Ilustracje
#31
Copyright Dr inż. Jan Pająk
[Bild: 15-F11_3t.gif]

Abb. [1/5] - F11_3t
Kreuzkonfiguration der Kammer dritter Generation - Draufsicht der Konfiguration dritter Generation

Konfiguracje krzyżowe komór 3ciej generacji - widok od góry konfiguracji trzeciej generacji. 

A side view of the spider configuration of 3rd generation.
Antworten to top
#32
Copyright Dr inż. Jan Pająk

   
Abb. [1/5] - F12-de
Sog. "Gleichgewichtskurve" für die Wirkungen des Feldes der Oszillationskammer

   
Abb. [1/5] - F12-pl
Tzw. "krzywa równowagi" dla oddziaływań pola komór oscylacyjnych.

   
Abb. [1/5] - F12-uk
The curve of the "interaction in equilibrium".
Antworten to top
#33
Copyright Dr inż. Jan Pająk

[Bild: 15-F13a.jpg]

Abb. [1/5] - F13a
Aussehen eines arbeitenden Modells der Oszillationskammer, in Dunkelheit fotografiert.

Wygląd pracującego modelu komory oscylacyjnej sfotografowany w ciemności. 

Sparks in a working model of the chamber in darkness.
Antworten to top
#34
Copyright Dr inż. Jan Pająk

[Bild: 15-F13b.jpg]

Abb. [1/5] - F13b
Fotografie eines Forschungsorts zum Bau und Untersuchung der Oszillationskammer.

Fotografia stanowiska badawczego do budowy i badań komory oscylacyjnej. 

Photograph of an experimental station for constructing an Oscillatory Chamber.
Antworten to top
#35
Tabellen / Tablice / Tables

Tablica B1 po polsku

Table B1 english

Tablica F1 po polsku

                                                                                                                                                                                                               
Tablica F1
Nr.Urządzenie zastępowane przez komoręRodzaj energiizastępujących dany rodzaj urządzenia
DostarczonejUzyskanej
1.ElektromagnesPrąd elektrycznyPole magnetyczneEnergia elektryczna dostarczona do komory przetransformowana zostaje na pole magnetyczne.
2.Grzejnik elektrycznyPrąd elektrycznyCiepłoGorący gaz deelektryczny z komory zostaje przepompowany poprzez wymiennik ciepła.
3.Silnik elektrycznyPrąd elektrycznyRuch mechanicznyFale sterowanego pola magnetycznego wytwarzanego przez układ komór oscylacyjnych stojana powodują ruch mechaniczny przewodzącego wirnika.
4.TransformatorPrąd elektrycznyPrąd elektryczny o innych parametrachDwie komory o różniących się parametrach pracy wymieniają energię za pośrednictwiem pola magnetycznego (tj. sterując przesunięciem faowym wytwarzanego przez siebie pola)
5.Silnik spalinowyCiepłoRuch mechanicznyPodgrzewanie gazu dielektrycznego dostarcza komorze energii wykorzystywanej do produkcji ruchu mechanicznego jak w silniku elektrycznym.
6.Ogniwo termoelektryczneCiepłoPrąd elektrycznyPodgrzewanie gazu dielektrycznego zwiększa energię komory. energia ta, przetransformowana przez komorę na ładunki elektryczne, może być z niej podjęta w postaci prądu elektrycznego.
7.Generator elektrycznościRuch mechanicznyPrąd elektrycznyPrzemieszczanie jednej komory w zasięgu pola innej wytwarza energię oddziaływania pól jaka potem może zostać podjęta w postaci prądu.

Table F1 english - The utilization of Oscillatory Chamber


Listed are examples of present devices for conversion of energy which in the not-too-distant future will be replaced by twin-chamber capsules due to the multidimensional energy-transformation capabilities of the Oscillatory Chamber.

                                                                                                                                                                                                               
Table F1
No.The device utilizing the Oscillatory ChamberKind of energyPrinciples of operation
SuppliedObtaines
1.ElectromagnetElectric currentMagnetic fieldElectric energy supplied to the chamber will be transformed into a magnetic field.
2.HeaterElectric currentHeatHot gas from the chamber will be circulated through a radiator
3.Electric motorElectric currentMechanical motionWaves of controlles magnetic fields produced by a set of chambers will cause a mechanical motion of conductive elements.
4.TransformerElectric currentElectric current of different parametersTwo chambers of different working parameters exchange energy through their magnetic fields (utilizing a phase shift in their pulsations).
5.Combustion engineHeatMechanical motionHeating of the gas in the chamber provides energy which is then consumed in the process of producing a mechanical motion.
6.Electricity generatorHeatElectricityGas filling the chamber circulates through a heat exchanger. Energy supplied in the form og heat is converted into an electrical charge and then withdraw as an electric current.
7.GeneratorMechanical motionElectricityMoving one chamber towards another changes the interactions of their magnetic fields, providing them with energy which can be withdraw.

Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste