Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy -  Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk
Zło - rodziały - Druckversion

+- Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy - Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk (https://wohin-woher.com/NV)
+-- Forum: po polsku (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: Kopie stron internetowych (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=11)
+---- Forum: strony internetowe w poszczególnych rozdziałach (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=82)
+---- Thema: Zło - rodziały (/showthread.php?tid=4281)Zło - rodziały - tina - 11.02.2021

...


RE: Zło - rodziały - tina - 11.02.2021

#E2. Inne wersety Biblii też potwierdzają okupację Ziemi przez szatańskich UFOnautów:

       Wszystkie co bardziej istotne informacje podawane przez Biblię do wiadomości ludzi, dla pewnosci dotarcia powtarzane są w niej nie jeden raz, a wiele razy i to na najróżniejsze sposoby. Podobnie też informacja wyjaśniona w poprzednim punkcie, a stwierdzająca że "diabły-UFOnauci (serpenty) od zarania dziejów skrycie okupują, eksploatują, zniewalają, oraz umęczają ludzkość", powtarzana jest w Biblii wiele razy i to na cały szereg odmiennych sposobów. Przeglądnijmy więc teraz i skrótowo zinterpretujmy przynajmniej najważniejsze z miejsc gdzie Biblia potwierdza tą skrytą okupację i eksploatację Ziemi (tj. ich "panowanie na Ziemi") przez szatańskie istoty kiedyś nazywane "diabłami", "szatanem", "serpentem", "smokiem", itp., zaś dzisiaj opisywane terminem "UFOnauci". (Odnotuj że dawna nazwa "serpenty" oraz "smoki" dla "UFOnautów" wynika zapewne z aż kilku ich cech. Jedną z nich jest popękany "węgiel warstwowy" pokrywający powierzchnię ich wehikułów UFO, a wyglądający jak skóra węża. Węgiel ten opisany jest w punkcie #B3 strony o dowodach okupacji Ziemi przez UFO. Innym powodem jest żyłkowaty wzór na skórze jednej z ras UFOnautów (tj. rasy "genetycznie modyfikowanej" przez praprzodków ludzkości) - który to wzór też wygląda jak wzór na skórze węży, a który do dzisiaj imitowany jest przez nowozelandzkich Maorysów w formie ich słynnego tatuażu twarzy zwanego "moko" - patrz jego opisy i ilustracje w punkcie #G1 odrębnej strony o kościele Św. Andrzeja Boboli w Miliczu.) Oto owe miejsca w Biblii:
       Apokalipsa św. Jana 12:9 "I zrzucony został ogromny smok, serpent starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie." Powyższy cytat potwierdza, że szatańska cywilizacja do której kiedyś referowano szeregiem równorzędnych nazwa takich jak "diabeł", "szatan", "smok", "serpent", itd., faktycznie rzucona została na Ziemię i znajduje się na Ziemi aż do dzisiaj. Cała Ziemia znajduje się więc obecnie w mocy tej diabelskiej cywilizacji.
       2gi List do Koryntian, 2:11 "ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane." Ten zaś cytat potwierdza to co łatwo daje się poznać także z praktycznego życia na temat metod działań UFOnautów na Ziemi - tj. że metody te są przepełnione knowaniami, oszustwami, kłamstwem, zastraszaniem, groźbami, przekupstwem, itd., itp. Jedną z owych metod przypomina nam zresztą kilka wersetów dalej ten sam 2gi List do Koryntian, 11:14 "I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości." Liczne przykłady zaczerpnięte z codziennego życia, które dokumentują jak owe knowania, tricki i oszustwa są relizowane przez UFOnauów w praktyce, opisane zostały na stronach internetowych totalizmu, np. na stronach: memoriałWTCWszewilki26ty dzień, itp.
       Księga Rodzaju, 3:1: "A serpent był bardziej przebiegły niż wszystkie bestie lądowe, które Pan Bóg stworzył." Ten werset potwierdza, że UFOnauci są fizyczni, tak jak zwierzęta i ludzie. To tylko ich wysoka technika nadaje im atrybut nieuchwytności oraz niewidzialności dla ludzkich oczu. Ponownie on też nam przypomina o wyjątkowej przebiegłości UFOnautów.
       Ewangelia wg św. Łukasza, 4:6 "I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę." Ponieważ powyższe słowa wypowiedziane zostały do Jezusa, zaś zgodnie z Biblią Jezus najwyraźniej zgadza się z ich treścią, faktycznie są one dodatkowym poświadczeniom danym nam w sposób pośredni, że władza nad Ziemią rzeczywiście została oddana szatanowi i jest do dzisiaj sprawowana przez szatana z pełną wiedzą Boga. (Aczkowliek wcale nie za aprobatą Boga. Dlatego pewnego dnia dla władzy tej nadejdzie jednak kres okresu jej ważności.)
       Księga Hioba, 1:12 "Powiedział tedy Pan do szatana: Dobrze! Daję ci władzę nad całą jego majętnością. Tylko jego samego nie wolno ci dotknąć! Wtedy odszedł szatan sprzed oblicza Pana." Wprawdzie w Biblii cytat ten, a także informacje po nim następujące, zostały przemycone do naszych czasów pod pozorem że dotyczą one tylko ziemi i losów niejakiego Hioba, jednak faktycznie ów Hiob symbolizuje losy całej ludzkości zamieszkującej Ziemię. To więc co jego dotknęło w symboliczny i alegoryczny sposób faktycznie wyjaśnia co naprawdę się dzieje z całą ludzkością.
       Księga Rodzaju, 3:1-4: "A serpent był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta które Pan Bóg stworzył. I rzekł on do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała serpentowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł serpent do kobiety: Na pewno nie umrzecie, ..." A więc był to serpent który mówi. Jak też się okazuje, ów szczególny "serpent" miał ręce i nogi jak człowiek - mógł bowiem chodzić po ludzku. Ponadto miał inteligencję i chytrość człowieka. Faktycznie to w końcu okazał się nawet być bliskim krewniakiem człowieka, wywodzącym się od tych samych przodków co Adam i Ewa. A pomimo tego Bóg w autoryzowanej przez siebie Biblii odmawia zaliczenia "serpenta" do kategorii "ludzi". Nic mu nie pomaga że ma on przecież ludzką budowę, wygląd, zachowanie i inteligencję. Bóg ciągle go nazywa "serpentem" lub "diabłem" i konsystentnie zaszeregowuje do kategorii zwierząt. Dlaczego Bóg tak czyni w autoryzowanej przez siebie Biblii? Okazuje się, że poprzez konsystentne odmanianie zakategoryzowania "serpenta" do kategorii "ludzi", Bóg przekazuje nam w Biblii bardzo istotną wiadomość. Wiadomość ta wyjaśniona została w punkcie #F3 strony internetowej totalizm. Natomiast formalny dowód naukowy że faktycznie "Biblia autoryzowana jest przez samego Boga" opublikowany został w punkcie #B1 strony internetowej Biblia.
       Księga Rodzaju, 3:14-15: "Wtedy Pan Bóg rzekł do serpenta: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich bestii domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.»" Te wersety zawierają kilka bardzo ważnych dla ludzi, choć zaszyfrowanych, informacji. Przykładowo, że przeklętość UFOnautów wynika ze świadomych zamiarów Boga. Także, że UFOnauci wcale nie odżywiają się normalnym pokarmem, a "prochem". (Badania UFO sugerują że ów "proch" to "energia życiowa" rabowana przez UFOnautów od ludzi podczas uprowadzeń do UFO.) Wersety te też potwierdzają, że w walce ludzkości z UFOnautami czeka UFOnautów klęska: jakiś potomek niewiasty zada mu kiedyś cios decydujący o przegranej. Jednak w trakcie owej walki UFOnauci zniszczą możliwości transportowe owego potomka. (Ta przepowiednia pasuje jak ulał do dzisiejszej sytuacji, kiedy to knowania UFOnautów uniemożliwiły zbudowanie na Ziemi statku międzygwiezdnego zwanego magnokraftem.)
       W punkcie #B3 strony internetowej o nazwie Bóg, a także w podrozdziale I3.3.4 z tomu 5 w najnowszej monografii [1/5], przytoczony został formalny dowód naukowy na istnienie Boga przeprowadzony metodami logiki matematycznej. Faktycznie to ów dowód pośrednio potwierdza również, że to co Biblia stwierdza jest absolutną prawdą - wszakże autoryzowane to zostało przez wszechwiedzącego Boga. (Formalny dowód naukowy że "Biblia autoryzowana jest przez samego Boga", przeprowadzony metodami logiki matematycznej, zaprezentowany został w punkcie #B1 totaliztycznej strony internetowej o Biblii.) Tyle tylko, że aby nie odbierać ludziom ich tzw. "wolnej woli" Bóg w swojej absolutnej mądrości zdecydował się to wyrazić w taki sposób aby dla tych co chcą mieć odmienną opinię, opinia taka była możliwa do przyjęcia. Niemniej do tych co są otwarci na informacje przekazywane nam przez Boga, odnosi się następujący cytat z bibilijnego 2go Listu do Koryntian, 4:3-4 "A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata".