Jan Pająk - rozdziały
#7
#L5. Copyright © 2013 by Dr Jan Pająk:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona m.in. raportuje również wyniki badań jej autora - tyle że opisane popularnym językiem (aby mogły być też zrozumiane przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee które stanowią intelektualną własność jej autora. Dlatego jej treść podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność odkryć naukowych i wynalazków opisanych na tej stronie. Dlatego zastrzega sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei zaprezentowanej na niniejszej stronie (tj. jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, intepretacji, urządzenia, dowodu, itp.), powtarzająca osoba oddała pełny kredyt autorowi tej strony, poprzez wyraźne wyjaśnienie iż autorem danej idei jest Dr Jan Pająk, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod którym idea ta i strona oryginalnie były opublikowane, oraz poprzez podanie daty (najnowszej) aktualizacji tej strony w czasach gdy idea ta została z niej zaczerpnięta (tj. daty wskazywanej poniżej).
Antworten to top


Nachrichten in diesem Thema
Jan Pająk - rozdziały - von tina - 13.12.2020, 19:00
#L3. Jan Pająk - rozdziały - von tina - 13.12.2020, 19:00
RE: Jan Pająk - rozdziały - von tina - 16.12.2020, 03:25
RE: Jan Pająk - rozdziały - von tina - 16.12.2020, 03:26
RE: Jan Pająk - rozdziały - von tina - 03.01.2021, 02:01
RE: Jan Pająk - rozdziały - von tina - 03.01.2021, 16:25
RE: Jan Pająk - rozdziały - von tina - 12.02.2021, 22:45


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste