Rozdział D3.
#1
Najważniejsze późniejsze posunięcia Boga 
Wyniki moich badań oraz odkrycia zaprezentowane w niniejszym podrozdziale D2 stanowią adaptację informacji oryginalnie (uprzednio) już opublikowanych m.in. w punkcie #A0 z mojej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", (1) z punktów #T2 i #U1 mojej strony o nazwie woda.htm, w punkcie #G4 z mojej strony o nazwie "eco_cars_pl.htm", oraz w tomie 1 mojej "monografii [1/5]". 
Motto niniejszego podrozdziału D3: "Bez względu na to, jak doskonałe coś już jest, zawsze można to udoskonalić jeszcze bardziej." (Rada filozofii totalizmu opisywana w punkcie #G4 strony "eco_cars_pl.htm".) 
Według moich oszacowań, Bóg się samo-wyewoluował około 10 tysięcy "ludzkich lat" temu. Następnych zapewne około 4 tysiące "ludzkich lat" zajęło mu studiowanie Siebie, Swojej sytuacji oraz stanu i możliwości rzeczywistości jaka Go otaczała. W trakcie tego dokładnego poznawania otaczającej Go wówczas rzeczywistości, pamięć przykrych doświadczeniach z bratobójczym "Niegodziwcem" opisywanym w podrozdziale D1 niniejszej monografii [12] spowodowała, że Bóg zdecydował iż potrzebuje stworzyć sobie pomocników, czyli przyszłych "żołnierzy Boga". Około 6 tysięcy "ludzkich lat" temu stworzył więc z "przeciw-materii" pierwszych ludzi razem z potrzebną owym ludziom do życia "przestrzenią życiową" i "środkami do życia", czyli razem z całym "światem fizycznym" - tak jak opisane to jest w Biblii. W taki sposób około 6 tysięcy lat temu powstała pierwsza wersja rzeczywistości jaką my ludzie znany, zaś jaka to wersja w Biblii opisywana jest jako świat przed biblijnym Wielkim Potopem. 
Aż szereg źródeł wskazuje też na to, że aby stworzyć dla ludzi wytyczne moralnie właściwego postępowania, już w owych przedpotopowych czasach, czyli około 6 tysięcy lat temu i to jeszcze w Raju (patrz Ad. 3 w punkcie #D1 i punkt #D3 ze strony newzealand_visit_pl.htm), Bóg ujawnił, wyjaśnił i zademonstrował ówczesnym ludziom idee "dobrego uczynku" oraz "grzechu" - których przestrzeganiem, niestety, przedpotopowi ludzie coraz mniej się przejmowali. Aby więc móc ilościowo osądzać, poczym nagradzać i karać ludzi odpowiednio do ich postępowania, w jakiś czas później, ale nadal przed Wielkim Potopem, Bóg stworzył oprogramowanie "energii moralnej", "nirwany", oraz "karmy" - wszakże pod nieco zdeformowanymi w wyniku ich mówionego przekazywania przez wieki, pojęcia "nirwany" i "karmy" znane są w religii Hinduizmu będącej najstarszą religią świata o wielu tradycjach mówionych przetrwałych jeszcze z czasów przed biblijnym Wielkim Potopem. (Bazujące na empirycznych obserwacjach uściślone zdefiniowanie tych pojęć wprowadziła dopiero "filozofia totalizmu".) 
Jak jednak uświadamia to rada totalizmu podana powyżej jako motto niniejszego podrozdziału, "bez względu na to jak dobre by coś było, zawsze daje to się udoskonalić jeszcze bardziej". Na dodatek, empiryka codziennego życia z upływem czasu zaczęła ujawniać, że w owym pierwszym przedpotopowym "świecie fizycznym" istniało kilka rozwiązań softwarowych, które w praktyce okazały się albo niedogodne dla Boga (np. tak jak życie przepotopowych ludzi w "nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata"), albo też ignorowanych lub zapominanych przez samych ludzi (tak jak obowiązek zważania przez ludzi aby w swym życiu dokonywać "dobrych uczynków" jednocześnie unikając popełniania "grzechów"). Przykładowo, przed Wielkim Potopem wszystko istniało w aż czterech wymiarach liniowych wymagając sporej dozy niepotrzebnego programowania. Każda indywidualna żywa istota była wówczas odmiennej wielkości – zależnie od roli jaką Bóg wyznaczył jej do wypełniania. Wszystko było też gigantycznych rozmiarów - w porównaniu do rozmiarów jakie mają dzisiejsze tegoż wersje. (Jako dającą dużo do myślenia ciekawostkę proponuję oglądnąć angielskojęzyczne widea z YouTube ilustrujące prawdopodobną wielkość przedpotopowych gigantów, a dostępne m.in. pod adresami: https://www.youtube.com/watch?v=dRuxw-nZoJw oraz https://www.youtube.com/watch?v=kQpIY6Mk3Gk i https://www.youtube.com/watch?v=NovvYzzOI70 czy https://www.youtube.com/watch?v=hZnYj0wOLOs.) Na dodatek, wszystko żyło wówczas w owym "nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata" - zamiast w dzisiejszym rodzaju nawracalnego czasu nad jakim Bóg miałby pełną kontrolę. Dlatego, kiedy mieszkający wówczas na Ziemi ludzie (o rozmiarach najróżniejszej wielkości gigantów) niemal zupełnie zaprzestali wykonywać nakazy i wymagania Boga, około 4 tysięcy lat temu Bóg postanowił zniszczyć tamten przedpotopowy świat fizyczny zesłaniem na niego biblijnego Wielkiego Potopu, aby około połowy długości trwania tego potopu móc przeprogramować wszelkie żywe istoty, jakie z potopu tego zdecydował się ocalić, na znacznie mniejsze i zestandaryzowane już wymiary, na życie w tylko trzech wymiarach liniowych, oraz na zupełnie nowy rodzaj nawracalnego "czasu ludzkiego" - nad jakim to czasem Bóg miałby już pełną kontrolę. Ów wprowadzony wówczas nowy, skokowo upływający "nawracalny czas softwarowy" jest tym w jakim my ludzie i wszelkie istoty żyjące starzeją się do dzisiejszych czasów. Boska kontrola nad jego upływem jest możliwa dzięki uformowaniu go w rodzaj struktury softwarowej - w moich opracowaniach opisywanej pod nazwą "Omniplan". 
Po wprowadzeniu na Ziemi około 4 tysięcy lat temu tego sztucznego, skokowo upływającego, nawracalnego "czasu ludzkiego", boskie udoskonalenia naszego "świata fizycznego" wcale się NIE zakończyły, a kontynuowane są one do dzisiaj. 
Przykładem jednego z ważniejszych takich udoskonaleń było przygotowanie dwóch kamiennych tablic z 10 przykazaniami i danie ich Mojżeszowi około 3400 lat temu wraz z nakazem aby każdego tygodnia oraz corocznie organizować specjalne ceremonie i uroczystości, mające na celu przypominanie Izraelitom treści owych 10 przykazań. Pomimo jednak iż tablice te nieustająco przypominały ludziom co przykazania te nakazują, z ich wypełnianiem nadal NIE było najlepiej. 
Kolejne z dwóch najważniejszych takich następnych udoskonaleń, wprowadzone było około roku 900 BC (900 BC to 900 "ludzkich lat" przed Chrystusem, czyli około 2900 lat temu). Był to "system zarządzania, edukowania i egzaminowania ludzi i intelektów grupowych" - jaki opisałem dokładniej w "rozdziale K" z niniejszej monografii [12], a także w punkcie #J5 swej strony o nazwie petone_pl.htm, oraz we wpisie numer #299 do blogów totalizmu. System ten w praktyce okazał się być wysoce efektywnym, doskonale działającym i niezwykle przydatnym. Pozwalał on bowiem na dokonywanie "wzrostowego" zarządzania – tj. moralnie poprawnego i sprawiedliwego, pozbawionego pomyłek, błędnych decyzji i okresowych upadków. Aby więc zapoznać ludzi z jego budową i działaniem, a tym samym aby umożliwić ludziom formowanie na Ziemi podobnych efektywnie działających systemów "wzrostowych" np. w celach sprawiedliwego i "wzrostowego" rządzenia krajami lub instytucjami, Bóg przysłał na Ziemię biblijnego proroka Eliasza, z zadaniem aby ten udostępnił i wyjaśnił ludzkości ów system pod nazwą "kabała" i jej "drzewo życia". 
Kolejnym udoskonaleniem naszej rzeczywistości, jakie Bóg wprowadził gdzieś pomiędzy przysłaniem Eliasza i przysłaniem Jezusa, było wprowadzenie działania "pola moralnego" opisywanego w licznych publikacjach totalizmu – np. patrz punkt C4.2 z mojej strony internetowej o nazwie "morals_pl.htm". Dokładnie kiedy działanie tego pola zostało wprowadzone, tego narazie NIE zdołałem ustalić - aczkolwiek odnotowałem, że w biblijnym Starym Testamencie NIE ma wyrażeń jakie można by interpretować jako zakodowane referowanie do działania "pola moralnego", natomiast w Nowym Testamencie wyrażenia takie już są
Kolejne bardzo istotne udoskonalenie wprowadzone zostało u ludzi w czasach życia i misji Jezusa. Ludzie otrzymali wówczas nowy przeciw-organ zwany "sumienie" - który podszeptuje każdej osobie czy to co osoba ta właśnie czyni jest zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, czy też je łamie. Udoskonalenie to opisane jest w Biblii pod nazwą "nowe przymierze", zaś mój jego opis zawarłem, między innymi, w punkcie #I1 swej strony quake_pl.htm. (W przyszłości, jeśli Bóg mi na to pozwoli, jego opis zaprezentuję także w którymś z podrozdziałów niniejszej monografii [12] i być może również w jednym z przyszłych wpisów do blogów totalizmu.) 
Oczywiście, niezależnie od powyższych najważniejszych udoskonaleń nas i świata jaki nas otacza, Bóg nieustająco wprowadza coraz to następne, mniej istotne, udoskonalenia. Wszakże oryginalne posunięcie Boga, aby przeprogramować ludzi na życie w "nawracalnym czasie softwarowym" pozwalają obecnie Bogu aby takiego udoskonalania rzeczywistości móc nieustannie dokonywać. Ja sam odnotowałem już sporo z tych dalszych udoskonaleń - niestety, ponieważ narazie nigdzie ich wyczerpująco NIE opisałem, tutaj narazie też NIE będę ich wskazywał.
Antworten to top


[-]
Schnellantwort
Nachricht
Geben Sie hier Ihre Antwort zum Beitrag ein.
Smilies
Smile Wink Cool Big Grin
Tongue Rolleyes Shy Sad
At Angel Angry Blush
Confused Dodgy Exclamation Heart
Huh Idea Sleepy Undecided
[mehr]

Bestätigung
Bitte den Code im Bild in das Feld eingeben. Dies ist nötig, um automatisierte Spambots zu stoppen.
Bestätigung
(Keine Beachtung von Groß- und Kleinschreibung)


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste