H9.3. Interpretacja pola grawitacyjnego w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
#1
Copyright Dr inż. Jan Pająk

H9.3. Interpretacja pola grawitacyjnego w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
Dzisiejsza nauka ziemska jest już świadoma istnienia pola grawitacyjnego. Opisała ona nawet jego podstawowe atrybuty, oraz niektóre prawa nim rządzące. Nie potrafi jednak nam wyjaśnić, ani czym ono jest, ani jaka jest jego natura. Tymczasem zgodnie z obecną interpretacją Konceptu Dipolarnej Grawitacji, "pole grawitacyjne jest to po prostu rodzaj 'siły tarcia', jaka zostaje uformowana podczas przepływu energii z jednych cząsteczek przeciw-materii do innych". Ponieważ w poprzednim podrozdziale wyjaśniono, że energia to po prostu naturalne "programy zachowaniowe" rezydujące w przeciw-materii, pole grawitacyjne jest to po prostu rodzaj "siły tarcia" jaka powstaje podczas cyrkulacji owych programów zachowaniowych po objętości przeciw-materii. Szersze opisy rozważań na temat natury pola grawitacyjnego w świetle Konceptu Dipolarnej Grawitacji przytoczono w podrozdziale JG3.7.1 niniejszej monografii.

=> H10.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste