeszcze ludziom mechanizmy, w rodzaju tzw. "przekleństwa wynalazców" opisywanego m.in. w punkcie #B4.4 strony o nazwie mozajski.htm. To właśnie działanie owych dotychczas nieznanych mechanizmów totalizm musi identyfikować, ujawniać oraz neutralizować, kiedy stara się propagować nierozumiane, niechciane i prześladowane obecnie prawdy - w rodzaju prawdy o istnieniu wielu korzyści z prowadzenia moralnego życia, czy prawdy że "temu kogo naprawdę się kocha trzeba ujawniać prawdę, zaś przemilczanie prawdy lub mówienie kłamstw - nawet tych najsłodszych, faktycznie jest manifestacją wrogości i braku respektu". Wszakże tylko poprzez ujawnianie prawdy daje się tym których kochamy i szanujemy szansę aby udoskonalili swoje życie. Jest też co najmniej brakiem wiedzy, jeśli NIE głupotą, uważanie że mówienie komuś prawdy jest wyrazem wrogości - takie poglądy mogą wyznawać tylko zupełnie bezmyślni i moralnie niedojrzali ludzie.
       Istnieje aż cały szereg podstawowych prawd, których szerzenie jest działalnością wysoce "moralną" ponieważ udoskonalają one wiedzę i sytuację ludzkości. Szerzenie tych prawd musi więc przebiegać pod górę "pola moralnego" i musi wymagać wkładania w to dużego "wysiłku". Jako takie, szerzenie to musi być powstrzymywane przez w/w "przekleństwo wynalazców". Prawdy na temat działania moralności i Boga są tylko jednymi z licznych ich przykładów. Niestety, zbyt wielu ludzi ciągle uważa że "ujawnianie prawdy jest manifestacją czyjejś wrogości wobec nich samych". Tymczasem w rzeczywistości "ujawnianie prawdy - nawet tej najbardziej dla kogoś przykrej, jest przysługą, wyrazem prawdziwej miłości, oraz jedynym sposobem faktycznego pomagania - wszakże aby coś dało się naprawić lub udoskonalić najpierw trzeba ujawnić całą prawdę na tego temat". Innymi słowy, bez poznania prawdy NIE ma postępu. Tymczasem np. obecna "ateistyczna nauka ortodoksyjna", która jest instytucją opłacaną za ujawnianie prawdy, faktycznie jest już zbyt zastraszona, zbyt sterroryzowana, oraz zbyt uzaleźniona od "ludzi którzy prawdę uważają za wyraz wrogości", aby ciągle mogła znaleźć odwagę wyjaśnienia nam tych niechcianych chociaż potrzebnych prawd, czy choćby tylko spróbowania aby je badać. Dlatego te najważniejsze prawdy zwykle nadal są dobrze ukryte przed wzrokiem ludzi. Zanim więc totalizm pojawił się na Ziemi, wyjaśnienia dla owych prześladowanych chociaż potrzebnych prawd było ogromnie trudno znaleźć. Dopiero totalizm znalazł odwagę i sposób aby je wydobyć na widok publiczny, wyjaśnić, oraz udowodnić ich prawdziwość. Dlatego niniejsza strona internetowa m.in. oferuje publikacje naukowe (np. najnowszą monografię [1/5]) które albo zajmują bazujące na badaniach stanowisko w sprawie niechcianych chociaż potrzebnych prawd, albo też klaryfikują te prawdy. Wykaz najbardziej istotnych z tych prawd, wraz z podsumowaniem co totalizm ustalił na temat każdej z nich, zaprezentowany został m.in. w punktach #C6 oraz #F2 totaliztycznej strony o nazwie prawda.htm.
Antworten to top
#22
#B1. Czym jest totalizm:
Motto: "Totalizm jest rodzajem symbolicznego 'białego konia' który unosi tych co go dosiądą do lepszej przyszłości gwarantującej im bardziej świadome, bardziej spełnione i szczęśliwsze życie."


       Totalizm jest to nowa, moralna, pokojowa, postępowa, oraz konstruktywna filozofia, która chlubi się tym iż jest w stanie wskazać każdemu bardzo prostą recepturę na najbardziej szczęśliwe, przyjemne, spokojne, zdrowe i samo-spełnione życie jakie tylko ten ktoś jest w stanie wieść w warunkach w jakich właśnie się znajduje. Jednocześnie totalizm jest w stanie logicznie uzasadnić dlaczego wskazywana przez niego receptura jest najlepszą ze wszystkich receptur dostępnych w dzisiejszych czasach. Filozofia ta została wypracowana zupełnie niedawno, bo w 1985 roku. Aczkolwiek kilka dokładnych definicji tej filozofii zaprezentowanych zostało w obszernym podrozdziale JC1 z tomu 7 monografii [1/5], dla konsystencji wyjaśnień niniejsze opisy rozpoczniemy od próby zdefiniowania totalizmu także i tutaj. Trzeba jednak pamiętać, że sporządzenie krótkiej pojedyńczej definicji tej filozofii jest raczej trudnym zadaniem. Dzieje się tak ponieważ, zależnie od punktu widzenia, definicja ta musi się nieco różnić. Załóżmy więc przez chwilę, że pragniemy go zdefiniować z punktu widzenia "co i jak totalizm czyni". Wówczas esencja owej filozofii daje się wyrazić następującą definicją: 'moralny totalizm (zawsze pisany przez "z') jest to filozofia codziennego życia, która umożliwia nam osiąganie całego szeregu poszukiwanych jakości życiowych w rodzaju szczęścia osobistego, zdrowia, poczucia spełnienia, spokoju sumienia, zadowolenia z tego co posiadamy, itp., poprzez wskazanie nam kilku bardzo prostych zasad, które on rekomenduje aby przestrzegać w swoim życiu, w rodzaju "wszystko co czynisz czyń w sposób pedantycznie moralny", "wykorzystuj każdą okazję aby powiększać energię moralną u siebie i u innych", "zawsze wybieraj rozwiązanie które wynosi cię pod górę pola moralnego wzdłuż linii największego oporu intelektualnego", itp.'
       Chociaż totalizm nazywa siebie "filozofią", faktycznie jest on bardziej pokrewny naukom ścisłym takim jak fizyka, mechanika, czy informatyka. Dzieje się tak ponieważ wykorzystuje on nowo-odkryte przez siebie zjawiska natury, takie jak pole moralne, energia moralna, prawa moralne, itp., aby zdefiniować za ich pomocą najbardziej produktywne zasady naszego postępowania oraz najbardziej korzystne zasady naszego życia. Owe nowo odkryte zjawiska które totalizm wykorzystuje, opisane są dokładniej w podrozdziale JA13 z tomu 6 monografii [1/5]. Aby jednak uczynić powyższą definicję zrozumiałą już na niniejszym etapie, wyjaśnimy je innymi słowami już tutaj.
       Totalizm został oparty na odkryciu Konceptu Dipolarnej Grawitacji stwierdzającym, że wszelkie nasze osiągnięcia są rządzone przez odpowiednie energie i przez konfiguracje odpowiednich pól. Stąd wszystkie wielkości wysoce poszukiwane i najbardziej cenione w naszym życiu, takie jak nasze zdolności twórcze, osiągnięcia, szczęście, zdrowie, spokój, samo-spełnienie, poważanie innych, oraz wiele więcej, musimy sobie w życiu "wykupić" poprzez opłacenie ich specjalną formą energii nazywaną "energia moralna". Owa energia moralna pozwala nam na "kupienie" praktycznie wszystkiego co tylko zechcemy mieć lub osiągnąć w naszym życiu. Znaczy, kiedykolwiek czujemy się szczęśliwi, doświadczamy przyjemności, osiągamy lub czynimy cokolwiek w życiu, itp., zawsze sprowadza się to do skonsumowania jakiejś porcji naszej energii moralnej - podobnie jak w fizyce wszelkie rodzaje pracy konsumują energię fizyczną. Oczywiście, aby mieć możność "kupienia" sobie czegokolwiek za ową energię, najpierw musimy ją zakumulować. Ponieważ "energia moralna" jest po prostu formą energii jaką akumulujemy kiedy wspinamy się pod górę "pola moralnego", praktycznie ją gromadzimy kiedy realizujemy w swoim życiu działania jakie wynoszą nas pod górę w owym polu. To "pole moralne" jest podobne do pola grawitacyjnego, tyle tylko że zamiast działać na masy, dziala ono na intelekty - po więcej szczegółów patrz punkty #H2 i #A1.1 tej strony. Powoduje ono, że każde nasze działanie posiada ściśle zdefiniowaną polaryzację moralną, znaczy jest albo "niemoralne" ponieważ ześlizguje nas w dół w owym polu moralnym, albo jest "moralne" ponieważ wynosi nas pod górę w owym polu. Stąd zwiększanie naszej "energii moralnej" totalizm porównuje do zwiększania energii potencjalnej w fizyce. Mianowicie, stwierdza on że musimy wkładać wiedzę i wysiłek w praktycznie każde nasze działanie aby zmusić to działanie do wyniesienia nas pod górę "pola moralnego". (Jeśli nie włożymy wiedzy i wysiłku w nasze działania, wówczas mogą one przypadkowo ześlizgnąć nas w dół w owym polu moralnym, zamiast wynosić nas w nim pod górę.) Z kolei owo wspinanie się w górę pola moralnego jest osiągane jeśli wypełniamy tzw. "prawa moralne". Stąd jedyne zalecenie totalizmu dla codziennego życia stwierdza, że "cokolwiek czynisz, zawsze czyń to pedentycznie moralnie" (tj. czyń to tak aby pedantycznie wypełniało to "prawa moralne"). W tym zaleceniu totalizm dokładnie kopiuje nauki fizyczne. Wszakże nauki fizyczne również stwierdzają, że aby osiągnąć cokolwiek w swoim życiu, musimy wypełniać prawa natury we wszystkim co czynimy. Stąd jedyna umiejętność jaką potrzebujemy opanować aby wdrożyć totalizm do swojego codziennego życia, sprowadza się do poznania czym owe prawa moralne są, oraz jak należy je wypełniać. Z kolei poprzez nauczenie się tego, uczymy się sposobu nieprzerwanego zwiększania wszelkich naszych zdolności, potencjału, oraz pożądanych wielkości naszego życia, które wynikają z ilości energii moralnej jaką zdołaliśmy zgromadzić i jesteśmy w stanie wydać na osiągnięcie celów jakie osiągnąć pragniemy. Kilka prostych zasad, których totalizm nas uczy, otwierają dla nas dostęp do niezliczonych korzyści które konwersja energii moralnej w nasze osiągnięcia jest w stanie nam przynieść, a które są wyszczególnione w podrodziale JA2.4 z tomu 6 monografii [1/5].
Antworten to top
#23
#D1. Pole moralne, prawa moralne, oraz energia moralna - czyli trzy wielkości, które filozofię totalizmu zamieniają w ścisłą dyscyplinę naukową podobną do fizyki:

       Wszystkie filozofie dotychczas opracowane na Ziemi były tworami "gadanymi". Znaczy, ich twórcy coś tam słownie twierdzili, co można było przyjąć na wiarę lub odrzucić, jednak czego NIE dało się ani pomierzyć, ani udowodnić naukowo. Jednak z totalizmem jest całkowicie inaczej. Chociaż specjalizuje się on w tematyce poprzednio zarezerwowanej dla filozofii i dla religii, faktycznie jest on bardziej podobny do fizyki niż do filozofii. Przykładowo, totalizm wprowadza do użycia trzy fundamentalne pojęcia, takie jak "pole moralne", "prawa moralne", oraz "energia moralna", których istnienie daje się obiektywnie udowodnić, zaś których wartości dają się naukowo pomierzyć. Stąd totalizm przestaje być filozofią "gadaną" a zaczyna być precyzyjnym narzędziem naukowym dającym nam jednoznaczne odpowiedzi jak należy prowadzić nasze życie aby osiągnąć w nim jakości życiowe na których posiadaniu nam zależy.
       Z owych trzech fundamentalnych pojęć totalizmu, najważniejsze jest "pole moralne". Obok grawitacji, pole to jest bowiem drugim pierwotnym polem całego świata fizycznego, jakie oddziaływuje na każde ludzkie działanie. Tyle, że w przeciwieństwie do grawitacji, która daje tylko jedną (natychmiastową) odpowiedź na nasze działania, pole moralne daje dwie wzajemnie do siebie przeciwstawne odpowiedzi, mianowicie pierwszą natychmiastowo, drugą zaś (długoterminową) dopiero po upływie "czasu zwrotu". To właśnie "pole moralne" powoduje, że każde moralnie poprawne postępowanie natychmiastowo musi wspinać się pod górę owego pola i pokonywać jego opór. To też dlatego wszystko co jest moralnie-poprawne wymaga od nas włożenia w siebie znaczącego wysiłku intelektualnego, emocjonalnego, oraz fizycznego. Z kolei każde działanie niemoralne polega na ześlizgiwaniu się w dół pola moralnego. Stąd wszystko co niemoralne jest łatwe i przyjemne. Z uwagi na wysoką istotność i kompleksowość pola moralnego, jego dokładniejsze opisy przytoczone są w innych totaliztycznych opracowaniach - np. patrz punkty #C4.2 i #C4.2.1 na mojej stronie o nazwie morals_pl.htm, czy punkt #J1 i "Rys. #I1" na mojej stronie o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm. Na niniejszej stronie krótkie omówienie pola moralnego zawiera też punkt #H2.
       Energia moralna i prawa moralne, a także inne tzw. "wskaźniki moralnej poprawności" (szerzej opisywane w punktach #C4 do #C4.7 strony o nazwie morals_pl.htm), w rzeczywistości są jedynie pochodnymi od zachowań pola moralnego - co jednak NIE pomniejsza ich ogromnie istotnego znaczenia dla naszego życia. Przykładowo, energia moralna ma się tak do pola moralnego, jak energia potencjalna ma się do pola grawitacyjnego. Z kolei prawa moralne są to po prostu zasady na jakich działają mechanizmy moralne formujące owo pole moralne.
       Niniejsza część tej strony stara się wyjaśnić w możliwie najprostszy i najbardziej zrozumiały dla każdego sposób jedną z owych trzech fundamentalnych wielkości totalizmu, mianowicie "energię moralną". Informuje ona jak energia moralna daje się jednoznacznie zdefiniować, udowodnić że istnieje, pomierzyć, oraz wykorzystać do podnoszenia szczęścia i jakości naszego życia. Trzeba jednak pamiętać, że w podobny sposób wszystko co totalizm używa, jest definiowalne, mierzalne, daje się udowodnić naukowo, oraz można to bezpośrednio wykorzystywać do podnoszenia jakości naszego życia.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste