Streszczenie
#1
Copyright Dr inż. Jan Pająk

Tom 2: Fundamentalne odkrycia i wynalazki 

STRESZCZENIE tej monografii nr 2 z serii [1/5] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", ISBN 978-1-877458-04-0

Czym będzie "komora oscylacyjna"? Wyobraźmy sobie kryształową kostkę stanowiącą nowe urządzenie do produkcji super-silnego pola magnetycznego. Wyglądałaby ona jak idealnie ukształtowany kryształ jakiegoś przeźroczystego minerału, lub jak sześcian wyszlifowany ze szkła i ukazujący swe wnętrze poprzez przeźroczyste ścianki. Przy wielkości nie większej od poręcznej kostki Rubika wytwarzałaby ona pole setki tysięcy razy przewyższające pola produkowane dotychczas na Ziemi, włączając w to pola najsilniejszych współczesnych dźwigów magnetycznych czy najpotężniejszych elektromagnesów w laboratoriach naukowych. Gdybyśmy kostkę taką wzięli do ręki, wykazywałaby ona zdumiewające własności. Przykładowo mimo swych niewielkich rozmiarów byłaby ona niezwykle "ciężka" i przy jej przesterowaniu na pełny wydatek magnetyczny nawet najsilniejszy atleta nie byłby w stanie jej udźwignąć. Jej "ciężar" wynikałby z faktu, iż wytwarzane przez nią potężne pole magnetyczne powodowałoby jej przyciąganie w kierunku Ziemi i przez to do jej rzeczywistego ciężaru dodawałaby się wytworzona w ten sposób siła jej oddziaływań magnetycznych z polem ziemskim. Byłaby ona też oporna na nasze próby obracania i podobnie jak igła magnetyczna zawsze starałaby się zwrócić w tym samym kierunku. Gdybyśmy jednak zdołali ją obrócić w położenie dokładnie odwrotne do tego jakie sama starałaby się przyjmować, wtedy ku naszemu zdumieniu zaczęłaby nas unosić w powietrze. Sama jedna mogłaby więc napędzać nasze wehikuły.
Komora oscylacyjna posiada potencjał aby już wkrótce stać się jednym z najważniejszych urządzeń technicznych naszej cywilizacji. Jej zastosowania mogą być wszechstronne. Począwszy od akumulatorów energii o obecnie trudnej do wyobrażenia pojemności (np. komora o wielkości kostki do gry będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię ogromnych miast czy fabryk), poprzez urządzenia napędowe jakie umożliwią szybowanie w przestrzeni naszych wehikułów, osób, budynków a nawet mebli, a skończywszy na wypełnianiu funkcji prawie wszystkich naszych obecnych urządzeń przetwarzających energię, takich jak latarka, grzejnik, silnik spalinowy, ogniwo termoelektryczne, silnik elektryczny, generator elektryczności, transformator, magnes, oraz wiele innych. Znaczenie komory oscylacyjnej dla naszej sfery technicznej będzie mogło być tylko porównane do znaczenia komputerów dla naszej sfery intelektualnej.
Komora oscylacyjna wynaleziona została w pierwszych godzinach 3 stycznia 1984 roku. Natychmiast po opublikowaniu jej zasady działania, wielu hobbystów z kilku krajów świata rozpoczęło eksperymenty nad jej ralizacją. Niestety, jest to urządzenie trudne do zbudowania, stąd hobbyści skompletowali jedynie model komory, ale nie byli w stanie otrzymać użytecznego prototypu. Jednakże ich bezspornym osiągnięciem było niezależne potwierdzenie iż zasada działania komory jest poprawna i daje się zrealizować na drodze technicznej.
Niezależnie od tych prób praktycznego zbudowania komory, podjąłem też badania porównawcze mające na celu teoretyczne potwierdzenie poprawności jej konceptu. Badania te zakończyły się całkowitym sukcesem wykazując poprawność idei komory zanim jeszcze program jej praktycznej realizacji na Ziemi zdążył zostać zainicjowany.
Niniejszy tom zestawia najważniejsze informacje o komorze oscylacyjnej. Omawia więc ona budowę, zasadę działania i postępy w praktycznej realizacji tego urządzenia. Dostarcza krótkiego przeglądu zastosowań komory, koncentrując się wszakże na zastosowaniach w urządzeniach napędowych (które będą stanowiły jedynie mały ułamek wszystkich jej zastosowań). Ujawnia też fakty jakie dokumentują iż urządzenie to zostało już zbudowane i czasami jest/było użytkowane na Ziemi. Tom ten reprezentuje więc opracowanie źródłowe dla wszystkich tych którzy zechcą zapoznać się z komorą oscylacyjną w celach badawczych, wynalazczych, czy po prostu aby poszerzyć swoje horyzonty.
Niezależnie od komory oscylacyjnej, tom ten omawia także dwa istotne jej zastosowania napędowe, tj. wehikuł czteropędnikowy oraz magnetyczny napęd osobisty. (Trzecie z najistotniejszych zastosowań napędowych tej komory, tj. magnokraft, omówione jest w rozdziale F, tom 3.)
Zanim jednak rozważania o komorze oscylacyjnej są zapoczątkowane, tom ten wyjaśnia także skąd wywodzi się nasza pewność, że na Ziemię nadchodzi właśnie czas zastosowań komory oscylacyjnej i używającej tą komorę magnetycznych urządzeń napędowych. Wyjaśnienie to zawarte jest w rozdziale B, który prezentuje tzw. "Tablicę Cykliczności", czyli odpowiednik słynnej Tablicy Mendelejewa opracowanej jednak dla urządzeń technicznych, a nie dla pierwiastków chemicznych. Owa Tablica Cykliczności wykazuje, że naturalnym następstwem dotychczasowego rozwoju napędów na Ziemi, jest właśnie obecna budowa magnokraftu i komory oscylacyjnej. 
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste