Ilustracje tom 9
#1
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure K1 (góra).
Pokazuje on: Zdjęcie piramidy telepatycznej trzymanej w rękach przez dra Jana Pająka.
It illustrates: A photo of the telepethic pyramid hold by Dr Jan Pająk.
Antworten to top
#2
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure K1 (dół).
Pokazuje on: Zdjęcie wnętrza piramidy telepatycznej.
It illustrates: Interior of the telepathic pyramid.
Antworten to top
#3
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure K2.
Pokazuje on: Wyględ i budowa piramidy telepatycznej.
It illustrates: The design of the telepathic pyramid.
Antworten to top
#4
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure K3.
Pokazuje on: Obwody elektryczne piramidy telepatycznej.
It illustrates: The electric diagram of the telepathic pyramid.
Antworten to top
#5
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure K4.
Pokazuje on: Budowa urządzenia ujawniającego.
It illustrates: The revealing device.
Antworten to top
#6
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure K5/2.
Pokazuje on: Zdjęcie diabła z ambony w Rabczycach, Słowacja.
It illustrates: The devil from altar in Rabczyce, Slovakia.
Antworten to top
#7
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure K5/1.
Pokazuje on: Zdjęcie diabła z Zamku Wysokiego w Malborku.
It illustrates: The devil from the Malbork castle of Teutonic Knights.
Antworten to top
#8
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure K5/3.
Pokazuje on: Zdjęcie diabła z "The Unexplained". (Jest to najlepsza znana mi podobizna faktycznego wyglądu "diabła" (UFOnauty). Odnotuj bardzo unikalny dla owych diabłów/UFOli czubek wystającego ku przodowi podbródka z dwoma charakterystycznymi bulwami pośladko-podobnymi. Bulwy te czynią podbródki typowych diabłów/UFOli bardzo podobne do miniaturowego tyłka ludzkiego. Zauważ że średniowieczne czarownice (czyli UFOnautki) także rysowane i opisywane są z takim wystającym ku przodowi, pośladkopodobnym podbródkiem.).
It illustrates: The devil from Journal The Unexplained.
Antworten to top
#9
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure K6.
Pokazuje on: Zdjęcie repliki tzw. "Zhang Heng Seismograph". (Ów seismograf, jest to urządzenie telepatyczne jakie wykrywało nadchodzące trzęsienie ziemi zanim trzęsienie to nadeszło i dokonało zniszczeń. Według mojej oceny urządzenie to jest o co najmniej 100 lat bardziej zaawansowane od dzisiejszych seismografow inercyjnych, które są zdolne wykryć trzęsienie ziemi tylko po fakcie. Po szczegóły patrz podrozdział N6.1 w monografii [1/5]. (Aż do 2010 roku powyższy "Sejsmograf Zhang Henga" był wystawiony na widok publiczny w muzeum zwanym "Te Papa" z Wellington, Nowa Zelandia. Historia tamtego jego wystawienia, a także powody jego raptownego ukrycia zaraz po niszczycielskim trzęsieniu ziemi z Christchurch, są omówione na stronach internetowych o nazwach Seismograf, Nowa Zelandia, oraz Trzęsienia ziemi.)

It illustrates: The device which is able to predict impending earthquakes enough time in advance that people can escape the damage. (Until 2010 the "Zhang Heng Seismograph" was exhibited for general public in the museum celled "Te Papa" from Wellington, New Zealand. The history of this exhibit, as well as reasons for rapid hiding it after the devastating earthquake from Christchurch, are explained on web pages named Seismograph, New Zealand, and Earthquakes)
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste