Spis treści monografii [1/5]
#1
SPIS TREŚCI całej serii monografii [1/5] 
"Zaawansowane urządzenia magnetyczne".


Monografia 1: Prapoczątki wszystkiego (ISBN 978-1-877458-01-9)


A.WPROWADZENIE

A1. Sytuacja przed prapoczątkiem: nieskończoność, chaos, ruch i ciemność

A1.1. Ewolucyjna moc prapoczątkowego chaosu i znaczenie jej poznania dla przyszłości ludzkości

A1.1.1. Złowrogie dla ludzi następstwa ewolucyjnej mocy chaotycznych oddziaływań, uwolnionej w przyszłych samouczących się sieciach komputerowych

A2. Samoewolucja Boga

A3. Głód wiedzy jako siła napędowa tworzenia

A3.1. Zdefiniowanie głównego celu stworzenia człowieka (tj. "powiększanie wiedzy")

A3.2. Materiał dowodowy który potwierdza że głównym celem stworzenia świata fizycznego i człowieka jest nieustanne "powiększanie wiedzy" przez Boga

A4. Problemy nieustannego udoskonalania i zarządzania świata fizycznego oraz konieczność eksperymentalnego tworzenia aż kilku kolejnych światów fizycznych i zamieszkujących je istot żyjących

A5. Rozwiązanie optymalne problemu wprowadzania udoskonaleń i zarządzania, czyli tzw. "omniplan" oraz nawracalny "czas softwarowy"

A5.1. Jak ów boski "omniplan" działa, czyli jak steruje on nawracalnym czasem softwarowym naszego świata fizycznego

A6. Jak Bóg stworzył nasz świat fizyczny i istoty żyjące

A7. Wypracowanie wymogów jakie musi spełniać najważniejsze z boskich stworzeń, czyli człowiek

A8. Stworzenie człowieka

A9. Syreny, wieloryby i delfiny - czyli krewniacy i genetyczni przodkowie człowieka

A10. Jak stara jest ludzkość i świat fizyczny

A10.1. Jaki materiał dowodowy dokumentuje że owa myśląca składowa boskiej ”Świętej Trójcy” znana jako ”Duch Święty”, liczy tylko około 6000 lat

A11. Fiasko pierwszych prób bezpośredniego sterowania rozwojem człowieka i dalsze udoskonalenia które z tego wynikły

A12. Potrzeba stworzenia wytycznych dla zachowania ludzi, czyli pierwsza religia

A13. Ewolucja wiedzy i poglądów Boga oraz jej odzwierciedlenie w kolejnych religiach świata

A14. Tworzenie następnych ras ludzi i następnych religii oraz stadardowa procedura tworzenia

A14.1. Dlaczego potwierdzenie użycia "standardowej procedury" podczas stwarzania Maorysów przez Boga jest dla nas aż tak istotne

A14.2. Kiedy i jak Bóg stworzył Maorysów

A15. Stopniowa ewolucja boskich metod i zasad sterowania rozwojem ludzkości

A15.1. Obserwacja życia i postępowania pierwszej pary ludzi, tj. Adama i Ewy, oraz wypracowywanie organizacji i zasad życia pierwszych społeczności ludzkich

A15.2. Jak początkowo Bóg planował zorganizować pierwsze ludzkie osady i pierwsze społeczności

A15.3. Co okazało się NIE działać poprawnie w pierwszym boskim planie zasad życia i boskiego zarządzania ludzkich społeczności

A15.4. Konieczność zniszczenia pierwszych ludzkich osad i społeczności oraz ślady materialne jakie po nich pozostały na Ziemi

A15.5. Ponowne odbudowywanie ludzkiej cywilizacji od samego początku z gromad myśliwych i pasterzy którzy uciekli z pierwszych ośrodków cywilizacyjnych


A15.6. Dalszy rozwój ludzkości

A17. Dzisiaj obowiązujące zasady jakimi Bóg steruje rozwojem ludzi


A18. Niedoskonałości niektórych metod Boga

A19. Moje losy i co z nich wynika


A20. Jak zaczęły się odkrycia i wynalazki które zmieniły moje życie i losy

A21. Jak dalej moje losy się potoczyły

AB. CHARAKTERYSTYKA NAUKOWA TEJ MONOGRAFII

AB1. Przedmiot, cel i główna teza tej monografii

AB2. Własność intelektualna konceptów tu zaprezentowanych

AB3. Konwencje użyte w treści tej monografii

AB4. Streszczenie tej monografii

Ilustracje A1 do A5 (bitwa, demon, wakacyjne zdjęcia z obiadów, bębnista, ja)


Monografia 2: Fundamentalne odkrycia i wynalazki (ISBN 978-1-877458-02-6)

B. PRAWO CYKLICZNOŚCI - TECHNICZNYM ODPOWIEDNIKIEM TABLICY MENDELEJEWA

B1. Trzy generacje magnokraftów

B2. Podstawowy wymóg budowania sterowalnych napędów

B3. "Trend omnibusa" a wygląd magnokraftów wszystkich trzech generacji

Tablica B1 (Tablica Cykliczności) 

C. MAGNOKRAFT PIERWSZEJ GENERACJI - CZYLI MOJA OSOBISTA "NITKA ADRIANY"

C1. Budowa i działanie dyskoidalnego magnokraftu

Rysunek C1 (Dyskoidalny magnokraft typu K3) = Ilustracje tomu 2

D. MAGNOKRAFT CZTEROPĘDNIKOWY

D1. Ogólna konstrukcja magnokraftu czteropędnikowego

D2. Działanie magnokraftu czteropędnikowego 

D3. Własności magnokraftu czteropędnikowego

D4. Wygląd i wymiary magnokraftu czteropędnikowego

D5. Identyfikacja typu magnokraftu czteropędnikowego

Tablica D1 i rysunek D1 = Ilustracje tomu 2

E. MAGNETYCZNY NAPĘD OSOBISTY 

E1. Standardowy kombinezon napędu osobistego

E2. Działanie magnetycznego napędu osobistego

E3. Kombinezon z pędnikami głównymi w naramiennikach

E4. Wersja napędu osobistego z poduszkami wokół bioder

E5. Osiągi napędu osobistego

E6. Podsumowanie atrybutów magnetycznego napędu osobistego

4 rysunki (E1 do E4) = Ilustracje tomu 2

F. KOMORA OSCYLACYJNA

F1. Dlaczego niezbędnym jest zastąpienie elektromagnesów przez komorę oscylacyjną

F2. Historia komory oscylacyjnej

F3. Zasada działania komory oscylacyjnej

F3.1. Inercja elektryczna induktora stanowi siłę motoryczną dla oscylacji w tradycyjnym obwodzie oscylacyjnym z iskrownikiem

F3.2. W zmodyfikowanym obwodzie oscylacyjnym z iskrownikiem inercji elektrycznej dostarczy induktancja iskry elektrycznej

F3.3. Zestawienie razem dwóch zmodyfikowanych obwodów, formuje komorę oscylacyjną 
wytwarzającą dipolarne pole magnetyczne

F3.4. Igłowe elektrody

F4. Przyszły wygląd komory oscylacyjnej

F4.1. Trzy generacje komór oscylacyjnych

F5. Matematyczny model komory oscylacyjnej

F5.1. Oporność komory oscylacyjnej

F5.2. Indukcyjność komory oscylacyjnej

F5.3. Pojemność komory oscylacyjnej

F5.4. Współczynnik motoryczny iskier i jego interpretacja

F5.5. Warunek zaistnienia oscylacji we wnętrzu komory

F5.6. Okres pulsowań pola komory oscylacyjnej

F6. Jak komora oscylacyjna eliminuje wady elektromagnesów

F6.1. Neutralizacja sił elektromagnetycznych

F6.2. Niezależność wytwarzanego pola od ciągłości i efektywności dostawy energii

F6.3. Eliminacja strat energii

F6.3.1. Czy w komorze całe ciepło iskier będzie odzykiwalne

F6.4. Spożytkowanie niszczycielskiego pola elektrycznego

F6.5. Sterowanie amplifikujące okresu pulsowań pola

F7. Dodatkowe zalety komory oscylacyjnej ponad elektromagnesami

F7.1. Formowanie "kapsuły dwukomorowej" zdolnej do sterowania swym wydatkiem 
magnetycznym bez zmiany ilości zawartej w niej energii

F7.1.1. Kapsuły dwukomorowe drugiej i trzeciej generacji

F7.1.2. Stopień upakowania komór oscylacyjnych i jego wpływ na wygląd kapsuł dwukomorowych i konfiguracji krzyżowych

F7.2. Formowanie "konfiguracji krzyżowej"

F7.2.1. Prototypowa konfiguracja krzyżowa pierwszej generacji

F7.2.2. Konfiguracje krzyżowe drugiej generacji

F7.2.3. Konfiguracje krzyżowe trzeciej generacji

F7.3. Nieprzyciąganie przedmiotów ferromagnetycznych

F7.4. Wielowymiarowa transformacja energii

F7.5. Nienawrotne oscylacje - unikalny atrybut komory umożliwiający akumulowanie przez nią nieograniczonych ilości energii

F7.6. Funkcjonowanie jako pojemny akumulator energii

F7.7. Prostota produkcji

F8. Wytyczne dla eksperymentów praktycznych nad komorą oscylacyjną

F8.1. Stanowisko badawcze

F8.2. Etapy, cele i metodyka budowy komory oscylacyjnej

F8.3. Przykłady tematów badawczych inicjujących prace nad komorą

F9. Przyszłe zastosowania komory oscylacyjnej

F10. Moje monografie poświęcone komorze oscylacyjnej

F11. Symbole, notacje i jednostki występujące w rozdziale F

Tablica F1 i 13 rysunków (F1 do F13) = Ilustracje tomu 2


FB. PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA KOMORY OSCYLACYJNEJ

FB1. Przyszłe zastosowania komory oscylacyjnej jako akumulatora do bezspalinowych samochodów (czyli do tzw. „eco-cars”)

FB2. Senator McCain obiecał nagrodę w wysokości 300 millions dollarów dla wynalazcy akumulatora energii który by wykazywał cechy komory oscylacyjnej


Monografia 3: Dyskoidalny Magnokraft (ISBN 978-1-877458-03-3)
G. DYSKOIDALNY MAGNOKRAFT PIERWSZEJ GENERACJI 
G1. Pędnik magnetyczny
G1.1. Zasada pochylania osi magnetycznej pędnika magnokraftu 
G1.2. Układ napędowy
G1.3. Użycie pędników magnokraftu jako reflektorów świetlnych
G1.4. Użycie pędników jako agregatów klimatyzacyjnych
G1.5. Użycie pędników jako telepatycznych stacji nadawczo-odbiorczych 
G1.6. Użycie pędników magnokraftu jako teleskopów i rzutników telepatycznych
G2. Powłoka magnokraftu 
G2.1. Terminologia opisująca poszczególne części powłoki magnokraftu
G2.2. Materiały na powłokę magnokraftu 
G2.2.1. Elektrodynamiczny model magnetorefleksyjności
G2.2.2. Telekinetyczny model magnetorefleksyjności
G2.3. Wyposażenie zewnętrzne powłoki magnokraftu
G2.4. Przestrzenie magnokraftu
G2.5. Pomieszczenia magnokraftu
G3. Kształty sprzężonych magnokraftów 
G3.1. Sześć klas konfiguracji sprzężonych magnokraftów
G3.1.1. Kompleksy latające 
G3.1.2. Konfiguracje semizespolone
G3.1.3. Konfiguracje niezespolone
G3.1.4. Platformy nośne
G3.1.5. Latające systemy 
G3.1.6. Latające klustery
G3.2. Zasady sprzęgania i rozłączania 
G3.3. Substancja hydrauliczna wypełniająca przestrzeń pomiędzy magnokraftami (tzw. "anielskie włosy") 
G3.4. Przewożenie małych statków na pokładach większych magnokraftów
G4. Warunki konstrukcyjne definiujące kształty powłoki magnokraftu
G4.1. Warunek równowagi pomiędzy siłą napędową i siłami stabilizacyjnymi
G4.2. Warunek narzucający aby liczba "n" pędników bocznych magnokraftu była wielokrotnością czterech
G4.3. Podstawowy warunek stabilności siłowej konstrukcji wehikułu wykorzystującego pędniki magnetyczne 
G4.4. Warunek wyrażania współczynnika K przez stosunek wymiarów gabarytowych
G4.5. Warunek optymalnego sprzęgania magnokraftów w latające systemy 
G4.6. Warunek zazębiania się kołnierzy bocznych
G4.7. Typy magnokraftów
G4.8. Sposoby identyfikowania typu zaobserwowanego magnokraftu
G4.9. Szkielet magnetyczny

G5. Pole magnetyczne magnokraftu
G5.1. "Strumie
ń startu"
G5.2. Nazewnictwo biegunowo
ści magnesów
G5.3. D
ługość efektywna komór oscylacyjnych oraz siła magnetyczna netto 

G5.4. Wyznaczanie wartości "strumienia startu"
G5.5. Wyliczenie "energii nape
łnienia" zawartej w polu magnokraftu
G5.6. Energia pola magnokraftu jest samo-odzyskiwalna
G5.7. Dlaczego ziemskie pole magnetyczne nie mo
że być nazywane "słabym" 

G5.8. Ziemskie pole magnetyczne jest w stanie wykonać technicznie użyteczną pracę
G5.9. Eksperyment Joe Newman'a demonstrujący magnetyczny napęd balonu
G6. Manewrowanie magnokraftem
G6.1. Wznoszenie si
ę, zawisanie i opadanie magnokraftu (magnetyczny wypór) 

G6.2. Loty wzdłuż południków Ziemi (tj. loty z południa ku północy lub z północy ku południu)
G6.3. Loty wzdłuż równoleżników Ziemi (tj. ze wschodu na zachód lub z zachodu na wschód)
G6.3.1. Eksperyment udowadniający istnienie równoleżnikowej siły napędowej
G6.3.2. Dedukcja jaka wyjaśnia zasadę formowania równoleżnikowej siły napędowej
G6.3.3. Jak wyznaczać kierunek siły napędowej formowanej przez wir magnetyczny (tzw. "reguła toczącej się kuli") 
G6.4. Rotowanie magnokraftu (moment rotujący) 
G6.5. Pochylanie magnokraftu (moment pochylający) 
G7. Wir magnetyczny
G7.1. Obwody magnetyczne w magnokrafcie 
G7.2. Formowanie wiru magnetycznego 
G7.3. Jonowy obraz wiru
G8. Trzy tryby działania magnokraftu
G8.1. Wzrokowe i s
łuchowe rozpoznawanie trybu pracy magnokraftu 

G8.2. System SUB dla sygnalizowania trybu działania magnokraftu
G9. Nieograniczona różnorodność obserwowalnych kształtów i wyglądów magnokraftu
G10.Własności magnokraftu 
G10.1. Własności magnokraftu podczas działania w trybie wiru magnetycznego
G10.1.1. Własności tuneli wytopionych w skałach przez magnokrafty 
G10.1.2. Świst wirujących mieczy
G10.2. Własności magnokraftu podczas bijącego trybu pracy 
G10.2.1. Dźwięki buczące generowane przez magnokraft podczas bijącego trybu pracy
G10.3. Własności magnokraftu podczas działania w trybie soczewki magnetycznej 
G10.3.1. Soczewka magnetyczna we wznoszącym się magnokrafcie 
G10.4. Czarne belki pola magnetycznego
G11. Lądowiska magnokraftów
G11.1. Zniszczenie otoczenia wywo
ływane przez lądujące magnokrafty pierwszej generacji

G11.2. Podstawowe przypadki lądowań pojedynczych magnokraftów
G11.2.1. Lądowiska magnokraftów z obwodami magnetycznymi nawracającymi pod powierzchnią gruntu
G11.2.1.1. Wyznaczanie wymiarów magnokraftów na podstawie śladów wypalanych przez nie w miejscach lądowania
G11.2.2. Lądowiska magnokraftu z obwodami magnetycznymi cyrkulowanymi wzdłuż powierzchni gleby
G11.2.3. Lądowiska magnokraftu z obwodami magnetycznymi cyrkulowanymi całkowicie w powietrzu
G11.3. Lądowiska formowane przez konfiguracje magnokraftów 
G11.3.1. Lądowiska latających systemów
G11.3.2. L
ądowiska latających klusterów

G12. Miejsca eksplozji magnokraftów
G13. Podsumowanie atrybutów magnokraftu
G14. Zniszczeniowy i militarny potencja
ł magnokraftów 

G14.1. Użycie magnokraftów jako wehikułów nośnych
G14.2. U
życie magnokraftów jako broni selektywnego zniszczenia

Tablice G1 do G3 oraz rysunki G1 do G39

Monografia 4: Istnienie i działanie przeciw-świata w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji (ISBN 978-1-877458-04-0)
H. KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI: FIZYKALNY PRZECIW-ŚWIAT 
H1. Dlaczego Koncept Dipolarnej Grawitacji został sformułowany 
H1.1. Formalny dowód na dipolarny charakter grawitacji, oraz na istnienie przeciw-świata
H1.1.1. Dowód metod
ą "wszystko potwierdza, nic nie zaprzecza" 

H1.1.2. Dowód metodą wykluczania
H1.1.3. Dowód metod
ą porównywania atrybutów
H1.1.4. Formalny dowód naukowy na istnienie przeciw-
świata, 
sformułowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej 
H1.2. Eksperymentalne potwierdzenie istnienia przeciw-świata
H1.3. Paraliżujące konsekwencje błędnego zakwalifikowania grawitacji do pól monopolarnych
H2. Przeciw-świat i zapełniająca go (myśląca) substancja zwana "przeciw-materią"
H3. Działanie wszechświata rządzonego dipolarną grawitacją 
H4. Fizykalne zachowania i własności przeciw-materii
H4.1. Podstawowe zjawiska przeciw-świata 
H4.2. Wiry i strumienie przeciw-materii, czyli dynamiczne odpowiedniki obiektów trwałych z naszego świata 
H5. Interpretacja zjawisk elektromagnetycznych w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H5.1. Czym jest pole elektryczne?
H5.2. Czym jest pole magnetyczne?
H5.3. Zjawiska indukowane przez obieg przeciw-materii wokó
ł Ziemi (tj. powstałe z ziemskiego pola magnetycznego, z rotacji Ziemi, itp. - np. rozważ zorzę polarną, siatkę szwajcarskądziurę ozonową, oraz wiele więcej) 

H5.4. Mechanizm rządzący pogodą na Ziemi i jego sterowanie 
H6. Zjawiska oparte na samo-mobilności przeciw-materii
H6.1. Efekt telekinetyczny, pole telekinetyczne, telekineza, psychokineza, oraz jarzenie pochłaniania
H6.1.1. Historia odkrycia efektu telekinetycznego
H6.1.2. Jak dzia
łanie efektu telekinetycznego zostało wyjaśnione przez Koncept Dipolarnej Grawitacji

H6.1.3. Zasada Zachowania Energii w efekcie telekinetycznym
H6.2. Techniczna wersja efektu telekinetycznego 
H6.2.1. Wykorzystanie efektu telekinetycznego dla celów transportowych
H7. Zjawiska oparte na wibracjach przeciw-materii
H7.1. Fale telepatyczne i telepatia
H7.2. Radiestezja
H7.3. Dlaczego, zgodnie z Konceptem Dipolarnej Grawitacji, telekineza, 
telepatia, radiestezja, itp., muszą wykazywać charakter elektromagnetyczny

H8. Zjawiska bazujące na telekinetycznym wibrowaniu materii
H8.1. Zjawisko trwałego telekinetyzowania
H8.2. Wykrywanie natelekinetyzowania substancji 
H9. Zjawiska wynikające z fizykalnych cech programów rezydujących w przeciw-materii
H9.1. Softwarowa interpretacja czasu w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji 
H9.2. Interpretacja energii w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H9.3. Interpretacja pola grawitacyjnego 
w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji

H10. Nowe dyscypliny naukowe badające przeciw-świat i przeciw-materię 
H10.1. 
H11. Podsumowanie możliwych korzyści z uzyskania dostępu do przeciw-świata 
H12. Na zakończenie 

HB. DLACZEGO KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI ZOSTAŁ SFORMUŁOWANY 
HB1. Statek antygrawitacyjny byłby niemożliwy do manewrowania i trudny do stabilizowania
HB2. Podróżowanie statkiem antygrawitacyjnym przypominałoby lot w kuli armatniej
HB3. Manewrujący statek antygrawitacyjny musiałby być jedynie zaawansowaną wersją dzisiejszych rakiet
HB4. Przy napędzie samo-odzyskującym swoją energię, grawitacja nie wpływa na konsumpcję energii
HB5. Pole statku antygrawitacyjnego absorbowałoby ogromne ilości energii 
HB6. Podczas lądowania ogromna energia pola antygrawitacyjnego musiałaby zostać rozproszona
HB7. Start statku antygrawitacyjnego byłby niemożliwy bez akumulatora jego energii
HB8. Silne pole antygrawitacyjne odpychałoby wszelką materię od powłoki owego statku
HB9. Pole antygrawitacyjne rozpraszałoby energię życiową istot w jego zasięgu, natychmiast je uśmiercają
HB10. Pole statku antygrawitacyjnego powodowałoby eksplodowanie całej otaczającej materii 
HB11. Siły odpychania od przypadkowych obiektów rzucałyby statkiem antygrawitacyjnym na wskroś przestrzeni
HB12. Antygrawitacja wprowadziłaby szereg poważnych niebezpieczeństw 
HB13. Nawet bez znajomości Konceptu Dipolarnej Grawitacji, nie istnieją żadne przesłanki sugerujące możliwość uzyskania pola antygrawitacyjnego 
HB14. Podsumowanie 
5 rysunków (H1 do H5)

Monografia 5: Rozumny świat wirtualny w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji (ISBN 978-1-877458-05-7)

I. KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI - ROZUMNY ŚWIAT WIRTUALNY
I1. Przypomnijmy sobie i podsumujmy najważniejsze cechy "przeciw-materii"
I2. Dzięki intelektualnym zdolnościom przeciw-materii, wszechświat przechodzi nieustanną ewolucję 
I3. Inteligentny wszechświat – czyli wszechświat który jako całość posiada własny intelekt przez religie zwany Bogiem 
I3.1.  Wszechświatowy intelekt (Bóg) 
I3.2.  Atrybuty wszechświatowego intelektu
I3.3.  Formalny dowód na faktyczne istnienie wszechświatowego intelektu
I3.3.1. Formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony metodą superpozycji
I3.3.2. Formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony metodą wykluczania
I3.3.3. Formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony metodą porównywania atrybutów
I3.3.4. Formalny dowód na istnienie Boga uzyskany przy zastosowaniu metod logiki matematycznej

I3.4.  Jak Koncept Dipolarnej Grawitacji wiąże naukę z religią
I3.5.  Cuda i hoaksy
I3.6.  Konsystencja wszechświatowego intelektu, a pochodzenie praw moralnych
I4. Cechy moralne myślącego przeciw-świata 
I4.1. Prawa moralne
I4.1.1. Przykłady najbardziej reprezentatywnych praw moralnych
I4.1.2. Regularności i cechy wykrywalne w prawach moralnych I4.2. Pole moralne
I4.3. Inteligentna energia moralna
I4.4. Karma
I4.5. Karma kredytowa
I5. Inne ludzkie cia
ła rezydujące w przeciw-świecie
I5.1. Cia
ło przeciw-materialne (tj. religijny duch)
I5.2. Rejestry z przeciw-cia
ła obiektów (tj. religijna dusza)

I5.2.1. Formalny dowód naukowy wykazujący że ”ludzie posiadają wiecznie istniejącą duszę”, sformułowany w/g zasad logiki matematycznej
I5.3. Przeciw-organy (umysł, przeciw-zmysły, sumienie, miłosierdzie, czakramy, itp.)
I5.4. Model mózgu jako urządzenia nadawczo-odbiorczego
I5.4.1. Przepustowość komunikacyjna mózgu
I5.4.2. ULT – uniwersalny j
ęzyk myśli

I5.5. Uczucia 
I5.6. Energie, meridiany, akupunktura
I5.7. Magia, czarna magia, kung-fu, miłość, itp.
I5.7.1. Magia działająca na zasadzie nakazów wydawanych inteligentnej "energii moralnej" 
I5.7.2. Magia i czarna magia działająca na zasadzie "utożsamiania" 
I5.7.3. Mechanizm miłości bazujący na zasadzie "utożsamiania" 
I5.7.4. Magia działająca na zasadzie telepatycznego hipnotyzowania 
I5.8. Intelekty zbiorowe i karma zbiorowa
I5.9. Pu
łapki "pozytywnego myślenia"
I5.10. Modlitwa
I5.11. Jak wszech
światowy intelekt nam pomaga Nadprzyrodzone moce i ich generowanie

I6.1. Datuk z Malezji
I7. Jak Koncept Dipolarnej Grawitacji wyja
śnia niektóre tajemnicze zjawiska 

I8. Najpowszechniej dostępne dowody na intelektualne zdolności przeciw-świata
I8.1. "Intelektualni geniusze" wśród zwierząt
I8.2. ESP
I9. Na zako
ńczenie opisów inteligentnych mechanizmów przeciw-świata


IB. JAK KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI WPŁYWA NA NASZE ŻYCIE

IB1. Podsumujmy co nam uświadamia Koncept Dipolarnej Grawitacji
IB2. Konieczność sformułowania nowej filozofii moralnego życia
1 ilustracja (I1 - Alan Plank i jego pompa)

Monografia 6: Totalizm (ISBN 978-1-877458-06-4)
JA. FILOZOFIA TOTALIZMU I JEJ PRAKTYKOWANIE W NASZYM ŻYCIU CODZIENNYM
JA1. Oto kilka wstępnych informacji do niniejszego tomu
JA1.1. Pierwszy krok do totalizmu - naucz si
ę słuchać własnego sumienia

JA2. Jedyna zasada totalizmu ("cokolwiek czynisz czyń to pedantycznie moralne") oraz jak ją stosować w życiu codziennym
JA2.1. Prawa moralne i jak je wypełniać aby wszystko czynić w sposób moralny
JA2.2. Inspiracyjne następstwa wypełniania praw moralnych
JA2.3. Jak sprawdzić czy danym działaniem faktycznie wypełniamy prawa moralne - czyli tzw. "wskaźniki moralnej poprawności"
JA2.4. Nagrody i kary moralne 
JA2.5. Podział praw moralnych 
JA2.6. Bez przerwy powiększaj swoją wiedzę 
JA3. Kontroluj swoją karmę
JA3.1. Totaliztyczna, kontra hinduistyczna, interpretacja karmy
JA3.2. Jak zarządzać i transformować karmę (z "niemoralnej" na "moralną")
JA4. Bez przerwy wspinaj się pod górę pola moralnego
JA4.1. W działaniach zawsze wybieraj postępowanie przeciwstawne do linii najmniejszego oporu intelektualnego
JA4.2. Atrybuty pola moralnego
JA4.3. Kwalifikowanie dzia
łań do kategorii "moralne" lub "niemoralne" 

JA4.4. Jak z użyciem pola moralnego transformować "niemoralne" w "moralne"
JA4.5. Stojąc przed dylematem moralnym zastosuj superpozycjęczyli albo rozłóż go na mniejsze problemy, albo połącz go z innymi 
JA4.6. Stosuj metodę "od zasady do wdrożenia" 
JA5. Działaniowe totaliztyczne dobre uczynki i totaliztyczne grzechy 
JA5.1. Działaniowe dobre uczynki
JA5.2. Totaliztyczne grzechy dzia
łaniowe

JA5.3. Podstawowe atrybuty totaliztycznych dobrych uczynków i totaliztycznych grzechów 
JA5.4. Kategoryzuj lub kwalifikuj każdą codzienną czynność
JA5.5. Metoda transformacji działaniowych totaliztycznych grzechów na totaliztyczne dobre uczynki

JA5.6. Czynniki wypaczające pojęcia totaliztycznego grzechu i dobrego uczynku
JA6. Praca moralna, praca niemoralna oraz totaliztyczna nirwana
JA7. Zarządzanie naszymi uczuciami i motywacjami
JA7.1. Jak dzia
łają nasze uczucia i motywacje
JA7.2. Uczuciowe dobre uczynki i grzechy
JA7.3. Transformacja niemoralnych uczu
ć w moralne działania

JA7.4. Jak kategoryzować nasze motywacje i transformować je na kinetyczną energię moralną 
JA8. Przyjmujmy na siebie odpowiedzialność
JA9. Totaliztyczne prowadzenie spraw duchowych
JA10. Nauczmy się słuchać i wypełniać nasz przeciw-organ sumienia
JA11. Rozwijanie po
żądanych wielkości moralnych: inteligencji, mocy moralnej, itp.
JA12. Nikt nie jest doskona
ły, jednak zawsze warto się starać
JA13. Podsumujmy więc czego się dowiedzieliśmy z treści niniejszego tomu 

JA14. Wymowa absolutnej zgodności ustaleń totalizmu z treścią Biblii
JA15. Na zako
ńczenie tego tomu
Rysunek J1 (Logo totalizmu)


Monografia 7: Rozumienie totalizmu (ISBN 978-1-877458-07-1)
JB. ROZUMIENIE TOTALIZMU
JB1. Wszystkim rządzą odpowiednie prawa, zaś biada tym którzy je łamią 
JB2. Totalizm to filozofia która uczy aby żyć bez łamania praw moralnych 
JB3. Fundamenty teoretyczne totalizmu
JB3.1. Pole moralne
JB3.2. Inteligentna energia moralna JB3.3. Prawa moralne

JB4. Totalizm a ateizm
JB5. Totalizm a paso
żytnictwo
JB6. Dlaczego ka
żdy długotrwały "ruch wzdłuż linii najmniejszego oporu" zawsze formuje "czarną dziurę", w której jakikolwiek ruch staje się niemożliwy

JB7. Podstawowe koncepty totalizmu
JB7.1. Intelekt
JB7.2. Trzy fasady typowej filozofii (codzienna, oficjalna, propagandowa) 

JB7.3. Każdy bezwarunkowy cel jest osiągalny: musimy jedynie znaleźć sposób, jak go zrealizować 
JB7.4. Kanony działania wszechświata
JB7.5. Teorem fundujący totalizmu
JB8. Atrybuty totalizmu (otwarty i nieustannie udoskonalany, oddany prostocie, walczący o prawdę, zorientowany na konkretne wyniki, świecki)
JB9. Służba totalizmu dla przyszłości ludzkości

JC WIEDZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ
JC1. Czym jest totalizm
JC1.1. Wersje totalizmu
JC2. Jak nowy Koncept Dipolarnej Grawitacji koryguje błędy starego konceptu monopolarnej grawitacji

JD. POZYCJA TOTALIZMU W KONTROWERSYJNYCH KWESTIACH MORALNYCH
JD1. Regularnie uprawiaj posty i głodówki,oraz ochoczo akceptuj ból, wysiłek i niewygody
JD2. Pożałuj różgi, a popsujesz dzieciaka (dlaczego totalizm jest "za" karami cielesnymi)
JD3. Jak niemoralni ludzie powinni by
ć karani
JD4. Promuj prawd
ę, nawet jeśli działa ona przeciwko twoim interesom 

JD5. Jeśli prawa moralne i prawa ludzkie kolidują, wówczas wypełniaj prawa moralne
JD6. Istnieją niemoralne zawody (np. nauczyciela, producenta tytoniu, czy kata), jednak prostytucja wcale nie musi być jednym z nich
JD7. Zgodnie z totalizmem tzw. przypadki i zbiegi okoliczno
ści to czyjeś jawne interwencje (np. organizowane przez wszechświatowy intelekt) 

JD8. Zabijanie w obronie własnej (np. sytuacje "ty lub ja")
JD9. Karma zawodu rzeźnika - ci co chcą jeść ręcznie uśmiercone zwierzęta, powinni sami zabijać, to co zjadają 
JD10. Zdolność totalizmu do uzdrowienia życia społecznego
JD11. Pojęcia i zwroty potoczne, które w świetle totalizmu wymagają uściślenia
JD11.1. Obowiązek obrony - najważnieszy z totaliztycznych dobrych uczynków 
JD11.1.1. Grzechy agresji jako zaczątki lawin zł
JD11.2. Unikaj działaniowego grzechu poświęcenia, któremu nie towarzyszą silne "moralne" uczucia
JD11.3. Totaliztyczna pomoc 
JD11.4. Istnieje totaliztyczny sposób na zmuszanie 
JD11.5. Totaliztyczne zrozumienie wybaczania
JD11.6. Czym naprawdę jest sceptycyzm 
JD11.7. Niebezpieczeństwa medytacji (działaj zamiast medytować)
JD11.8. Skutki uboczne czyli "cień z pola moralnego" 
JD12. Stanowisko totalizmu co do niektórych interpretacji religijnych
JD12.1. Totalizm uznaje życie pozagrobowe oraz uznaje osiąganie korzyści pozadoczesnych 
JD12.2. Różnice totaliztycznego oraz religijnego pojmowania wszechświatowego intelektu (Boga)
JD12.3. Strzeż się fanatyzmu religijnego 
JD12.4. Totalizm NIE jest filozofią zazdrosną, stąd pozwala on, aby praktykować moralnie, co tylko ktoś zechce
JD13. Tajemnice i paradoksy moralne
JD13.1. Moralność drugiego w rodzinie 
JD13.2. Śmierć bliźniaków w kołysce
1 ilustracja (J2 - lokomotywa Blenkinsop'a)

Monografia 8: Nirwana i totaliztyczna mechanika (ISBN 978-1-877458-08-8) 
JE. TOTALIZTYCZNA NIRWANA
JE1. Jak mo
żna opisać totaliztyczną nirwanę
JE2. Opisy sensacji doznawanych podczas totaliztycznej nirwany 

JE3. Mechanizm, jaki powoduje pojawienie się totaliztycznej nirwany 
JE4. Trzy odmienne mechanizmy nirwany
JE4.1. Histeria tłumu - jako odwrotność nirwany rezonansowej 
JE5. Atrybuty totaliztycznej nirwany
JE6. Manifestacje nirwany (np. przyci
ąganie przeciwstawnej płci) 

JE7. Nirwana a cele totalizmu
JE8. Rozwój równań, jakie kwantyfikują nirwanę 
JE9. Jak zapracować sobie na totaliztyczną nirwanę

JF. PRZEGLĄD DALSZYCH KORZYŚCI Z PRAKTYKOWANIA TOTALIZMU 
JF1. Uzdrawiające zdolności totalizmu - czyli totalizm
jako "medycyna moralna"
JF2. Nak
łady i zyski zaadoptowania totalizmu do naszego życia codziennego

JF2.1. Nakłady i zyski życia codziennego JF2.2. Następstwa dla życia pozadoczesnego JF2.3. Materiał dowodowy który dokumentuje istnienie egzystencji pozadoczesnej 

JG. MECHANIKA TOTALIZTYCZNA - NARZĘDZIE DLA ILOŚCIOWEGO OCENIANIA I REGULOWANIA NASZEGO ŻYCIA 
JG1. Dlaczego potrzebujemy mechanikę totaliztyczną
JG2. Mechanika klasyczna a mechanika totaliztyczna
JG3. Definicje, jednostki, oraz pomiary podstawowych poj
ęć mechaniki totaliztycznej, które reprezentują moralne odpowiedniki dla pojęć ruchu liniowego z mechaniki klasycznej (t.j. współrzędne, czas, masa, przemieszczenie, szybkość, przyspieszenie, siła, energia, moc, itp., dla działania moralnego oraz dla ruchu liniowego) 

JG3.1. Czas moralny
JG3.2. Masa moralna, albo inteligencja, jako moralny 
odpowiednik masy w mechanice klasycznej

JG3.3. Droga moralna, albo motywacja, jako moralny odpowiednik przemieszczenia z mechaniki klasycznej
JG3.4. Szybkość moralna, albo entuzjazm
JG3.5. Przyspieszenie moralne, albo odpowiedzialno
śćjako moralny odpowiednik przyspieszenia z mechaniki klasycznej 

JG3.6. Uczucia jako moralne odpowiedniki sił fizycznych z mechaniki klasycznej
JG3.7. Energia moralna
JG3.7.1. Czym jest grawitacja i jak wygl
ąda nasz wszechświat

JG3.8. Moc moralna
JG4. Opisy nast
ępstw ubocznych filozofii pasożytnictwa, jako niemoralnych odpowiedników dla ruchu wirowego (energia wirowania, siła odśrodkowa, przemieszczenie kątowe, itp.)

JG4.1. Depresja jako moralny odpowiednik siły odśrodkowej ruchu wirowego 
JG4.2. Energia staczania 
JG5. Zarządzanie uczuciami
JG5.1. Fizykalne nast
ępstwa uczuć
JG5.2. Neutralizowanie ponadprogowych uczuć
JG5.3. Wpływ uczuć na poziom energii moralnej
JG5.4. Uczuciowy mechanizm decydowania o p
łci płodu (lub zapobiegania niepożądanej ciąży)

JG6. Względny poziom energii moralnej "μ" i jego obliczanie
JG6.1. Moralny system komunikacyjny, a "μ"
JG6.2. Jak podnosić nasz osobisty względny poziom energii moralnej "μ" 
JG6.3. Jak podnosić względny poziom energii moralnej "μ" w naszym kraju i cywilizacji
JG7. Zarządzanie zasobem energii moralnej
JG8. Nirwana
JG9. Równania grawitacyjne

JG9.1. Równanie długowieczności
JG9.1.1. Zwi
ększające długowieczność efekty gromadzenia

energii moralnej 
JG9.2. Równanie inteligencji
JG9.3. Równanie wzrostu 
JG9.4. Równanie ciężaru 
JG9.5. Równanie uczuć
JG9.6. Równanie zwrotu karmy

JG10. Przykłady problemów praktycznych mechaniki totaliztycznej wraz z ich rozwiązaniami
Rysunek J3 (Istotka z wyrazem twarzy wskazującym na stan nirwany) 

Monografia 9: Urządzenia telepatyczne (ISBN 978-1-877458-09-5) 
K. URZĄDZENIA WYKORZYSTUJĄCE FALE TELEPATYCZNE 
K1. Zdalny czytnik myśli
K2. Piramida telepatyczna

K2.1. Przekazanie technologii piramidy telepatycznej
K2.2. Konstrukacja piramidy telepatycznej
K2.3. U
żytkowanie piramidy telepatycznej jako telepatyzera 

K2.4. Działanie piramidy telepatycznej jako baterii telekinetycznej
K2.4.1. Modyfikacje piramidy telepatycznej jako źródła darmowej energii elektrycznej (tzw. "free energy devices")
K2.5. Działanie piramidy telepatycznej jako telepatyzera 
K2.6. Procedura budowy piramidy telepatycznej
K2.6.1. Rekomendowana procedura budowy piramidy telepatycznej 
K2.6.2. Kolejne cele procedury budowy piramidy telepatycznej oraz sposoby ich osiągnięcia
K2.6.3. Dotychczasowe osiągnięcia w budowie piramidy telepatycznej
K2.7. Przyszłe zastosowania piramidy telepatycznej 
K3. Interface rozpoznający myśli (TRI)
K3.1. TRI pierwszej generacji i ich zastosowania 
K3.2. TRI drugiej generacji i ich zastosowania 
K3.3. TRI trzeciej generacji
K3.4. TRI jeszcze wy
ższych generacji

K4. System łączności UFOnautów oraz możliwości jego technicznego blokowania 
K5. Użycie fal telepatycznych do formowania obrazów
K5.1. Telepatyczne teleskopy i mikroskopy 
K5.1.1. Urządzenia ujawniające oraz inne
urządzenia naszej samoobrony 
K5.1.2. Jak wygląda nasz pasożyt kosmiczny
K5.2. Telepatyczne rzutniki oraz wizualna łączność dwukierunkowa na międzygwiezdnych dystansach
K6. Urządzenia przechwytujące naturalne wibracje telepatyczne
K6.1. Urz
ądzenie alarmowe do wykrywania nadchodzących trzęsień ziemi

K7. Uwagi końcowe

KB. WYKORZYSTANIE TRWAŁEGO NATELEKINETYZOWANIA MATERII 

KB1. Metody trwałego telekinetyzowania
KB2. Telekinetyczne rolnictwo
KB3. Stymulacja syntezy nowych pierwiastków 
przez substancje trwale natelekinetyzowane 

KB4. Następstwa telekinetycznego skażenia naszego naturalnego środowiska 
6 rysunków (K1 do K6). 

Monografia 10: Urządzenia telekinetyczne (ISBN 978-1-877458-10-1) 
LA. SIŁOWNIE TELEKINETYCZNE
LA1. Tablica Cykliczno
ści dla urządzeń energetycznych LA2. Przegląd najważniejszych z dotychczas zbudowanych siłowni telekinetycznych

LA2.1. Silnik Johnsona
LA2.2. N-Machine
LA2.3. Telekinetyczne agregaty pr
ądotwórcze

LA2.3.1. Historia telekinetycznej influenzmaschine LA2.3.2. Wymówki Methernithy dla wstrzymania upowszechnienia influenzmaschine
LA2.3.3. Konstrukcja, główne podzespoły, obwody elektryczne i działanie telekinetycznej influenzmaschine 
LA2.3.4. Jak zorganizować eksperymenty nad własną wersją telekinetycznej influenzmaschine 
LA2.4. Baterie telekinetyczne 
LA2.4.1. Budowa i działanie baterii telekinetycznej
LA2.4.2. Rekomendowana procedura budowy baterii telekinetycznych 

LA2.4.3. Historia wynalezienia baterii telekinetycznych
LA3. Telekinetyczne urządzenia do konwersji energii biologicznej, chemicznej i termicznej
LA3.1. Telekinetyczne uzdrawianie i produkcja lekarstw LA3.2. Telekinetyczna dysocjacja wody
LA3.3. Telekinetyczne podgrzewanie i odparowywanie p
łynów

LA4. Reakcja naukowców ortodoksyjnych - czyli głową muru nie przebijesz 
LA5. Podsumowanie wykorzystania efektu telekinetycznego dla celów energetycznych
Tablica LA1 oraz 9 rysunków (LA1 do LA9).

