I. Koncept Dipolarnej Grawitacji - rozumny świat wirtualny
#1
Copyright Dr inż. Jan Pająk

Motto tego rozdziału: "Fakt, że jeszcze czegoś nie znamy, wcale nie pomniejsza wpływu jaki to coś wywiera na nasze życie"

Teoria naukowa upowszechniana pod nazwą "Konceptu Dipolarnej Grawitacji" jest wyjątkowo obszerna. Wszakże jej ustalenia odnoszą się praktycznie do wszystkiego. Nie na darmo więc określana jest ona także mianem naukowej "Teorii Wszystkiego". Koryguje ona bowiem i wyjaśnia wszystko czego dotychczasowa oficjalna nauka ziemska albo nie była w stanie opisać nam poprawnie, albo też nie była w stanie wogóle wyjaśnić. Tylko w obrębie tej monografii ów Koncept Dipolarnej Grawitacji adresuje aż cały szereg tematów które dla oficjalnej nauki ziemskiej reprezentują zupełnie odrębne dyscypliny naukowe, badane i rozwijane przez tysiące dobrze płatnych naukowców. (Odnotuj jednak, że cały Koncept Dipolarnej Grawitacji został wypracowany bez jakiegokolwiek finansowania jako rodzaj naukowego hobby, tylko przez jednego wiecznie wędrującego naukowca który większośćowego produktywnego życia, zamiast móc rozwijać swoje liczne idee, raczej był zmuszany aby poszukiwać tymczasowych zatrudnień w aż 5 odmiennych krajach świata.) Przykładowo, w podrozdziale A1.1 teoria ta koryguje błędy dotychczasowej oficjalnej kosmologii, w rozdziałach B do G wskazuje ona poprawny kierunek dla rozwoju kosmonautyki, w rozdziałach H i M koryguje ona kardynalne błędy dotychczasowej oficjalnej fizyki, w rozdziałach J i O wytycza ona nowe kierunki dla nauk społecznych i dla filozofii, w rozdziałach K i KB wskazuje ona nowe kierunki dla medycyny i dla rolnictwa, w rozdziałach L otwiera ona nowe obszary dla inżynierii, w rozdziałach N naprawia ona niedoskonałości ziemskich religii, itd., itp. A pamiętać trzeba, że zastosowania Konceptu Dipolarnej Grawitacji wcale NIE ograniczają się do obszarów jużopisanych w niniejszej monografii. Wszakże jest to faktyczna "Teoria Wszystkiego". Będąc więc teorią aż tak obszerną, nawet sama fundamentalna część Konceptu Dipolarnej Grawitacji wymaga podzielenia na kilka odrębnych tematów. Ponieważ zaś jej rozważania sprowadzająsię do analiz następstw zachowań zawsze tej samej substancji o cechach "płynnego komputera" (zwanej "przeciw-materią"), ów podział jej fundamentalnych opisów najlogiczniej przeprowadzić według cech owej substancji. Jak zaś wiemy z dzisiejszych komputerów, wszytko co nosi cechy komputera musi składać się z co najmniej dwóch odrębnych składowych, popularnie opisywanych mianem (1) "hardware" oraz (2) "software". Stąd opisując cechy i zachowania "przeciw-materii" dobrze jest również opisywać odrębnie analizy zarówno jej (1) hardwarowych aspektów, jak i jej (2) softwarowych aspektów. Wszystkie analizy cech i zachowań (1) hardwarowych aspektów "przeciw-materii" opisane już zostały w rozdziale H z tomu 4 niniejszej monografii. Dlatego w rozdziale I jaki teraz nastąpi w niniejszym tomie 5 tej monografii, czas aby przeanalizować i opisać cechy i zachowania (2) softwarowych aspektów inteligentnej "przeciw-materii".
Zanim rozpoczniemy czytanie niniejszego rozdziału I z tomu 5 tej monografii, chciałbym ponownie tu przypomnieć, że został on również celowo napisany w owym samo- wystarczalnym stylu, tak jak każdy inny tom tej monografii. Cała ta monografia została bowiem celowo napisana w taki sposób, że każdy z jej tomów jest pisany jako zamknięta w sobie całość i może być czytany w zupełnym oderwaniu od pozostałych jej tomów. Znaczy, że czytanie dowolnego tomu wcale NIE wymaga uprzedniego poznania innych tomów tej monografii. Wszędzie bowiem gdzie wiedza z innych tomów okazuje się pomocna lub 
potrzebna, wiedza ta zostaje w skrócie streszczona lub podsumowana. Chociaż więc ten tom 5 stanowi tematyczą kontynuację i rozwinięcie poprzedniego rozdziału H z pierwszą częściąKonceptu Dipolarnej Grawitacji, uprzednie poznanie tamtej pierwszej części wcale NIE jest konieczne. Jeśli bowiem tamten tom H nie jest nam jeszcze znany, ciągle nie powinniśmy mieć żadnych trudności z zapoznaniem się z niniejszym tomem. Gdyby jednak się zdarzyło że czytelnik już przeczytał poprzedni tom 4, wówczas bez wątpienia byłoby to też korzyścią dla jego poziomu poznania opisywanej tu tematyki. Wszakże tamta pierwsza część dostarczyła dodatkowych fundamentów fizycznych i naukowych, jakie wychodząc z własności pola grawitacyjnego prowadzą wprost do dowodu na istnienie Boga. Stąd w naukowy sposób i to bez potrzeby rozważania faktu istnienia Boga, wyjaśniają one dlaczego ustalenia niniejszej części są poprawne i dlaczego stwierdzają one to co stwierdzają. W całkowicie więc odmienny sposób tamta część doprowadza nas do dokładnie tej samej wiedzy co wiedza wydedukowana w niniejszym tomie. Dlatego tamta część 1 jest strawna nawet dla całkowitych ateistów ktorzy nie chcą prześledzić dedukcji dotyczących Boga. Jest ona także akceptowalna dla tych wierzących, którzy wcale nie chcą udoskonalać ani poszerzać swojej wiedzy na temat Boga.


--> I1.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste