Rozdział M1.
#1
Korzyść posiadania przez Boga narzędzia umożliwiającego najwłaściwsze dla charakteru i cech danej osoby dobieranie doświadczeń życiowych jakie wytworzą w niej rodzaje nawyków, motywacji, poglądów, itp., które Bóg chce aby osoba ta trwale wypracowała w swym życiu 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym podrozdziale M1 stanowią, między innymi, adaptację niektórych informacji oryginalnie (uprzednio) już opublikowanych m.in. w tomie 6 mojej "monografii [1/5]". 
Motto tego podrozdziału M1: " 
Pełne panowanie Boga nad "nawracalnym czasem softwarowym" pozwala na unikalne dla każdej osoby, indywidualne dobieranie rodzaju przeżyć i doświadczeń życiowych przez jakie Bóg powinien osobę tę przepuścić, aby nabyła ona wymaganych cech charakteru, nastawień, nawyków, poglądów, sposobów myślenia, dyscypliny, poziomu moralności, itp. Ponadto pozwala też Bogu na nieustanne egzaminowanie tej osoby pod względem jej przydatności do życie wiecznego. W przypadku zaś kiedy się okazuje, iż osoba ta należy do kategorii bezużytecznych "plew", zamiast do kategorii potrzebnego Bogu "ziarna" - pozwala też na rozdysponowanie tą osobą w czasie i w sposób jakie będą najbardziej edukujące dla innych ludzi. 
Narzędzie jakie Bóg używa dla wszystkich tych działań zawsze sprowadzają się do odpowiedniego zarządzania nawracalnym "czasem ludzkim", tj. do cofania danej osoby w jej czasie i następnego np. przerzucenia ją w odmienne okoliczności życiowe (np. do innego środowiska, rodziców, szkoły, itp.), czy do odpowiedniego zaprogramowania w "Omniplanie" rodzaju przeżyć jakie mają ją uczyć lub egzaminować (tak jak opisuje to rozdział K tej monografii [12])

rozdział M2.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste