H9.2. Interpretacja energii w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
#1
Copyright Dr inż. Jan Pająk

H9.2. Interpretacja energii w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji

Jak to już opisywano w podrozdziale H4.1, zachowanie się inteligentnych drobinek albo cząsteczek przeciw-materii definiowane jest przez specjalne naturalne programy, jakie opisują jak cząsteczki te w danej chwili mają się zachowywać. Cząsteczki przeciw-materii potem tylko dokładnie realizują to co programy owe im nakazują. Jak to wyjaśniłem dokładnie w podrozdziale H9.1, każda taka drobina czy cząsteczka przeciw-materii posiada cechy zarówno "pamięci" jak i "akumulatora" z dzisiejszych ludzkich komputerów. Dzięki temu owe naturalne programy z przeciw-świata mogą fizycznie się przemieszczać z jednej cząsteczki przeciw- materii do innej cząsteczki przeciw-materii, bez utraty swojej mocy definiowania zachowania. Zawsze też dyktują one swojej aktualnej cząsteczce (tj. cząsteczce w jakiej aktualnie rezydują), jak owa cząsteczka ma się zachowywać. Te naturalne "programy zachowania" się cząsteczek przeciw-materii, zdolne do przemieszczania się z jednej cząsteczki na inną, stanowią więc to, co przez dzisiejszą naukę opisywany jest terminem "energia". Wszystkie zjawiska energetyczne z naszego świata, są więc następstwem wędrówki odnośnych "programów zachowywania się" z jednych zgrupowań inteligentnej przeciw-materii na inne zgrupowania. Programy te bowiem powodują, że sterowana nimi przeciw-materia w danych warunkach zachowuje się w taki a nie inny sposób. Oczywiście, poprzez powodowanie opisywanych nimi zachowań przeciw-materii, programy te za pośrednictwem oddziaływań grawitacyjnych wpływają także na zachowania materii w naszym świecie. To więc, co w naszym świecie obserwujemy jako energię, Koncept Dipolarnej Grawitacji faktycznie definiuje w następujący sposób: "Energia to zbiór naturalnych programów wędrujących przez przeciw-materię, jakie opisują jak owa przeciw-materia ma się zachowywać. Programy te są skrupulatnie realizowane przez cząsteczki owej przeciw-materii." Po dalsze wyjaśnienia czym jest energia, patrz także podrozdział H4.1..

=> H9.3.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste