Rozdział N.
#1
Materiał dowodowy jaki potwierdza, że to NIE np. jakieś przypadkowo zaistniałe "naturalne" zjawisko w rodzaju "wielkiego bangu" wymyślonego przez oficjalną naukę ateistyczną, a nasz samoświadomy, inteligentny i wszechmożny Bóg stworzył ów nawracalny czas softwarowy w jakim obecnie 
starzeją się ludzie 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym rozdziale N stanowią adaptację informacji uprzednio już publikowanych m.in. w punkcie #J6 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm". 
Motto tego rozdziału: "Mechanizm aż tak złożony i wymagający aż tak inteligentnego zaprogramowania, jak ‘nawracalny czas softwarowy’, NIE mógł powstać przez przypadek – czyli bez celowego zaprogramowania go przez jakąś ogronie inteligentną istotę o mocy i możliwościach naszego Boga" 
W dzisiejszych czasach dostępne jest już sporo przykładów wysoce przekonywującego materiału dowodowego, jaki potwierdza, że to nasz Bóg napierw zaprojektował i stworzył, po czym nieustająco używa, ów nawracalny "czas softwarowy" pozwalający Bogu na precyzyjne sterowanie każdym zdarzeniem zaszłym na Ziemi lub w dowolnym innym miejscu naszego "świata fizycznego". Jedynym powodem dla którego ów materiał dowodowy nadal pozostaje niemal nieznany, jest brak u ludzi udostępnianej treścią niniejszej monografii [12] wiedzy na temat działania czasu, a stąd i brak motywacji oraz ludziej otwartości umysłowej do poznania tego materiału dowodowego. W niniejszym rozdziale N opiszę więc najbardziej jednoznaczne i istotne dla naszego życia przykłady tego materiału dowodowego. 
Pierwszy z licznych przykładów owego materiału dowodowego opisałem już we "wprowadzeniu" do niniejszej monografii [12]. Jest nim owa ogromna kompleksowość nawracalnego "czasu softwarowego"i złożoność jego działania. Powodują one, iż jest zupełną niemożliwością aby czas ten powstał "samorzutnie" i "naturalnie" przez jakieś pojedyńcze "przypadkowe zdarzenie" (np. w rodzaju "wielkiego bangu" wymyślonego przez oficjalną naukę ateistyczną), czy przez jakiś ciąg przypadkowych zdarzeń (np. przez jakiś rodzaj "samorzutnej ewolucji wszechświata"). Aby zrozumieć jak złożone jest owo zaprogramowanie i egzekwowanie działania nawracalnego "czasu softwarowego", które czyni go niemożliwym do "samorzutnego" powstania, wystarczy uważnie przestudiować rozdział F oraz rozdział K niniejszej monografii [12] - w których wyjaśniłem jakiego oprogramowania przeciw-materii wymagało zrealizowanie owego nawracalnego czasu oraz późniejsze efektywne zarządzanie działaniem tego czasu. 
Kolejnym z licznych przykładów materiału dowodowego wykazującego, że to Bóg zaprogramował i obecnie bez przerwy używa nawracalny czas softwarowy, jest precyzyjne wypełnianie się przepowiedni jakich opisy Bóg poumieszczał w Biblii. Każda osoba jaka zapozna się z przepowiedniami poumieszczanymi w Biblii, bez trudu jest w stanie sprawdzić w materiale historycznym, że większość z nich wypełniła się już precyzyjnie w sposób na jaki Biblia je opisuje. Z drugiej zaś strony, wypełnienie się biblijnych przepowiedni NIE byłoby możliwe gdyby Bóg NIE był w stanie: rządzić czasem ludzi, cofać ludzi w czasie do tyłu (jeśli dokonali oni coś, co NIE jest zgodne z boskimi celami i intencjami), a także używać czasowej "iteracji" w celu spowodowania zajścia zdarzeń jakie leżą w boskich planach na przyszłość. 
Oczywiście, podobnego materiału dowodowego istnieje znacznie więcej - kiedy więc znajdę nieco wolnego czasu wówczas dopiszę tutaj następne jego przykłady.

rozdział O.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste