Rozdział N.
#1
Materiał dowodowy jaki potwierdza, że to NIE np. jakieś przypadkowo zaistniałe "naturalne" zjawisko w rodzaju "wielkiego bangu" wymyślonego przez oficjalną naukę ateistyczną, a nasz samoświadomy, inteligentny i wszechmożny Bóg stworzył ów nawracalny czas softwarowy w jakim obecnie 
starzeją się ludzie 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym rozdziale N stanowią adaptację informacji uprzednio już publikowanych m.in. w punkcie #J6 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm". 
Motto tego rozdziału: "Mechanizm aż tak złożony i wymagający aż tak inteligentnego zaprogramowania, jak ‘nawracalny czas softwarowy’, NIE mógł powstać przez przypadek – czyli bez celowego zaprogramowania go przez jakąś ogronie inteligentną istotę o mocy i możliwościach naszego Boga" 
W dzisiejszych czasach dostępne jest już sporo przykładów wysoce przekonywującego materiału dowodowego, jaki potwierdza, że to nasz Bóg napierw zaprojektował i stworzył, po czym nieustająco używa, ów nawracalny "czas softwarowy" pozwalający Bogu na precyzyjne sterowanie każdym zdarzeniem zaszłym na Ziemi lub w dowolnym innym miejscu naszego "świata fizycznego". Jedynym powodem dla którego ów materiał dowodowy nadal pozostaje niemal nieznany, jest brak u ludzi udostępnianej treścią niniejszej monografii [12] wiedzy na temat działania czasu, a stąd i brak motywacji oraz ludziej otwartości umysłowej do poznania tego materiału dowodowego. W niniejszym rozdziale N opiszę więc najbardziej jednoznaczne i istotne dla naszego życia przykłady tego materiału dowodowego. 
Pierwszy z licznych przykładów owego materiału dowodowego opisałem już we "wprowadzeniu" do niniejszej monografii [12]. Jest nim owa ogromna kompleksowość nawracalnego "czasu softwarowego"i złożoność jego działania. Powodują one, iż jest zupełną niemożliwością aby czas ten powstał "samorzutnie" i "naturalnie" przez jakieś pojedyńcze "przypadkowe zdarzenie" (np. w rodzaju "wielkiego bangu" wymyślonego przez oficjalną naukę ateistyczną), czy przez jakiś ciąg przypadkowych zdarzeń (np. przez jakiś rodzaj "samorzutnej ewolucji wszechświata"). Aby zrozumieć jak złożone jest owo zaprogramowanie i egzekwowanie działania nawracalnego "czasu softwarowego", które czyni go niemożliwym do "samorzutnego" powstania, wystarczy uważnie przestudiować rozdział F oraz rozdział K niniejszej monografii [12] - w których wyjaśniłem jakiego oprogramowania przeciw-materii wymagało zrealizowanie owego nawracalnego czasu oraz późniejsze efektywne zarządzanie działaniem tego czasu. 
Kolejnym z licznych przykładów materiału dowodowego wykazującego, że to Bóg zaprogramował i obecnie bez przerwy używa nawracalny czas softwarowy, jest precyzyjne wypełnianie się przepowiedni jakich opisy Bóg poumieszczał w Biblii. Każda osoba jaka zapozna się z przepowiedniami poumieszczanymi w Biblii, bez trudu jest w stanie sprawdzić w materiale historycznym, że większość z nich wypełniła się już precyzyjnie w sposób na jaki Biblia je opisuje. Z drugiej zaś strony, wypełnienie się biblijnych przepowiedni NIE byłoby możliwe gdyby Bóg NIE był w stanie: rządzić czasem ludzi, cofać ludzi w czasie do tyłu (jeśli dokonali oni coś, co NIE jest zgodne z boskimi celami i intencjami), a także używać czasowej "iteracji" w celu spowodowania zajścia zdarzeń jakie leżą w boskich planach na przyszłość. 
Oczywiście, podobnego materiału dowodowego istnieje znacznie więcej - kiedy więc znajdę nieco wolnego czasu wówczas dopiszę tutaj następne jego przykłady.
Antworten to top


[-]
Schnellantwort
Nachricht
Geben Sie hier Ihre Antwort zum Beitrag ein.
Smilies
Smile Wink Cool Big Grin
Tongue Rolleyes Shy Sad
At Angel Angry Blush
Confused Dodgy Exclamation Heart
Huh Idea Sleepy Undecided
[mehr]

Bestätigung
Bitte den Code im Bild in das Feld eingeben. Dies ist nötig, um automatisierte Spambots zu stoppen.
Bestätigung
(Keine Beachtung von Groß- und Kleinschreibung)


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste