Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy -  Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk
Ilustracje tom 12 - Druckversion

+- Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy - Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk (https://wohin-woher.com/NV)
+-- Forum: po polsku (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: Monografia [1/5] (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Forum: Indywidualne podrozdziały Monografii [1/5] (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=34)
+----- Forum: Tom 12 (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=46)
+----- Thema: Ilustracje tom 12 (/showthread.php?tid=1547)Ilustracje tom 12 - tina - 05.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=132]

[1/5] - Rysunek/Figure N1.
Pokazuje on: Hinduskiego Boga-Małpę.
It illustrates: Monkey-God from Hinduism.