Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy -  Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk
HB13. ...nie istnieją żadne przesłanki sugerujące możliwość uzyskania pola antygraw. - Druckversion

+- Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy - Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk (https://wohin-woher.com/NV)
+-- Forum: po polsku (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: Monografia [1/5] (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Forum: Indywidualne podrozdziały Monografii [1/5] (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=34)
+----- Forum: Tom 4: Koncept Dipolarnej Grawitacji (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=38)
+----- Thema: HB13. ...nie istnieją żadne przesłanki sugerujące możliwość uzyskania pola antygraw. (/showthread.php?tid=3986)HB13. ...nie istnieją żadne przesłanki sugerujące możliwość uzyskania pola antygraw. - tina - 17.03.2020

Copyright Dr inż. Jan Pająk

Istnieją niektóre zjawiska, które jeśli przełączone w zakres swoich negatywnych wartości, biegną przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy. Ich doskonałym przykładem jest temperatura która nie może być zmniejszona poniżej zera absolutnego. Innym przykładem jest ruch fizyczny z szybkością przekraczającą szybkość światła (nie mylić go z ruchem telekinetycznym, który odbywa się natychmiastowo, a więc może być opisany szybkościami wielokrotnie wyższymi od szybkości światła - patrz podrozdział L1 niniejszej monografii lub podrozdział L1 monografii [1/3]). Nawet więc jeśli ktoś nie jest świadom stwierdzeń Konceptu Dipolarnej Grawitacji zaprezentowanego w rozdziałach H i I, również na bazie dotychczasowej naszej wiedzy wszystko na to wskazuje, że grawitacja też należy do tego typu zjawisk, jakie w naszym układzie wymiarowym nie posiada negatywnego zakresu (tj. jakie w świecie fizycznym nie dopuszcza istnienia antygrawitacji).
Powyższa konkluzja jest silnie podpierana przez wyjaśnienie dla natury grawitacji dostarczone w podrozdziale JE3.7.1. Zgodnie z tym wyjaśnieniem, pole grawitacyjne jest rodzajem ciśnienia powodowanego przez przepływ energii z naszego świata do przeciw-świata. Dlatego, aby wytworzyć antygrawitację, kierunek owego przepływu energii musiałby ulec odwróceniu. To z kolei oznacza, że wytworzenie antygrawitacji wymagałoby aby przekształcić świat fizyczny w przeciw-świat - oczywiście nawet rozważanie takiego przekształcenia jest kompletnym absurdem.
Powinno też być odnotowane, że na przekór postępu oficjalnej nauki ziemskiej w niemal wszystkich dziedzinach, jak dotychczas nie zdołaliśmy zwiększyć naszej wiedzy w zakresie możliwości sterowania grawitacją. Zjawisko grawitacji zdaje się być najbardziej dla nas tajemnicze i trudne do zrozumienia. (Co zresztą bezpośrednio wynika z Konceptu Dipolarnej Grawitacji, bowiem koncept ów podnosi grawitację do rangi jednego z dwóch pól pierwotnych wszechświata, od których wszelkie inne pola są pochodne - patrz też podrozdziały JB3.2, H1.1 i JE9.1.) Obecna nauka ziemska, jak dotychczas, nie potrafiła skompletowaćnawet filozoficznej fazy odpowiedzenia na pytanie "czym właściwie jest grawitacja?" (Chociażnowa gałąź totaliztycznej nauki, zapezentowana w rozdziale JE, już zdołała odpowiedzieć na to pytanie - patrz podrozdziały JE3.7.1 i H9.3. Zgodnie z nim grawitacja to rodzaj siły tarcia formowanej podczas przepływu naturalnych programów przez przeciw-materię.) Setki a nawet tysiące lat może upłynąć zanim jakiekolwiek udane eksperymenty nad zmianą zwyczajnej grawitacji zostaną zaczęte. Jak w takiej perspektywie czasowej wyglądał
yby szanse na urzeczywistnienie statku antygrawitacyjnego.


--> HB14.