LB. WYKORZYSTANIE WIROW PRZECIW-MATERII 
LB1. Sterowanie wiatrami na Ziemi
LB2. Techniczne formowanie chmur i mg
ł


LC. MAGNOKRAFTY DRUGIEJ GENERACJI (Wehikuły telekinetyczne) 
LC1. Zasady działania, oraz urządzenia umożliwiające realizacjędla magnetycznych napędów przyszłości (przypomnienie) 
LC1.1. "Prawo Cykliczności" przewidujące bliskie zbudowanie trzech generacji napędów magnetycznych
LC1.2. "Komory oscylacyjne" czyli magnetyczne urządzenia napędzające
LC1.3. Magnokrafty pierwszej generacji i ich modyfikacje
LC1.4. Magnokrafty drugiej i trzeciej generacji i ich mo
żliwosci operacyjne 

LC1.5. Znaczenie Konceptu Dipolarnej Grawitacji jako teorii wyjaśniającej działanie i osiągi magnokraftów drugiej i trzeciej generacji 
LC2. Działanie i własności magnokraftów drugiej generacji zwanych także "wehikułami telekinetycznymi" 
LC3. Stan migotania telekinetycznego i jego następstwa 
LC4. Lądowiska wehikułów telekinetycznych
LC5. Modyfikacje magnokraftów drugiej generacji
LC5.1. Telekinetyczny wehikuł czteropędnikowy
LC5.2. Telekinetyczny napęd osobisty
LC6. Telekinetyczny promie
ń podnoszący
Rysunek LC1 (porównanie 3-ch generacji wehiku
łów czteropędnikowych).


Monografia 11: Czas, podróże przez czas, wehikuły czasu (ISBN 978-1-877458-11-8)
M. MAGNOKRAFTY TRZECIEJ GENERACJI (Wehikuły czasu) 
M1. Strona praktyczna podróżowania przez czas 
M1.1. Zasada działania wehikułów czasu 
M1.2. Wygląd wehikułów czasu
M1.3. Sprawdzalne przez każdego dowody na możliwość podróży przez czas
M1.3.1. Metoda i zestaw pomiarowy do eksperymentalnego wyznaczania szybkości upływu czasu w indywidualnych osobach
M1.4. Biologiczne przykłady materiału dowodowego na odmienne szybkości dyskretnego upływu czasu u każdego gatunku, dla każdego wieku i przy każdym rodzaju intensywnych emocji
M1.4.1. Empiryczne dowody na potwierdzenie faktu ż"przyszłość jest już z góry zaprogramowana"
M1.5. Jak Biblia potwierdza opisaną tu zasadę podróżowania przez czas
M1.5.1. Przypomnijmy sobie owe 11 wersetów z "Drugiej Księgi Królewskiej", 20:1-11
M1.5.2. Przeanalizujmy razem co owe 11 wersetów z "Drugiej Księgi Królewskiej" 20:1-11 faktycznie stwierdzają
M1.5.3. Jak moralną świadomość ludzkości podnosi upewnienie z Biblii, że wehikuły czasu daje się zbudować, oraz że pozwolą one ludziom osiągać nieśmiertelność
M1.6. Formalny dowód naukowy, że przeciw-materia DNA jest nośnikiem softwarowych "programów życia i losu", bazujący na fizycznej identyczności heliksów DNA u danego osobnika
M1.7. Fotografie wehikułów czasu używanych przez UFOnautów 
M1.8. Sfilmowany dowód że podróże przez czas są możliwe 
M1.9. Dalsze dowody o możliwości podróży w czasie wynikające z moich osobistych doświadczeń 
M2. Teoria czasu, tj. czym jest czas, jak czas działa, skąd bierze się zaprezentowana tutaj wiedza o czasie 
M2.1. Ortodoksyjne zrozumienie czasu - co ono stwierdza, dlaczego jest ono błędne, oraz jakie posiada ograniczenia 
M2.2. Jak alternatywne zrozumienie czasu, wprowadzone przez nową teorię naukową zwaną Konceptem Dipolarnej Grawitacji otwiera dla ludzi zupełnie nowe horyzonty i możliwości 
M2.3. Na czym polega owa nowa teoria totaliztycznej nauki nazywana Konceptem Dipolarnej Grawitacji, która m.in. wyjaśniła czym jest czas i jak czas działa
M2.4. Jak mechanizm działania "czasu" jest wyjaśniany przez ów Koncept Dipolarnej Grawitacji 
M2.5. Następstwa softwarowej natury czasu z Konceptu Dipolarnej Grawitacji
M2.6. "Przestrzeń czasowa"
M2.7. Jakie korzy
ści i perspektywy otwiera dla nas nowe 
zrozumienie "czasu" według ustaleń owego Konceptu Dipolarnej Grawitacji
M2.8. Moralnie poprawna nieśmiertelność uzyskiwana technologicznie poprzez powtarzalne używanie "wehikułów czasu"
M2.8.1. Czas aby wreszcie sobie uświadomić, że nieśmiertelność uzyskiwana metodami medycznymi ma wysoce niemoralny charakter
M3. Podróże w czasie oraz wehikuły czasu - czym one są, oraz jakie są zasady ich działania
M3.1. Jak wi
ęc dokonywać podróżowania przez czas 
zgodnie z owym Konceptem Dipolarnej Grawitacji
M3.1.1. Mechanizm działania czasu tak steruje działaniem ludzkiej pamięci, że "naturalne" przeżycie ponownie jakiegoś fragmentu przeszłości wymazuje w nas pamięć poprzedniego przejścia przez tamten czas, jednak cofnięcie nas w czasie do tyłu naszym wehikułem czasu dodaje pamięć kolejnego przejścia przez czas do już posiadanej przez nas pamięci poprzednich przejść przez tamten czas 
[img=5x1]file:///page19image16440[/img]M3.2. Ograniczenia które zgodnie z Konceptem Dipolarnej Grawitacji nakładane są na podróżowanie w czasie na zasadzie deformowania pola magnetycznego
M3.2.1.
Źródła ograniczeń nakładanych na podróżowanie w czasie

M3.3. Czy faktycznie w naszym podróżowaniu w czasie pojawią się owe paradoksy opisywane w książkach "science fiction M3.3.1. Zdalnie sterowany "spisek przeciwko dziadkowi" – czyli użycie wehikułów czasu do zmiany zadarzeń które już miały miejsce
M3.4. Korzyści wynikające z urzeczywistnienia wehikułów czasu
M4. Fizyczne urzeczywistnienie wehikułów czasu, czyli magnokrafty trzeciej generacji
M4.1. Jak wi
ęc będą wyglądały nasze przyszłe wehikuły czasu 

M4.2. Jak praktycznie wehikuły czasu będą sterowały czasem i cofaniem czasu
M4.2.1. Ogólna zasada cofania czyjegoś czasu do tyłu oraz jej realizacja praktyczna przez komory oscylacyjne trzeciej generacji
M4.2.2. Komory oscylacyjne trzeciej generacji

M4.3. Magnokrafty trzeciej generacji (czyli wehikuły czasu "publicznego transportu")
M4.3.1. L
ądowiska wehikułów czasu

M4.4. Czteropędnikowe wehikuły czasu
M4.5. Osobiste wehiku
ły czasu
M4.6. Kiedy wi
ęc nasza cywilizacja dorobi się wehikułów czasu

(a stąd i nieśmiertelności dla ludzi) 
M5. Zjawiska indukowane przez wehikuły czasu
M5.1. Jakie obserwowalne efekty będzie przy nas wzbudzało czyjeś pobliskie użycie wehikułów czasu
M5.2. Pasywne przegrywanie czasowo odległych zdarzeń Następstwa użycia wehikułów czasu
M6.1. "Uwięziona nieśmiertelność"
M6.1.1. Zbiorowa odpowiedzialność mieszkańców cywilizacji praktykujących "uwięzioną nieśmiertelność
M6.2. "Nieistniejące istnienie" szatańskich cywilizacji których mieszkańcy praktykują "uwięzioną nieśmiertelnośćbez osiągania nirwany
M6.3. "Czasowa czarna dziura" w szatańskiej cywilizacji których mieszkańcy praktykują "uwięzioną nieśmiertelność" bez osiągania nirwany
M6.4. Wymóg osiągania nirwany przez ludzi cofanych w czasie Podróże w czasie a opisy i przepowiednie Biblii –czyli jak wehikuły czasu wyjaśniają najważniejsze wyrażenia bibilijne M7.1. Formalny dowód naukowy, że "Biblia autoryzowana jest przez samego Boga ", przeprowadzony metodami logiki matematycznej 
M7.2. Jak wehikuły czasu wyjaśniają (i spowodują"powstanie ludzi z grobów"
M7.3. Jak wehikuły czasu i podróże w czasie spowodują "życie wieczyste" M7.4. "Wieczna szczęśliwość"
M7.5. "Wieczyste pot
ępienie"
M7.6. "S
ąd ostateczny"
M8. Materia
ł dowodowy i opisowy jaki wywodzi się z moich osobistych doświadczeń, a jaki dokumentuje i ilustruje możliwość podróżowania przez czas oraz cofania czasu do tyłu
M8.1. Moje prze
łomowe spotkanie z następstwami cofania czasu – 
tj. przeglądanie książki w bibliotece której nigdy tam nie był
M8.2. Film "Groundhog Day" jako ilustracja mechanizmu czasu, zasady działania wehikułów czasu, wymazywania poprzednich zapisów pamięciowych przy "naturalnym" cofaniu czasu do tyłu, "uwięzionej nieśmiertelności", "wiecznego potępienia",
oraz przewagi nad zwykłymi ludźmi jaką mają UFOnauci używający wehikułów czasu
M8.3. "Kurierzy czasowi" – czyli metoda poznawania przyszłości poprzez wykorzystanie wehikułów czasu
M8.4. Moje osobiste obserwacje przypadków kiedy indukowane przez UFOnautów podróżowanie w czasie miało miejsce w moim otoczeniu
M9. Podróże w czasie bazujące na zasadzie "uginania przestrzeni czasowej" 
M9.1. Zasada podróżowania w czasie bazująca na uginaniu przestrzeni czasowej
M9.2. Charakterystyka podróży w czasie dokonywanych poprzez uginanie przestrzeni czasowej
M9.3. Faktyczna nieśmiertelność
M10. Trzy generacje magnokraftów i ich identyfikacja

M11. Ludzie i środki konieczne aby zbudować pierwszy "magnokraft" lub pierwszy "wehikuł czasu"
M12. Na zakończenie
Rysunki (M1 – wygl
ąd wehikułu czasu, M2 - czteropędnikowy wehikuł czasu) 


Monografia 12: Poznajmy Boga (ISBN 978-1-877458-12-5) 
NA. POZNAJMY LEPIEJ NASZEGO MŁODEGO BOGA
NA1. Zdefiniujmy Boga oraz rozważmy czynniki decydujące o Jego stosunku do ludzi 
NA1.1. Jak Bóg powstał – czyli samoewolucja Boga NA1.2. Jaki jest wiek Boga
NA1.3. Jaki materiał dowodowy dokumentuje że Bóg liczy około 6000 lat 
NA1.4. Ilu Bogów faktycznie istnieje 
NA2. Zdefiniujmy wygląd Boga 
NA3. Czy Bóg faktycznie składa się ze Świętej Trójcy, tj. z "Boga Ojca", "Ducha Świętego", oraz "Syna Bożego" według chrześcijaństwa, czy też z "Twórcy", "Podtrzymywacza", oraz "Niszczyciela" według nauk hinduizmu 

NB. MATERIAŁ DOWODOWY POTWIERDZAJĄCY ŻE BÓG ISTNIEJE 
NB1. Jakich ludzi i w jaki sposób Bóg typowo utrzymuje w niepewności co do Jego istnienia
NB2. Zdefiniujmy pojęcie "dowód na istnienie Boga"
NB3. Bóg chce aby
śmy "wiedzieli" że On istnieje, a nie jedynie 
"wierzyli" w Jego istnienie - znaczy poznajmy przyczynę dla której Bóg zmusza każdego z nas aby wkładał duży osobisty wysiłek w rozumowe uznanie dowodów na istnienie Boga i w nabycie rozumowej pewności że Bóg istnieje 
NB4. Jakimi metodami i w jakim celu Bóg zmusza każdego z nas aby wkładał osobisty wysiłek w rozumowe uznanie dowodów na istnienie Boga i w nabycie rozumowej pewności że Bóg istnieje
NB5. "Dowodzenie przez zaprzeczenie" - tj. skoro nieistnieje nawet jeden dowód materialny na nieistnienie Boga, to oznacza że Bóg istnieje
NB6. Przykłady materiału dowodowego na istnienie Boga z obszaru nauk fizycznych
NB7. Przykłady materiału dowodowego na istnienie Boga z obszaru nauk biologicznych
NB8. Formalny dowód na istnienie Boga uzyskany przy zastosowaniu metod logiki matematycznej

NC. BIBLIA - CZYLI BOSKA AUTOBIOGRAFIA
NC1. Przyk
łady faktów które dowodzą, że Biblia rzeczywiście 
jest pośrednio autoryzowana przez samego Boga

ND. OSOBOWOŚCI I ”CHARAKTER” BOGA 
ND1. Jak zbiór odmiennych osobowości tego samego Boga opisywany jest przez religię hinduizmu 
ND2. Boskie poczucie humoru

NE. WIEDZA I MOŻLIWOŚCI BOGA
NE1. Co Bóg ju
ż wie, a czego Bóg jeszcze NIE wie 

NE2. Jak Bóg dokonuje tworzenia
NE3. Dwa podstawowe rodzaje tworzenia, czyli:

(1) tymczasowa symulacja, oraz (2) trwałe tworzenia 
NE4. Jakie są powody powtarzalnego "symulowania" stworzeń przez Boga - znaczy "tymczasowego tworzenia" przez Boga istot pozbawionych "wolnej woli"
NE5. Czy Bóg czasami tymczasowo podpina jedną ze swoich
osobowości, oraz swoją świadomość, do ciał wybranych ludzi 
NE6. Skoro istnieje coś czego Bóg jeszcze nie wie, Bóg tak przeprowadzi proces stwarzania aby tego się dowiedzieć 

NF. BÓG A CZŁOWIEK (czyli co totalizm ustalił naukowo na temat roli człowieka w planach Boga)
NF1. Chociaż Bóg wie nieskończenie więcej od ludzi, ciągle jednak Bóg nie wie wszystkiego - stąd głównym celem działań Boga staje się „powiększanie wiedzy”
NF2. Po co Bogu potrzebny jest świat fizyczny i człowiek 
NF3. Nie tylko my, ludzie, ale także sam Bóg jest też "względnie niedoskonały", stąd On również nieustannie się uczy i udoskonala swoje metody 
NF4. Cel w jakim Bóg stworzył ludzi: poznawanie Siebie i powiększanie Własnej wiedzy
NF5. Jaki materiał dowodowy potwierdza twierdzenie filozofii totalizmu
sformułowane na bazie ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji, że "celem dla którego Bóg stworzył ludzi jest łatwiejsze, bezpieczniejsze, dokładniejsze i szybsze poznawanie przez Boga Siebie samego oraz powiększanie wiedzy i doskonałości Boga"
NF6. Nazwa dla obecnej fazy powiększania wiedzy przez Boga: "eksperymentowanie z szatańskością i z jej następstwami"
NF7. Z bezmyślnych sług, w świadomych partnerów i wspólników Boga 
NF8. Które więc cechy ludzi Bóg ceni najbardziej
NF9. Formalny dowód naukowy potwierdzaj
ący 
że to ”Bóg stworzył parę pierwszych ludzi”, sformułowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej 

NG. BOSKIE METODY RZĄDZENIA CZŁOWIEKIEM I WSZECHŚWIATEM 
NG1. Jakie czynniki ograniczają boski "pęd do wiedzy"
NG1.1. Tzw. "wolna wola" którą Bóg zmuszony był dać ludziom NG1.2. Tzw. "kanon niejednoznaczności"
NG1.2.1. Generowanie przez Boga dwóch przeciwstawnych wyjaśnień dla każdej odnotowywalnej manifestacji
NG1.3. Tzw. "zasada obusieczności"
NG2. W jaki sposób Bóg ci
ągle osiąga swój najważniejszy cel 
"powiększania wiedzy", na przekór że w swych działaniach Bóg musi uwzględniać wszystkie limitujące go ograniczenia 
NG2.1. Utrzymywanie ludzi w całkowitym braku pewności czy Bóg istnieje
NG2.2. Stwarzanie dwóch niezależnych wyjaśnień dla każdego obserwowalnego faktu, z których jedno wyjaśnienie jest (1) religijne, drugie zaś (2) ateistyczne
NG2.3. Inspirowanie u ludzi poszukiwań twórczych 
NG3. Jak Bóg inspiruje poszukiwania twórcze u ludzi
NG3.1. Rola tzw. "barier świadomościowych" oraz "poziomów wtajemniczenia" w ludzkich poszukiwaniach wiedzy
NG3.2. Promowanie ateizmu na Ziemi
NG3.3. Wykorzystanie motywuj
ących zdolności "zła" - czyli 
śmierci, chorób, niesprawiedliwości, korupcji, itp.
NG4. Jak Bóg testuje moralność, jakość i potencjał poszczególnych ludzi
NG4.1. Poddawanie ludzi próbom i egzaminon NG4.2. Typowy algorytm (przebieg) prób i egzaminów którym Bóg poddaje ludzi
NG4.3. Przykłady prób i egzaminów którym Bóg poddaje ludzi
NG5. Podsumowanie najważniejszych metod i mechanizmów zarządzania przez Boga moralnością indywidualnych ludzi
NG5.1. Dwa rodzaje moralności: (1) indywidualna i (2) grupowa
NG5.2. Metoda "kija i marchewki"
NG5.3. Metoda "dziel i rz
ądź"
NG5.4. Samoreguluj
ące się prawa moralne
NG5.5. Metoda "dopuszczaj poprawne rozwi
ązanie tylko kiedy ludzie 
już wypróbują wszystkie możliwe błędne rozwiązania"
NG5.6. Panowanie nad czasem
NG5.7. Uzależnianie tego co spotyka ludzi w młodości, od tego co ludzie ci czynią w wieku dorosłym
NG6. Podsumowanie najważniejszych metod i mechanizmów zarządzania przez Boga moralnością intelektów grupowych
NG6.1. Niematerialne nagrody w rodzaju osobistego szczęścia czy pokojowego życia otrzymywane przez ludzi żyjących wysoce moralnie
NG6.2. Wymóg osiągania nirwany przez ludzi pragnących skorzystać z tzw. uwięzionej nieśmiertelności - działający jako kara i doping dla poprawy swej moralności
przez ludzi zachowujących się niemoralnie
NG6.3. Działanie obecności tzw. "10 sprawiedliwych" - których istnienie nagradza całą społeczność za przyciąganie do swego grona ludzi praktykujących totaliztyczną filozofię
NG6.4. "Przekleństwo wynalazców" - którego następstwa karzą całe społeczności za tolerowanie w swoim gronie niemoralnych ludzi

NH. INSPIRUJĄCE FABRYKACJE BOGA - PRZYKŁADOWO "WIELKI WYBUCH" CZY "NATURALNA EWOLUCJA"
NH1. Jakie istotne powody miał Bóg aby stworzyć "zasymulowaną historię wszechświata i człowieka" - czyli stworzyć zmyślone przez Boga przeciwieństwo "faktycznej historii wszechświata i człowieka"
NH2. Co stwierdza "zasymulowana historia wszechświata i człowieka" - czyli owa historia którą dzisiejsza nauka mozolnie odtwarza z "materiału dowodowego" powprowadzanego przez wszechmogącego Boga w strukturę otaczającego nas świata fizycznego
NH3. Co stwierdza "faktyczna historia wszechświata i człowieka" opisana w Biblii
NH4. Jakiej lekcji Bóg nam udziela poprzez nieprawdziwość owej "zasymulowanej historii wszechświata"
NH5. Jakie jeszcze inne symulacje Bóg urzeczywistnia na Ziemi
NH5.1. "Chochliki drukarskie" - czyli kolejna ogromna rodzina nieustannych podpuszczeń i żartów płatanych ludziom nieprzerwanie przez Boga dla istotnych powodów
NH5.2. Nieuchwytni i doskonale zamaskowani złośliwcy i bluzgacze o nadprzyrodzonych mocach działający obecnie w internecie

NI. KONCEPT ANIOŁÓW I DIABŁÓW
NI1. Sk
ąd się wzięła idea diabłów i aniołów


NJ. KOSMICZNI KREWNIACY LUDZI - CZYLI KOLEJNA SYMULACJA BOGA NK. BOSKA PROMOCJA TOTALIZMU I PASOŻYTNICTWA
NK1. Fakty dowodzące że Bóg jednak wspiera i toleruje powstanie i rozwój totalizmu 
NK2. Powody i dowody boskiej promocji pasożytnictwa 
Ilustracja N1 - Hinduski Bóg-Małpa

Monografia 13: Pasożytnictwo i ilustratywne metody jego zapobiegania przez Boga (ISBN 978-1-877458-13-2)
OA-1 OA. PASOŻYTNICTWO - FILOZOFICZNE PRZECIWIEŃSTWO I ZAJADŁY WRÓG TOTALIZMU
OA1. Zdefiniujmy filozofię pasożytnictwa OA-8 OA2. Odmiany pasożytnictwa
OA2.1. Dwie podstawowe wersje pasożytnictwa: prymitywne pasożytnictwo oraz wyrafinowane pasożytnictwo
OA2.2. Prymitywne pasożytnictwo
OA2.3. Wyrafinowane pasożytnictwo
OA2.4. Szatańskie pasożytnictwo
OA2.5. Instytucjonalne pasożytnctwo
OA3. Przewrotne sposoby pasożytów
OA3.1. W jaki sposób wyrafinowani pasożyci obchodzą naokoło prawa moralne 
OA3.2. Jak pasożyci zmieniają innych ludzi w niewolników
OA4. Poziomy zaawansowania prymitywnego pasożytnictwa
OA4.1. Wydarzenie wyzwalające pasożytnictwo u indywidualnych ludzi
OA4.2. Kolejne stadia w zaawansowaniu się pasożytnictwa u indywidualnych ludzi
OA4.3. Instytucjonalne pasożytnictwo i wymuszana korupcja filozoficzna indywidualnych ludzi
OA4.4. Zachowanie pasożytniczych instytucji jakim pozwala się na wampirowanie bez końca
OA5. Poziomy zaawansowania wyrafinowanego pasożytnictwa
OA5.1. Poziomy zaawansowania wyrafinowanego pasożytnictwa u indywidualnych ludzi
OA5.2. Pseudo-moralność wyrafinowanego pasożytnictwa
OA6. Następstwa pasożytnictwa
OA6.1. Pasożytnicze inklinacje kobiet
OA6.2. Podstawowe atrybuty instytucjonalnego paso
żytnictwa

OA7. Jak rozpoznać pasożytów wokół nas
OA7.1. Różnice pomiędzy totaliztami i pasożytami
OA8. Podsumujmy czym jest pasożytnictwo
OA8.1. Paso
żytnictwo jako śmiertelna choroba moralna
OA8.2. Paso
żytnictwo jako urzeczywistnienie cyklu filozoficznego 
w dół pola moralnego
OA8.3. Pasożytnictwo jako przeciwieństwo cyklu filozoficznego w górę pola moralnego 
OA8.4. Pasożytnictwo jako przeciwieństwo totalistycznych modeli rządzenia i własności
OA8.5. Totalizm i pasożytnictwo jako moralne odpowiedniki ruchu liniowego i ruchu obrotowego
OA8.6. Pasożytnictwo jako manifestacja deficytu energii moralnej
OA8.6.1. Współczynnik "μ" do wyrażania poziomu czyjejś energii moralnej
OA8.6.2. Jak oszacować poziom energii moralnej, którą dany intelekt zdołał zgromadzić
OA8.6.3. Związek pomiędzy "μ" i stanami intelektów

OB. JAK BÓG KORYGUJE MORALNOŚĆ PRZEZ ZSYŁANIE KATAKLIZMÓW NA PASOŻYTNICZE SPOŁECZNOŚCI
OB1. Jak społeczeności mogą się bronić przed zaadoptowaniem pasożytnictwa

OC. PASOŻYTNICZE CYWILIZACJE
OC1. Przykład jak nasza cywilizacjamoże stać się pasożytniczą cywilizacją
OC2. Naturalna transformacja całych pasożytniczych cywilizacji: z instytucjonalanego pasożytnictwa w szatańskie pasożytnictwo 
OC2.1. Jak wygląda życie w cywilizacjach praktykujących instytucjonalne pasożytnictwo 
OC2.2. Zdefiniujmy "szatańskich pasożytów" oraz "szatańskie pasożytnictwo" 

OC3. Urządzenia techniczne używane przez szatańskich pasożytów do zniewalania innych cywilizacji 
OC3.1. Komory oscylacyjne
OC3.2. Magnokrafty
OC3.3. Urz
ądzenia migotania telekinetycznego 
OC3.4. Wehikuły czasu

OC3.5. Urządzenia do komunikacji telepatycznej 
OC3.6. Telekinetyczne generatory darmowej energii 
OC4. Udoskonalanie moralności wszechświata za pośrednictwem naturalnego mechanizmu transformacji instytucjonalnych pasożytów w szatańskich pasożytów, którzy potem dopingują groźbą agresji i zniewolenia wszelkie wygodnickie cywilizacje 
OC5. Obrona totaliztów przed atakami wyznawców pasożytnictwa 
OC5.1.  Obrona totaliztów przed fizycznymi atakami wyznawców pasożytnictwa
OC5.2.  Obrona totaliztów przed pyskówkami i agresją uczuciową wyznawców pasożytnictwa
OC5.3.  Obrona totaliztów przed zagrożeniami duchowymi ze strony wyznawców pasożytnictwa
OC6. W podsumowaniu

OD. METODY UŻYWANE PRZEZ BOGA DLA ZAPOBIEGNIĘCIA ABY LUDZKOŚĆ STAŁA SIĘ PASOŻYTNICZĄ CYWILIZACJĄ
OD1. Żelazna zasada Boga aby wszystkim tym którzy silnie w coś wierzą zawsze dostarczać materiału dowodowego na utwierdzenie ich wierzeń
OD2. "Omenowe" oraz "przepowiedniowe" znaczenie boskich "symulacji" wehikułów latających
OD3. Symulowanie okupacji Ziemi przez pasożytniczych UFOnautów OD4. Co to takiego owe boskie ”symulacje” UFO
OD5. Dowód jaki potwierdza,
że manifestacje UFO na Ziemi 
rzeczywiście są ”symulacjami” Boga, a nie faktyczną skrytą okupacją Ziemi przez sztańskich UFOnautów 
1 ilustracja (rysunek OD1 - indyjski deita zwany Murugan) 
OD-145

Monografia 14: Symulacja UFO i skrytej okupacji Ziemi przez UFO (ISBN 978-1-877458-14-9) 

P. DOWODY ŻE NA ZIEMI ”SYMULOWANA” JEST SYTUACJA IŻ MAGNOKRAFTO-PODOBNE UFO SKRYCIE OKUPUJĄ LUDZKOŚĆ 
P1. Struktura formalnego dowodu, że "UFO to już zbudowane magnokrafty" 
P2. Prezentacja formalnego dowodu, że "UFO to już zbudowane magnokrafty"
P2.1.  Zbieżność kształtów pojedynczych UFO z kształtami dyskoidalnego magnokraftu
P2.1.1. Czynniki zniekształcające obserwowalne kształty UFO

P2.2.  Identyczność sprzęgnięć UFO i połączeń magnokraftów
P2.3.  Rozlokowanie pędników UFO identyczne jak w układzie napędowym magnokraftu
P2.3.1. Jaka jest wymowa faktu,
że poszukiwania nigdy NIE pozwalają odnaleźć autorów autentycznych i wyraźnych zdjęć UFO

P2.4.  Wykorzystywanie oddziaływań magnetycznych do formowania sił napędowych
P2.4.1. Dlaczego zasada dzia
łania magnokraftu nie została sformułowana już ponad 50 lat temu

P2.5.  Wytwarzanie przez pędniki UFO pulsującego pola magnetycznego
P2.6.  Tworzenie obowodów magnetycznych
P2.7.  Formowanie wiru magnetycznego
P2.8.  Indukowanie prądów elektrycznych
P2.9.  Zdolność UFO do działania we wszystkich trzech trybach charakterystycznych dla magnokraftu
P2.10. Odchylające oddziaływanie na promieniowanie elektromagnetyczne 
P2.11. Zależność pomiędzy kolorem świecenia zjonizowanego powietrza a biegunem magnetycznym pędnika statku
P2.12. Magnetyczny charakter lotu jaki przeczy prawom hydromechaniki 
P2.13. Dalsze podobieństwa UFO i magnokraftów nie włączone do tego dowodu
P2.13.1. Nieobecność części mechanicznie współpracujących ze sobą P2.13.2. Emitowanie przez UFO różnorodnych sygnałów świetlnych charakterystycznych dla magn
P2.13.2. Emitowanie przez UFO różnorodnych sygnałów świetlnych charakterystycznych dla magnokraftu
P2.13.3. Zdolność do płynnego sterowania zasobami energii statku 
P2.14. Jak błędne potrafią być naukowe analizy zdjęć UFO 
P2.14.1. Orzeknięcie fałszerstwa zdjęć UFO w oparciu o dowody ich autentyczności
P2.14.2. Orzeknięcie przez NASA, że zdjęcie UFO to zdjęcie kolidujących galaktyk
P2.15. Podsumowując rozważania i materiał dowodowy z podrozdziału P2 
P2.16. Bóg by zamknął dla siebie pole przyszłych manewrów gdyby Jego ”symulacje” UFO nie były absolutnie doskonałe
P2.17. Źródła literaturowe dla podrozdział

P3. Powody obecności UFO na Ziemi
P3.1. Ilustracyjne edukowanie ludzkości o niebezpieczeństwach pasożytnictwa nakłada wymóg celowego ”symulowana” na Ziemi skrytej okupacji ludzkości przez UFO
P3.2. ”Symulowanie” skrytej okupacji Ziemi przez UFO nakłada na UFOnautów specyficzne wymogi co do zasad ich zachowywania się wobec ludzi
P3.3. Następstwa realistycznej ”symulacji” skrytej okupacji Ziemi przez UFO 
P3.4. Dlaczego nie jest możliwe, że UFOnauci są ”symulowani” jako przebywający na Ziemi aby nam pomagać 
P4. Formalny dowód na faktyczność symulacji iż "Ziemia okupowana jest przez UFO"
P5. Stopniowa ewolucja idei aby na Ziemi ”zasymulować” sytuację
że ludzkość jest skrycie okupowana przez szatańskich UFOnautów
P5.1.  Pierwsze zetknięcia ludzkości z ”symulacjami” dzisiejszych UFO i UFOnautów
P5.2.  Skąd się wzięła pierwsza idea aby stwarzać istoty o cechach UFOnautów
P5.3.  Jakie dowody potwierdzają, że idea istot o cechach UFOnautów znana już była w czasie formowania hinduizmu, czyli pierwszej religii na Ziemi
P6. W ”symulację” okupacji Ziemi przez UFO wbudowane są też sugestie że ludzkość pochodzi z odległego systemu gwiezdnego
P6.1.  Opis raju jest zbieżny z konstrukcją teleportacyjnego UFO typu K7
P6.2.  Długowieczność Adama i Ewy wskazuje na ich pochodzenie z planety około czterokrotnie większej od Ziemi
P6.3.  Niewykorzystywany potencjał ludzkiego mózgu sugeruje naszą ewolucję zachodzącą na planecie o grawitacji około czterokrotnie większej od Ziemi
P6.4.  Wzrost ludzi jest odpowiedni do planety około czterokrotnie większej od Ziemi
P6.5.  W starożytności na Ziemi miała miejsce kontr-ewolucja ludzkości od zaawansowania ku zdziczeniu
P6.6.  Wymowa odkrycia planety podobnej do Ziemi
P7. Na zakończenie
32 ilustracje - fotografie UFO (rysunki P1 do P32)


Monografia 15: Obserwacje wehikułów UFO i urządzeń UFOnautów (ISBN 978-1-877458-15-6)
Q. OBSERWACJE UFO CZTEROPĘDNIKOWEGO
Q1. Klasyczne przypadki obserwacji czteropędnikowego UFO 
Q2. Fotografie czteropędnikowego UFO
3 rysunki (Q1 do Q3)

R. OBSERWACJE UFOnautów UŻYWAJĄCYCH MAGNETYCZNEGO NAPĘDU OSOBISTEGO
R1. Charakterystyczny wygl
ąd użytkowników napędu osobistego 

R2. Niezwykłe możliwości UFOnautów użytkujących napęd osobisty 
R3. Ślady wypalane przez napęd osobisty UFOnautów
R4. Mitologiczne opisy u
życia magnetycznego napędu osobistego

R4.1. Wampiry i inne mitologiczne istoty eksploatujące ludzi
R4.2. Krwiopijne "maskotki" UFOnautów
R5. Historyczne opisy u
życia magnetycznego napędu osobistego R6. Pułapka światopoglądowa
R7. Podsumowanie

7 rysunków (R1 do R7)

S. OBSERWACJE KOMORY OSCYLACYJNEJ NA POKŁADACH UFO 
S1. Obserwacje i fotografie komór oscylacyjnych używanych w UFO
S1.1. Kolumny pola magnetycznego z pędników UFO posiadają kwadratowy przekrój poprzeczny
S1.2. Wyloty pędników u UFO są kwadratowe, zaś wgląd w nie ujawnia żółte wstęgi iskier elektrycznych obiegających ich wnętrze
S1.3. Kapsuły dwukomorowe uformowane z dwóch komór są często zauważane u przelatujących UFO a nawet fotografowane 
S1.4. Komory oscylacyjne były widziane na pokładach UFO i opisane przez licznych świadków
S2. Pośrednie dowody użycia komór oscylacyjnych przez UFO S3. Pozostałości materialne komór oscylacyjnych UFO
S4. Mitologiczne opisy komory oscylacyjnej
S5. Historyczne opisy komory oscylacyjnej

S6. Zdjęcie komory oscylacyjnej niewidzialnego UFO drugiej generacji S7. Podsumowując ten rozdział
8 rysunków (S1 do S8)

T. OBSERWACJE UFO DRUGIEJ I TRZECIEJ GENERACJI
T1. Obserwacje komór oscylacyjnych drugiej i trzeciej generacji
T2. Obserwacje dzia
łania UFO z napędem telekinetycznym
T3. Obserwacje potwierdzaj
ące istnienie UFO działających jako wehikuły czasu T4. Poziom technologii u UFO drugiej i trzeciej generacji
T5. Podsumowanie

Rysunek T1.

Monografia 16: Uprowadzenia ludzi do UFO (ISBN 978-1-877458-16-3)

U. SYSTEMATYCZNE UPROWADZANIE DO UFO MIESZKAŃCÓW ZIEMI 
U1. Dwie kategorie uprowadzanych do UFO: świadomi i nieświadomi 
U2. Historia ewolucji mojej wiedzy o skali uprowadzeń ludzi do UFO
U3. Jak obiektywnie sobie udowodnić, że my sami też jesteśmy systematycznie uprowadzani do UFO
U3.1. Blizna na nodze po "implancie identyfikującym" stanowiąca dowód naszych uprowadzeń do UFO
U3.1.1. Ilu UFOnautów i ile wehikułów UFO nieustannie stacjonuje na Ziemi
U3.1.2. "Rods": empiryczny dowód na ogromne zagęszczenie niewidzialnych wehikułów UFO operujących na Ziemi U3.1.3. Niektóre następstwa armii okupacyjnej UFOnautów stacjonującej na Ziemi
U3.1.4. Jak wykrywać na naszych nogach bliznę po implancie UFO
U3.2. "Implant indoktrynujący" w naszej skroni
U3.2.1. Test MIR (Magnetic Implant Response)
U3.2.2. Niektóre nast
ępstwa obecności implantu indoktrynującego UFO w naszej skroni

U3.3. Instalowanie innych implantów oraz sińce na naszym ciele pochodzące od UFO
U3.4. Następstwa uprowadzeń do UFO
U3.5. Zewn
ętrzne dowody naszego uprowadzania do UFO U3.6. Obserwacje następstw działania napędu telekinetycznego w naszych mieszkaniach

U3.7. Gwałcenie nas przez UFOnautów i UFOnautki
U3.7.1. Wykrywanie u siebie następstw gwałcenia przez UFOnautów U3.8 Instrumentalne wykrywanie nalotów UFO na nasze mieszkanie
U4. Jak UFOnauci nas eksploatują
U4.1. Dotychczas zidentyfikowane formy eksploatowania Ziemian przez UFOnautów 

U4.2. Produkcja "biorobotów" 
U4.3. Nazwijmy sytuację po imieniu, czyli słownik modelu okupacyjnego 
U4.4. Sprzedawczyki i kolaboranci U5. Badania uprowadzeń do UFO
U5.1. Badania wykrywalności oznak naszych uprowadzeń do UFO 
U5.2. Inne badania otwarte dla każdego z nas
U5.3. Przyk
łady tematów badań dla studentów i naukowców

U6. Interpretacje raportów z uprowadzeń do UFO U7. Na zakończenie tego rozdziału

UB. UPROWADZENIE MISS NOSBOCAJ NA POKŁAD UFO 
Rysunek U1 (blizna na nodze po inplancie identyfikacyjnymj)

Monografia 17: Wymowa materiału dowodowego o UFO (ISBN 978-1-877458-17-0) 
V. DOWODY NIEUSTANNEJ DZIAŁALNOŚCI UFO NA ZIEMI
V1. Kategorie materiału dowodowego który dokumentuje że na Ziemi faktycznie "symulowana" jest sytuacja jakby ludzkość
była eksploatowana przez szatańskich UFOnautów
V2. Jak wi
ęc mamy się bronić przed owymi "symulacjami" UFOnautów 

V3. Wzajemne szachowanie się, używane przez "symulacje" szatańskich UFOnautów dla zwodzenia i paraliżowania naszej samoobrony 
V4. Fotografie UFO oraz wizualne obserwacje UFO i ich załogantów 
V5. Trwałe ślady materialne działalności UFOnautów na naszej planecie
V5.1. Lądowiska UFO
V5.2. Miejsca eksplozji UFO
V5.3. Podziemne tunele wytopione przez UFO

V5.3.1. Jelenia Jaskinia (Deer Cave) z Północnego Borneo najbardziej spektakulanym przykładem tunelu UFO
V5.3.2. Szkliste tunele UFO spod Babiej Góry w Polsce 
V5.3.3. Władca świata - czyli "symulacja" UFOnauty pełniącego rolę gubernatora Ziemi 
V5.4. Substancje porzucane lub gubione przez UFO
V5.5. Fragmenty powłok UFO
V5.6. Miniaturowe sondy UFO zwane "orbs" lub "rods"
V6.
Ślady działalności "symulacji" UFOnautów na naszej planecie, wpisane na trwale do naszej kultury

V7. Powszechnie spotykane "zjawiska natury" jakie zawierają w sobie materiał dowodowy, że zaindukowane one zostały przez UFO
V8. Spektakularne akty zniszczenia noszące cechy ataków UFOnautów
V8.1. Odparowanie WTC przez UFO
V8.2. Eksplodowanie promu Columbia przez UFO
V8.3. Inne co bardziej spektakularne przypadki ataku UFOnautów na USA V8.4. Najgorszy scenariusz "wielkiego bangu"
V8.5. Tsunami zaindukowane przez UFOnautów w dniu 26 grudnia 2004 roku 

V8.6. Jak się bronić przed owymi morderczymi atakami UFOnautów 
V9. Na zakończenie
7 rysunków (V1 do V7) 

Monografia 18: Historia i końcowe informacje tej monografii (ISBN 978-1-877458-18-7) 
W. POCHODZENIE I STOPNIOWA EWOLUCJA TEJ MONOGRAFII 
W1. Dlaczego niniejsza monografia została napisana 
W2. Gorzkie następstwa moich poszukiwań prawdy
W3. Wszystko co tutaj opisałem ja faktycznie doświadczyłem
W4. Historia mojego życia i badań, a więc i historia niniejszej monografii
W5. Pospekulujmy o przyszłości
Rysunki W1 do W3 (l
ądowiska UFO, płytki Jezusa, herb Ratzingera)

X. PODSUMOWANIE
Y. LITERATURA POSZERZAJ
ĄCA TREŚĆ
TEJ MONOGRAFII Z-133 
Z. O AUTORZE 
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste