H1.1. Formalny dowód na dipolarny charakter grawitacji...
#1
Copyright Dr inż. Jan Pająk

H1.1. Formalny dowód na dipolarny charakter grawitacji, oraz na istnienie przeciw- świata

Filozofia totalizmu stwierdza, że nasz wszechświat został celowo skonstruowany na tyle inteligentnie, że wszystko co w nim istnieje obiektywnie, daje się też obiektywnie wykryć, zidentyfikować i udowodnić. Skompletujmy więc teraz proces formalnego dowiedzenia, że pole grawitacyjne posiada charakter dipolarny, tak jak to stwierdza nowy Koncept Dipolarnej Grawitacji. Proces takiego dowodzenia może zostać dokonany aż kilkoma odmiennymi metodami. Wszakże, zgodnie ze znanym powiedzeniem "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu", do tej samej prawdy można dojść na wiele odmiennych sposobów. Każdy odmienny sposób dowiedzenia, że "grawitacja posiada dipolarny charakter", zostanie zaprezentowany poniżej w odrębym podrozdziale.

=> H1.1.1.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste