Rozdział F.
#1
"Jak" i "dlaczego" z czterowymiarowego przeciw-świata Bóg "wyciął" jeden wymiar (ów wgłębny wymiar liniowy – "G") aby formować z niego stos warstewek czasowych ("naleśniczków") skokowo upływającego "nawracalnego czasu softwarowego", w którym starzeją się ludzie i wszelkie istoty żywe 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym rozdziale F stanowią adaptację informacji oryginalnie (uprzednio) już opublikowanych m.in. w punktach #J5 i #J6 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm" (blog #299). Inne źródła w jakich przytoczone tu informacje były już opublikowane, to: punkt #D3 z mojej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm" (blog #294), oraz punkty #C3 do #C4.1 z mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm". 
Motto tego rozdziału F: " 

W swoich opracowaniach, szczególnie w punktach #C3 do #C4.1 z mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm", cały ów mechanizm softwarowy, jaki Bóg stworzył aby móc zarządzać nim upływem "ludzkiego czasu" oraz aby urzeczywistniać nim z góry zaprogramowane przez Boga losy poszczególnych ludzi (oraz wszelkich innych istot i obiektów fizycznych) w trakcie ich przechodzenia przez przyporządkowany im "czas ludzki", ja nazywam "Omniplan". Ów "Omniplan", czyli także cały nasz świat fizyczny jaki Omniplan formuje i jakiego działaniem on steruje, składa się ogromnej ilości odrębnych, niezwykle cieniutkich warstewek, ponakładanych na siebie wzdłuż niekończenie długiej rozmiarowo osi "wgłębnej (G)" cztero-wymiarowego przeciw-świata (tj. wzdłuż owego nadal nieznanego oficjalnej nauce czwartego wymiaru liniowego przeciw-świata). Swą strukturą fizykalną Omniplan przypomina więc pomarszczony stos cieniutkich "naleśniczków" ponakładanych na siebie wzdłuż owej osi "wgłębnej (G)" przeciw-świata. (Więcej informacji na temat czwartego "wgłębnego (G)" wymiaru liniowego przeciw-świata jest podane poniżej w rozdziale G i podrozdziale G1, a także w punkcie #D3 mojej strony o nazwie "god_proof_pl.htm".) W każdą z tych cieniutkich warstewek, czy naleśniczków, Bóg wprogramował "zamrożoną" w bezruchu jedną z niemal nieskończonych sytuacji całego naszego trzy-wymiarowego świata fizycznego - włącznie z wszystkimi obiektami istniejącymi w całym naszym świecie fizycznym w danej chwili czasowej reprezentowanej tą jedną warstewką, czy "naleśniczkiem". Każdy zaś z nas, to jest każdy z ludzi, instytucjii, istot żywych, oraz innych obiektów będących odbiorcami działań Boga, z częstotliwością egzekwowaną przez mechanizmy sterujące zawarte w jego genach przeskakuje swoją świadomością z jednej takiej warstewki (czy naleśniczka) do następnej. Pomiary jednej z osób (DM) współpracujących ze mną ustaliły, że częstotliwość owych przeskoków pomiędzy warstewkami Omniplanu jest równa którejś z harmonicznych od 11 Hz - po szczegóły patrz podrozdział C3 niniejszej monografii [12], lub punkt #D2 ze strony o nazwie "immortality_pl.htm". Każdy z nas (tj. każdy z odbiorców rządów i działań Boga) odbiera to szybkie przeskakiwanie z jednej warstewki czasowej ("naleśniczka") Omniplanu do następnej warstewki, właśnie jako upływ naszego "ludzkiego czasu" - tj. sztucznego czasu zaprogramowanego dla nas przez Boga, w jakim my ludzie (i wszelkie inne istoty żywe) się starzejemy, a jaki w swych opracowaniach nazywam "nawracalnym czasem softwarowym". W wyniku tego przeskakiwania, to co Bóg zaprogramował w każdą z tych warstewek czasowych ("naleśniczka") jako bezruchowe i podobne do sytuacji z pojedyńczej klatki filmowej, owe szybkie przeskoki naszej świadomości z jednej warstewki do następnej warstewki Omniplanu, czynią ruchome, żywe i mające przebieg oraz cechy zmieniające się skokowo z upływem czasu - tak jak obraz w kinie zmienia się skokowo, ożywia i staje się ruchomy w wyniku szybkich przeskoków pojedyńczych klatek filmu z unieruchomionymi na nich sytuacjami. 
Powyższe wyjaśnienie budowy i działania Omniplanu jako stosu cieniutkich wartewek czasowych ("naleśniczków") poprzez które nasza świadomość szybko przeskakuje, stanowi też esencję i podsumowanie ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji o działaniu "ludzkiego czasu" oraz o budowie i działaniu naszego świata fizycznego - jakie to ustalenia, oprócz niniejszej monografii, wyjaśniam też szerzej aż na całym szeregu innych swych stron internetowych (których przeczytanie przez osoby zainteresowane treścią niniejszego punktu gorąco zalecałbym) - przykładowo wyjaśniam w punkcie #D3 swej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", w punktach #J2, #C3 do #C4.1, oraz #D1 i #D2 ze swej strony o nazwie "immortality_pl.htm", a skrótowo także m.in. we wstępie, punkcie #G4 i częściowo też punkcie #D4 swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Z ustaleń tych wynika bardzo istotny dla nas wniosek, mianowicie, że wszystko co zdarza się w naszym świecie fizycznym już uprzednio Bóg uważnie i przewidująco wprogramował w warstewki czasowe swego Omniplanu - nic więc nigdy NIE zdarza się np. przez "przypadek", a wszystko zawiera wpisane w siebie wielopoziomowe cele i informacje jakie Bóg zamierza tym osiągnąć i przekazać do naszej wiadomości. 
Dzięki swemu Konceptowi Dipolarnej Grawitacji do chwili obecnej zdołałem już zgromadzić i opisać w swych publikacjach ogromny materiał dowodowy jaki potwierdza, że faktycznie w środkowej fazie bibilijnego Wielkiego Potopu opisany powyżej Omniplan został stworzony przez Boga i wprowadzony do uzytku w sposób na jaki go tu opisałem i działa tak jak go tu opisałem. Materiał ten zaprezentowałem częściowo w poszczególnych podrozdziałach z rozdziału B tej monografii [12], a relatywnie dobrze też w innych swych publikacjach. Z kolei linki do niego można znaleźć na stronie o nazwie "skorowidz.htm". Potwierdzenie zaś jego działania można znaleźć w coraz większej liczbie wideów w YouTube, narazie prezentowanych przez osoby, które NIE mają pojęcia co sfilmowany przez nich materiał dowodowy faktycznie sobą reprezentuje – jednak jeśli ktoś zna mój Koncept Dipolarnej Grawitacji, wówczas widea te jest w stanie poprawnie zinterpretować i zrozumieć. Aby niepotrzebnie NIE wydłużać niniejszego punktu, NIE będę tu już powtarzał opisów tych dowódow. Wspomnę tu tylko, że obejmują one m.in. empiryczne dowody: (1) iż "ludzki czas" faktycznie upływa skokami, (2) iż nasz czas jest nawracalny - bowiem wielu ludzi, istot, lub obiektów jest cofanych do tyłu w czasie lub przypadkowo "wypada" przez czasowe "portale" do czasów innych niż ich własne, (3) iż nasze czasy odwiedzają osoby oraz jakieś istoty żywe pochodzące z innych niż nasze czasów, (4) iż cofnięcia "ludzkiego czasu" często zmieniają dookoła nas pamiętaną uprzednio rzeczywistość, (5) iż istnieje "deja vu", itd, itp. 

rozdział G.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste