Tablice
#1
© Dr. Ing. Jan Pająk

Tablica B1
Kierunek
upływu czasu
_kierunek udoskonaleń napędów
spowodowany upływem czasu)
3. Napędy z obiegiem pola magnetyczn. 3. Energia wewn. ? Wehikuł czasu: 2300 ? ?

Przyszłość

2. Inercja pola Silnik teleki: 2036 Magnokr.telek: 2200 ? ?
1. Siła pola Silnik eletr: 1836 Magnokraft: ok. 2036 Silnik pulsarowy Statek gwiaździsty
2. Napędy z obiegiem masy 3. Energia wewn. Silnik parowy: 1769 Odrzutowiec: 1939 Sil.spalinow: 1867 Rakieta: 1942

Teraźniejszość

2. Inercja masy Silnik pneuma: 1860 Poduszkowiec: 1959 Masz. atmosfe: 1712 Smigło: 1903
1. Siła ciśnienia Wiatrak: 1191 Żagiel: około 1390 Puszka Vidi: 1860 Balon: 1863
1. Napędy zobiegiem siły mechaniczn. 3. Sprężystość Wiertło inercyjne Katapulta Sprężyna Piłka

2. Inercja

Koło garncarskie

Taran bitewny Koło zamchowe Proca
1. Odział. siłowe Korba napędowa Tyczka flisarska Kierat Koło
Era
Rodzaj czynnika roboczego
Generacja
Nośnik energii Napędy Silniki 1 pary (ruch względny) Pędniki 1 pary (ruch absolutny.) Silniki 2 pary (ruch względny) Pędniki 2 pary (ruch absolutny) Postęp
====>>
Rozwiązania techniczne Pierwsza para silnik-pędnik (przestrz. robocza odzdzielona od wytwornika) Druga para silnik-pędnik(przestrzeń robocza w wyrworniku czynnika robocz.)
Table B1.

Tablica Cykliczności sporządzana dla napędów ziemskich. Stanowi ona rodzaj "Tablicy Mendelejewa", tyle tylko że obowiązującej dla urządzeń napędowych zamiast dla pierwiastków chemicznych. Jej sformułowanie ujawnia że budowa kolejnych napędów ziemskich podlega prawom generalnej (DeBroglie'wskiej) symetrii, których działanie zezwala na przenoszenie (ekstrapolację) istotnych cech pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. To z kolei umożliwia przewidzenie zasad działania, cech oraz przybliżonych dat uruchamiania urządzeń napędowych dotychczas jeszcze nie zbudowanych na Ziemi. Tablica ta powstała poprzez odłożenie na jej pionowej osi wszystkich czynników roboczych wykorzystywanych w działaniu poszczególnych generacji urządzeń napędowych, zaś na jej poziomej osi wszystkich możliwych urządzeń napędowych budowanych dla danego czynnika roboczego. Jej pole robocze przyporządkowywuje więc kolejne rodzaje dotychczas zbudowanych urządzeń napędowych do odpowiedniego czynnika roboczego (tj. do wiersza tablicy) oraz do odpowiedniej kategorii napędów (tj. do kolumny tablicy). Wzajemne uszeregowanie poszczególnych generacji napędów następuje według kompleksowości eksploatowanych atrybutów danego czynnika (tj. pierwsza generacja (1) eksploatuje tylko oddziaływania siłowe, druga (2) - oddziaływania siłowe i inercję, trzecia (3) zaś - oddziaływania siłowe, inercję i energię wewnętrzną). W obrębie każdej generacji wyróżniono dwie pary bliźniaczych urządzeń zwanych silnikiem i pędnikiem, eksploatujących te same cechy danego czynnika roboczego. Należy zwrócić uwagę, że w przypadkach gdy dane urządzenie budowane jest w wielu wersjach konstrukcyjnych, odmianach lub zastosowaniach, tylko pierwszą lub najbardziej reprezentacyjną jego wersję ujęto w tablicy (np. silnik parowy, turbina parowa, czy turbina gazowa wykorzystują te same atrybuty czynnika roboczego, stąd należą one do tego samego etapu rozwojowego). Jeszcze jedna "Tablica Cykliczności" pokazana jest jako tablica K1.

Antworten to top
#2
© Dr. Ing. Jan Pająk

Tablica D1
Table D1. Najważniejsze dane konstrukcyjne wszystkich ośmiu typów magnokraftów czteropędnikowych. Interpretacja użytych symboli pokazana została na rysunku D1. Wymiary poszczególnych wehikułów wyznaczono z warunku ich sprzęgalności z dyskoidalnymi magnokraftami, (tj. w wehikułach sześciennych dla których l=lb=lw,
odległość "l" pomiędzy osiami ich pędników musi spełniać następujące równanie: l = 0.5486•2(T-1) [metrów]). Wszystkie wymiary liniowe z tej tablicy wyrażone zostały w metrach.
Nr. Typ Odpow typ dysk. Wymiary gabarytowe korpusu wehikułu dla statków sześciennych Rozstawienie pędników wehikułu Wymiary pędników Załoga Waga statku
d

(przekątna)
Statki prostokątne sześć.
T K W G Z H Ang 1w 1b 1=1w, b h a
- - -
m
m
m
m
m
deg
m
m
m
m
m
m
ton
1. T3 K3
2.01
1.46
0.73
2.19
3.10
22.5
2.86
1.19
2.19
0.73
0.18
3
0.5
2. T4 K4
4.11
3.29
1.09
4.38
6.20
30
5.37
3.10
4.39
1.09
0.27
4
4
3. T5 K5
8.35
7.02
1.76
8.78
12.41
33.75
10.32
6.89
8.78
1.76
0.43
5
33
4. T6 K6
16.82
14.64
2.93
17.55
24.82
27
15.64
7.97
17.56
2.93
0.73
6
270
5. T7 K7
33.86
30.09
5.02
35.11
49.65
30
43.00
24.83
35.11
5.02
1.25
7
2 164
6. T8 K8
68.02
61.44
8.78
17.22
99.30
32.14
59.46
37.36
70.22
8.78
2.20
8
17 312
7. T9 K9
136.54
124.84
15.60
31.21
198.61
28.125
123.86
66.20
140.44
15.60
3.90
9
138 497
8. T10 K10
273.79
252.79
28.09
280.88
397.22
30
344.00
198.61
280.88
28.09
7.02
10
1 107 981

Oto równania wyrażające zwięzki matematyczne pomiędzy poszczególnymi wielkościami z tej tablicy:

T=H/Z    T=K    Z=h    d=1√2    a=h/4    d2=1w2+1b2=2•12    1=0.5486*2(T-1) [m]

Z=H/T    H=1    Z=1/T    ANG=arctan(1b/1w)    h=1/T    Weight=0.05*12*H    Crew=T=K

Antworten to top
#3
© Dr. Ing. Jan Pająk

Tablica F1
                                                                                                                                                                                                               
Tablica F1
Nr.Urządzenie zastępowane przez komoręRodzaj energiizastępujących dany rodzaj urządzenia
DostarczonejUzyskanej
1.ElektromagnesPrąd elektrycznyPole magnetyczneEnergia elektryczna dostarczona do komory przetransformowana zostaje na pole magnetyczne.
2.Grzejnik elektrycznyPrąd elektrycznyCiepłoGorący gaz deelektryczny z komory zostaje przepompowany poprzez wymiennik ciepła.
3.Silnik elektrycznyPrąd elektrycznyRuch mechanicznyFale sterowanego pola magnetycznego wytwarzanego przez układ komór oscylacyjnych stojana powodują ruch mechaniczny przewodzącego wirnika.
4.TransformatorPrąd elektrycznyPrąd elektryczny o innych parametrachDwie komory o różniących się parametrach pracy wymieniają energię za pośrednictwiem pola magnetycznego (tj. sterując przesunięciem faowym wytwarzanego przez siebie pola)
5.Silnik spalinowyCiepłoRuch mechanicznyPodgrzewanie gazu dielektrycznego dostarcza komorze energii wykorzystywanej do produkcji ruchu mechanicznego jak w silniku elektrycznym.
6.Ogniwo termoelektryczneCiepłoPrąd elektrycznyPodgrzewanie gazu dielektrycznego zwiększa energię komory. energia ta, przetransformowana przez komorę na ładunki elektryczne, może być z niej podjęta w postaci prądu elektrycznego.
7.Generator elektrycznościRuch mechanicznyPrąd elektrycznyPrzemieszczanie jednej komory w zasięgu pola innej wytwarza energię oddziaływania pól jaka potem może zostać podjęta w postaci prądu.

Wykorzystanie komory oscylacyjnej. Zestawiono tu kilka przykładów obecnych urządzeń energetycznych, które w przyszłości zastąpione zostaną przez komorę oscylacyjną z uwagi na jej zdolność do wielo-wymiarowej transformacji energii. (Zauważ, że przykłady wielu dalszych urządzeń jakie zapewne też zastąpione kiedyś będą przez komory oscylacyjne omówiono w podrozdziale F9.)
Antworten to top
#4
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Tabela/Table G2.
Pokazuje on: Zależność stosunku wymiarów "D/H" w latających cygarach od współczynnika K i od liczby wehikułów.
It illustrates: The relationship of dimensions in flying complexes of Magnocraft (K versus D/H).

/z tekstu monografii:/
Wyznaczanie wartości współczynnika krotności "K" ze stosunku wymiarów gabarytowych "D/H" dla pojedynczego magnokraftu oraz dla trzech homogenicznych połączeń fizycznych tych wehikułów, tj. kompleksu kulistego, cygara posobnego, oraz cygara przeciwsobnego. Z kolei znajomość "K" umożliwia dokładne określenie typu indywidualnych wehikułów sprzęgniętych w daną konfigurację latającą. Znając zaś typ tego statku, z tabeli G1 daje się odczytać wszelkie jego dane techniczne.
Zauważ, że wzory dla obu cygar podane w tej tabeli pozostają ważne tylko jeśli ich oś centralna jest prostopadła do linii naszego wzroku. W pozostałych przypadkach należy wyznaczyć odchylenie """ tej osi od położenia prostopadłego do linii naszego wzroku, poczym trygonometrycznie skorygować wartość "EH" o wielkość zależną od owego kąta """.
Warto tutaj odnotować, że aby wyznaczyć współczynnik typu "K" dla którejś z konfiguracji magnokraftów zaprezentowanych w powyższej tabeli, wystarczy wyznaczyć ze zdjęcia, z obrazu radarowego, lub z naocznego wyglądu tej konfiguracji, jej wysokość "EH" oraz jej średnicę "D". Następnie dane te należy podstawić do wzoru podanego w ostatniej kolumnie powyższej tabeli. W przypadku cygara posobnego lub cygara przeciwsobnego, dodatkowo wyznaczyć trzeba liczbę "m" wehikułów składających się na daną konfigurację, oraz warunkowo, kąt odchylenia """ osi centralnej tej konfiguracji od położenia prostopadłego do linii naszego wzroku. (Ów kąt """ pozwala nam bowiem trygonometrycznie skorygować pozorną (czyli pomierzoną przez nas) wartość wysokości "EH" na faktyczną wartość owej wysokości "EH".
Dla praktycznego wypróbowania wzorów z powyższej tabeli, proponuję spróbować wyznaczyć typ wehikułów formujących cygaro posobne pokazane na fotografii z części (d) rysunku P10.
Antworten to top
#5
Tablica G1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tablica G1. Najważniejsze dane konstrukcyjne wszystkich ośmiu typów magnokraftów załogowych.
Interpretacja niektórych symboli pokazana została na rysunku G20. Wymiary poszczególnych wehikułów wyznaczono z warunku iż ich zewnętrzna średnica gabarytowa "D" musi spełniać następujące równanie (G16): D = 0.5486*2K [metrów]. Dane wymiarowe zawarte w tej tablicy wyrażone zostały w metrach.
No.TypDane typuWymiary gabarytowe statkuRozłożoenie i wymiary pędników bocznychUłożenie i wymiar pędnika głównegoLiczba nógZałogaWaga statku
KnDHLGsdArcDsashDMaM
----mmmmmmmmmmm--tonne
1.K3384.391.460.640.433.101.220.430.251.030.860.49431
2.K44128.782.191.280.726.201.630.560.321.551.280.74348
3.K551617.563.512.571.1312.412.440.750.432.481.881.094554
4.K662035.115.855.142.1724.823.901.260.734.143.431.9846360
5.K772470.2210.0310.283.8449.656.502.041.187.095.883.393 or 472 472
6.K8828140.4417.5620.576.7899.3011.143.331.9212.4110.115.844817 317
7.K9932280.8831.2141.1412.52198.6119.505.763.3222.0718.2810.5649123 113
8.K101036561.7656.1882.2822.94397.2234.669.975.7539.7232.9119.003 or 410886 448
Oto równania wyrażające związki matematyczne pomiędzy poszczególnymi wielkościami z tej tablicy:
     
   H=D/K | K=D/H | n=4(K-1) | Arc=πd/n | DM=H(2-√2) | aM=DM/√3 | as=Ds/√3 | Crew=K | h=d/K | K=d/h | L=(D-d)/2 | d=D/√2 | Gs=DM-Ds |Ds=DM/3√n | Waga=0.05•D2•H
Antworten to top
#6
Tablica G3.
                                                                                                                                                                 
Tablica G3 - Kolory wyświetlane przez poszczególne lampy SUB:
lampa
U
V
W
X
czas

   

t = 0

   

czerwony = n
żółty = o
zielony = s
żółty = o

   

t = 1/4T

   

żółty = o
czerwony =n
żółty = o
zielony = s

   

t = 1/2T

   

zielony = s
żółty = o
czerwony = n
żółty = o

   

t = 3/4T

   

żółty = o
zielony = s
żółty = o
czerwony = n

   

t = 1T

   

czerwony = n
żółty = o
zielony = s
żółty = o
Tablica G3.
Zmiany kolorów świateł w lampach systemu SUB
.
W magnokrafcie system SUB jest odpowiednikiem lamp pozycyjnych u współczesnych samolotów, tj. służy on sygnalizowaniu aktualnego położenia, zorientowania oraz trybu pracy tego wehikułu. Rozłożenie lamp systemu SUB na kadłubie magnokraftu ukazano na rysunku G30.
W zilustrowanym powyżej wzorze zmiany kolorów świecenia wystąpią tylko podczas działania magnokraftu w trybie wiru magnetycznego. Zmiany kolorów pokazane w tej tablicy odzwierciedlają wir magnetyczny pokazny na rysunku G26.
Symbole: t - czas; T - okres pulsowań pola w danym pędniku bocznym; n, o, s - poziom wydatku magnetycznego wydzielanego przez dany pędnik (tj. maksymalny - n, średni - o, minimalny - s).
Wiersze tablicy pokazują kolejne kolory jakie każda z lamp (reprezentowana przez kolumny oznaczone U, V, W i X) wyświetla w danym momencie czasu (t) w celu ujawnienia stadium działania pędników oznaczonych tą samą literą co dana lampa (tj. U, V, W, X). Poprzez obserwowanie jedynie jednej lampy (np. tej z kolumny oznaczonej symbolem V) staje się zauważalnym że jej kolory zmieniają się zgodnie z przebiegiem krzywej sinusoidalnej jaka symuluje zmiany pola megnetycznego w danej (tj. V) grupie pędników - np. porównaj zmiany przebiegu krzywej V na rysunku G26 ze zmianami kolorów w lampie V z powyższej tablicy. W ten sposób oscylowanie kolorów w lampach systemu SUB symuluje pulsowanie pola magnetycznego w odpowiadających tym lampom pędnikach statku. Poprzez obserwowanie tylko jednego koloru (np. czerwonego) powyższa tablica ujawnia że wraz z upływem czasu (np. po każdej ćwiartce (1/4) okresu T pulsowań danego pędnika - tj. po każdej t+(1/4)T) każdy z kolorów przeskakuje do następnej lampy. W ten sposób pozorny ruch kolorów systemu SUB od jednej lampy do drugiej odzwierciedla ruch fal magnetycznych wokół powłoki magnokraftu.
Zauważ, że w trybie bijącym kolory wszystkich lamp zmieniałyby się dokładnie w taki sam sposób (tj. wszystkie lampy jednocześnie wyświetlałyby ten sam kolor). Natomiast w trybie soczewki magnetycznej (tj. gdy wszystkie pędniki wytwarzają pole stałe) wszystkie lampy wydzielałyby przez cały czas tylko jeden kolor, np. żółty.
Antworten to top
#7
Tablica K1


 
 
Tablica K1


Data zakupu:Nazwa:Przeznaczenie:Kluczowe parametry:Sklep zakupu (invoice nr):Cena w NZ $:

2014/10/27Kabel 3-żyły płaskiZasilanie lamp1.5 mm, 240V, 10A, 10 mMitre 10 Petone (D#22676/12062486)19.80
2014/10/27Lampa jarzeniowaDrugie źródło światła240V, 2x35WLightingPlus L.Hutt (RC:057673)83.30 (tj. $119 - 30%)
2014/10/27Poczwórny kontaktWłączanie 2 lamp, 4 jarzeniówek240VBunnings Naenae (#006-08122-9473-2014-10-27)9.88
2014/10/27Podwójne gniazdkoZasilanie z 2 wtyczek240VBunnings Naenae (j.w.)7.88
2014/10/27Wzniesiona 14 mm podstawa gniazdka i kontaktuPrzymocowanie gniazdka i kontatktu240V, 2  szt.Bunnings Naenae (j.w.)5.96
2014/10/2825 "eclipse" zamocowań kablaTrzymanie kabli7 mmPlace Makers Petone (1935898)2.39
2014/10/28Wzniesiona 37 mm napowierzchniowa podstawa gniazdkaPrzymocowanie gniazdka do ścianyCD140WEPlace Makers Petone (j.w.)5.99
2014/10/291 metr kabla 2-żyłowego, PVCPołączenie dwóch gniazdek1.5 mm, 250/440VIdeal L.Hutt (230077648)7.30 (tj. $29.19 - 75%)
2014/10/29Wzniesiona 37 mm napowierzchniowa podstawa kontaktuPrzymocowanie kontaktu do ścianyCD140WEPlace Makers Petone (1936257)5.99
2014/10/2925 "eclipse" zamocowań kablaTrzymanie kabli14 mmPlace Makers Petone (j.w.)3.99


W sumie:
10 podzespołów
Wszystkie made in ChinaKażde innego producentaWszystkie na 240 V 10A (AC)Wszystkie zakupy niedaleko domuSuma kosztów: NZ $ 152.48

Antworten to top
#8
   
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste