H11. Podsumowanie możliwych korzyści z uzyskania dostępu do przeciw-świata
#1
Copyright Dr inż. Jan Pająk

H11. Podsumowanie możliwych korzyści z uzyskania dostępu do przeciw-świata

Grawitacyjne połączenie istniejące pomiędzy naszym światem oraz przeciw-światem wprowadza niezwykły potencjał dla dokonywania inteligentnych zmian naszego świata poprzez sterowanie przeciw-światem, lub chociażby jedynie poprzez wgląd do niego. Jak to zostało wykazane w poprzednich podrozdziałach niniejszego rozdziału, to sterowanie lub wgląd mogą zostać dokonane na dwa sposoby: już obecnie poprzez wykorzystanie naturalnych zdolności naszego umysłu (patrz podrozdział I8.2), zaś w przyszłości poprzez budowanie odpowiednich maszyn i urządzeń (patrz podrozdziały H10., K2.4, L1, M1, N5.1).
Uświadomienie sobie potencjału kryjącego się za obecnym wykorzystaniem naszych naturalnych zdolności do wglądu w i controli nad przeciw-światem, może spowodować rozwój nowych technik dla uzdrawiania, moralności, filozofii, ESP, itp.
Wygląda na to, że ludzkość od tysięcy już lat eksploatowała przeciw-świat za pośrednictwem magii, rytuałów, ESP, itp. Jednakże dotychczasowe wykorzystanie przez ludzi praw tamtego świata było "ślepe" i dokonywane niemalże bez zrozumienia dla jego istnienia i działania. Uświadomienie sobie, że taki świat istnieje, stanowi początek naszego systematycznego zgłębiania jego praw i zdobywania pełnej wiedzy o jego działaniu (np. poprzez postulowane w H10.totaliztyczne dyscypliny naukowe, zajmujące się wyłącznie badaniami przeciw-świata). Od tego będzie już tylko mały krok do wypracowania urządzeń pozyskujących wgląd, oraz opracowania i zbudowania maszyn sterujących tamtym światem.
Kiedy ludzkości uda się zbudować maszyny które pozwolą nam na wprowadzanie zmian do konfiguracji przeciw-świata, wtedy takie zmiany spowodują natychmiastowe zmiany w świecie-materialnym. Dla przykładu, zamiast podróżować fizycznie z miejsca na miejsce, wystarczy wtedy zmienić nasze położenie w przeciw-świecie, zaś to spowoduje nasze natychmiastowe zniknięcie z jednego miejsca i pojawienie się w zupełnie innym miejscu. W przyszłości więc "telekineza" zastąpi dzisiejsze podróżowanie w przestrzeni (po szczegóły patrz podrozdziały H6.1. i LA1). W ten sposób maszyny umożliwiające zmienianie konfiguracji przeciw-świata, otworzą nam całkowicie nowe perspektywy. Niektóre z nich obejmują:
- Materializacja zamiast produkcji. W przyszłości opracować więc będziemy mogli maszyny, które na nasze życzenie zdolne będą do zmaterializowania dowolnego obiektu lub substancji.
- Dematerializacja zamiast usuwania. Podobne maszyny pozwolą nam dematerializować wszystko czego już nie potrzebujemy.
- Transformowanie ciała zamiast leczenia. Maszyny leczące bazujące na możliwościach przeciw-świata całkowicie kiedyś zrewolucjonizują nasze metody przywracania zdrowia.
Maszyny do wprowadzania zmian w konfiguracji przeciw-świata będą szczytem osiągnięć ludzi w zakresie wykorzystywania możliwości jakie oferuje istnienie przeciw-świata. Jednakże nie mniej użyteczne będzie zbudowanie urządzeń które umożliwią nam jedynie "wgląd" i "czytanie" rejestrów i karmy zawartych w przeciw-świecie. Poprzez taki wgląd (patrz podrozdział I8.2) nasi potomkowie mogli będą przykładowo uzyskiwać kompletną informację na temat:
- pojawiania się i przebiegu choroby zanim jej symptomy będą zauważalne, - historii każdej osoby, stworzenia czy obiektu,
- przyszłego losu ludzi i obiektów,
- myśli, zamiarów, sekretów i danych osobistych każdej wybranej osoby,
- aktualnego położenia poszukiwanych osób i przedmiotów,
- zawartości nieprzeźroczystych przedmiotów, np. listów w kopertach, złóż naturalnych, podziemnych żył wodnych, itp.
Kolejną rewolucyjną możliwość, jakie otworzą nam urządzenia typów opisanych w rozdziałach K, L i M, jest wykorzystanie zjawisk, które wywodzą się z fizykalnych możliwości oferowanych nam przez przeciw-świat, jednak faktycznie koncentrują swe działanie na naszym świecie. Najbardziej korzystne i bliskie zbudowania z tych urządzeń są:
- Urządzenia wykorzystujące fale telepatyczne w celach łącznościowych, np. patrz teleskopy i rzutniki telepatyczne opisane w podrozdziale N5 tej monografii i w podrozdziale D5 traktatu [7/2].
- Urządzenia produkujące energię poprzez wykorzystanie możliwości przeciw-świata, np. patrz baterie telekinetyczne opisane w podrozdziale LA2.4 niniejszej monografii.
- Urządzenie transportowe wykorzystujące efekt telekinetyczny - patrz wehikuły telekinetyczne opisane w podrozdziale LA1 niniejszej monografii.
- Urządzenie do sterowania upływem czasu wykorzystujące magnetyczną interpretację czasu - patrz wehikuły czasu opisane w podrozdziale M1 niniejszej monografii i w podrozdziale M1 monografii [1/3].
Podobnie jak to jest z naszym światem, również przeciw-świat musi być obiektywny i powtarzalny. Tyle że rządzony jest on aż przez dwa odmienne zbiory praw, z których jeden ma charakter fizykalny - podobnie jak prawa fizyczne naszego świata, drugi zaś charakter informatyczny - jak prawa rządzące naszymi programami komputerowymi. Jednak treść tych praw może zostać wykryta, zrozumiana, rozpracowana i wykorzystana przez nasze umysły. Stąd też uznanie i zaakceptowanie istnienia tamtego świata otworzy dla ludzi całkowicie nowe wymiary, których późniejsze zgłębianie służyć będzie dobru wszystkich ludzi. Niektóre rozdziały niniejszej monografii (np. rozdziały I JA, JB, czy JG) ukazują różne możliwości jakie to nam otworzy.

=> H12.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste