Rozdział I.
#1
Co jeszcze mój Koncept Dipolarnej Grawitacji zdołał ustalić o przeciw-świecie, 
wszechświecie, oraz o zapełniającej go przeciw-materii 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym rozdziale I stanowią adaptację informacji oryginalnie (uprzednio) już opublikowanych m.in. w punktach #J5 i #J6 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm" (blog #299). Inne źródła w jakich przytoczone tu informacje były już opublikowane, to: punkt #D3 z mojej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm" (blog #294). 
Motto tego rozdziału I: " 
Moja Teoria Wszystkiego zwana "Konceptem Dipolarnej Grawitacji" ("Kodig") ustaliła także, aż cały szereg faktów na temat rzeczywistośc w której żyjemy. Wymieńmy teraz w punktach najważniejsze z nich. Oto one: 
1. Cały wszechświat, a więc i oryginalny przeciw-świat w obrębie którego potem został stworzony nasz świat fizyczny, ma aż cztery wymiary liniowe. W naszym jednak świecie fizycznym panują jedynie trzy wymiary liniowe, ponieważ już po stworzeniu naszego świata fizycznego i ludzi, Bóg poświęcił jeden z owych czterech wymiarów liniowych aby sztucznie stworzyć skokowy tzw. "nawracalny czas softwarowy" w jakim starzeją się wszelkie istoty żyjące, w tym ludzie. Stąd nasz świat fizyczny ma jedynie trzy wymiary liniowe, plus ów skokowy i nawracalny "czas ludzki" reprezentujący segmenty owego czwartego wymiaru liniowego przeciw-świata. To dlatego nasz świat fizyczny najlepiej opisuje analogia filmu w kinach, w którym to filmie zmiany zachodzące w naszej fizycznej trzy-wymiarowej rzeczywistości są odzwierciedlane na dwu- wymiarowych klatkach filmowych, podczas gdy skokowy ruch kolejnych klatek filmowych reprezentuje upływ czasu w owej "filmowej rzeczywistości" - po więcej szczegółów w tej sprawie patrz działanie tzw. "omniplanu" w moich opisach "Kodig" - np. z punktu #C4 strony "immortality_pl.htm". 
Moja Teoria Wszystkiego zdołała ustalić też aż cały szereg faktów na temat najmniejszej "cząsteczki elementarnej" (drobinki) z jakiej uformowana jest przeciw-materia. Przykładowo, z analizy pojemności informatycznej owej cząsteczki, "Kodig" zdołała oszacować, że w naszym świecie fizycznym proporcje wymiarów jednej drobinki przeciw- materii do wymiarów jednej drobinki materii, muszą się mieć w przybliżeniu tak jak proporcje wymiarów jednej drobinki materii mają się do wymiarów całej naszej galaktyki - po szczegóły patrz punkt #C3 z powyżej wskazywanej mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm". 
2. Koncept Dipolarnej Grawitacji ustalił ponadto, że elementarna cząsteczka (drobinka) przeciw-materii musi zawierać w sobie więcej niż jeden poziom pamięci, w każdym z których to poziomów przechowywane są odmienne naturalne programy, jakie sterują zachowywaniem się tej cząsteczki oraz jej kooperacją z otaczającymi ją cząsteczkami. (Ile dokładnie w każdej cząsteczce jest takich poziomów pamięciowych, tego narazie moja "Kodig" NIE zdołała wypracować naukowo - aczkolwiek podpowiadają nam to stare religie, np. nowozelandzkich Maorysów – już opisywana w rozdziale E, zaś niedowodowo potwierdzają preferencje Boga w używaniu liczby 12.) Najważniejszy zaś z owych poziomów pamięciowych (oryginalna religia NZ Maorysów stwierdza, że jest to 12-ty poziom) zajmowany jest przez samoświadomy program naszego Boga - jaki to program zawarty jest w każdej cząsteczce elementarnej (drobinie) przeciw-materii objętej obrębem naszego świata fizycznego, w tym w każdej cząsteczce formującej ciało ludzkie (to więc stanowi potwierdzenie informacji z Biblii, że nasze ciała są "świątyniami Boga"), czy formującej np. materię naszego chleba powszedniego i atomy wina (to więc stanowi też potwierdzenie informacji z Biblii, że m.in. chleb symbolicznie reprezentuje ciało Boga, zaś wino - krew Jezusa). 
3. Mój Koncept Dipolarnej Grawitacji ustalił także, iż istnieją co najmniej dwie odmienne kategorie drobin przeciw-materii, mianowicie (1) "drobiny wzbudzone grawitacyjnie" oraz (2) "drobiny niewzbudzone grawitacyjnie" (te drugie prawdopodobnie stwarzają to co oficjalna nauka nazywa "ciemną materią" - "dark matter" zawartą w przestrzeni kosmicznej). Niestety, narazie "Kodig" NIE zdołała jeszcze ustalić, czy różnice pomiędzy owymi dwoma kategoriami drobin przeciw-materii są jedynie softwarowe (tj. czy drobiny te w sensie fizykalnym są identyczne, a jedynie zawierają odmienne programy wprowadzone do nich przez Boga dla zdefiniowania ich zachowań), czy teżżnice te są hardwarowe - tj. czy poszczególne kategorie drobin przeciw-materii różnią się między sobą swymi cechami fizykalnymi. Ustalenie tego zapewne więc pozostawię przyszłym badaczom mojej narazie jedno-osobowej, nowej "totaliztycznej nauki". Ponieważ cały ocean owych cech przeciw-materii został wyczerpująco wyjaśniony w licznych moich stronach internetowych i monografiach - łącznie z opisami "jak" poszczególne z tych cech zostały poustalane oraz "jakie fakty potwierdzają", że ustalenia te są poprawne, tutaj NIE będę już spraw tych ponownie omawiał. Dla naukowej rzetelności wskażę tu tylko najważniejsze i zupełnie niezależne od wyników moich empirycznych badań źródło potwierdzające poprawność owej gigantycznej wiedzy jaką mój "Kodig" już zdołał nam udostępnić o przeciw-materii. (Aż dziw bierze, że Bóg pozwolił wszystko to poustalać zaledwie jednemu "hobbyście" nieustannie prześladowanemu przez oficjalną naukę i inne instytucje, oraz przez złośliwe prywatne osoby, tj. mi. Wszakże oficjalnej nauce poustalanie tej gigantycznej wiedzy i prawdy zajęłoby co najmniej kilkaset lat, tysiące naukowców, oraz kosztowałoby miliardy dolarów.) 
4. Koncept Dipolarnej Grawitacji pozwolił także ustalić, że cały wszechświat, czyli także cały przeciw-świat, rozciąga się w nieskończoność w każdym ze swoich czterech wymiarów. To odkrycie Konceptu Dipolarnej Grawitacji wymaga odrębnego omówienia w następnym rozdziale H.

rozdział J.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste