Rozdział E.
#1
Cechy przeciw-materii jakie dotychczas zostały zidentyfikowane i opisane przez teorię wszystkiego zwaną "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (albo Kodig) 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym rozdziale D stanowią adaptację informacji uprzednio już publikowanych m.in. w rozdziale A1 z tomu 1, rozdziale I1 z tomu 5, oraz rozdziale NA1 z tomu 12 mojej monografii [1/5] upowszechnianej za pośrednictwem strony internetowej o nazwie "tekst_1_5.htm". Inne źródła w jakich przytoczone tu informacje były już opublikowane, to: (5) z punktu #C12 mojej strony "biblia.htm", oraz punkt #D3 z mojej strony o nazwie "god_proof_pl.htm" (blog #294). 
Motto tego rozdziału E: " 

Z dotychczasowych ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji wynika, że przeciw- materia jest ogromnie niezwykła substancją. Podsumujmy więc obecnie w punktach jej cechy, podając równocześnie źródła gdzie czytelnicy znajdą szersze opisy każdej z tych cech. 
1. Przeciw-materiał jest substancją niewidzialną z naszego siata fizycznego i niewykrywalną przez nasze instrumenty. Jedynym źródłem informacji na temat jej istnienia i cech są dociekania logiczne bazujące na dostępnych w naszym świecie manifestacjach jej istnienia i działania. 
2. Wszelkie cechy przeciw-materii są odwrotne do cech materii z naszego świata fizycznego. Przykładowo, tak jak materia z naszego świata fizycznego demonstruje inercję, tarcie, stabilność, brak inteligencji, itp., przeciw-materia demonstruje swym zachowaniem samo-mobilność (tj. odwrotność inercji), brak tarcia, nieustająca ruchliwość, naturalna inteligencję podobną do inteligencji hardware z dzisiejszych komputerów, itp. 
3. Cała materia z naszego świata fizycznego została stworzona poprzez odpowiednie zaprogramowanie wieczystych ruchów przeciw-materii. 
4. Przeciw-materia jest rodzajem jakby wiecznie ruchliwego płynu, składającego się z mnogości indywidualnych drobinek. 
5. Każda indywidualna drobinka przeciw-materii zawiera w sobie wiele odrębnych poziomów pamięci. Jest to ciekawostką o jakiej warto tutaj wspomnieć. Mianowicie, przed-chrześcijańska religia mówiona nowozelandzkich Maorysów, w swojej "mitologii" przekazała nam dużo informacji o początkowym chaosie, o przeciw-materii, oraz o ewolucji Słowa i Boga (tyle, że w maoryskich mitach, wszystko to posiada odmienne i nieco mylące nas obecnie nazwy). Przykładowo, mitologia ta podaje, że elementarna drobina inteligentnej przeciw-materii posiada aż 12 odrębnych poziomów pamięci, zaś Bóg "zamieszkuje" najwyższy (tj. dwunasty) z owych poziomów. (Odnotuj, że dzisiejsze ludzkie komputery posiadają tylko jeden poziom pamięci.) Ta informacja zapewne pośrednio nam ujawnia, dlaczego Bóg "lubi" liczbę 12, np. dlaczego mamy 12 godzin, pojęcie tuzina, 12 miesięcy w roku, 12 apostołów, itp. Wyrażając powyższe innymi słowami, powyższa informacja daje nam też do zrozumienia, że przykładowo każda elementarna cząsteczka (drobina) przeciw-materii przechowuje w sobie równocześnie aż 12 zupełnie odmiennych programów, zapamiętywanych na 12 odmiennych jej poziomach pamięciowych, oraz że każdy z tych programów dana "drobinka" może realizować w tym samym czasie. (Tj. każda drobina jest jakby odpowiednikiem aż 12-procesorowego komputera, każdy zaś z tych procesorów równocześnie, chociaż w doskonałej synchronizacji z pozostałymi procesorami, realizuje wymienny program jaki zapamiętywany jest i przechowywany w odrębnie przyporządkowanej mu pamięci. Najdoskonalsze ludzkie komputery mają więc jeszcze daleką drogę do przebycia zanim osiągną one poziom doskonałości drobinek przeciw- materii.) Na najwyższym zaś, tj. dwunastym, poziomie pamięciowym każdej drobinki, zawarty jest najważniejszy dla niej program Boga. (Tak dla porównania, to pamięci wszystkich dzisiejszych ludzkich komputerów zawierają tylko jeden poziom pamięciowy, tj. każda jednostka ich pamięci jest w stanie zapamiętać tylko jeden program, lub tylko jeden fragment programu, zaś w przypadku komputerów wieloprocesorowych każdy z tych procesorów korzysta z tego samego, bo jedynego, poziomu pamięci. Stąd gdyby nasze komputery miały już samoświadome programy, wówczas co bardziej wojownicze lub leniwe z tych programów mogłyby atakować i rabować swych towarzyszy, zamiast kooperować z nimi w pokoju.
Antworten to top


[-]
Schnellantwort
Nachricht
Geben Sie hier Ihre Antwort zum Beitrag ein.
Smilies
Smile Wink Cool Big Grin
Tongue Rolleyes Shy Sad
At Angel Angry Blush
Confused Dodgy Exclamation Heart
Huh Idea Sleepy Undecided
[mehr]

Bestätigung
Bitte den Code im Bild in das Feld eingeben. Dies ist nötig, um automatisierte Spambots zu stoppen.
Bestätigung
(Keine Beachtung von Groß- und Kleinschreibung)


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste