Monografia [1/5]
#1
Tom 1 – Monografia 1, ISBN 978-1-877458-01-9 (objętość na dysku 1.0 MB) o początkach wszystkiego
Rozdział A zawiera spis treści dla całej monografii [1/5]. Ponadto zawiera on wprowadzenie i wyjaśnia jakie były prapoczątki i kolejne losy wszystkiego aż do czasów kiedy doszło do napisania i opublikowania tej monografii.

Tom 2 – Monografia 2, ISBN 978-1-877458-02-6 (objętość na dysku 2.6 MB) o magnokraftach i komorze oscylacyjnej
Rozdział B zawiera opis tzw. „Tablicy Cyklicznosci“. Rozdział C opisuje w skrócie międzygwiezdny wehikuł kosmiczny zwany „magnokraftem“ – który jest kluczem dla całej niniejszej monografii. Rozdział D opisuje „magnokraft czteropednikowy“. Rozdział E prezentuje „magnetyczny napęd osobisty“. Rozdział F opisuje Komore oscylacyjna. (Faktycznie to rozdział F zawiera najbardziej obecnie aktualna i kompletna prezentacje budowy i działania „komory oscylacyjnej“.)

Tom 3 – Monografia 3, ISBN 978-1-877458-03-3 (objętość na dysku 5.5 MB) o magnokrafcie
Dyskoidalny magnokraft. Rozdział G omawia konstrukcję i działanie dyskoidalnego magnokraftu, oraz wyjaśnia zjawiska indukowane przez ów magnokraft. Zawiera on najbardziej aktualną, szeroką i kompletną prezentację magnokraftu.

Tom 4 – Monografia 4, ISBN 978-1-877458-04-0 (objętość na dysku 1.6 MB) o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
Koncept Dipolarnej Grawitacj, część 1. Rozdział H prezentuje ta czesc Konceptu Dipolarnej Grawitacji jaka dotyczy fizykalnych zachowan i atrybutow przeciw-materii. Monografia [1/5] zawiera jeszcze nowsze wersje rozdziałow G, H i I, niz te wersje zaprezentowane w tomach 5 i 7 monografii [8]. Rozdział HB wyjasnia dlaczego antygrawitacja nie istnieje zas statek antygrawitacyjny nie moze zostac zbudowany.


Tom 5 – Monografia 5, ISBN 978-1-877458-05-7 (objętość na dysku 1.8 MB) o świecie wirtualnym
Koncept Dipolarnej Grawitacji, część 2 – inteligentny świat wirtualny. Rozdział I wyjaśnia cechy i zjawiska wynikające z inteligencji przeciw-świata. Zjawiska te obejmują między innymi formowanie ludzkiej duszy i ducha, działanie karmy, uczucia, itp. Podrozdział I3.3 zawiera także formalny dowód naukowy na istnienie Boga.

Tom 6 – Monografia 6, ISBN 978-1-877458-06-4 (objętość na dysku 1.3 MB) o filozofii totalizmu
Rozdział JA wyjaśnia jak stosować totalizm w naszym życiu codziennym.

Tom 7 – Monografia 7, ISBN 978-1-877458-07-1 (objętość na dysku 1.3 MB) o prawach moralnych
Rozdział JB wyjasnia jak rozumiec totalizm. Rozdział JD prezentuje oficjalne stanowisko totalizmu w najrozniejszych kontrowersyjnych sprawach.

Tom 8 – Monografia 8, ISBN 978-1-877458-08-8 (objętość na dysku 1.8 MB) o nirwanie i mechanice totaliztycznej
Rozdział JE prezentuje totaliztyczną nirwane. Rozdział JF ujawnia inne korzyści z praktykowania totalizmu. Rozdział JG prezentuje najnowsza wersje Mechaniki Totaliztycznej. Jest to wersja nawet nowsza niz wersja tej mechaniki zaprezentowana w tomie 8 monografii [8].


Tom 9 – Monografia 9, ISBN 978-1-877458-09-5 (objętość na dysku 1.4 MB) o telepatii i urządzeniach telepatycznych
Rozdział K omawia urządzenia wykorzystujące wibracje przeciw-materii. Opisuje on: telepatyczne stacje nadawczo-odbiorcze (K2), TRI (K3), urządzenia komunikacyjne UFOnautow (K4), teleskopy i rzutniki telepatyczne oraz urządzenia ujawniające (K5), a także telepatyczny wykrywacz nadchodzących trzesień ziemi jaki ostrzega ludność zanim dane trzęsienie ziemi ich dopada, a jaki znany jest pod nazwą Zhang Heng seismograph (K6). Rozdział KB omawia praktyczne wykorzystanie natelekinetyzowanych substancji, włączając w to telekinetyczne rolnictwo (KB).

Tom 10 – Monografia 10, ISBN 978-1-877458-10-1 (objętość na dysku 1.8 MB) o darmowej energii i telekinezie
Rozdział LA omawia siłownie telekinetyczne. Rozdział LB omawia sterowanie pogodą. Rozdział LC omawia „magnokrafty telekinetyczne“.

Tom 11 – Monografia 11, ISBN 978-1-877458-11-8 (objętość na dysku 1.0 MB) o czasie i podróżowaniu przez czas
Rozdział M omawia „wehikuły czasu“.

Tom 12 – Monografia 12, ISBN 978-1-877458-12-5 (objętość na dysku 1.0 MB) o cechach i metodach Boga
Rozdziały N opisują cechy i metody działania Boga.

Tom 13 – Monografia 13, ISBN 978-1-877458-13-2 (objętość na dysku 1.5 MB) o pasożytnictwie i jego następstwach
Rozdział OA prezentuje filozofię pasożytnictwa – ktora jest przeciwstawieństwem i głównym wrogiem totalizmu, systematycznie zwalczanym przez samego Boga. Rozdział OB wyjasnia jak bronić się przed padnięciem ofiarą pasożytnictwa. Rozdział OC opisuje jak magnokraft (jeśli zostanie nadużyty) jest w stanie zamienic kiedys ludzkość w bande kosmicznych rabusiow którzy będą exploatowali słabsze od siebie cywilizacje. Wyjaśnia też implikacje powstania pasożytniczych cywilizacji. Rozdział OD wyjaśnia jak Bóg powstrzymuje powstanie pasożytniczych cywilizacji (np. poprzez „symulowanie“ skrytej okupacji Ziemi przez pasożytniczych UFOnautów).

Tom 14Monografia 14, ISBN 978-1-877458-14-9 (objętość na dysku 3.0 MB) o dowodzie na istnienie UFO
Formalny dowód naukowy że „UFO to już zrealizowane magnokrafty“ oraz implikacje tego dowodu.


Tom 15 – Monografia 15, ISBN 978-1-877458-15-6 (objętość na dysku 3.0 MB) o urządzeniach UFOnautów
Rozdział Q omawia „UFO czteropędnikowe“. Rozdział R prezentuje „magnetyczny napęd osobisty“ UFOnautow. Rozdział S dokumentuje „komory oscylacyjne“ odnotowane na pokładach UFO. Rozdział T omawia jeszcze inne urządzenia UFOnautow.

Tom 16Monografia 16, ISBN 978-1-877458-16-3 (objętość na dysku 1.6 MB) o uprowadzeniach do UFO
Rozdział U omawia Uprowadzenia ludzi do UFO. Kazdy z nas, włączając w to i ciebie czytelniku, uprowadzany jest do UFO regularnie nie rzadziej niz raz na kazde 3 miesiace. Rozdział U monografii [1/5] dostarczy ci informacji jakie umozliwią dowiedzenie sobie samemu, że uprowadzenia te faktycznie mają miejsce, oraz że na swoim własnym ciele, a także w swoim własnym domu, posiadasz wystarczająco dużo dowodów aby o ich istnieniu być pewnym, lub aby o ich istnieniu przekonać nawet najbardziej zatwardziałego sceptyka. Tyle tylko, że dotychczas nie wiedziałeś jak owe dowody wyglądają i co one oznaczają. Stąd dotychczas nie zwracałeś na nie swojej uwagi.


Tom 17 – Monografia 17, ISBN 978-1-877458-17-0 (objętość na dysku 2.5 MB) o wymowie manifestacji UFO
Rozdział V prezentuje i wyjaśnia implikacje istnienia dowodów materialnych na nieustanne działania UFOnautów na Ziemi.

Tom 18 – Monografia 18, ISBN 978-1-877458-18-7 (objętość na dysku 1.5 MB) o historii tej monografii.
Rozdział W opisuje historię tej monografii. Podrozdział W4 opisuje najwazniejsze kamienie węgielne z historii mojego życia – które są również kamieniami węgielnymi niniejszej monografii [1/5]. Dalej zawarte jest podsumowanie (rozdział X). Literatura i o autorze (rozdział Y). Załączniki (Z).

 

Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste