Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy -  Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk
H12. Na zakończenie - Druckversion

+- Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy - Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk (https://wohin-woher.com/NV)
+-- Forum: po polsku (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: Monografia [1/5] (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Forum: Indywidualne podrozdziały Monografii [1/5] (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=34)
+----- Forum: Tom 4: Koncept Dipolarnej Grawitacji (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=38)
+----- Thema: H12. Na zakończenie (/showthread.php?tid=1768)H12. Na zakończenie - tina - 17.10.2018

Copyright Dr inż. Jan Pająk

H12. Na zakończenie

Niniejszy rozdział omówił tylko jeden z dwóch istotnych obszarów zainteresowań Konceptu Dipolarnej Grawitacji, tj. omówił zjawiska i procesy o naturze fizykalnej, tyle że zachodzące naturalnie w przeciw-świecie i w przeciw-materii. Zjawiska te polegają na spężaniu lub rozrzedzaniu przeciw-materii, albo na wprawianiu ją w drgania, albo na wymuszaniu jej zachowań czy przemieszczeń, itp. Jednak jak wyjaśnione to zostało w podrozdziałach H2. i I2, przeciw-materia jest myślącą substancją. Niezależnie więc od owych zjawisk o naturze fizykalnej, przeciw-materia podtrzymuje też najróżniejsze procesy intelektualne. Dlatego Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia sobą także i inną obszerną grupę zjawisk i procesów zachodzących w przeciw-świecie, jakie posiadają naturę inteligentną. Polegają one albo na gromadzeniu informacji, albo na zapamiętywaniu tej informacji, albo na realizacji naturalnych programów, albo na logicznym myśleniu, itp. Owe inteligentne zjawiska, jakie zachodzą w przeciw-świecie i przeciw-materii i jakie wywierają sobą wpływ na nasz świat fizyczny, omówione są w następnym rozdziale I. Z uwagi na ich przełomowe znaczenie dla podnoszenia i rozwoju naszej świadomości, gorąco zachęcam do ich poznania.

=> HB.