Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy - Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk

Normale Version: Illustrations volume 3
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8
© Dr. Eng. Jan Pająk
[Bild: 15-G1a.gif]
Fig. G1a
Wygląd najmniejszego magnokraftu typu K3 pokazanego w widoku z boku. Ponieważ jednak zostało formalnie udowodnione że "Magnokrafty to ziemskie wersje UFO", rysunek ten pokazuje także wygląd boczny UFO typu K3.


A side view of the smallest Magnocraft type K3 (because it was proven formally that "Magnocraft is an Earth's version of UFOs", it also illustrates the appearence of UFOs type K3). => more
© Dr. Eng. Jan Pająk
[Bild: 15-G1b.gif]
Fig. G1b
Kompleks kulisty uformowany z magnokraftów typu K3.

A spherical complex of K3 type Magnocraft. => more
© Dr. Eng. Jan Pająk
[Bild: 15-G1c.gif]
Fig. G1c
Cygaro posobne uformowane z 6 magnokraftów typu K3.

A stacked-cigar configuration formed from 6 Magnocraft type K3. => more
© Dr. Eng. Jan Pająk
[Bild: 15-G2.gif]

Fig. G2
Zasada pochylania osi magnetycznej pędnika magnokraftu pokazana na przykładzie układu rolek.

Principle of tilting the magnetic propulsor. => more
© Dr. Eng. Jan Pająk
[Bild: 15-G3.gif]


Fig.G3
Układ napędowy magnokraftu typu K3 (1 pędnik główny + 8 pędników bocznych).

The magnetic propulsion unit of the Magnocraft. => more
© Dr. Eng. Jan Pająk
[Bild: 15-G4.gif]

Fig. G4
Dwie pozycje zajmowane przez magnokraft podczas lotu (a) stojąca, (b) wisząca.

Two alternative flight postions of the Magnocraft: upright and inverted. => more
© Dr. Eng. Jan Pająk
[Bild: 15-G5.gif]


Fig. G5
Główne podzespoły magnokraftu.

The Magnocraft type K3 cross-section that shows the design and main features. => more
© Dr. Eng. Jan Pająk
[Bild: 15-G6-1.gif]
Fig. G6#1
Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (1) - latające cygaro.

Flying complexes (cigar shaped) of UFOs and Magnocraft. => more
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G6-2.gif]

Fig. G6#2
Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (2) - zestaw semizespolony.

Semi-attached configuration. => more
© Dr. Eng. Jan Pająk

[Bild: 15-G6-3.gif]
Fig. G6#3
Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (3) - zestaw niezespolony.

Detached configuration. => more
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8