Rozdział F.
#1
"Jak" i "dlaczego" z czterowymiarowego przeciw-świata Bóg "wyciął" jeden wymiar (ów wgłębny wymiar liniowy – "G") aby formować z niego stos warstewek czasowych ("naleśniczków") skokowo upływającego "nawracalnego czasu softwarowego", w którym starzeją się ludzie i wszelkie istoty żywe 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym rozdziale F stanowią adaptację informacji oryginalnie (uprzednio) już opublikowanych m.in. w punktach #J5 i #J6 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm" (blog #299). Inne źródła w jakich przytoczone tu informacje były już opublikowane, to: punkt #D3 z mojej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm" (blog #294), oraz punkty #C3 do #C4.1 z mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm". 
Motto tego rozdziału F: " 

W swoich opracowaniach, szczególnie w punktach #C3 do #C4.1 z mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm", cały ów mechanizm softwarowy, jaki Bóg stworzył aby móc zarządzać nim upływem "ludzkiego czasu" oraz aby urzeczywistniać nim z góry zaprogramowane przez Boga losy poszczególnych ludzi (oraz wszelkich innych istot i obiektów fizycznych) w trakcie ich przechodzenia przez przyporządkowany im "czas ludzki", ja nazywam "Omniplan". Ów "Omniplan", czyli także cały nasz świat fizyczny jaki Omniplan formuje i jakiego działaniem on steruje, składa się ogromnej ilości odrębnych, niezwykle cieniutkich warstewek, ponakładanych na siebie wzdłuż niekończenie długiej rozmiarowo osi "wgłębnej (G)" cztero-wymiarowego przeciw-świata (tj. wzdłuż owego nadal nieznanego oficjalnej nauce czwartego wymiaru liniowego przeciw-świata). Swą strukturą fizykalną Omniplan przypomina więc pomarszczony stos cieniutkich "naleśniczków" ponakładanych na siebie wzdłuż owej osi "wgłębnej (G)" przeciw-świata. (Więcej informacji na temat czwartego "wgłębnego (G)" wymiaru liniowego przeciw-świata jest podane poniżej w rozdziale G i podrozdziale G1, a także w punkcie #D3 mojej strony o nazwie "god_proof_pl.htm".) W każdą z tych cieniutkich warstewek, czy naleśniczków, Bóg wprogramował "zamrożoną" w bezruchu jedną z niemal nieskończonych sytuacji całego naszego trzy-wymiarowego świata fizycznego - włącznie z wszystkimi obiektami istniejącymi w całym naszym świecie fizycznym w danej chwili czasowej reprezentowanej tą jedną warstewką, czy "naleśniczkiem". Każdy zaś z nas, to jest każdy z ludzi, instytucjii, istot żywych, oraz innych obiektów będących odbiorcami działań Boga, z częstotliwością egzekwowaną przez mechanizmy sterujące zawarte w jego genach przeskakuje swoją świadomością z jednej takiej warstewki (czy naleśniczka) do następnej. Pomiary jednej z osób (DM) współpracujących ze mną ustaliły, że częstotliwość owych przeskoków pomiędzy warstewkami Omniplanu jest równa którejś z harmonicznych od 11 Hz - po szczegóły patrz podrozdział C3 niniejszej monografii [12], lub punkt #D2 ze strony o nazwie "immortality_pl.htm". Każdy z nas (tj. każdy z odbiorców rządów i działań Boga) odbiera to szybkie przeskakiwanie z jednej warstewki czasowej ("naleśniczka") Omniplanu do następnej warstewki, właśnie jako upływ naszego "ludzkiego czasu" - tj. sztucznego czasu zaprogramowanego dla nas przez Boga, w jakim my ludzie (i wszelkie inne istoty żywe) się starzejemy, a jaki w swych opracowaniach nazywam "nawracalnym czasem softwarowym". W wyniku tego przeskakiwania, to co Bóg zaprogramował w każdą z tych warstewek czasowych ("naleśniczka") jako bezruchowe i podobne do sytuacji z pojedyńczej klatki filmowej, owe szybkie przeskoki naszej świadomości z jednej warstewki do następnej warstewki Omniplanu, czynią ruchome, żywe i mające przebieg oraz cechy zmieniające się skokowo z upływem czasu - tak jak obraz w kinie zmienia się skokowo, ożywia i staje się ruchomy w wyniku szybkich przeskoków pojedyńczych klatek filmu z unieruchomionymi na nich sytuacjami. 
Powyższe wyjaśnienie budowy i działania Omniplanu jako stosu cieniutkich wartewek czasowych ("naleśniczków") poprzez które nasza świadomość szybko przeskakuje, stanowi też esencję i podsumowanie ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji o działaniu "ludzkiego czasu" oraz o budowie i działaniu naszego świata fizycznego - jakie to ustalenia, oprócz niniejszej monografii, wyjaśniam też szerzej aż na całym szeregu innych swych stron internetowych (których przeczytanie przez osoby zainteresowane treścią niniejszego punktu gorąco zalecałbym) - przykładowo wyjaśniam w punkcie #D3 swej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", w punktach #J2, #C3 do #C4.1, oraz #D1 i #D2 ze swej strony o nazwie "immortality_pl.htm", a skrótowo także m.in. we wstępie, punkcie #G4 i częściowo też punkcie #D4 swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Z ustaleń tych wynika bardzo istotny dla nas wniosek, mianowicie, że wszystko co zdarza się w naszym świecie fizycznym już uprzednio Bóg uważnie i przewidująco wprogramował w warstewki czasowe swego Omniplanu - nic więc nigdy NIE zdarza się np. przez "przypadek", a wszystko zawiera wpisane w siebie wielopoziomowe cele i informacje jakie Bóg zamierza tym osiągnąć i przekazać do naszej wiadomości. 
Dzięki swemu Konceptowi Dipolarnej Grawitacji do chwili obecnej zdołałem już zgromadzić i opisać w swych publikacjach ogromny materiał dowodowy jaki potwierdza, że faktycznie w środkowej fazie bibilijnego Wielkiego Potopu opisany powyżej Omniplan został stworzony przez Boga i wprowadzony do uzytku w sposób na jaki go tu opisałem i działa tak jak go tu opisałem. Materiał ten zaprezentowałem częściowo w poszczególnych podrozdziałach z rozdziału B tej monografii [12], a relatywnie dobrze też w innych swych publikacjach. Z kolei linki do niego można znaleźć na stronie o nazwie "skorowidz.htm". Potwierdzenie zaś jego działania można znaleźć w coraz większej liczbie wideów w YouTube, narazie prezentowanych przez osoby, które NIE mają pojęcia co sfilmowany przez nich materiał dowodowy faktycznie sobą reprezentuje – jednak jeśli ktoś zna mój Koncept Dipolarnej Grawitacji, wówczas widea te jest w stanie poprawnie zinterpretować i zrozumieć. Aby niepotrzebnie NIE wydłużać niniejszego punktu, NIE będę tu już powtarzał opisów tych dowódow. Wspomnę tu tylko, że obejmują one m.in. empiryczne dowody: (1) iż "ludzki czas" faktycznie upływa skokami, (2) iż nasz czas jest nawracalny - bowiem wielu ludzi, istot, lub obiektów jest cofanych do tyłu w czasie lub przypadkowo "wypada" przez czasowe "portale" do czasów innych niż ich własne, (3) iż nasze czasy odwiedzają osoby oraz jakieś istoty żywe pochodzące z innych niż nasze czasów, (4) iż cofnięcia "ludzkiego czasu" często zmieniają dookoła nas pamiętaną uprzednio rzeczywistość, (5) iż istnieje "deja vu", itd, itp. 
Antworten to top


[-]
Schnellantwort
Nachricht
Geben Sie hier Ihre Antwort zum Beitrag ein.
Smilies
Smile Wink Cool Big Grin
Tongue Rolleyes Shy Sad
At Angel Angry Blush
Confused Dodgy Exclamation Heart
Huh Idea Sleepy Undecided
[mehr]

Bestätigung
Bitte den Code im Bild in das Feld eingeben. Dies ist nötig, um automatisierte Spambots zu stoppen.
Bestätigung
(Keine Beachtung von Groß- und Kleinschreibung)


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste