Rozdział M2.
#1
Korzyść uzyskania przez Boga fundamentów i mechanizmów wykonawczych, jakie pozwalają na stwarzanie najróżniejszych narzędzi, których użycie umożliwia poddawanie ludzi tym rodzajom doświadczeń życiowych, jakie są niezbędne do wychowania co najmniej części z nich na przyszłych "żołnierzy Boga" 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym podrozdziale M2 stanowią, między innymi, adaptację niektórych informacji oryginalnie (uprzednio) już opublikowanych m.in. w punkcie #I2 z mojej strony o nazwie "newzealand_pl.htm", punktu #J3.3 mojej strony o nazwie god_proof_pl.htm, oraz w tomie mojej "monografii [1/5]". 
Motto tego rozdziału M2: " 
Do właściwego wychowywania ludzi, Bóg używa także sporo najróżniejszych wypracowanych przez siebie metod działania i narzędzi, jakie pozwalają mu możliwie najefektywniej osiągać zamierzone cele. Jeśli dokłądnie przeanalizować ich działanie, to się okazuje, że zawsze one bazują na wykorzystaniu nawracania "ludzkiego czasu". Wymieńmy więc tutaj w punktach, oraz krótko streśćmy, chociaż najważniejsze z tych metod działania i narzędzi, podając dla każdego z nich linki gdzie każdy z czytelników może sobie szerzej o nich poczytać (odnotuj tu, że linki do niemal wszystkich istotnych wyrażeń i haseł opisywanych i używanych w moich publikacjach zawiera też strona o nazwie skorowidz.htm). Oto te metody i narzędzia Boga: 
(A) Pojęcia "dobrego uczynku" i "grzechu". Zostały one wprowadzone jeszcze w Raju – patrz podrozdział D3 powyżej. Dokładnie wyjaśnia je niemal każda religia. Jak zaś są one zdefiniowane "energią moraolną" opisuje to podrozdział JA5 z tomu 6 mojej monografii [1/5]. 
(B) Metoda "marchewki i kija". Polega ona na tym, że kiedy dana osoba czyni coś co jest od niej wymaganym, zostaje za to nagrodzona rodzajem jakby słodkiej "marchewki". Natomiast kiedy czyni to czego NIE powinna – zostaje za to ukarana "kijem". Opisy tej metody zawiera punkt #D1 np. z mojej strony o nazwie god_pl.htm. 
© Karma. Zgodnie z ustaleniami Konceptu Dipolarnej Grawitacji, karma jest rodzajem programu rezydującego w przeciw-materii, który zawsze formuje osoba (lub intelekt grupowy) jaka przeżywa jakieś silne uczucia, poczym wysyła ten program do osoby (lub do intelektu grupowego) jaką obciąża odpowiedzialnością za powstanie tych uczuć. U odbiorcy zaś tego programu, po upływie tzw. "czasu zwrotu" program ten powoduje, że odbiorca musi przeżyć dokładnie ten sam rodzaj uczuć, jakie przeżył jego nadawca. Karma też została zaprogramowana i wprowadzona w początkowych czasach - patrz podrozdział D3 powyżej. Później zaś karma przekształciła się w moralne "Prawo Bumerangu" (stwierdzające "jaki rodziaj następstw sam generujesz, taki będziesz otrzymywał"), poczym stała się ona wzorcem do formowania licznych innych "praw moralnych". Jej wypaczone (z powodu przekazywania jej wyłącznie w formie mówionej) opisy przetrwały do dziś w religii hinduizmu - która jest jedną z najstarszych religii świata. Jednak naukowo cechy karmy ustaliły dopiero wyniki badań filozofii totalizmu - tak jak opisuje to podrozdział JA3 z tomu 6 mojej monografii [1/5] oraz strona internetowa karma_pl.htm. Dla znających działanie karmy niewiadomą pozostaje tylko "czas zwrotu" - ponieważ co dokładnie będzie zwrócone jednoznacznie wynika z tego co oni spowodowali. Wyniki swych badań czasu zwrotu opublikowałem punktach #B2 do #B2.3 ze strony mozajski.htm. Dla indywidualnych osób typowo zwrot nadchodzi po 7 do 10 latach, zaś dla intelektów grupowych typowo trwa to 10 razy dłużej - chociaż w w dzisiejszych czasach obserwowane jest znaczące skracanie czasu zwrotu, zaś w 20 wieku miało miejsce jego znaczące wydłużanie (np. karma grupowa za opisane w punkcie #F2 strony karma_pl.htm i we wpisie #288 do blogów totalizmu wyniszczenie Chin na początku 19 wieku wmuszeniem im przez Brytyjczyków nałogu "opiumowego" zaczęła się zwracać nałogiem "meth" (methamphetamine) dopiero w 21 wieku, czyli po około 200 latach). 
(D) Energia moralna. Rodzaj energii przysparznej jeśli postępuje się moralnie, zaś upuszczanej jeśli postępuje się niemoralnie lub nic NIE czyni. Dlatego jest ono używane przez Boga jako generalny mierik czyjegoś poziomu moralności. Opisują ją, między innymi, podrozdział D3 powyżej, oraz punkt #C4.3 strony internetowej morals_pl.htm. 
(E) Pole moralne. Pole powodujące, że czynienie wszystkiego co moralne wymaga włożenia w to wysiłku i trudu, zaś czynienie wszystkiego co niemoralne jest bezwysiłkowe i przyjemne. Opisują je, między innymi, podrozdział JA4 z tomu 6 mojej monografii [1/5] oraz punkt #C4.2 strony internetowej morals_pl.htm. 
(F) Sumienie. Jest to przeciw-organ umiejscowiony w ludzkim przeciw-ciele i zawsze podpowiadający czy coś, co właśnie się czyni, jest moralne czy też niemoralne. Opisują je, między innymi, podrozdział D3 powyżej, oraz punkt #C4.6 strony internetowej morals_pl.htm. 
(G) Prawa moralne. Są to standardowe reguły postępowania w poszczególnych jasno rozróżnialnych sytuacjach życiowych, które działają podobne do praw fizycznych - tyle że oddziaływują na nasze umysły. Opisują je, między innymi, podrozdział JA3 z tomu 6 mojej monografii [1/5] oraz punkt #C4.4 strony internetowej morals_pl.htm. 
(H) Zasada odwrotności. Jest to metoda wychowywania i egzaminowania ludzi przez Boga, polegająca na stawianiu ich w sytuacji dokładnie odwrotnej do tej jaka zgodnie z ich zrozumieniem powinna istnieć, po czym obserwowania ich reakcji oraz ukierunkowywania ich postępowań w danej sytuacji. Opisywana jest ona, między innymi, w punkcie #F3 mojej strony internetowej wszewilki.htm. 
(I) Zasada ukrywania najistotniejszego. Jej najważniejsze zastosowanie można wyjaśnić jako następstwo postanowienia Boga, że "każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce" (Biblia, Mt 7:17-18, 12:33, Łk 6:43-44). Wszakże wśród "ludzkich drzew" jest zbyt wielu leniwców, nieuków i niedowiarków, którzy NIE potrafią się zdobyć na motywacje i wysiłek aby zapracować na urodzenie czegokolwiek dobrego, jednak są gotowi okraść inne drzewa z ich owoców aby móc pretendować, że oni też rodzą "dobre owoce". Aby więc uniemożliwiać im zorientowanie się, które owoce są "dobre" i okradanie z nich "dobrych drzew", zarówno całe "dobre drzewa", jak i te ich owoce jakie są najcenniejsze i najbardziej obiecujące, Bóg zawsze ukrywa przed wzrokiem "złych drzew". Ma przy tym niezawodną metodę tego ukrywania, jaką najlepiej opisują słowa "aby ukryć drzewo posadź wokół niego cały las". Oczywiście, z upływem czasu "dobre owoce" tego "dobrego drzewa" zaczynają być rozpoznawane i doceniane przez resztę ludzi i pomimo początkowego istnienia całego lasu wokół niego, z czasem ono samo zaczyna być widoczne przez wszystkich jako główne i jedyne - jednak dla "złych drzew" jest wówczas już zbyt późno, aby rozkraść jego owoce. Najpowszechniej widocznym przykładem użycia omawianej tu zasady jest prawda stwierdzeń Biblii. W 20 wieku prawdę tę ukrywały mnogie oświadczenia oficjalnej nauki. Kiedy zaś w 21 wieku coraz więcej ludzi zaczęło odkrywać błędy, kłamliwość i merytoryczną pustkę owych naukowych oświadczeń, nagle zaczęły się pojawiać mnogie źródła informacji wmawiające zainteresowanym, że to najróżniejsi kosmici w dawnych czasach sfabrykowali to co składa się na zawartość Biblii. 
(J) Wprowadzenie cykliczności do ludzkiej historii w celu korygowania wypaczeń grupowych całych narodów cyklicznym sprowadzaniem na Ziemię barbarzyńskich czasów typu dawne średniowiecze, czy zainicjowane w 2001 roku obecne "neo-średniowiecze". Tę metodę działania Boga doskonale ilustruje tzw. "Tabela Cykliczności Epok Historycznych Ludzkości" - opisana szerzej np. w punkcie #K1 i w podpisie pod "Tab. #K1" z mojej strony tapanui_pl.htm, zaś zilustrowana poniżej jako "Tab. M1".

Tab. M1: "Tabela Cykliczności dla Epok w Historii Ludzkości". Stanowi ona rodzaj jakby "Tabeli Mendelejewa" - tyle że zamiast regularności w budowie pierwiastków chemicznych, ilustruje ona regularności w kolejnych epokach historycznych układających się w powtarzalne cykle rozwojowe ludzkości. Jest to już drugi rodzaj "Tabeli Cykliczności" którą dotychczas odkryłem i opisałem - obok poprzednio odkrytej i rozpracowanej jeszcze w 1972 roku mojej "Tabeli Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" - której wygląd zilustrowałem m.in. na "Rys. #J4" ze swej strony o nazwie propulsion_pl.htm, a także zilustrowałem w "Tabeli B1" z tomu 2 swej najnowszej monografii [1/5]. Opracowanie mojej powyższej Tabeli Cykliczności dla już drugiego z kolei rodzaju cykli rozwojowych ludzkości (tj. tym razem historycznych), dosyć jednoznacznie nam dokumentuje, że rozwój niemal wszystkiego Bóg zaprogramował wysoce inteligentnie na zasadach powtarzalności i cykliczności, oraz że obecnie Bóg ściśle kontroluje ten rozwój z pomocą "nawracalnego czasu softwarowego" opisywanego zarówno w niniejszej monografii [12], jak i np. w punktach #C4 i #C4.1 mojej strony o nazwie immortality_pl.htm. To zaś praktycznie oznacza, że co bardziej spostrzegawczy "totaliztyczni badacze" będą kiedyś w stanie odkryć i opracować podobne "Tabele Cykliczności" dla niemal wszystkiego innego - oczywiście pod warunkiem, że poziom ich osobistej moralności według boskich osądów będzie wystarczająco wysoki aby obdarować ich łaską dokonania odkrycia tak istotnych prawd. (Kliknij na tę tabelę aby oglądnąć ją w powiększeniu.) 

W przeciwieństwie do normalnych tekstów, które czyta się "schodząco" (tj. od góry do dołu), powyższa Tabela jest tak zaprojektowana, aby czytać ją "wznosząco" - tj. począwszy od dołu ku górze. Wszakże rozwój ludzkości "wznosi się" ku coraz wyższemu poziomowi cywilizacyjnemu, byłoby więc symbolicznie niewłaściwe pisanie i czytanie go w kierunku "opadającym". 

Czytelnika oglądającego powyższą Tabelę może zaintrygować pytanie "jak to możliwe, że Tabela ta ukazuje iż Ziemia, wszechświat i ludzkość stworzone były przez Boga około 6000 lat temu, podczas gdy np. w kwietniu 2015 roku naukowcy twierdzili, iż np. wszechświat istnieje już przez około 14 miliardów lat (plus raczej niż minus "błąd naukowego datowania"), oraz że ludzkość jest tylko trochę młodsza od dinozaurów?". (Ja celowo podaję datę "kwiecień 2015 roku" przy owych 14 miliardach lat - kiedy to w/g naukowców 14 miliardów było poprawną wartością, ponieważ wielkość tego wieku jest nieustannie zmieniana. Przykładowo, zaledwie parę lat wcześniej naukowcy oceniali wiek wszechświata na około 13 miliardów lat, podczas gdy już w najbliższej przyszłości wiek ten zapewne będzie oceniany na co najmniej 15 miliardów lat - po więcej szczegółów na ten temat patrz punkt #A3 z mojej strony o nazwie humanity_pl.htm oraz punkt #C4.7 z mojej strony o nazwie morals_pl.htm.) Odpowiedź na to pytanie jest taka, że obie te datowania stwierdzają tę samą prawdę opisywanymi w tej monografii odmiennymi rodzajami czasu - chociaż ateistyczny światopogląd dzisiejszej oficjalnej nauki, oraz jej lukratywny monopol na badania i na edukację, jeszcze przez wiele następnych lat NIE będzie jej pozwalał na oficjalne zaakceptowanie tej prawdy. (Działanie monopolu oficjalnej nauki jako hamulca utrudniającego postęp ludzkiej wiedzy omawiam szerzej aż na całym szeregu swych stron internetowych, przykładowo w (B1) z punktu #E3 swej strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm, w punkcie #B3 swej strony o nazwie portfolio_pl.htm, w punkcie #D4 swej strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, w punkcie #E2 swej strony o nazwie cloud_ufo_pl.htm, oraz na kilku jeszcze innych stronach.) Prawda równoczesnej poprawności obu datowań, tj. datowania z powyższej Tabeli stwierdzającego, że wszechświat był stworzony przez Boga około 6000 lat temu, oraz datowania oficjalnej nauki w kwietniu 2015 roku stwierdzającego, że wszechświat powstał około 14 miliardów lat temu, jest potwierdzana przez opisywane tu przełomowo- istotne odkrycie, że na Ziemi równocześnie panują aż dwa zupełnie odmienne rodzaje czasu. 

Odnotuj, że tutaj jedynie pokazuję powyższą Tabelę począwszy od grudnia 2018 roku - z uwagi iż referuję do niej w podrozdziale M2 tej monografii. Natomiast jej stardzy (oryginalniejszy) opis jest przytoczony w punkcie #A3 i w podpisie pod "Tabelą #A1" z odmiennej mojej strony o nazwie humanity_pl.htm. Z kolei uzupełnień i poszerzeń niniejszej tabeli dostarczają też cała "część #T" z mojej strony o nazwie solar_pl.htm (którą opracowałem i opublikowałem w październiku 2015 roku), oraz scenariusz z punktu #H3 jeszcze innej mojej strony o nazwie przepowiednie.htm (który opracowałem i opublikowałem w lutym 2009 roku). 

Ponadto odnotuj także, że kopiowanie tej Tabeli NIE jest blokowane. Stąd czytelnik może sobie ją skopiować i to za darmo - tyle że autor apeluje aby respektować przy tym obowiązujące dla niej "copyrights" opisane na stronie tytułowej niniejszej monografii [12], oraz na końcu każdej strony w której ją publikuję (szczególnie aby respektować tą część moich "copyrights" która nalega aby zawsze przytaczać dane tej mojej publikacji z której się zaczerpnęło jakieś wyniki moich badań). W celu skopiowania sobie tej Tabeli wystarczy kliknąć na któryś z następujących zielonych linków: (1) na cr/cykle_historii.pdf - dla jej skopiowania w formacie PDF, lub na (2) cr/cykle_historii.jpg - dla jej skopiowania w formacie zdjęciowym JPG, po czym zachować w swym komputerze plik w odpornym na wirusy komputerowe formacie jaki się wówczas pojawi na ekranie. Alternatywnie można przejechać myszą po powyższej tabeli, kliknąć na ikonkę kopiowania jaka w niektórych browserach wówczas się ukaże, po czym zrealizować instrukcje jakie browser ten wyświetli. 

Aczkolwiek powyższa Tabela wygląda niepozornie i skromnie, ma ona potencjał aby zmienić losy naszej cywilizacji. Wszakże ujawnia ona co i kiedy w przybliżeniu nadejdzie. Pozwala więc aby na to się przygotować, zaś w przypadku "epok upadku ludzkości" (tj. epok oznaczonych powyżej jako epoki "c" i "d" - takich jak owa nadeszła na Ziemię w dniu 11 września 2001 roku epoka (4d) "neo-średniowiecza") - podjąć nawet przed nimi efektywną obronę. W sensie naukowego znaczenia, Tabela ta jest więc równie istotna jak moja uprzednia "Tabela Cykliczności dla Napędów Ziemskich" - która pozwoliła mi na wiele lat przed kimkolwiek innym przewidzieć niedługie nadejście, a także budowę i zasadę działania, statków międzygwiezdnych mojego wynalazku nazwanych Magnokraftem oraz Wehikułem Czasu. Tego przełomowego znaczenia powyższej Tabeli NIE pomniejsza nawet fakt, ze została ona opracowana przez niedoskonałego człowieka (czyli mnie), a stąd że z definicji zawiera ona w sobie jakieś niewielkie błędy i pomyłki (np. niedokładne daty i nieprecyzyjne nazwy) - które jednak w przyszłości motywujący się poznawaniem prawdy "totaliztyczni badacze" będą w stanie pousuwać. (Jak bowiem wierzę, badacze starej "oficjalnej nauki ateistycznej", która obecnie już istnieje tylko po to aby móc wykorzystywać swój monopol na wiedzę i na edukację w celu uzyskiwania dalszego finansowania dla swego nieustającego okłamywania ludzkości, nigdy NIE uznają merytu moich Tabel Cykliczności i będą je ignorowali w nieskończoność - podobnie jak NIE uznali oni merytu mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, ani NIE uznali merytu mojej filozofii totalizmu i moich formalnych dowodów naukowych na istnienie Boga. Dlatego NIE liczmy, że którykolwiek z ateistycznych naukowców kiedykolwiek dokona jakichkolwiek odkryć lub usprawnień dotyczących owych Tabel.) 
Powinienem tutaj też dodać, że kiedy w kwietniu 2018 roku przeglądnąłem angielskojęzyczne wideo o tytule "Were the Pyramids Built Before the Flood? (Masoretic Text vs. Original Hebrew)" opublikowane w YouTube dnia 2017/5/28 pod adresem https://youtube.com/watch?v=VI1yRTC6kGE, całkowicie przemówiła do mojej logiki i przekonania zaprezentowana tam argumentacja, że sporo datowań zawartych w dzisiejszych wersjach chrześcijańskich Biblii (które bazują na tzw. "Tekście Masoreckim" Biblii hebrajskiej z obecnej religii Judaizmu) zostało celowo pofałszowane przez kapłanów Judaizmu tylko po to aby religia ta mogła odrzucić Jezusa jako przysłanego przez Boga Mesjasza i naczelnego kapłana, a stąd przetrwać do dzisiaj w swej dawnej formie jakiej poziom skorumpowania znamy z ukrzyżowania Jezusa. Bazując na poodtwarzanych treściach oryginalnych (już NIE istniejących) hebrajskich tekstów biblijnych, autor owego wideo ustalił, że fałszowania owe polegały ona pominięciu w "Tekście Masoreckim" wiodącej jedynki w wiekach sześciu patriarchów Żydowskich (Arphaxad, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug), tak że wieki te zostały celowo zaniżone o 100 lat każdy, oraz na zaniżeniu o 50 lat wieku patriarchy Nachor. Wszystkie te zaś sfałszowania były dokonane tylko po to aby "odebrać" Melchizedekowi (Ps: 110,4) naturę istoty wysłanej na Ziemię przez Boga (tj. istoty podobnej do Jezusa) i móc twierdzić, że Melchizedek i Sem (syn Noego) był jedną i tą samą osobą - co z historii Judaizmu wymazywało kapłański precedens, jakiego kolejnym wcieleniem był Jezus. Nic więc dziwnego, że tego typu (oraz wiele innych równie niezgodnych z działaniami i wymaganiami Boga) postępowania kapłanów sciągają na nich gniew Boga, jakiego najlepszym wyrażeniem są wersety z Biblii cytowane w (1) z punktu #T2 mojej strony o nazwie woda.htm, zaś jakich konsekwencją będzie m.in. nadejście zdarzeń jakie opisałem na stronie 2030.htm. Autor omawianego tu wideo podaje też nowe datowania, jakie starają się eliminować tamte celowe fałszowanie biblijnych dat. Zgodnie z nimi, biblijny Potop nastąpił około roku 3000 BC, zaś od czasu Stworzenia aż do czasów wykonywania raportowanych na owym wideo badań, upłynęło już około 6650 lat - co wymaga cofnięcia daty Stworzenia do około 4640 roku BC (p.n.e.). Odnotuj jednak, że daty zilustrowane w powyższej mojej Tabeli Cykliczności jakie opisują zdarzenia i epoki zaszłe już po biblijnym Potopie, a stąd daty które mają naistotniejsze znaczenie dla poprawności moich prognoz technicznych z "Tablic Cykliczności dla Napędów Ziemskich" omawianych szczegółowiej w punktach #J1 do #J7 strony o nazwie propulsion_pl.htm, wyniki owych badań pozostawiają NIE zmienione. Tym z czytelników, którzy znają język angielski, gorąco rekomenduję przeglądnięcie owego wideo,

rozdział M3.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste