Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy - Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk

Normale Version: Pająk dla prezydentury2020 - rozdziały
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
...
#H1. Zapraszam do oglądnięcia na YouTube doskonałego 35 minutowego filmu jaki uzupełnia i poszerza treść niniejszej strony:
       Wszystkich zainteresowanych treścią tej strony zapraszam do oglądnięcia około 35 minutowego filmu produkcji Dominika Myrcika o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Aż trzy wersje językowe owego filmu od dnia 5 maja 2016 roku są już dostępne na www.youtube.com pod następującymi adresami: wersja polskojęzyczna na www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM, wersja angielska na www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4, zaś wersja niemiecka na www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98. Jednocześnie zaś szczegółowe (niniejsze) opisy tego filmu przytoczone są w punkcie #H1 do #H3 strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, zaś skrótowo powtórzone w punkcie #J9 strony totalizm_pl.htm, w punkcie #K7 strony przepowiednie.htm, oraz w punkcie #L5 mojej autobiograficznej strony o nazwie pajak_jan.htm. Z owej autobiograficznej strony pajak_jan.htm czytelnicy mogą też poznać kognitywnie dalsze szczegóły na temat wyników moich badań i przebiegu życia, jakie poszerzą i uzupełną informacje zaprezentowane wizualnie na omawianym tu filmie. 
       Odnotuj tu, że pełne adresy, pod którymi można znaleźć strony internetowe dla jakich tutaj przytaczam jedynie nazwy, a więc i adresy które można przesłać znajomym jako linki do przeglądnięcia, czytelnik uzyska poprzez poprzedzenie nazw stron jakie tutaj podaję (tych z końcówkami ".htm") adresami serwerów-hostingów dla moich stron, np. adresem http://pajak.org.nz/ czy adresem http://totalizm.com.pl/ . Przykładowo, jeśli czytelnik zechce przeglądnąć lub polecić komuś stronę o nazwie "pajak_jan.htm" wówczas w internecie znajdzie ją np. pod adresem http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , albo np. pod adresem http://totalizm.com.pl/pajak_jan.htm
       Podobnie, aby uruchomić sobie i przeglądnąć opisywany tu film "Dr Jan Pajak portfolio" wcale NIE trzeba ani pamiętać ani przepisywać powyższych linków, a wystarczy do owej odrębnej wyszukiwarki jaka pokazuje się w górnej części każdej strony www.youtube.com wpisać tytuł tego filmu użyty jako słowa kluczowe - tj. wpisać tytuł "Dr Jan Pajak portfolio" (tyle, że pisany bez cudzysłowiów). 
       Film "Dr Jan Pająk portfolio" w bardzo interesujący, żywy i wymowny sposób dokumentuje, animuje i objaśnia te z najważniejszych wyników moich badań i wynalazczości, które powinny zainteresować praktycznie każdego. Przykładowo, omawia on m.in. szybko nadchodzące masowe wymarcie naszej cywilizacji, jakie większość ludzi żyjących dzisiaj na Ziemi już wkrótce będzie miała wątpliwy przywilej osobistego doświadczenia na sobie - jeśli w międzyczasie ludzkość NIE zdobędzie się na powdrażanie w życie owych NIE łamiących kryteriów moralnych, przyszłościowych urządzeń technicznych jakie opisane są w omawianym tu filmie. Powody i scenariusz tego masowego wymarcia ludzi opisałem szczegółowiej m.in. w punktach #H1 do #H3 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm. Zresztą fakt, że zagłada ta już nadchodzi, oprócz mnie zaczyna odnotowywać coraz większa liczba ludzi otwartych na prawdę. Wszakże wystarczy uważnie wyglądnąć dziś przez okno, aby odnotować, że jesteśmy jak pasażerowie rozpędzonego pociągu, który pędzi po torach kończących się na już dostrzegalnej przepaści, jednak którego błagania pasażerów skierowane do maszynistów jacy nim kierują trafiają na głuche uszy. Mój osobisty raport o postępach ludzkości w zmierzaniu ku tej zagładzie, czytelnik może znaleźć np. w punktach #T1 do #T8 strony o nazwie solar_pl.htm, w punktach #A1 do #A5 strony cooking_pl.htm, a także na stronach jakie wskazuję powyżej w punktach #G1, #F2, #E3 i #A1. 
       Innym problemem ludzkości jaki ja już rozwiązałem, a jaki zilutrowany został na opisywanym tu filmie, są przyszłościowe urządzenia techniczne jakie wyeliminują dzisiejsze niszczycielskie działania ludzkości, poniważ ich zasady działania, budowy, oraz zastosowania NIE łamią sobą żadnych kryteriów moralnych (tak jak kryteria moralne są brutalnie łamane np. przez energię jądrową), a stąd które mają potencjał aby uchronić sporą część ludzkości przed masowym wymarciem - jeśli tylko jakiś kraj zdoła je zbudować jeszcze przed nadejściem zagłady. Przykłady najważniejszych z tych urządzeń to: Magnokraft opisywany na mojej stronie magnocraft_pl.htmKomora Oscylacyjna opisywana na mojej stronie o nazwie oscillatory_chamber_pl.htmMagnokraft Telekinetycznyopisywany w punkcie #F1.2 z mojej strony o nazwie propulsion_pl.htmWehikuł Czasu opisywany na mojej stronie o nazwie immortality_pl.htmBateria Telekinetyczna opisywana m.in. w podrozdziałach LA2.4 do LA2.4.3 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5], oraz na stronie internetowej fe_cell_pl.htmThesta Distatica opisywana m.in. na mojej stronie o nazwie free_energy_pl.htmGrzałka Davey'a opisywana na mojej stronie o nazwie boiler_pl.htmPiramida Telepatyczna opisywana na mojej stronie telepathy_pl.htmTelepatyczne Teleskopy i Rzutniki opisywane m.in. w podrozdziałach K5.1 i K5.2 z tomu 9 mojej najnowszej monografii [1/5]Sejsmograf Zhang Henga opisywany na stronie seismograph_pl.htm. oraz Telefon Telepatyczny opisywany w punktach #D1 i #D2 z mojej strony artefact_pl.htm
       Ciekawostką jaką powinienem tu uwypuklić jest, że na przekór zwodniczych obwieszczeń najróżniejszych kłamców, wszystkie powyższe moje urządzenia są, lub były, już zbudowane i działają (lub działały) - tyle tylko, że z różnych powodów ich posiadacze NIE są skłonni (lub w stanie) ustawić w centrum Warszawy ich pokazowych modeli, zaś przez megafony obwieszczać wszystkim politykom, decydentom, naukowcom i sceptykom, że TAK, ich zasada działania i ogólna budowa dokładnie pokrywa się z tym co Dr Pająk wypracował i opisał, stąd Polacy (lub inne narody) zabierzcie się jak najszybszej za ich zbudowanie aby zdążyły was uratować od zagłady. Wszakże taki brak wystawienia w Warszawie już zbudowanych wersji moich urządzeń oraz brak owych megafonowych obwieszczeń, powoduje iż niemoralność, interesowność, zachłanność, zazdrość, ignorancja, małostkowość, itp., wielu dzisiejszych naukowców, polityków i decydentów, nakłania ich aby rozgłaszali po świecie owe kłamliwe zarzuty, że jakoby moich urządzeń nikt dotychczas NIE zbudował i że jakoby urządzenia te nie dadzą się urzeczywistnić. Tymczasem w rzeczywistości absolutnie o wszystkich przyszłościowych urządzeniach, jakie ja sam wynalazłem lub jakich działanie rozpracowałem, w jakiś czas po moim ich wynalezieniu i opisaniu w moich publikacjach okazywało się, iż ktoś uprzednio je zbudował, a stąd w działającej wersji już istnieją one, lub istniały, na Ziemi. Wszakże aby rozpoznać istnienie i użycie, np. przez kogoś nam obcego i unikającego pokazania nam tego co posiada, jakiegoś wcześniej nieznanego ludziom urządzenia technicznego, najpierw trzeba to urządzenie samemu wynaleźć i dokładnie poznać jego działanie. Innymi słowy, jest wierutnym kłamstwem, że żadne z moich przyszłościowych urządzeń NIE zostało jeszcze zbudowane. Prawda na ten temat faktycznie brzmi: każde z przyszłościowych urządzeń jakie ja wynalazłem, lub jakiego zasadę działania i ogólną budowę ja wypracowałem, zostało już przez kogoś zbudowane i jego działający egzemplarz istnieje, lub istniał, na Ziemi - tyle tylko, że wiedza na jego temat NIE została upowszechniona wśród ludzi i NIE weszła na stałe do dorobku całej ludzkości, a stąd każde z tych urządzeń trzeba było wynaleść od nowa, zaś zbudowanie każdego z nich będzie trzeba ponownie przeprowadzać od samego początku. Wskażmy tu więc konkretne przykłady. I tak mój Magnokraft niemal codziennie jest przez kogoś widziany gdzieś na świecie, tyle że nazywa się go wówczas "UFO" - wszakże jeszcze w 1981 roku opracowałem formalny dowód naukowy (którego nikt NIE potrafi obalić), że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" - po opisy tego dowodu patrz strona ufo_proof_pl.htmKomory Oscylacyjne jakie ja wynalazłem nie tylko były już widziane na UFO i raportowane przez licznych uprowadzonych, ale także fotografowane oraz pozostawiały też na ziemi trwałe ślady wypaleń - po przykłady patrz "Rys. #H1" na stronie oscillatory_chamber_pl.htm, lub "Fot. #C9abcd" na stronie explain_pl.htm. Podobnie jak Magnokrafty widywane są też przez ludzi UFO działające jako Wehikuły Telekinetyczne (czyli jako Magnokrafty Drugiej Generacji). Daje się je rozpoznać po używaniu przez nie sześciobocznych komór oscylacyjnych, po białym jarzeniu pochłaniania jakie je otacza, po znikaniu z ludzkiego pola widzenia dzięki tzw. "telekinetycznemu migotaniu" (patrz "Fot. #I2" na stronie telekinesis_pl.htm), oraz po ich zdolności do przenikania przez mury i przez obiekty stałe. Istnieje też sporo raportów ludzi uprowadzanych na owe telekinetyczne UFO. Magnokrafty Trzeciej Generacji, czyli moje Wehikuły Czasu, też są często obserwowane na Ziemi, zaś ludzie są do nich uprowadzani - przykładowo patrz punkt #G1 z mojej strony immortality_pl.htm, czy punkt #F2 z mojej strony explain_pl.htm, albo patrz raport Miss Mosbocaj z uprowadzenia do Wehikułu Czasu przytoczony w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej najnowszej monografii [1/5]Bateria Telekinetyczna mojego wynalazku okazała się być wbudowana w każdą z trzech maszyn darmowej energii będących w posiadaniu szwajcarskiej grupy Methernitha, tj. wbudowana zarówno w ich dwutarczową "Thesta Distatica", jak i w obie ich jednotarczowe maszyny "Testatica". Wszystkie bowiem te trzy maszyny, faktycznie są silnikami elektrostatycznymi, jedyne zadanie których to silników polega na generowaniu serii impulsów elektrycznych jakie inicjują działanie "baterii telekinetycznej" jaką ja wynalazłem. Natomiast działająca Thesta Distatica, wraz z dwoma podobnymi do niej maszynami Testatica, zapewne do dzisiaj znajduje się w posiadaniu szwajcarskiej grupy religijnej o nazwie Methernitha (po 1991 roku NIE odwiedziłem już ponownie tej grupy, nie wiem więc co się dzieje z maszynami będącymi w jej posiadaniu). Grzałka Davey'a też była zbudowana i ja sam widziałem, a nawet sfotografowałem ją w działaniu. Wielkoskalowa wersja Piramidy Teleptycznej już została zbudowana w USA pod nazwą LIGO i zadziałała w 2015 roku - tak jak opisałem to w punkcie #E1.1 strony telepathy_pl.htm. Tyle tylko, że z najróżniejszych powodów wcale NIE leży w interesie jej twórców publiczne przyznanie, iż zasada działania i ogólna budowa LIGO dokładnie kopiują, lub dokładnie pokrywają się, z zasadą działania i z ogólną budową Piramidy Telepatycznej, ani że LIGO przechwyciło sygnał telepatyczny, a nie "fale grawitacyjne". (Korzystniej wszakże jest im twierdzić to co twierdzą.) Telepatyczne Teleskopy i Rzutniki muszą już istnieć i działać, bowiem tylko z ich pomocą Daniela Giordano mogła zdalnie otrzymać opisy jak zbudować Piramidę Telepatyczną. Z kolei Sejsmograf Zhang Henga był zbudowany i działał około 2000 lat temu - czego dowodzą Chińskie kroniki historyczne. Jedynym zaś powodem dla którego zawodzą próby dzisiejszych naukowców aby go zrekonstruować, jest że naukowcy ci NIE chcą uznać moich wyjaśnień, że sejsmograft ten działa na zasadzie telepatii - tak jak wyjaśniam im to w licznych swoich publikacjach, np. w referacie www-ist.massey.ac.nz/conferences/icst05/proceedings/ICST2005-Papers/ICST_112.pdf. Podobnie metalowe pozostałości Telefonu Telepatycznego jaki ja powtórnie wynalazłem, zostały przez kogoś uratowane z oryginalnego miejsca ich użytkowania, zaś po serii kolejnych przeniesień i uratowań, wylądowały w końcu w Bazylice Maryjnej w polskim Gdańsku. Ciekawe czy ich przebadnie (dla jakiego ja, niestety, NIE mam ani funduszy ani oprzyrządowania) wykazałoby, iż oryginalnie telefon ten wywodzi się z jednego z kościołów bogatego miasta-wyspy Wineta, które to miasto w sposób podobny do dzisiejszego Singapuru, istniało kiedyś u wybrzeży Bałtyku w pobliżu dzisiejszego Świnoujścia - tak jak opisują to punkty #H2 i #G2 na mojej stronie o nazwie tapanui_pl.htm
       Podsumowując innymi słowami powyższy wykaz przykładów już zbudowanych i z pewnością działających urządzeń, jakich zasadę działania i ogólną budowę ja wynalazłem lub wypracowałem jako pierwszy naukowiec na świecie, jednak jakich istnienie i działanie są kłamliwie negowane przez wielu naukowców i decydentów, jest kolejnym dowodem na głęboką prawdę słów podanych w Biblii (patrz Ewangelia Sw. Marka, werset 6:1-6) - cytuję: I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu." 
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" zawiera także wpisane w sobie NIE łamiące kryteriów moralnych rozwiązania dla niemal wszystkich obecnych problemów technicznych ludzkości. Przykładowo, ujawnia on że z użyciem moich "Baterii Telekinetycznych" daje się generować elektryczność bez produkowania zanieczyszczeń zabijających naszą planetę i uśmiercających ludzi. Albo przykładowo, że zbudowanie moich Telepatyzerów (albo Piramidy Telepatycznej) wyeliminuje fale elektromagnetyczne jakie obecnie indukują raka u ludzi i uśmiercają pszczoły - tak jak opisałem to w punkcie #T7 mojej strony o nazwie solar_pl.htm. Itd., itp. Aby ujawnić czytelnikowi dokładnie dla "jakich" problemów ludzkości, omawiany film dostarcza "jakiego" rozwiązania, na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przygotowałem odrębny punkt #H2, w jakim szczegółowo to powyjaśniałem. Rekomenduję aby tam zaglądnąć. 
       Podając rozwiązania dla obecnie nurtujących ludzkość problemów, omawiany tu film oczywiście niebezpośrednio (tj. "między wierszami") wskazuje owe problemy. Aby więc ujawnić też czytelnikowi jakie one są i na czym one polegają, na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przygotowałem też odrębny punkt #H3, w jakim szczegółowo problemy te powyjaśniałem. Rekomenduję aby i tam zaglądnąć. 
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" daje się oglądać na niemal każdym urządzeniu z ekranem podłączonym do internetu i mającym dostęp do YouTube (w tym na komputerkach PC). Stąd ja rekomendowałbym, aby oglądać go aż kilkakrotnie, w tym wstępnie (po raz pierwszy i szybko) na ekraniku swojego domowego komputerka. Wszakże po takim wstępnym poznaniu, co film ten prezentuje, można lepiej zrozumieć i docenić jego szczegółowe opisy z niniejszego punktu. Stąd wkrótce po owym pierwszym oglądnięciu, rekomenduję uważnie przeczytać niniejszy punkt jego opisów. W końcu, tj. po poznaniu także jego opisów z niniejszego punktu, warto ów film jeszcze raz oglądnąć już szczegółowiej i z większym już zrozumieniem. 
       Do tego już powtórnego, szczegółowego oglądania owego filmu, rekomendowałbym użyć dużego ekranu jakiegoś nowoczesnego telewizora - np. u siebie, lub u swojej rodziny czy znajomych. (Oczywiście, jeśli czytelnik ma taki telewizor łatwo dostępny, wówczas może na nim oglądać ów film już za pierwszym, wstępnym razem.) Wszakże jeśli czytelnik zechce doświadczyć i docenić kunszt jego obrazów i dźwięków, a także poznać szczegóły jego fabuły oraz wspaniale zaprojektowanych i wykonanych jego obrazów i animacji, wówczas najlepiej go oglądnąć właśnie na dużym ekranie nowoczesnego telewizora. Taki nowoczesny telewizor w pełni bowiem uwypukli jego cechy jakościowe, takie jak wysoka rozdzielczość (HD), wysoka jakość (HQ), oraz wpaniałe kolory i dźwięk. Stąd najlepszym dla jego oglądania byłby jakiś tzw. "smart" telewizor, jaki z definicji ma bezpośrednie połączenie z internetem (ja go oglądam na moim 42 calowym "smart" telewizorze firmy LG - tym samym dla którego zaprogramowane też zostały moje "playlisty", np. "playlista" dostępna pod adresem www.pajak.org.nz/p_12fb.htm), albo też byłby telewizor który jest podłączony do komputera, kiedy ów komputer jest z kolei podłączony do internetu. 
       Omawiany tu film jest naprawdę wspaniale zaprojektowany i wykonany (jego wykonanie zajęło pół roku pracy i trwało od listopada 2015 do maja 2016 roku). Chociaż więc owi zajadli wrogowie i krytykanci, jakich moje odkrycia i dorobek naukowy nadal mają wielu, zapewne natychmiast oskarżą mnie tutaj o stronniczość, ja wierzę iż jest on najlepszym filmem prezentującym czyjkolwiek dorobek naukowy jaki dotychczas został wykonany i wystawiony w YouTube - jeśli ktoś wierzy inaczej, wówczas wyzywam go aby wskazał nam jakikolwiek jeszcze lepszy film tego typu. Faktycznie uważam za ogromny dla mnie zaszczyt i przyjemność, że tak doskonały film pokazuje najważniejsze "kamienie milowe" mojego dotychczasowego dorobku naukowego. NIE mogłem otrzymać cenniejszego od tego filmu daru z okazji swoich 70-tych urodzin! 
       Co mnie szczególnie cieszy, to że film ten został zaprojektowany, zaanimowany i wykonany przez Polaka, a ściślej przez Górnoślązaka. W ten sposób udowadnia on również jak utalentowane i perfekcyjne są osoby wywodzące się z Polski. Nie może więc nas już dziwić owo powiedzenie, które opisałem w punkcie #E1.1 swej strony telepathy_pl.htm, iż od jakiegoś już czasu upowszechnia się ono w Anglii, a które stwierdza coś w rodzaju "zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca". Jakaż to strata, że cały ten talent, wiedza i możliwości ludzi urodzonych i wychowanych w Polsce służą obecnie innym narodom. Miejmy nadzieję, że moje wysiłki opisywane m.in. na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przekierują dla postępu Polski owe dobra intelektualne wywodzące się z Polski, a stąd z czasem zaowocują przywróceniem Polsce jej dawnych mocy moralnych, wielkości, dobrobytu i siły przysłowiowo inspirujących inne narody od morza do morza. 
       Obrazy tego filmu formują doskonały fundament wizualny dla opisów niniejszej strony, zaś zawarty w nich ładunek emocjonalny porusza do głębi. W połączeniu więc z wyjaśnieniami i materiałem dowodowym udostępnionym niniejszą, oraz innymi totaliztycznymi stronami, film ten ma potencjał aby dostarczyć owego przełomowego impulsu jaki zmienia kurs życia oglądającego. Z opinii też zwrotnych, jakie w sprawie tego filmu dotychczas do mnie dotarły, wynika dosyć klarownie, iż właśnie takie jest jego działanie na widza. 
Rys. #H1. Oto obie strony polskojęzycznej ulotki zachęcającej do oglądnięcia w [b]YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ulotka ta jest zapisana w bezpiecznym formacie "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik może łatwo załadować ją do własnego komputera i przeczytać, poczym albo wydrukować i wręczyć swym znajomym, albo też załączyć do emaila i przesłać tym osobom jakich chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma w miejscu pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., jakąś niewykorzystywaną lub zawaloną starociami tablicę ogłoszeń oraz możne wydrukować tę ulotkę i tam ją powiesić, wówczas warto to uczynić aby wprowadzić tym trochę ożywienia, prawdy i ucieczki od codziennej trywialności. Ulotka ta podsumowuje w skrócie najważniejsze informacje pokazywane na omawianym filmie, a także podaje link do polskojęzycznej wersji tego filmu oraz wyjaśnia w jaki sposób film ten daje się odszukać w YouTube używając jego tytułu jako "słów kluczowych". Ulotka ta została także przygotowana w angielskiej i niemieckiej wersji językowej - jakie czytelnik może sobie oglądnąć lub załadować do swego komputera albo z "Rys. #H2" i "Rys. #H3" pokazanych pod punktami #H2 i #H3 niniejszej strony (tj. strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm), albo też z "Rys. #B1" i "Rys. #B2" innej strony poświęconej w całości szczegółowemu opisowi owego filmu, a nazwanej portfolio_pl.htm. (Kliknij na wybraną stronę owej ulotki aby oglądnąć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!) [/b]
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do polskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej szczegółowemu opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio_pl.htm - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamtej strony.

#H2. Rozwiązania dzisiejszych problemów ludzkości postulowane filmem "Dr Jan Pająk portfolio":

       Głównym powodem dla którego w poprzednim punkcie #H1, a także na kilku innych swych stronach internetowych, zapraszałem czytelnika do oglądnięcia około 35 minutowego filmu o tytule "Dr Jan Pajak portfolio", jest że film ten pokazuje przyszłościowe teorie, idee filozoficzne i urządzenia, wnoszące potencjał aby rozwiązać niemal wszelkie problemy dzisiejszej ludzkości. Dzięki bowiem sposobowi na jaki ilustratywnie prezentuje on treść tych teorii, idei i urządzeń, film ów m.in. ułatwia nam poznanie: 
       (A) Naukowego zrozumienia Boga i niektórych metod boskiego działania, w tym szczególnie poznanie: 
(A1) Formalnego dowodu naukowego na istnienie Boga. 
(A2) Istnienia i zlokalizowania boskiego świata intelektu. 
(A3) Wymagań Boga i zasad naszego wykazywania posłuszeństwa Bogu. 
       (B) Wehikułów jakie otworzą dla ludzkości nieograniczone zasoby kosmosu, w tym między innymi: 
(B1) Wyglądu i działania Magnokraftu zdolnego wynieść ludzi do gwiazd. 
(B2) Możliwości Wehikułu Telekinetycznego o nieskończenie szybkich lotach. 
(B3) Zdolności Wehikułu Czasu do cofania ludzi w czasie, np. do lat ich młodości. 
       © Urządzeń do bezzanieczyszczeniowego generowania energii i paliw, w tym: 
(C1) Baterii Telekinetycznej do generowania elektryczności z ciepła otoczenia. 
(C2) Urządzeń telekinetycznych produkujących darmowe paliwa (np. wodór i tlen). 
(C3) Komory Oscylacyjnej zdolnej do akumulowania nieskończonej ilości energii. 
       (D) Urządzeń zdolnych do wyeliminowania obecnych zagrożeń i plag ludzkości, np.: 
(D1) Wehikułu Czasu zdolnego pokonać śmierć i dać ludziom „uwięzioną nieśmiertelność”. 
(D2) Sejsmografu Zhang Henga telepatycznie przewidującego nadchodzące trzęsienia ziemi. 
(D3) Urządzeń telekinetycznych i telepatycznych eliminujących zanieczyszczenia. 
       (E) Urządzeń łącznościowych do natychmiastowej komunikacji międzygwiezdnej, tj. 
(E1) Piramidy Telepatycznej i Telepatyzera do telepatycznej konwersacji za pośrednictwem wymiany myśli. 
(E2) Teleskopu i Rzutnika Telepatycznego do wizualnej łączności z gwiazdami. 
(E3) Telefonu Telepatycznego eliminującego zabójcze (rakotwórcze) fale radiowe. 
       (F) Ponadto, film ten umożliwia także (pośrednio) poznanie najważniejszych problemów obecnej ludzkości (po wykaz tych problemów - patrz następny punkt #H3 niniejszej strony).
* * *
       Treść filmu „Dr Jan Pająk portfolio” jest opisana i szczegółowo wyjaśniona m.in. w punkcie #H1 niniejszej strony, a także na szeregu innych wskazywanych tam stron. 
       Z kolei współpraca Jana Pająk i Dominika Myrcik prawdopodobnie jest już znana Państwu z "Rys. #B1ab" i "Rys. #N5ab" na stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm
Rys. #H2. Oto obie strony angielskojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w [b]YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym angielskojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język angielski np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę angielskojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!) [/b]
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do angielskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio.htm - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamtej strony.

#H3. Zestawienie najważniejszych problemów dzisiejszej ludzkości wymagających najpilniejszgo rozwiązania:

       Niezależnie od możliwości poznawczych, już wyszczególnionych w punkcie #H2 powyżej, ów około 35 minutowy film o tytule "Dr Jan Pajak portfolio" (od 5 maja 2016 roku wystawiony na www.youtube.com ), pośrednio i dyplomatycznie, bo jakby "między wierszami", uświadamia nam też główne problemy ludzkości, z powodu jakich ateistyczny monopol nauki na badania i na edukację uniemożliwia nam poznanie już istniejących rozwiązań dla tych problemów. Problemy te są powodowane przez, oraz obejmują, m.in.: 
       (a) Odwrócenie się oficjalnej nauki i edukacji od Boga, co powoduje m.in.: 
(a1) Upadek moralny ludzkości i przybycie plag sciąganych tym upadkiem. 
(a2) Oficjalne ignorowanie dowódu na istnienie Boga i wiedzy o Bogu. 
(a3) Zawężanie światopoglądu i rozwoju duchowego ludzi. 
       (b) Upieranie się oficjalnej nauki przy niemal już "starożytnych" technologiach i napędach, jakie m.in.: 
(b1) Zanieczyszczają otoczenie i wyniszczają naturę. 
(b2) Swą prymitywnością przygniatają ludzkość i blokują jej postęp, 
(b3) Ograniczają światopoglądy ludzi i czynią ich więźniami planety Ziemia. 
       © Blokowanie badań i rozwoju nieznanych i niepowdrażanych przez ludzkość metod generowania elektryczności, jakie: 
(c1) Konsumowałyby ciepło otoczenia, NIE generując żadnych zanieczyszczeń. 
(c2) Wyeliminowałyby spalanie paliw w celach napędowych i zasilających. 
(c3) Akumulowałyby ogrom energii, eliminując budowę sieci elektrycznych. 
       (d) Uniemożliwianie przez oficjalną naukę prac nad urządzeniami eliminującymi dzisiejsze plagi, poprzez: 
(d1) Blokowanie przełomowych odkryć i idei - np. blokowanie Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu. 
(d2) Zakwalifikowywanie telekinezy i telepatii do kategorii zabobonów i tabu, zajęcie się jakimi wystawia badających na oficjalne prześladowania. 
(d3) Upieranie się przy udoskonalaniu starych idei zamiast rozwijania nowych idei - np. na udoskonalaniu rakiet, zamiast zbudowania Magnokraftu. 
       (e) Szykanowanie prac rozwojowych nad nowymi urządzeniami łączności, które: 
(e1) Używałyby "uniwersalnego języka myśli", jaki jest wspólny dla wszystkich istot. 
(e2) Umożliwiałyby natychmiastową międzygwiezdną łączność telepatyczną. 
(e3) Zastępowałyby niebezpieczne fale radiowe bezpieczną i szybką telepatią. 
       (f) Ukrywanie błędów i wypaczeń dzisiejszych trendów w monopolizowanej przez ateistyczną naukę edukacji, przykładowo następujących wypaczeń: 
(f1) Odchodzenia od balansu wiedzy przez rosnące monopolizowanie ateizmu. 
(f2) Nieustannego spłycania edukacji wymogiem „równaj do najgorszego” (tj. przez wymóg nakładany na nauczycieli, aby wykładali na poziomie jaki jest zrozumiały dla najbardziej leniwych i głupich uczni). 
(f3) Długoterminowej szkodliwości łamania prawa „zapracowania na wszystko” (jakie to prawo powoduje, że przyjemne dla uczni metody nauczania zalecane przez dzisiejszych naukowców, dają jedynie krótkoterminowe wyniki, zaś w długoterminowym działaniu są zapominane - tak jak opisuje to dokładniej strona o nazwie "morals_pl.htm"). 
       (g) Blokowanie rozwoju i propagowania nowej filozofii totalizmu i uniemożliwianie ludzkości powołania nowej „nauki totaliztycznej”, która to filozofia i nowa nauka otwarłyby dla ludzi horyzonty i możliwości jakie są opisane w poprzednim punkcie #H2 tej strony.
* * *
       Odnotuj, że każdą z idei omawianego tu filmu szczegółowo wyjaśniają liczne strony internetowe, przykładowo: http://energia.sl.pl/propulsion_pl.htm omawia Tabelę Cykliczności, http://totalizm.pl/magnocraft_pl.htm opisuje budowę i działanie Magnokraftu, http://dhost.info/nirvana/oscillatory_chamber_pl.htm opisuje Komorę Oscylacyjną, http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity_pl.htm wyjaśnia Koncept Dipolarnej Grawitacji, http://www.geocities.ws/immortality/immortality_pl.htm omawia działanie Wehikułów Czasu, http://totalizm.com.pl/telepathy_pl.htm opisuje telepatię, http://totalizm.pl/fe_cell_pl.htm opisuje baterię telekinetyczną, http://ufonauci.w.interia.pl/seismograph_pl.htm omawia Sejsmograf Zhang Henga, http://soul.frihost.org/artefact_pl.htm prezentuje Telefon Telepatyczny, zaś strona http://telekinesis.esy.es/tekst_1_5.htm udostępnia gratisowe kopie monografii [1/5] opisującej wszystkie te idee. 
Rys. #H3. Oto obie strony niemieckojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w [b]YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym niemieckojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język niemiecki np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę niemieckojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!) [/b]
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do niemieckojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej szczegółowemu opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio_de.htm - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamej strony. 
#A1. Skrócona forma mojego (tj. dra inż. Jana Pająk) programu dla wyborów prezydenckich 2020 roku - tj. forma wyrażona zbiorem krótkich haseł:
Motto: "Skoro obrazek zastępuje 1000 słów - czy więc hasło może zastąpić obrazek?"
       TAK wiem, że niemal nikt NIE czyta politycznych wyjaśnień. Nawet zaś jeśli ktoś wyjątkowy je czyta, niemal nigdy NIE wierzy w to co one stwierdzają. Wszakże dzisiejsza polityka w oczach sporej proporcji zwykłych obywateli typowo wyrobiła sobie opinię niemoralnej, kłamliwej, brudnej, skorumpowanej, zachłannej, karierowiczowskiej, itd. Dzisiejsi politycy słyną też z chronicznego łamania swoich przedwyborczych zapowiedzi natychmiast po tym jak zostają wybrani. Gro więc ludzi uczciwych, racjonalnych, bogobojnych, moralnie dojrzałych, itp., w zwykłych okolicznościach NIE chce mieć nic do czynienia z polityką i politykami. Tymczasem jeśli "sól marodu", czyli ludzie moralni, bogobojni, uczciwi, światli, twórczy, aktywni, wrażliwi, uczynni, odważni, itp., pozostaną pasywni w sprawie polityki, to jakże wówczas życie na naszej planecie miałoby się poprawić? Dowody z punktu #N2 strony pajak_na_prezydenta_2020.htm ujawniają przecież, że zajmowanie pasywnej postawy, kiedy nadal coś jest możliwe do uczynienia, jest potem surowo karane przez mechanizmy moralne nałożeniem dożywotniej "przymusowej pasywności" - przy której dany intelekt nic już NIE może uczynić, nawet jeśli usiłuje.
       Niestety, wszystko co ja staram się wyjaśnić na tej stronie, oraz na innych stronach poświęconych mojej kandydaturze dla wyborów, dotyczy polityki. Wymaga też długich wyjaśnień. Wszakże wyraża to zupełnie nowe idee odnoszące się do polityki (jako przykład tych nowych idei patrz opisy politycznej "korupcji" - przytoczone w punkcie #E1 poniżej na tej stronie). Te zaś nowe idee składają się na najmoralniejszą w dzisiejszym świecie, nowoczesną filozofię stworzoną przez człowieka i nazywaną filozofią totalizmu - którą ja NIE tylko rozwijam i promuję, ale także według wymagań moralnych której staram się i żyć na codzień. Stąd idei tych uprzednio nikt NIE sformułował ani wyjaśnił ludziom. Aby jednak od razu NIE zmuszać czytelnika do poznania owych nowych, a stąd i opisowo nieco długich, idei i wyjaśnień, tę stronę zacznę od spisania tu krótkich haseł (poniżej wyróżnionych tłustym drukiem) jakie reprezentują to za czym ja obstaję, czyli esencję moich politycznych i wyborczych idei i celów. Jeśli zaś czytelnik sam zachce poznać więcej na temat dowolnego z owych haseł (i reprezentowanej przez to hasło idei), wówczas przy każdym haśle przytaczam link do odpowiednich opisów, gdzie hasło to (i idea), są szerzej wyjaśnione:
       I tak, w przypadku gdybym odniósł sukces w wyborach i został wybrany, wówczas oficjalnie tu deklaruję, że szczerze, z oddaniem, z użyciem całej swej mocy, wiedzy, inteligencji i wszelkich dostępnych mi możliwości, obstawałbym za powodowaniem wdrażania w życie następujących idei - w czym dopomóż mi Bóg:

A. Najważniejsze z moich idei politycznych, o których wierzę, że okażą się one szczególnie korzystne osobiście dla ciebie czytelniku i woborco:
       A1. Tylko takie zreformowanie praw wyborczych, że aby wygrać wybory trzeba będzie włożyć w to osobisty wysiłek, wiedzę i inteligencję, a NIE pieniądze otrzymane od bogatych popleczników, uwolni polityków od późniejszegio wypełniania zaciągniętych zobowiązań wobec tych bogaczy, którzy finansowo wsparli ich kampanię wyborczą. Z kolei takie zreformowanie tych praw natychmiast poprawi sytuację zwykłych obywateli, ponieważ zamiast dbać wyłącznie o interesy najbogatszych wobec których politycy zaciągnęli zobowiązania wzięciem "dotacji" na wybory, politycy w końcu zaczną dbać o interesy swych wyborców. Po więcej szczegółów o tej idei patrz "Problem #B3" z punktu #C2, oraz "wstęp" z mojej strony pajak_na_prezydenta_2020.htm, oraz punkt #C2 strony pajak_na_prezydenta_2015.htm.
       A2. Jeśli w podejmowaniu decyzji państwowych i w ustanawianiu nowych praw przestanie się łamać kryteria moralne, wówczas natychmiast poprawi się jakość życia i bezpieczeństwo każdego obywatela. Wszakże niemal wszystkie problemy dzisiejszego świata wynikają z nagminnego łamania kryteriów moralnych przez polityków i decydentów - szczególnie zaś z łamania przez nich 10 przykazań boskich, tj. z ich żądz, ambicji, zachłanności, korupcji, agresji, mściwości, złośliwości, obojętności, itp. - po szczegóły patrz punkty #J1 i #A4 na mojej stronie o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm, a także w częściach #E i #F niniejszej strony.
       A3. Każdy kraj i wszystko co w nim istnieje mają służyć ludziom, którzy go zamieszkują, a NIE obcym narodom i kapitałom. Innymi słowy, NIE zamieniajmy skrycie swego kraju w czyjąś kolonię - np. poprzez pozwalanie aby cokolwiek zlokalizowane w Polsce było własnością kogoś, kto ani NIE jest Polakiem, ani w Polsce NIE mieszka choćby tylko przez kilka miesięcy w roku. Czy jednak np. Polska i jej przebogate surowce naprawdę służą Polakom? Po szczegóły patrz "część #F" niniejszej strony.
       A4. Jeśli w Anglii upowszechnia się już powiedzenie "zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca", to dlaczego z talentów i wiedzy Polaków NIE może korzystać sama Polska i każdy z jej mieszkańców? Po więcej informacji w tej sprawie patrz punkt #E1.1 z mojej strony telepathy_pl.htm. Innymi słowy, "wyeliminujmy ograniczenia i przeszkody jakie więzią i wyniszczają talenty, wiedzę, inteligencję, zaradność, oraz dobre chęci Polaków, a Polska ponownie stanie się mocarstwem, wzorcem i magnesem dla innych, oraz przywracaczem dobrobytu od morza do morza".
       A5. Wyeliminujmy korupcję, a ponownie to co wiesz, potrafisz i dokonujesz stanie się ważniejsze od tego kogo znasz i kto cię popiera. Wszakże wszyscy ludzie są krewniakami bo wszyscy wywodzą się od tych samych pra-rodziców (Adama i Ewy) stworzonych przez Boga - NIE jest zaś właściwe wyróżniać jednych swych krewnych, a dyskryminować innych. Ponadto kumoterstwo jest rodzajem korupcji, która udowodniła już swą niszczycielską rolę w dzisiejszym świecie. Po więcej informacji patrz "część #E" niniejszej strony.

B. Najważniejsze z idei, o których wierzę, że okażą się szczególnie korzystne dla całej Polski:
       B1. Na reprezentowanie narodu jaki go wybrał zasługuje tylko polityk, który z premedytacją NIE łamie 10 przykazań boskich. Po szczegóły patrz "część #E" niniejszej strony. (Odnotuj tutaj, że jeszcze w czasach jakie ja pamiętam, polityk którego przyłapano, iż właśnie łamał dowolne z 10 przykazań boskich, natychmiast tracił swe stanowisko - nic dziwnego, że wówczas korupcja była znacznie niższa, a stopa życiowa na Ziemi była nieporównanie wyższa, niż dzisiaj. Czy jednak ktoś słyszał o przykładzie aby działo się tak i dzisiaj?)
       B2. Otrzymaliśmy życie aby budować, udoskonalać i zostawić świat lepszym niż go zastaliśmy, a NIE aby aby eksploatować, zamykać i niszczyć, lub dawać się eksploatować i obumierać. Patrz np. podrozdział JA1 w tomie 6, podrozdział JB5 i §10 w podrozdziale JB6 w tomie 7, #2 z podrozdziału JF2.1 w tomie 8, itd., z mojej najnowszej monografii [1/5]. Czy jednak dzisiejszy świat faktycznie jest lepszy niż był np. jedynie 25 lat temu?
       B3. Wszystko co NIE jest nieustannie udoskonalane, z czasem popada w ruinę - w tym w ruinę popadają nawet całe państwa i mocarstwa, które zaniedbały obowiązek nieustannego udoskonalania swego systemu politycznego aby zabezpieczyć go przed rozpanoszeniem się w nim korupcji. Po szczegóły patrz punkty #E3 i #A3.1 niniejszej strony, a także np. wstęp i punkty #C2 (problem #B4) i #G1 z innej mojej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm.
       B4. W kraju o ateistycznie monopolizowanej edukacji (takim jak obecnie jest Polska), żadna agencja antykorupcyjna NIE wyeliminuje korupcji tak szybko i tak efektywnie, jak uczyni to udoskonalenie systemu politycznego eliminujące pokusy jakie wabią polityków i decydentów. Po szczegóły patrz punkt #E4 niniejszej strony.
       B5. Eliminowanie przestępczości wymaga aby sprawiedliwość serwowana była dla obu stron, a NIE jedynie dla przestępców lub dla ofiar. To z kolei nakłada wymóg, aby ludzkie prawa, zamiast oddalać się od praw Boskich, starały się jak najściślej wdrażać boskie intencje opisane np. zasadami "faktycznej moralności" (patrz punkty #B5 do #B7 na stronie morals_pl.htm) - przykładowo, aby ustanowiony został legalny czasokres "przedawnienia" opisywany np. jako "problem #A3" z punktu #C2 strony pajak_na_prezydenta_2020.htm, upłynięcie którego wprowadzi możliwość, że wszelkie legalnie uprzednio NIE rozwiązane sprawy doczekają się zamknięcia, wybaczenia i zaakceptowania istniejącego stanu faktycznego.
       B6. Każdy obywatel i każdy naród ma prawo i obowiązek obrony siebie i swoich najbliższych przed zewnętrznymi i wewnętrznymi agresorami i agentami korupcji oraz innymi kryminalistami usiłującymi odebrać mu to co posiada oraz zepchnąć go w uzależnienie i niewolę - w polityce prawo to i obrona często sprowadzają się do oddania głosu na moralnie nieskorumpowanego kandydata. Odnotuj przy tym, że agresorzy i "agenci zła" częściej udają "przyjaciół" niż ujawniają swą faktyczną naturę, zaś swoich rabunków typowo dokonują oni pod wymówką "pomagania", "dawania", "bronienia", "przynoszenia wolności", itp. Po szczegóły patrz "część #F" niniejszej strony.
       B7. Każdy obywatel ma te same prawa i obowiązki. To zaś też m.in. oznacza, że jeśli biedny płaci podatek o danym proceńcie swych dochodów, wówczas bogaty też powinien płacić podatek o tym samym proceńcie, że jeśli istnieje najniższa stawka godzinowa, wówczas musi też istnieć i najwyższa wysokość zarobku, że jeśli zwykły robotnik z trudem znajduje dla siebie jedno zatrudnienie, wówczas także dyrektorom i politykom powinno być wolno pobierać dochody z tylko jednego źródła lub miejsca pracy, że jeśli istnieją organizacje harytatywne w których ludzie pracują bez otrzymywania za to wynagrodzenia, wówczas także na niektórych wysokich państwowych pozycjach "władzy, autorytetu i honoru" powinno się ochotniczo dawać swą pracę i wiedzę bez otrzymywania za to wynagrodzenia, itd., itp. Po więcej szczegółów patrz "problem #C1" z punktu #C2 strony pajak_na_prezydenta_2020.htm.

C. Najważniejsze z idei, o których wierzę, że okażą się szczególnie korzystne dla całego dzisiejszego świata:
       C1. Moralnie postępujących i światłych obywateli wychowa tylko zbalansowane edukowanie respektujące prawo każdego do "wolnej woli" w wybraniu sobie światopogladu jaki NIE jest mu narzucany otrzymaną edukacją. Dlatego niezależnie od kontynuowania dotychczasowego ateistycznego nauczania przez dotychczasową "ateistyczną naukę ortodoksyjną" zazdrośnie strzegącą swego lukratywnego monopolu na edukację i na badania, konieczne jest też zbalansowanie kłamstw szerzonych przez starą oficjalną naukę, poprzez wprowadznie również Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu do powszechnego i obowiązkowego nauczania w szkołach średnich i na uczelniach - tak jak wyjaśniam to m.in. w #A2.3 z punktu #A2 niniejszej strony, a także w punkcie #C4.7 strony morals_pl.htm, w punktach #G1 i #B1 strony pajak_na_prezydenta_2020.htm, czy w punktach #C1 do #C6 swej strony o nazwie telekinetyka.htm.
       C2. Każdy odrębny naród ma prawo do własnego terytorium i państwa. Stąd zamiast wojskową interwencją i korumpującymi pokusami zmuszać dzisiejsze narody aby trwały w kolonialnie powypaczanych państwach (wydzielenia terytoriów jakich kolonialne mocarstwa dokonały kiedyś bez uwzględnienia naturalnych granic zajmowanych przez odrębne narody), oraz zamiast zmuszać słabe, jednonarodowe kraje aby zasiewały u siebie ziarna przyszłych problemów poprzez absorbowanie odmiennych narodów uciekających spod opresji, raczej dzisiejsi politycy z krajów narzucających innym swą wolę powinni się skupić na pomaganiu uciskanym i prześladowanym narodom wydostać się spod opresji rządzących nimi obcych im sił. Po szczegóły patrz "część #F" niniejszej strony.
       C3. Niemoralne postępowanie nigdy NIE rozwiązuje długoterminowo trapiącego kogoś problemu, a jedynie intensyfikuje ów problem. Stąd np. użyciem represji, siły, policji, ani wojną, NIE daje się rozwiązać problemu dla jakiego wojna, rozruchy, lub rewolucja zwykle są inicjowane, a dla osiągnięcia rozwiązania zawsze w końcu trzeba zasiąść do negocjacji. Wojna czy represje mogą jedynie uwypuklić istnienie owego problemu, a poprzez wyniszczenie obu konfrontujących się stron mogą szybciej zmusić je do podjęcia negocjacji - ale (niestety) wygenerują one również ogrom niechcianej karmy, którą później przyjdzie boleśnie spłacać (tak jak wyjaśnia to punkt #A4 na mojej stronie o nazwie karma_pl.htm). Chociaż więc pozostają ważne powiedzenia, że "można przyprowadzić konia do wody, jednak NIE można go zmusić aby się napił", a także że "tonący brzytwy się chwyta" oraz "ten co ma nóż na gardle zgodzi się na wszelkie warunki", jednak zawsze warto najpierw spróbować negocjować, zamiast od razu wojować. Po więcej wyjaśnień w tej sprawie patrz np. punkt #N2 na odmiennej stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm.
* * *
       Oczywiście, powyższe hasła jedynie reprezentują najważniejsze z totaliztycznych idei za którymi warto obstawać w pierwszym rzędzie, bowiem ich wdrożenie w życie natychmiast poprawiłoby wydatnie losy, standard i bezpieczeństwo życia ludzi. Niezależnie od nich filozofia totalizmu podpowiada nam aż cały ocean dalszych idei, udoskonaleń i rozwiązań dla aktualnych problemów kraju i ludzkości, część z których poruszam na tej stronie, każde zaś z których dałoby się wyrazić z użyciem jakiegoś krótkiego hasła. (Sporo z tych rozwiązań już wskazują i wyjaśniają też inne totaliztyczne strony - np. patrz punkt #C2 na stronie pajak_na_prezydenta_2020.htm.) Jednak tych dalszych idei NIE będę tu już przytaczał, bowiem niepotrzebnie konfundowałyby one czytelnika, a stąd i zaciemniały obraz powyższych najbardziej pilnych i korzystnych dla wszystkich działań, które w pierwszym rzędzie warto byłoby powdrażać aby zastopować i zacząć odwrać dalsze staczanie się krajów i narodów ku katastrofie.
#E3. Poznajmy definicję i działanie "korupcji" odkryte przez filozofię totalizmu, a zrozumiemy dlaczego przychodzi nam żyć w owym "przedsionku piekła" jaki sami stworzyliśmy dla siebie na Ziemi poprzez ignorowanie przykazań i wymagań Boga:
Motto: "Wie i potrafi tylko ten kto widzi, niestety, chociaż wszyscy patrzą tylko wyjątkowi widzą."
       Poprzez empiryczne badanie otaczającej nas rzeczywistości, filozofia totalizmu umożliwiła wypracowanie następującej definicji korupcji.
"Korupcja jest to takie postępowanie całych intelektów grupowych (tj. całych krajów, narodów, miast, instytucji, urzędów, organizacji, itp.), w jakim dla zaspokojenia zachłanności reprezentujących je indywidualnych ludzi całe te intelekty praktykują zamienione w rodzaj 'spełecznego nałogu' i utrwalone przez lokalną tradycję i kulturę zbiorowe odchodzenie od postępowania, od zasad i od postaw jakie są wymagane przez Boga i jakie już od tysiącleci definiuje treść [b]Biblii, zaś jakie obecnie są też racjonalnie wyjaśniane przez filozofię totalizmu zaś dokumentowane naukowo przez bazującą na tej filozofii nową 'totaliztyczną naukę'." [/b]
       Innymi słowy, "korupcja" jest odwrotnością "moralności" (czyli "niemoralnością") - która jednak z powodu swego nastawienia na zaspokajanie zachłanności indywidualnych ludzi oraz niszczycielskiego wpływu na losy całych intelektów grupowych wykazuje obecność aż szeregu unikalnych cech, jakie niekoniecznie są obecne w innych formach niemoralności. Przykładowo obecność cech jakie już opisałem w punkcie #E1 tej strony, a więc charakteru zbiorowego nałogu społecznego (który powoduje, iż kiedy korupcja raz się rozpanoszy w danym intelekcie grupowym, wówczas jest niemal niemożliwa tam do wyeliminowania, stąd praktycznie jedynym sposobem jej pozbycia się pozostaje uśmiercenie danego intelektu grupowego), równoczesnego czynienia z ludzi zarówno jej krótkoterminowych "beneficjantów" jak i jej długoterminowe "ofiary", a także owego faktu, iż ludzie będący nośnikami korupcji NIE są w stanie wyzbyć się swych nawyków, stąd nawyki te trwają u nich aż do śmierci (co oznacza, że np. jeśli duża liczba takich ludzi wyemigruje do jakiegoś innego kraju o niższej korupcji, wówczas przeniosą też do niego swój uprzednio wyższy poziom korupcji). Ponadto, wynikając z praktykowania filozofii pasożytnictwa przez swych nosicieli, korupcja ma tendencję aby agresywnie i nieustannie powiększać skalę i zakres swego dominium. Stąd jest ona szybko poszerzana na coraz to następne obszary skorumpowanego działania, a nawet eksportowana za granice kraju swego pochodzenia. Ponieważ zaś korupcja czerpie swe korzyści poprzez blokowanie łatwego dostępu ludzi do tego co najbardziej im potrzebne, jej wzrost cechuje się wzrostem monopoli, wymogiem posiadania papierowych pozwoleń i "uprawnień" dla wykonywania nawet najprostrzych działań, nieuzasadnionym podnoszeniem cen tego o co ludzie najbardziej zabiegają (a więc cen domów i ziemi oraz cen podstawowych produktów - i to nawet jeśli dany intelekt grupowy jest ich największym w świecie producentem), narostem pośredników i "specjalistów" w każdej poszukiwanej działalności, udostępnianiem dóbr i usług o coraz to gorszej jakości (np. coraz starszą, coraz bardziej nadpsutą, oraz coraz pełniejszą konserwujących chemikalii żywnością - która aby dotrzeć do konsumenta musi przebijać się przez coraz to dłuższy łańcuch pośredników, a także coraz tańszymi do wytworzenia - a stąd coraz gorszej jakości produktami fabrycznymi, jakich sprzedaż pozwala jednak na generowanie coraz to wyższych zysków), itd., itp.
       Warto tu zwrócić uwagę, że oparcie powyższej totaliztycznej definicji "korupcji" na istniejącym standardzie absolutnie moralnym (tj. na Biblii), umożliwia udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania zadane w punkcie #E1 tej strony, na jakie to pytania NIE była w stanie odpowiedzieć żadna z dzisiejszych naukowych definicji korupcji. Przykładowo, wskazuje ona precyzyjnie "kiedy korupcja się zaczyna" - następuje to bowiem w chwili, gdy dany intelekt grupowy podejmuje zbiorowe działania jakie łamią którekolwiek z nakazów zawartych w Biblii. Pozwala też np. oszacować procentowe zaawansowanie korupcji w danym intelekcie grupowym - wystarczy bowiem ustalić jaki procent postępowań danego intelektu grupowego łamie sobą nakazy Boga zawarte w Biblii. Co jednak najważniejsze, pozwala też ustalić "co" i "jak" wyeliminuje korupcję - wstępnych informacji w owej sprawie też udzielam w niniejszej "części #E" tej strony.
       Zgodnie z empirycznymi ustaleniami filozofii totalizmu, na każde odstępstwo od wymaganych zachowań ludzi Bóg reaguje uruchamianiem odpowiednich mechanizmów korygujących. Praktycznie wszystkie zaś mechanizmy korygujące używane przez Boga działają na zasadzie "samoregulacji" opisywanej dokładniej w punktach #B2.3 do #B3.1 strony mozajski.htm. Innymi słowy, każde wejście jakiegoś intelektu grupowego np. w zachowania korupcyjne uruchamia sobą jakiś boski mechanizm korygujący, który na zasadzie "samoregulacji" i rękami ludzi lub działań natury korupcję tę zakończy po upływie określonego "czasu zwrotu". Niestety, "samoregulujące" mechanizmy używane przez Boga są niemal zawsze bardzo bolesne dla ludzi (co także ma swoje istotne powody i cele do osiągnięcia). Praktycznie więc niemal wszystkie one działają na zasadzie uśmiercania intelektu grupowego jakiego działania mają zostać skorygowane - patrz bibilijne słowa "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" (List do Rzymian, werset 6:23). (Odnotuj tu jednak, co na temat uśmiercania intelektów grupowych wyjaśniłem w punkcie #T1 swej strony solar_pl.htm - mianowicie, że ich śmierć może też sprowadzać się do drastycznej transformacji zasad i składu osobowego, na bazie jakich istnieją i działają następne intelekty grupowe które narodzą się w ich miejsce jednak będą nosiły tę samą nazwę co uśmiercone intelekty grupowe, np. na zmianie kapitalizmu na komunizm w kraju o danej nazwie, czy wice wersa.) Dlatego znacznie mniej bolesne dla ludzi byłoby skorygowanie np. korupcji przez samych ludzi.
       Zanim jednak ludzie zabiorą się za korygowanie korupcji, najpierw muszą np. wiedzieć, że ich kraj lub instytucja jest już znacząco skorumpowana. Tymczasem korupcja, jak każde szkodliwe działanie, zawsze jest ukrywana przed postronnymi ludźmi. W wielu też dzisiejszych krajach, nawet jedynie publiczne wypowiedzenie słowa "korupcja" jest niebezpieczne. Stąd dla zwykłych uczestników danego intelektu grupowego,zaawansowanie korupcji w ich kraju czy instytucji daje się rozpoznać jedynie po oznakach jej istnienia. Na szczęście oznak tych jest na tyle sporo, że każdy kto ma wymaganą wiedzę i otwarte oczy powinien być w stanie je odnotować. Wskażę więc tutaj kilka przykładów tych oznak, dzieląc je jednak na dwie kategorie, mianowicie:
(A) oznak, iż korupcja w danym intelekcie grupowym już jest znacząca i nadal się powiększa, oraz
(B) oznak, że korupcja w owym intelekcie grupowym osiągnęła już poziom 100% - po osiągnięciu którego dany intelekt grupowy zawsze jest uśmiercany, a stąd oznaki ostrzegające nas, że w każdej chwili może już zadziałać mechanizm korygujący, który wyzwoli jakąś fatalną katastrofę prowadzącą do śmierci owego intelektu grupowego.
       Najpierw wymieńmy tu i opiszmy oznaki (A) znacznego już zaawansowania korupcji. Najłatwiej rzucającą się w oczy z tych oznak jest (A1) marnotrawstwo jakie korupcja zawsze wprowadza do zasobów i do finansów danego intelektu grupowego. Marnotrawstwo to z kolei powoduje, że przeciętny standard życia uczestników danego intelektu grupowego zaczyna szybko ulegać obniżeniu. Przykładowo, koszta i ceny szybko rosną, zaś zarobki ulegają zamrożeniu. Szybko rośnie też liczba tracących pracę i bezrobotnych. Aby zaś kompensować to marnotrawstwo, np. rządy krajów zaczynają zwiększać podatki (zarówno ich ilość jak i procentową wysokość). Skorumpowane kraje prześladowane są też nieustającą dewaluacją ich pieniędzy, której NIE daje się im wyeliminować. (Owo marnotrawstwo na korupcję pozwala też niemal każdemu zgrubnie oszacować o jaki procent korupcja się zwiększyła w okresie czasu jaki dobrze pamięta. W kraju bowiem w którym w międzyczasie liczba ludzi i terytorium NIE zmieniły się zasadniczo, za to znacznie wzrosły np. ceny czegoś, na czym korupcja pasożytuje, np. domów, wystarczy oszacować o jaki procent ceny te wzrosły od czasu jaki dobrze się pamięta, a otrzyma się przybliżony procentowy wzrost korupcji w owym czasie.) Sporo oznak stwarza też (A2) szybkie krótkoterminowe bogacenie się tych co najbardziej korzystają na korupcji. Powstają więc dzielnice ekskluzywnych "pałaców". Na ulicach pojawia się coraz więcej bardzo drogich zagranicznych samochodów. Gwałtownie rośnie też odstęp pomiędzy najwyżej zarabiającymi i najniżej zarabiającymi. Jeszcze inna grupa to (A3) oznaki wynikające z tendencji każdego [b]pasożytniczego zachowania (do którego należy korupcja) aby nieustannie zwiększać skalę swojej korupcyjnej działalności[/b]. Stąd intensyfikują się działania opisywane w następnym punkcie #E4 tej strony - np. zwiększa się liczba sprzedaży lub zakupów asetów należących do danego intelektu grupowego, zwiększa się liczba zagranicznych firm wykonujących dla niego jakieś drogie i potencjalnie lukratywne inwestycje, itp. Następną (A4) oznaką już bardzo wysokiego i szybko się pogłębiającego poziomu korupcji jest zamykanie ludziom dostępu do coraz to nowych wolności wyboru z jakich uprzednio korzystali. Wyjaśnijmy to zamykanie na przykładzie wolności łowienia własnych ryb. Hipotetycznie w nieskorumpowanym kraju każdy obywatel ma wybór czy zakupi sobie rybę w sklepie albo supermarkecie, czy też wybierze się z wędką i sam złowi ją sobie w rzece, jeziorze lub morzu (wszakże Biblia obiecuje i potwierdza taką wolność wyboru). Jednak agresywny wzrost korupcji powoduje, że najróżniejsi decydenci zaczynają korupcyjnie korzystać także i z łowienia oraz sprzedaży owych ryb w sklepie lub supermarkecie. Stąd aby nieustannie zwiększać swoje zyski, decydenci ci zaczynają wymyślać sposoby, "jak" i "pod jaką wymówką" daje się uniemożliwić ludziom łowienie ryb wędką w rzece, jeziorze lub morzu, a w ten sposób daje się zmusić ludzi aby za skorumpowaną cenę zakupywali te ryby wyłącznie w sklepie czy supermarkecie. Oczywiście, po wymyśleniu skutecznego sposobu, natychmiast go wdrażają - zamykając w ten sposób dostęp ludzi do osobistego łowienia ryb. Potem podobnie czynią to kolejno z coraz to innymi wolnosciami wyboru. Kiedy zaś w ten sposób korupcja pozamyka niemal wszystko z czego daje się czerpać korzyści, wówczas dany kraj zamienia się w rodzaj "przedsionka piekła" w jakim życie staje się niemal niemożliwe. Po tym zaś wystarczy jakakolwiek "iskra" aby zainicjować rozruchy, rewolucję, lub wojnę domową, jaka uśmierci ów kraj i sporą proporcję jego skorumpowanych mieszkańców. Kolejną oznaką jest (A5) "łagodzenie" praw przez polityków i decydentów, tak aby prawa te sprzyjały korupcji i ją ukrywały, zamiast ją zwalczać i demaskować. Wynikiem zaś tego "łagodzenia" jest, że np. rośnie liczba i aktywność gangów działających w jakoby zupełnie "legalny" sposób, wzrasta konsumpcja narkotyków i przestępczość, zmniejsza się wykrywalność przestępstw a zwiększają "pomyłki" w rodzaju uznania ofiary przestępstwa za przestępcę (lub wice wersa), sądy wydają wyroki coraz "sprawiedliwsze" dla faktycznych przestępców, zaś coraz bardziej krzywdzące dla ich rzeczywistych ofiar, itd., itp. Dobrą oznaką wysokiej korupcji jest (A6) brak przez okres co najmniej 10 ostatnich lat jakichkolwiek udoskonaleń systemowych poprawiających sytuację zwykłych ludzi - a wprowadzanych do zasad i reguł na jakich dany intelekt grupowy funkcjonuje. Jedną bowiem z cech korupcji jest, że nienawidzi ona wprowadzanie jakichkolwiek zmian, bowiem praktycznie każda zmiana utrudnia skorumpowane postępowania. Stąd w wysoce skorumpowanym intelekcie grupowym ludzie przy władzy zaczynają unikać wprowadzania jakichkolwiek udoskonaleń służących jedynie poprawieniu losu zwykłych ludzi. Oznaką wysokiej korupcji jest też (A7) ostentacyjne utrzymywanie pozorów praworządności i demokracji. Stąd np. wybory są tam pedantycznie przestrzegane i głośno debatowane np. w telewizji, chociaż coraz mniej ludzi w nich tam głosuje ponieważ ich wyniki z góry dają się przewidzieć i nigdy NIE wprowadzają istotnej zmiany czy ulepszenia, w urzędach i rządzie przez wiele lat widać te same osoby, cały rząd może składać się z członków tej samej rodziny, czy z byłych kolegów uczęszczających do tej samej szkoły lub nawet klasy, itd., itp.
       Jeszcze bardziej jednak praktycznie użyteczne są oznaki (B) osiągnięcia przez dany intelekt grupowy 100% poziomu korupcji i umiejętność wykrycia oraz rozpoznania tych oznak. Wszakże najbardziej krytycznym momentem w korupcji każdego intelektu grupowego, jest właśnie ów moment (B) kiedy intelekt ten osiąga poziom 100% korupcji (tj. kiedy absolutnie wszystko co ów intelekt czyni jest przeciwstawne do nakazów i wymagań opisanych w Biblii). Począwszy bowiem od owego momentu, mechanizmy korygujące w każdej chwili mogą przystąpić do uśmiercenia tego intelektu grupowego - tyle że typowo uczynią to po upływie tzw. "czasu zwrotu" oraz w sposób jaki jest najbardziej edukujący dla postronnych obserwatorów. Przy okazji zaś owego uśmiercania traci życie, lub traci to co dla nich najistotniejsze, także wielu skorumpowanych ludzi uczestniczących w tym intelekcie grupowym. Stąd dobrze jest poznać także oznaki jakie znamionują owo osiągnięcie już 100% poziomu korupcji. Pozwalają one przecież, aby móc się lepiej przygotować na to co nadchodzi, a stąd aby wypracować sobie szansę uniknięcia najgorszego. Najważniejszym zwiastunem i przykładem owych oznak, na jakim najbardziej można polegać, jest (B1) drastyczne "odwrócenie funkcji" jaką dany intelekt grupowy faktycznie sprawuje, z pierwotnie nadanej mu funkcji jaką oryginalnie miał on sprawować, w nową funkcję jaka jest całkowitą odwrotnością owej pierwotnej funkcji. Wyjaśnijmy to odwrócenie funkcji na przykładzie. Najpowszechniej chyba znaną przez ludzi funkcję sprawuje dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna". Pierwotnie zaś nadaną tej nauce funkcję możnaby zdefiniować np. słowami: "dociekanie prawdy i szerzenie postępu na Ziemi". Stąd po drastycznym jej odwróceniu, nowa funkcja "oficjalnej nauki ateistycznej" może być opisana np. słowami: "okłamywanie ludzkości i blokowanie postępu na Ziemi". Gdyby więc ktoś zechciał sprawdzić, czy oficjalna nauka osiągnęła już 100% poziom korupcji, wystarczyłoby aby z zachowań nauki ocenił obiektywnie, czy nauka ta obecnie nadal wypełnia swoją oryginalną funkcję, czy też nową i już odwróconą funkcję. Oznaką osiągnięcia 100% korupcji, jaka bezpośrednio wynika z opisanego powyższej drastycznego "odwrócenia funkcji", jest też (B2) zanik tzw. "user-friendliness" (tj. "powszechnego starania się aby być pomocnym") w danym intelekcie grupowym. Pojęcie "user-friendliness" było wprowadzone w naukach komputerowych i oznacza ono "łatwość obsługi i użycia danego systemu". Jednak jego odpowiednik istnieje też i działa w społecznościach ludzkich i wyznacza on poziom przyjacielskości, uprzejmości, ułatwiania, usiłowań wzajemnego pomagania, itp., z jakimi NIE znający się ludzie nawzajem sobie pomagają w przyjemniejszym i łatwiejszym realizowaniu wymaganych życiem działań. W społecznościach o niskim poziomie korupcji, cokolwiek się dokonuje we współdziałaniu z innymi ludźmi, typowo dokonywane jest z uśmiechem, humorem, uprzejmością, grzecznością, dopomaganiem sobie nawzajem, itp. Jednak w intelektach grupowych jakie osiągnęły już 100% poziom korupcji zaczyna ostro działać przysłowie "człowiek człowiekowi wilkiem". Znaczy ludzie są nieuprzejmi i nieuczynni. Ze wszystkim czynią innym rodzaj "łaski" jeśli wogóle pozwalają im to zrealizować. Wszystko u nich staje się trudne. Nic NIE daje się dokonać na więcej niż jeden sposób. Od ich urzędów i od instytucji wszystko trzeba dosłownie "wyrywać kleszczami" i załatwienie nawet najprostrzej sprawy jest tam istną zmorą i torturą. Za wszystko też typowo pobierane są tam opłaty a często również "łapówki" (tj. są pobierane owe "pieniądze" - jakie w dzisiejszych czasach są "przekleństwem" całej naszej cywilizacji i narkotyzującym ludzi źródłem wszelkiego zła, stąd jakich nasza cywilizacja jak najszybciej powinna się pozbyć - tak jak zaleca to nowy, działający bezpieniężnie "ustój nirwany" opisywany w punktach#A1 do #A4 mojej strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm). Jednak na przekór pobierania owych "pieniedzy", żadna instytucja będąca już w stanie "100% korupcji" NIE chce potem wywiązywać się z zobowiązań jakie z tytułu pobranych wcześniej opłat wynikają. Itd., itp. Najłatwiej poziom owej "user-friendliness" oszacować po łatwości z jaką przychodzi użycie NIE kontrolowanych przez pojedyńczych ludzi usług danego intelektu grupowego, np. po łatwości z jaką można znaleźć wymaganą informację na jego stronach internetowych, łatwości z jaką np. w urzędzie podatkowym daje się internetowo złożyć roczne sprawozdanie podatkowe, łatwości z jaką np. dana firma ubezpieczeniowa pozwoli nam po wypadku załatwić legalne formalności i faktycznie wypłaci nam należność na jaką coś ubezpieczyliśmy, łatwości z jaką dany urząd pozwala nam uzyskać wymagane pozwolenie jakie zgodnie z przepisami nam się należy, itd., itp. Kolejną oznaką 100% korupcji są (B3) serie ostrzeżeń indukowanych przez mechanizmy korygujące ze stopniowo zwiększaną mocą. Ostrzeżenia te w coraz bardziej jednoznaczny sposób dają wszystkim do zrozumienia, że jeśli dany intelekt grupowy NIE zmieni zasad swego postępowania, wówczas zostanie jakoś uśmiercony, zaś jego obecna forma zniknie z powierzchni Ziemi. Typowo też owe ostrzeżenia niosą w sobie zapowiedź, jak owo uśmiercenie zostanie dokonane - przykładowo intelekty grupowe które mają być zniszczone trzęsieniem ziemi lub falami tsunami, są ostrzegająco traktowane właśnie trzęsieniami ziemi lub falami tsunami. (Odnotuj jednak, że owa zasada NIE stosuje się do intelektów grupowych, do których odnosi się staropolskie przysłowie "szlachectwo zobowiązuje". Zgodnie bowiem z Biblią, te szczególne intelekty są uśmiercane ogniem.) Dalsze informacje o typowo trzech kolejnych "kataklizmach" jakimi każdy intelekt grupowy w stanie "100% korupcji" jest traktowany (i ostrzegany iż wkrótce zostanie zniszczony), tj. o (i) "katakliźmie ostrzegającym", o (ii) "katakliźmie przynaglającym", oraz o nadchodzącym potem po okresie "ciszy przed burzą" końcowym (iii) "katakliźmie anihilującym", zawarłem (między innymi) w punkcie #A3 swej strony internetowej o nazwie partia_totalizmu_statut.htm i we wpisie #321 do blogów totalizmu. Całą grupą oznak jest też mające miejsce w danym intelekcie grupowym (B4) pogłębiające się zastępowanie działania ustanowionych przez Boga praw i mechanizmów naturalnych, przez ustanawiane przez ludzi prawa i mechanizmy legalne, przez przepisy, umowy, pakty, itp. - których działanie zazwyczaj jest zupełnie odwrotne i zaprzeczające w stosunku do działania boskich praw, a często także odwrotne nawet do wskazań niedoskonałej ludzkiej logiki. Kiedy zaś już wszystkie prawa i nakazy Boga są w danym intelekcie grupowym zastąpione przez takie działające odwrotnie do boskich, ludzko ustanowione prawa, przepisy, umowy, itp. - tak jak obecnie widzimy iż jest to coraz bardziej zaawansowywane w dzisiejszych krajach świata, wówczas mechanizmy moralne wyzwalają upadek i śmierć danego intelektu grupowego. Wszakże takie zastąpienie jest odpowiednikiem zamiany w jakiejś działającej maszynie, np. w silniku samochodowym, wszystkich części które dzięki wiedzy i doświadczeniu inżynierów zostały zaprojektowane dla jak najlepszego realizowania wyznaczonych im funkcji, przez inne części zaprojektowane np. przez artystów lub ignorantów jedynie aby wyglądały jak najpiękniej dla wyborców i dla postronnych gapiów. Znaczy, po takim pełnym zastąpieniu dany intelekt grupowy zupełnie traci zdolność do funkcjonowania - tak jak widzimy to ostatnio w krajach, które już same poupadały, zaś jakich sztuczne życie podtrzymują jedynie interwencje innych krajów zainteresowanych w dalszym eksploatowaniu ich zasobów naturalnych. Przykładowo, ci którzy nadal pamiętają czasy komunizmu, zapewne też pamiętają, iż na krótko przed jego upadkiem praktycznie wszystko co się działo w komunistycznych krajach, zamiast być sterowane naturalnymi prawami i mechanizmami ustanowionymi przez Boga, faktycznie było zarządzane ludzko ustanowionymi dyrektywami, wieloletnimi planami i przepisami rządu, uchwałami i nakazami komitetów partii, itp. - działającymi właśnie zupełnie odwrotnie do działania praw Boga, a nawet odwrotnie do wskazań niedoskonałej ludzkiej logiki. (Notabene, zanim dla komunistycznych krajów upłynął ich "czas zwrotu", też w sposób podobny jak dzisiejsze kraje były one aż wielokrotnie ostrzegane falami strajków robotniczych i buntów studenckich, że jeśli NIE zmienią swych postępowań, wówczas będą pouśmiercane - np. po przykład prowokacji zaszłej podczas jednego z tych ostrzeżeń patrz punkt #F2 na mojej stronie wroclaw.htm. Ponieważ jednak pomimo tych ostrzeżeń większość komunistycznych krajów NIE zmieniła swego postępowania, po upływie "czasu zwrotu" zostały one pouśmiercane właśnie falami strajków robotniczych i buntów studenckich, zaś miejscowa ludność stworzyła w ich miejsce kapitalistyczne i demokratyczne kraje.) Intelekty grupowe o korupcji już bliskiej poziomu 100% wykazują też (B5) brak "szkieletu moralnego" i wynikający z tego braku zupełny zanik zdolności odróżniania "dobrego" od "złego". Wszakże osoby jakie nimi zarządzają już od dawna rutynowo zagłuszają organ swego sumienia. Panuje też wśród nich zupełna ignorancja np. na temat treści i nakazów Biblii. Owa zaś ignorancja zarzadzających co do nakazów Biblii, w połączeniu z głuchotą na głos sumienia, zniszczyła ich "szkielet moralny" - jaki by ich wspierał w wyborze tego co dobre i właściwe w danej sytuacji, a stąd co byłoby moralnie poprawną decyzją lub postępowaniem. Jedyne więc na czym opornie bazują swe rzadkie decyzje i działania, to rady jakie otrzymują np. od naukowców albo od najróżniejszych "domorosłych moralistów" lub doradców - te jednak też bazują wyłącznie na widzeniu świata przez od dziesiątków już lat błądzącą dzisiejszą ateistyczną naukę, a na dodatek często są wypaczone jakimiś prywatnymi ambicjami doradzających. Stąd też zawsze w długoterminowym działaniu decyzje bazujące na owych radach okazują się być katastrofalnie błędne (co wyjaśniłem już dokładniej w punkcie #C4.7 swej strony o nazwie morals_pl.htm, w punktach #K1 i #K1.1 strony o nazwie tapanui_pl.htm, oraz w punkcie #J1 swej strony o nazwie pajak_for_mp_2014.htm.) W rezultacie, jakąkolwiek decyzję podejmują władze takich wysoce skorumpowanych intelektów grupowych, zawsze z upływem czasu okazuje się ona być błędną, a stąd wiedzie do problemów, konieczności jej poprawiania, wstydu i utraty autorytetu, w końcu zaś do katastrofy. Oznaką 100% korupcji bezpośrednio wynikającą z uprzednio wyjaśnionego braku bazującej na "szkielecie moralnym" zdolności do odróżniania "dobrego" od "złego" jest też (B6) "decyzyjna i działaniowa impotencja" władz wysoce skorumpowanych intelektów grupowych. Wszakże jedyne co władze te potrafią czynić, to uprawianie korupcji. Kiedy jednak przychodzi do rozwiązywania faktycznych problemów, do reagowania na nagle stworzone nowe sytuacje kryzysowe, lub do podejmowania i zdecydowanego wdrażania działaniowych decyzji, NIE potrafią się one zdobyć na nic konkretnego, tracą czas na kłótnie i niezdecydowanie, bez przerwy zmieniają swe decyzje, widzą tylko to co już zaszło i NIE potrafią przewidywać ani wybadać co nastąpi dalej, panikują, itp. W rezultacie tylko intensyfikują chaos, poczucie niepewności oraz niemożność rozwiązywania aktualnych problemów u zależnych od ich decyzji ludzi. Na przekór też, że władze takich wysoce skorumpowanych intelektów grupowych najróżniejszymi metodami usilnie ukrywają przed zewnętrznym światem tą swoją decyzyjną i działaniową impotencję, jej objawy widzimy obecnie praktycznie już niemal wszędzie gdzie jakieś nagłe zdarzenia nieco odmienne od normalnej rutyny zmuszają decydentów do podjęcia trafnej decyzji i działania. Wszakże na przekór jej ukrywania, owa decyzyjna i działaniowa impotencja zaczyna wychodzić na widok publiczny jak owo "szydło" ze staropolskiego przysłowia "wyszło szydło z worka".
       Niestety, korygowanie korupcji przez samych ludzi jest ogromnie trudne. Korupcja bowiem wykazuje posiadanie tych samych cech jakie u indywidualnych ludzi objawiają się w formie nałogu. Ponadto, zgodnie ze staropolskim przysłowiem, że "ryba zawsze psuje się od głowy", korupcja zawsze jest pobudzana i przewodzona przez ludzi mających największą władzę i najwyższe zarobki - a stąd najtrudniejszych do pociągnięcia do odpowiedzialności i posiadających najwyższe wpływy na resztę społeczeństwa. Dlatego siłą korupcję jest w stanie jedynie wyeliminować "zamordyzm" wdrożony poprzez silne i bezkompromisowe rządy jednostki - jakie zawsze w efekcie końcowym przychodzą po rewolucji spowodowanej właśnie przez korupcję. (Aczkolwiek po około 10 latach pozostawania przy władzy, wszelkie zasiedziałe rządy, w tym i te uprawiające "zamordyzm", zamiast nadal eliminować korupcję, zaczynają ją pogłębiać - to właśnie m.in. dlatego kraje i narody powinny pilnie przestrzegać zasady, że nikt sprawujący jakąkolwiek władzę NIE powinien pozostawać na swej pozycji przez dłużej niż 10 lat.) Natomiast ochotniczo i dobrowolnie korupcję dałoby się wyeliminować jedynie gdyby gro ludności zaczęło ponownie stosować w swym codziennym życiu zalecenia Biblii, lub też zaczęło respektować i wdrażać zgodne z Biblią zalecenia filozofii totalizmu - przykładowo poprzez systematyczne udoskonalanie systemu politycznego i uchwalanie praw jakie eliminowałyby pokusy które nakłaniają niedoskonałych ludzi do praktykowania korupcji (tak jak owo eliminowanie pokus wyjaśniam na końcu następnego punktu #E4), a także poprzez wdrażanie w życiu zarówno prywatnym jak i publicznym zasad postępowania opisanych poniżej w punkcie #E5 tej strony. Widząc jednak dzisiejsze postawy ludzkie, ma się poważne wątpliwości, czy przesiąknięci pasywnością i samozadowoleniem obecni ludzie sami potrafią zdobyć się na podjęcie eliminowania szybko narastającej wszędzie korupcji. Tymczasem po pozostawieniu jej nieeliminowaną, to co już wkrótce zostanie zainicjowane przez naturalne mechanizmy korygujące jest łatwe do przewidzenia i odnotowania. Będzie to bowiem globalna katastrofa jakiej nikt NIE przeoczy - a jaką od dawna zapowiadają staropolskie przepowiednie opisywane w punktach #H1 do #H3 strony przepowiednie.htm.
#F2. Totaliztyczna definicja "narodu", oraz co z niej wynika:
       Regularności i zasady rządzące życiem całych społeczeństw ludzkich, a poodkrywane i opisane przez filozofię totalizmu i przez nową totaliztyczną naukę, pozwalają na wypracowanie następującej definicji "narodu".
"Naród jest to grupa ludzi cechujących się unikalnym zbiorem wspólnych dla nich wszystkich atrybutów etnicznych (w rodzaju: rasa, język, religia, historia, kultura, filozofia, ekonomia, świadomość, tryb życia, zaawansowanie cywilizacyjne i społeczne, itp.), jakie to atrybuty wyraźnie odróżniają ją od innych podobnych grup ludzi już uznawanych za odrębne narody, jednocześnie jednak niektóre z jakich to atrybutów stały się powodem zakazywanych przez [b]Biblię zachowań i postaw zbiorowych (w rodzaju: zazdrości, agresji, prześladowań, dyskryminacji, szyderstwa, izolacji, itp.) serwowanych tej grupie przez jakąś odmienną grupę (lub grupy) ludzi współzamieszkujących to samo lub pobliskie państwo czy terytorium ale cechującej się już innym zbiorem owych atybutów etnicznych, a stąd po swym narodzeniu się która to grupa, traktowana jako jeden cały intelekt zbiorowy, w niektórych warunkach doświadcza powtarzalnych wybuchów zbiorowych konfrontacji z ową inną grupą (lub grupami) i stąd aby NIE zostać uśmiercona zmuszona zostaje do wysiłku ustanowienia i do utrzymywania własnego teryterium, organizmu państwowego i własnego rządu jakie mają zabezpieczać dbanie o jej żywotne interesy oraz mają organizować jej konfrontacje z owymi innymi grupami ludzkimi - zgodnie z pierwowzorami, przykładami i sugestiami zawartymi w Biblii, oraz racjonalnie wyjaśnianymi też przez filozofię totalizmu i naukowo udokumentowanymi przez bazującą na tej filozofii nową 'totaliztyczną naukę'." [/b]
       Wyrażając powyższą definicję innymi, nieco już prostrzymi słowami, "naród jest go taka grupa ludzi, która (1) cechuje się unikalnym dla niej zbiorem atrybutów etnicznych jakie wyraźnie odróżniają ją od innych narodów, która (2) z powodu któregoś z owych atrybutów poddawana jest przez inny naród (lub przez inne narody) jakiemuś potraktowaniu które jest sprzeczne z nakazami Biblii, która (3) z powodu potraktowań doświadczanych od innego narodu (lub narodów) popychana jest do podejmowania zbiorowych działań jakie utwierdzają identyfikowanie się z nią jej indywidualnych członków-uczestników, która (4) aby móc przeżyć i aby lepiej organizować swoje konfrontacje z owym innym narodem (lub narodami) albo już upomniała się o (lub wywalczyła) posiadanie własnego terytorium i rządu, albo też już wkrótce upomni się o (lub wywalczy) takie terytorium i rząd, oraz która (5) podlega zjawiskom narodzin i śmierci dokładnie tak samo jak każdy inny intelekt grupowy."
       Z obu powyższych wersji definicji narodu (tj. zarówno z górnej wersji pełnej, jak i z dolnej wersji uproszczonej) wynikają najróżniejsze cechy narodu, na jakie warto tutaj zwrócić naszą uwagę. Najistotniejsza z tych cech, z następstw jakich ani dzisiejsi politycy, ani ludzie, NIE zdają sobie sprawy, jest że nowe narody rodzą się w obrębie starych w wyniku wrogości, prześladowań i konfrontacji jakie doświadcza wybrana część starego narodu. Problem więc polega tu na tym, że ponieważ w dzisiejszych czasach widzimy wiele wrogości, prześladowań i konfrontacji, praktycznie to oznacza, że już wkrótce zobaczymy narodziny wielu nowych narodów, jakie z czasem upomną się u narodów jakie je zrodziły o swoje własne terytorium i o swój własny rząd. Pnieważ zaś w dzisiejszym świecie żaden z krajów NIE jest chętny do dobrowolnego dzielenia się z kimkolwiek innym swoim własnym terytorium, naszą cywilizację już wkrótce czeka wiele buntów, terroryzmu, wojen domowych, rewolucji, oraz spowodowanych nimi międzynarodowych wojen. Co ciekawsze, powyższe definicje już dzisiaj pozwalają przewidywać jedynie na bazie obecnej wiedzy, "w których krajach" oraz "które grupy ludzkie dzisiaj oficjalnie zwane jakimś nic NIE mówiącym terminem" (np. "mniejszości narodowych", "emigrantów", czy "ludzi wywodzących się z jakiegoś innego miejsca") i już obecnie traktowane postępowaniami sprzecznymi z treścią Biblii, wkrótce upomną się o swoje terytorium i o swój rząd, a stąd spowodują rozpad (a być może i zanik) dzisiejszych państw i narodów w jakich łonie narazie istnieją.
       Powyższa definicja podpowiada także jak można unikać indukowanych od wewnątrz rozpadów i upadku już istniejących państw oraz naródów. Zgodnie z nią istnieją ku temu tylko dwa sposoby, mianowicie (1) unikać jakiejkolwiek formy prześladowania tych z wybranych grup uczestników danego kraju lub narodu, jakich cechy etniczne są nieco odmienne od cech głównej składowej danego kraju czy narodu, oraz (2) unikać stwarzania zalążków nowych narodów, np. poprzez przyjmowanie masowych emigracji ludzi jacy zamiast się integrować z rodzimą ludnością, wolą raczej tworzyć narodowe enklawy, albo poprzez formowanie nierówności ekomonicznych i socjalnych, czy też poprzez jakiekolwiek inne formy nierównego traktowania ludzi mieszkających w obrębie danego kraju czy narodu. Ponieważ zaś oba powyższe powody potencjalnego rozpadu państw i narodów są następstwem "korupcji" opisywanej w poprzedniej "części #E" tej strony oraz ludzkiego braku faktycznej wiedzy o zaleceniach Biblii, praktyczny sposób unkania rozpadu państw i narodów powinien polegać na zwalczaniu korupcji, oraz na zwiększaniu wiedzy ludzi na temat stwierdzeń Biblii, filozofii totalizmu, oraz nowej "totaliztycznej nauki".
       Kolejną cechą narodu jest, że NIE tylko podlega on narodzinom, ale także i śmierci. Niektóre więc dzisiejsze narody, które nierozważnie doprowadzają albo swymi prześladowaniami, albo też nierozważnymi i sprzecznymi z Biblią decyzjami, do powstania nowych narodów na swym własnym terytorium, mogą zostać uśmiercone właśnie przez owe nowe narody.
       Powyższa "totaliztyczna definicja narodu" stara się nam też ujawnić, że dla każdego narodu najistotniejsze są te jego atrybuty (cechy narodowe), jakie stanowią właśnie źródło owych rodzących nowy naród konfrontacji i konfliktów z innymi narodami zamieszkującymi to samo lub pobliskie państwo i terytorium. Co ciekawsze, w toku dziejów owe pobudzające do konfrontacji atrybuty ulegają zmianie. Przykładowo, w przeszłości zwykle był to język i rasa. Natomiast w dzisiejszych czasach zwolna staje się to ekonomia, religia i filozofia. Ponadto ta definicja podkreśla, że powodem krystalizowania się zrozumienia identyczności narodowej zawsze jest wykazywanie danemu narodowi moralnie niedozwalanych zachowań i wynikające z tego konfrontacje jakich doświadcza nowo-rodzący się naród. Ponieważ zaś owe moralnie niedozwalane zachowania w dzisiejszych czasach typowo wynikają z nierówności ekonomicznej i z wyzysku (tj. z korupcji), stąd źródłem już bliskiego zwiększania się liczby odrębnych narodów (a stąd i liczby dążeń do posiadania własnych państw) jest właśnie nierówność ekonomiczna i wyzysk - czyli pierwotnie owa korupcja opisywana w poprzeniej "części #E" tej strony.
       (Odnotuj, że niniejszy punkt jest dopiero w trakcie pisania. Proponuję więc wrócić tu za jakiś czas dla jego pełnego przeczytania.)
#G1. Tak oto dzisiejsza epoka "neo-średniowiecza" stopniowo zamienia wszystkich ludzi w "niewolników swego rządu":
       Cechą oryginalnego średniowiecza (tj. tego średniowiecza ilustrowanego "Tabelą #K1" z mojej strony o nazwie tapanui_pl.htm) było, że zamieniło ono w niewolników większość mieszkańców naszej planety. Aczkolwiek bowiem zaprzestano wówczas dzielić wszystkich ludzi na dwie kategorie nazywane "wolnymi ludźmi" oraz "niewolnikami", faktycznie pod innymi nazwami w rodzaju "chłopi", "służacy", "rzemielśnicy", itp., niewolnictwo zaczęło wtedy być powszechnie praktykowane na szybko rosnącą skalę. Wszakże "niewolnikiem" jest NIE tylko ten, kogo nazywa się tym słowem, ale także każdy człowiek, któremu w jakiś sposób odebrano prawo do życia w zgodzie z własną "wolną wolą", poprzez np. zmuszenie go aby pracował za darmo, lub niemal za darmo, oraz aby NIE miał prawa do korzystania z owoców własnej pracy, albo zmuszenie go aby przywiązany został do jednego miejsca i NIE miał prawa na podróżowanie czy na zmianę miejsca swego zamieszkania bez uprzedniej zgody tych co zarządzają jego życiem, itd., itp.
       Jeśli rozglądniemy się dookoła, wówczas odnotujemy, że w obecnej epoce "neo-średniowiecza" proces owego zniewalania ludzi zaczął się powtarzać od nowa. Tyle tylko, że zamiast posiadać indywidualnych właścicieli, dzisiejsi mieszkańcy Ziemi zamieniami są w niewolników przez swoje rządy, które zwolna stają się "właścicielami" obywateli danego kraju. Także odbierania dzisiejszym ludziom ich "wolnej woli", owe rządy też dokonują pod nieco już innymi pretekstami, niż indywidualni właściciele niewolników czynili to w oryginalnym średniowieczu. Przykładowo, rządy używają w tym celu wzrostu podatków, aby rabować od ludzi coraz większą proporcję wypracowanego przez nich zarobku. Używają bezrobocia, aby przywiązywać ludzi do już wykonywanej pracy i do zajmowanego stanowiska. Używają prawa do prywatności, rzekomych "praw obywatelskich" dla przestepców, narkotyków, itp., aby nasilać niebezpieczeństwa i ukrywać przed ludźmi kto jest faktycznym źródłem zagrożeń. Używają rzekomego czynienia życia bezpieczniejszym w celu nakładania na ludzi coraz to nowych ograniczeń i zakazów. Używają też najróżniejszych zagrożeń (które celowo formują) aby pozbawiać ludzi prawa do podróżowania. Używają np. obywatelstwa i kosztów mieszkania, aby uniemożliwiać zmienianie miejsca zamieszkania. Itd., itp.

(rozwijanie tego punktu #G1 oraz całej tej "części #G" będzie kontynuowane!)
#H2. Rozwiązania dzisiejszych problemów ludzkości postulowane filmem "Dr Jan Pająk portfolio":
       Głównym powodem dla którego w poprzednim punkcie #H1, a także na kilku innych swych stronach internetowych, zapraszałem czytelnika do oglądnięcia około 35 minutowego filmu o tytule "Dr Jan Pajak portfolio", jest że film ten pokazuje przyszłościowe teorie, idee filozoficzne i urządzenia, wnoszące potencjał aby rozwiązać niemal wszelkie problemy dzisiejszej ludzkości. Dzięki bowiem sposobowi na jaki ilustratywnie prezentuje on treść tych teorii, idei i urządzeń, film ów m.in. ułatwia nam poznanie:
       (A) Naukowego zrozumienia Boga i niektórych metod boskiego działania, w tym szczególnie poznanie:
(A1) Formalnego dowodu naukowego na istnienie Boga.
(A2) Istnienia i zlokalizowania boskiego świata intelektu.
(A3) Wymagań Boga i zasad naszego wykazywania posłuszeństwa Bogu.
       (B) Wehikułów jakie otworzą dla ludzkości nieograniczone zasoby kosmosu, w tym między innymi:
(B1) Wyglądu i działania Magnokraftu zdolnego wynieść ludzi do gwiazd.
(B2) Możliwości Wehikułu Telekinetycznego o nieskończenie szybkich lotach.
(B3) Zdolności Wehikułu Czasu do cofania ludzi w czasie, np. do lat ich młodości.
       © Urządzeń do bezzanieczyszczeniowego generowania energii i paliw, w tym:
(C1) Baterii Telekinetycznej do generowania elektryczności z ciepła otoczenia.
(C2) Urządzeń telekinetycznych produkujących darmowe paliwa (np. wodór i tlen).
(C3) Komory Oscylacyjnej zdolnej do akumulowania nieskończonej ilości energii.
       (D) Urządzeń zdolnych do wyeliminowania obecnych zagrożeń i plag ludzkości, np.:
(D1) Wehikułu Czasu zdolnego pokonać śmierć i dać ludziom „uwięzioną nieśmiertelność”.
(D2) Sejsmografu Zhang Henga telepatycznie przewidującego nadchodzące trzęsienia ziemi.
(D3) Urządzeń telekinetycznych i telepatycznych eliminujących zanieczyszczenia.
       (E) Urządzeń łącznościowych do natychmiastowej komunikacji międzygwiezdnej, tj.
(E1) Piramidy Telepatycznej i Telepatyzera do telepatycznej konwersacji za pośrednictwem wymiany myśli.
(E2) Teleskopu i Rzutnika Telepatycznego do wizualnej łączności z gwiazdami.
(E3) Telefonu Telepatycznego eliminującego zabójcze (rakotwórcze) fale radiowe.
       (F) Ponadto, film ten umożliwia także (pośrednio) poznanie najważniejszych problemów obecnej ludzkości (po wykaz tych problemów - patrz następny punkt #H3 niniejszej strony).
* * *
       Treść filmu „Dr Jan Pająk portfolio” jest opisana i szczegółowo wyjaśniona m.in. w punkcie #H1 niniejszej strony, a także na szeregu innych wskazywanych tam stron.
       Z kolei współpraca Jana Pająk i Dominika Myrcik prawdopodobnie jest już znana Państwu z "Rys. #B1ab" i "Rys. #N5ab" na stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm.
[Bild: portfolio_uk_1.jpg]

[Bild: portfolio_uk_2.jpg]
Rys. #H2. Oto obie strony angielskojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w [b]YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym angielskojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język angielski np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę angielskojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!) [/b]
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do angielskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio.htm - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamtej strony.
#H3. Zestawienie najważniejszych problemów dzisiejszej ludzkości wymagających najpilniejszgo rozwiązania:
       Niezależnie od możliwości poznawczych, już wyszczególnionych w punkcie #H2 powyżej, ów około 35 minutowy film o tytule "Dr Jan Pajak portfolio" (od 5 maja 2016 roku wystawiony na www.youtube.com ), pośrednio i dyplomatycznie, bo jakby "między wierszami", uświadamia nam też główne problemy ludzkości, z powodu jakich ateistyczny monopol nauki na badania i na edukację uniemożliwia nam poznanie już istniejących rozwiązań dla tych problemów. Problemy te są powodowane przez, oraz obejmują, m.in.:
       (a) Odwrócenie się oficjalnej nauki i edukacji od Boga, co powoduje m.in.:
(a1) Upadek moralny ludzkości i przybycie plag sciąganych tym upadkiem.
(a2) Oficjalne ignorowanie dowódu na istnienie Boga i wiedzy o Bogu.
(a3) Zawężanie światopoglądu i rozwoju duchowego ludzi.
       (b) Upieranie się oficjalnej nauki przy niemal już "starożytnych" technologiach i napędach, jakie m.in.:
(b1) Zanieczyszczają otoczenie i wyniszczają naturę.
(b2) Swą prymitywnością przygniatają ludzkość i blokują jej postęp,
(b3) Ograniczają światopoglądy ludzi i czynią ich więźniami planety Ziemia.
       © Blokowanie badań i rozwoju nieznanych i niepowdrażanych przez ludzkość metod generowania elektryczności, jakie:
(c1) Konsumowałyby ciepło otoczenia, NIE generując żadnych zanieczyszczeń.
(c2) Wyeliminowałyby spalanie paliw w celach napędowych i zasilających.
(c3) Akumulowałyby ogrom energii, eliminując budowę sieci elektrycznych.
       (d) Uniemożliwianie przez oficjalną naukę prac nad urządzeniami eliminującymi dzisiejsze plagi, poprzez:
(d1) Blokowanie przełomowych odkryć i idei - np. blokowanie Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu.
(d2) Zakwalifikowywanie telekinezy i telepatii do kategorii zabobonów i tabu, zajęcie się jakimi wystawia badających na oficjalne prześladowania.
(d3) Upieranie się przy udoskonalaniu starych idei zamiast rozwijania nowych idei - np. na udoskonalaniu rakiet, zamiast zbudowania Magnokraftu.
       (e) Szykanowanie prac rozwojowych nad nowymi urządzeniami łączności, które:
(e1) Używałyby "uniwersalnego języka myśli", jaki jest wspólny dla wszystkich istot.
(e2) Umożliwiałyby natychmiastową międzygwiezdną łączność telepatyczną.
(e3) Zastępowałyby niebezpieczne fale radiowe bezpieczną i szybką telepatią.
       (f) Ukrywanie błędów i wypaczeń dzisiejszych trendów w monopolizowanej przez ateistyczną naukę edukacji, przykładowo następujących wypaczeń:
(f1) Odchodzenia od balansu wiedzy przez rosnące monopolizowanie ateizmu.
(f2) Nieustannego spłycania edukacji wymogiem „równaj do najgorszego” (tj. przez wymóg nakładany na nauczycieli, aby wykładali na poziomie jaki jest zrozumiały dla najbardziej leniwych i głupich uczni).
(f3) Długoterminowej szkodliwości łamania prawa „zapracowania na wszystko” (jakie to prawo powoduje, że przyjemne dla uczni metody nauczania zalecane przez dzisiejszych naukowców, dają jedynie krótkoterminowe wyniki, zaś w długoterminowym działaniu są zapominane - tak jak opisuje to dokładniej strona o nazwie "morals_pl.htm").
       (g) Blokowanie rozwoju i propagowania nowej filozofii totalizmu i uniemożliwianie ludzkości powołania nowej „nauki totaliztycznej”, która to filozofia i nowa nauka otwarłyby dla ludzi horyzonty i możliwości jakie są opisane w poprzednim punkcie #H2 tej strony.
* * *
       Odnotuj, że każdą z idei omawianego tu filmu szczegółowo wyjaśniają liczne strony internetowe, przykładowo: http://energia.sl.pl/propulsion_pl.htm omawia Tabelę Cykliczności, http://totalizm.pl/magnocraft_pl.htm opisuje budowę i działanie Magnokraftu, http://dhost.info/nirvana/oscillatory_chamber_pl.htm opisuje Komorę Oscylacyjną, http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity_pl.htm wyjaśnia Koncept Dipolarnej Grawitacji, http://www.geocities.ws/immortality/immortality_pl.htm omawia działanie Wehikułów Czasu, http://totalizm.com.pl/telepathy_pl.htm opisuje telepatię, http://totalizm.pl/fe_cell_pl.htm opisuje baterię telekinetyczną, http://ufonauci.w.interia.pl/seismograph_pl.htm omawia Sejsmograf Zhang Henga, http://soul.frihost.org/artefact_pl.htm prezentuje Telefon Telepatyczny, zaś strona http://telekinesis.esy.es/tekst_1_5.htm udostępnia gratisowe kopie monografii [1/5] opisującej wszystkie te idee.
[Bild: portfolio_de_1.jpg]

[Bild: portfolio_de_2.jpg]
Rys. #H3. Oto obie strony niemieckojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w [b]YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym niemieckojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język niemiecki np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę niemieckojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!) [/b]
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do niemieckojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej szczegółowemu opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio_de.htm - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamej strony.
#N2. Dlaczego aktywność życiowa jest moralna zaś pasywność niemoralna i karana - wyjaśnione na przykładzie jak aktywnie i moralnie poprawnie przygotowywać się na przyjście tego co już daje się przewidzieć, że przyszłość może nam to przynieść:
Motto: "Jak prawdziwy strażak, zawsze bądź przygotowany" (typowe motto zegarów słonecznych z parków Nowej Zelandii)
       Ci z czytelników, którzy podróżowali po Nowej Zelandii, zapewne odnotowali jej unikalność. Przykładowo, na przekór iż w miasteczkach owego jeszcze do niedawna bardzo bogatego kraju zwykle brakuje tego co dla większości miast Europy jest najbardziej typowe, np. rynku czy ratusza, w praktycznie każdym miasteczku owego kraju w oczy rzuca się kilka innych powtarzalnych elementów charakterystycznych dla Nowej Zelandii. I tak znaczna proporcja miasteczek NZ gdzieś przy drodze wjazdowej do nich ma ogromną rzeźbę tego z czego dane miasteczko słynie, np. w Cromwell gigantyczną rzeźbę lokalnie rosnących owoców, w Gore rzeźbę gigantycznego pstrąga, w Rakaia rzeźbę gigantycznego salmona, w Te Kuiti gigantyczną owcę i strzyżącą ją osobę, itd., itp. (Jako intrygującą ciekawostkę powinienem tu nadmienić, że miasteczko Avondale, które równocześnie jest południowo-zachodnim przedmieściem Auckland, ozdabia gigantyczny Pająk. Niestety, wcale go tam NIE wystawiono aby nim zadeklarować lub się pochwalić, że mieszkańcy tego miasteczka uznają i praktykują moralny dorobek dra Pająk - uwagę którego zwróciła kiedyś na owo miasteczko niezwykła reinkarnacja, wygląd i mądrość koleżanki z pracy mającej dom właśnie niedaleko od owej rzeźby.) Z kolei w samym niemal każdym miasteczku NZ standardowo znajduje się miejscowe muzeum, pomnik z listami nazwisk jego mieszkańców poległych w wojnach z dalekich krajów, a także park z dużym centralnym trawnikiem przy którym obowiązkowo stoi rotunda na orkiestrę i zegar słoneczny. Mnie zawsze fascynowały owe zegary słoneczne. Wszakże niezależnie od wskazywania czasu, zgodnie z doskonałą angielską tradycją każdy z nich posiada wyryte na sobie jakieś "motto" wyrażające istotną mądrość życiową. Mi najbardziej utkwiło w pamięci motto z przy-katedrowego parku w Invercargill, stwierdzające "like a true fireman, always be ready" - którego tłumaczenie na polski przytoczyłem w motto do niniejszego punktu. W doskonały sposób wyraża ono bowiem zasadę aktywnego przygotowywania się do tego co daje się przewidzieć, że może to nadejść. To ową zasadę sumiennie praktykowałem w całym życiu zarówno ja sam, jak i praktykowali ją moi rodzice. To też właśnie aktywne przygotowywanie się zgodne z mądrością owego motto, powodowało, że na przekór iż moja rodzina była jedną z najbiedniejszych w powojennych Wszewilkach, ciągle zawsze mieliśmy co jeść i nigdy NIE cierpieliśmy z powodu nadmiernego zimna. To także z powodu systematycznego czynienia tego co owo motto nakazuje, na przekór iż w swym zawodowym życiu powtarzalnie traciłem pracę, pod najróżniejszymi wymówkami odmawiano mi zasiłku dla bezrobotnych, oraz zmuszany byłem wędrować "za chlebem" po wielu krajach świata, też zawsze miałem co jeść i narazie nigdy NIE musiałem mieszkać pod mostem ani prosić kogoś o talerz gorącej zupy. Prawdopodobnie też dzięki nawykowi postępowania zgodnego z owym motto, że z upływem czasu opracowalem swoją filozofię totalizmu oraz teorię wszystkiego zwaną Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Te zaś z kolei ujawniły mi potem, że przygotowywanie się i wykazywanie aktywnego nastawienia do życia jest nam nakazywane kanonami tzw. "faktycznej moralności", a jednocześnie że wszelkie formy pasywności i biernego nastawienia do życia są wysoce niemoralne.
       Życiowa pasywność okazuje się być wysoce szkodliwą i paskudną formą niemoralnej przywary ludzkiej. Wszakże w dzisiejszych czasach jest ona powszechna. Niemal już każdy dziś jakoś jej ulega, np. tracąc cenny czas swego życia na oglądanie w telewizji tanich programów "wychodkowej jakości" - zamiast na podejmowanie użytecznych dla kogoś działań prawdziwego życia. Ponadto ta przywara jest zaraźliwa i sam jej przykład udziela się innym. Rozprzestrzenia się ona też jak rak na coraz to większy obszar naszego życia. Z kolei jej wyeliminowanie jest równie trudne jak pozbycie się nałogu. Nie bez powodu, w modlitwie "spowiedź powszechna" ("confiteor") z każdej mszy katolickiej, to bezpośrednio do pasywności referujemy w słowach "... zgrzeszyłem ... tym co uczyniłem i czego uczynić zaniedbałem ..."
       Istnieje aż cały szereg powodów (i wynikających z nich wyjaśnień) dla których pasywność jest wysoce niemoralną przywarą ludzką. Aby jednak nadmiernie się NIE rozpisywać, tutaj streszczę czytelnikowi skrótowo jedynie "energetyczne wyjaśnienie" dla powodów niemoralności pasywnego zachowania. Pozostałe z tych powodów też wynikają z zasad działania mechanizmów "faktycznej moralności", opisywanych dokładniej filozofią totalizmu. Ponadto, są one ściśle powiązane ze sobą tzw. "zasadą jednomyślności" opisywaną m.in. w punkcie #D5 strony o nazwie morals_pl.htm. Owo "energetyczne wyjaśnienie" dlaczego pasywność jest niemoralna, wynika z ustalenia nowej "nauki totaliztycznej", że dokonanie dowolnej moralnie poprawnej działalności zwiększa w nas zasób szczególnego rodzaju energii zwanej "energią moralną". Energia ta jest nam absolutnie niezbędna do życia - totalizm porównuje jej działanie do "tlenu dla duszy". Wszakże wszystkie nasze funkcje życiowe są nią napędzane - po przykłady patrz punkty #D1 do #D11 na stronie o nazwie totalizm_pl.htm. Stąd podczas codziennego życia nieustannie zużywamy i rozpraszamy ową energię moralną. Jeśli więc NIE nadążamy z jej generowaniem co najmniej w tempie równym szybkości z jaką ją tracimy, wówczas jej zasób w naszym przeciw-ciele ulegnie całkowitemu wyczerpaniu i musimy umrzeć z powodu tzw. "uduszenia moralnego". Ponieważ zaś energia ta jest generowana jedynie kiedy jesteśmy aktywni, zaś życiowa pasywność powoduje jedynie szybsze zużywanie i rozpraszanie energii moralnej, pasywność ta jest dla nas wysoce niszcząca, a stąd i niemoralna. W drastycznych przypadkach przywara ta wiedzie wszakże wprost do przedwczesnej śmierci. Empirycznym potwierdzeniem, że pasywność życiowa właśnie powoduje szybki spadek poziomu naszej energii moralnej jest "depresja psychiczna" w jakiej niemal chronicznie trwają wszystkie osoby życiowo nadmiernie pasywne. Bezpośrednią bowiem przyczyną depresji jest właśnie spadek poziomu energii moralnej do niemal zerowaj wartości - po szczegóły patrz punkt #C6 na stronie nirvana_pl.htm. (Niestety, nawet obecnie - tj. w drugiej polowie 2015 roku, po ponad ćwierć wieku wyjaśniania przez filozofię totalizmu, że przyczyną każdej depresji psychicznej jest niedobór energii moralnej, oficjalna nauka ziemska nadal odmawia uznania i wykorzystania znajomości tej przyczyny do szybkiego leczenia ludzi popadniętych w depresję - co na całej Ziemi każdego roku powoduje zwiększenie o kilka milionów liczby ludzkich śmierci spowodowanych "zaduszeniem moralnym".)
       Wysoce niemoralnej pasywności NIE daje się zamienić na moralną aktywność życiową podjęciem jednej decyzji w rodzaju "od dzisiaj staję się aktywnym". Wszakże jakaś forma pasywności jest wrośnięta w nawyki praktycznie każdego naszego zachowania. Dlatego eliminowanie z siebie pasywności trzeba dokonywać "małymi krokami", na początek eliminując tę przywarę z jednego fragmentu swego życia, np. najlepiej z tego który dla naszej płci tradycyjnie pozostaje najbardziej reprezentacyjnym naszym zadaniem życiowym - dla mężczyzn typowo jest to zarzucenie części swego pasywnego oglądania telewizji w celu podjęcia "aktywnego udoskonalania i napraw wszystkiego w obrębie naszego mieszkania, domu, ogrodu, lub gospodarstwa" (np. patrz moja strona solar_pl.htm). Po nabyciu zaś nawyku oglądania w telewizji jedynie najbardziej wartościowych programów, a w wygospodarowanym w ten sposób czasie podjęcia napraw i udoskonalania wszystkiego wokół siebie, można będzie stopniowo rozszerzać swoją aktywność też na inne obszary życia.
       Oczywiście, jak każda forma niemoralności, także pasywność życiowa jest surowo karana przez Boga - zgodnie z długoterminowym działaniem "pola moralnego" opisywanym w punktach #C4.2 i #C4.2.1 mojej strony morals_pl.htm. Jak zaś wszystko co Bóg czyni, także owo karanie jest dokonywane w sposób najbardziej uczący dla ludzi. Stąd każda otrzymana przez kogoś kara zawsze wykazuje obecność całego szeregu cech i poziomów znaczeniowych, jakie edukują i formują pomost pomiędzy ową karą a niemoralnością jaka ją sprowadziła. Przykładowo, (1) kara za niemoralność zawsze ma charakter "samoregulujący się" jaki w sporej proporcji przypadków po jej przeanalizowaniu daje się zidentyfikować przez ludzi. ("Samoregulujący się" charakter wszelkich kar Boga opisywany jest szerzej w punktach #B2.3, #B3 i #B3.1 strony mozajski.htm.) Wykazuje ona też (2) związek przyczynowo-skutkowy z niemoralnością jaka ją sprowadza. Ponadto, (3) karanie za niemoralność zawsze polega na zostaniu osobiście uderzonym zgodnie z "Prawem Bumerangu" jednym z następstw jakie są generowane przez sprowadzające tę karę niemoralne postępowanie. (Odnotuj, że następstwem generowanym przez naszą niemoralną pasywność, jest pogłębianie pasywności poprzez indukowanie jej u innych ludzi oraz pozwalanie aby też zaindukowała ona coraz inne formy pasywnych zachowań. Stąd główną karą za pasywność, jakiej przykłady opiszę dokładniej już w następnym paragrafie, a także w punktach #B2 do #B2.3 w/w strony o nazwie mozajski.htm, jest narzucenie danej osobie lub intelektowi grupowemu jakiejś formy "przymusowej pasywności".)
       W poprzednim paragrafie wyjaśniłem, że główną i typową karą za chroniczne (powtarzalne) uprawianie przez kogoś "ochotniczej pasywności", jest nasłanie na tą osobę lub na dany intelekt grupowy jakiejś formy "przymusowej pasywności", mające miejsce po upływie tzw. "czasu zwrotu". Narazie bowiem we wszystkich przypadkach karania powtarzalnej (seryjnej) pasywności jakie dotychczas odnotowałem i przeanalizowałem, karą było właśnie zostanie dotkniętym jakąś formą "przymusowej pasywności". Oto najbardziej reprezentacyjne przykłady takiego karania z jakimi już się zetknąłem. (1) Od kilkudziesięciu już lat osobiście znam wysoce dawniej pasywną osobę, która zaraz po przejściu na emeryturę zachorowała na "Autoimmune Disease" (tj. na chorobę autoimmunologiczną). Z powodu tej choroby obecnie musi ona być pasywna NIE tylko z nawyku, ale także i z przymusu - utraciła bowiem zdolność aby bez pomocy móc się poruszać albo dokonywać jakichś działań. Na przekór też, że osoba ta czyni obecnie wszystko co w mocy zarówno jej samej jak i dzisiejszej medycyny, aby odzyskać choćby cząstkę swych dawnych zdolności do działania, wszelkie jej wysiłki pozostają daremne. (2) Dobrze znam przypadek polityka wysokiej rangi, w którego mocy było zapobiegnięcie uchwaleniu przez rząd w jakim był ważną osobistością, wysoce niemoralnego prawa, które pozwala aby zamykać ludzi w więzieniu na długi czas, bez udowodnienia iż faktycznie są czegoś winni. Prawo to spowodowało cierpienia wielu ludzi. Jak też czytelnik może sam to sobie zgadnąć, polityk ten potem wylądował w więzieniu na mocy właśnie tego prawa. Po zasmakowaniu owej "przymusowej pasywności", włożył wszystko co było w jego mocy aby wydostać się z więzienia. Przykładowo, wydał fortunę na adwokatów, jego zagraniczni sprzymierzeńcy naciskali i apelowali aby go uwolnić, a nawet jego polityczni zwolennicy organizowali szereg demonstracji i publicznych protestów. Wszystko to jednak na darmo. Nadal siedział w więzieniu wiele lat później kiedy kończyłem pisanie tego punktu. Nic też NIE wskazywało na to, że kiedykolwiek wyjdzie z więzienia nadal żywy. (3) Znam i obserwuję kraj, w którym mieszkańcy (traktowani jako intelekt grupowy) są bardzo pasywni. Korzystając z tej pasywności, kolejne rządy owego kraju nawprowadzały tam tyle praw ograniczających demokratyczne swobody jego obywateli oraz ich wpływy na decyzje rządów, że obecnie nawet gdyby obywatele ci zechcieli, ciągle NIE będą już w stanie doprowadzić do jakiejkolwiek zmiany lub reformy. Dzisiaj przywódcy owego kraju mogą więc bez-oporowo czynić co tylko zechcą. Stąd jedyne co jego mieszkańcom pozostaje, to trwać w owej obecnie już "przymusowej pasywności". Tak jednak się składa, że owa jego "przymusowa pasywność" staje się powodem coraz szybszej degeneracji całego systemu politycznego, ekonomicznego i społecznego owego kraju. Ponieważ zaś degeneracji tej NIE można już zatrzymać z powodu stanu "przymusowej pasywności", z góry już wiadomo, że kiedyś musi się ona zakończyć rozruchami społecznymi - czyli "śmiercią" obecnej formy tego intelektu grupowego z jego dotychczasowo-istniejącym systemem polityczno-ekonomiczno-społecznym, oraz "narodzeniem się" w jego miejsce zupełnie nowego intelektu grupowego o nowym takim systemie. Skoro jednak w obecnej epoce "neo-średniowiecza" (tj. epoce opisywanej w punkcie #K1 strony tapanui_pl.htm), podobnie jak w oryginalnym średniowieczu, każda spowodowana rozruchami zmiana polityczna prowadzi dzisiaj do wprowadzenia jakiejś formy autokratycznych lub despotycznych rządów "zamordyzmu", z góry już wiadomo, że w owym kraju po nadejściu rozruchów demokracja upadnie, zaś po krótkim okresie chaosu jaki po niej nastąpi, władzę nad krajem przejmie jakaś pojedyńcza osoba - zaczynając w ten sposób okres kultu jednostki oraz nową dynastię rządzących. Te zaś z czasem siłą i przymusem narzucą aktywność mieszkańcom owego kraju - potwierdzając w ten sposób moje ustalenie opisywane w punktach #B2.3 i #B3 strony o nazwie mozajski.htm, że wszelkie "kary" wymierzane przez Boga zawsze mają charakter "samoregulujący się" (tj. "samonaprawiający się").
       Analizy powyższych kar zesyłanych przez Boga za pasywność życiową, które dokonywałem w ramach swych badań dla przygotowania niniejszego punktu, zwróciły moją uwagę na wysoce dla mnie szokujące ustalenie, które dotychczas przeaczałem w swych badaniach, oraz na które uprzednio nikt inny też NIE zwrócił jeszcze uwagi. Aby się dodatkowo upewnić co do poprawności tego szokującego ustalenia, w punktach #B2.1 i #B2.2 strony internetowej mozajski.htm pozestawiałem razem wszystkie przypadki kar boskich jakie dotychczas badałem naukowo i jakich opisy zawarte są w moich publikacjach, poczym także i tamte przypadki przeanalizowałem czy wykazują one poprawność tego samego ustalenia. Okazało się, że TAK - stąd ustalenie to mogę teraz przytoczyć tu w formie niemal już naukowo potwierdzonej jego definicji. Oto ona: kiedy Bóg wymierza karę za pasmo spokrewnionych ze sobą niemoralności jakiegoś intelektu, jedną ze składowych wielopoziomowych następstw tej kary jest nieodwracalne pozbawienie owego intelektu tej korzyści, dla której uzyskania ów intelekt popełnił owo pasmo niemoralności. Wyjaśnię teraz innymi słowami co definicja ta stwierdza. Otóż w każdej boskiej karze za niemoralność, którą popełnił jakiś intelekt, daje się wyróżnić aż cały szereg składowych oraz poziomów działania i następstw, przykładowo: (1) wyeliminowanie korzyści dla uzyskania których owa niemoralność została popełniona, (2) dodatkowe nasilenie problemów które miały być wyeliminowane ową niemoralnością, (3) uwypuklenie elementów nauczających wbudowanych w daną karę, itd., itp. (Owe elementy nauczające zwykle działają na "zasadzie odwrotności" szczegółowo opisywanej w punkcie #B1.1 strony antichrist_pl.htm, zaś skrótowo podsumowanej też w punkcie #A1.1 strony totalizm_pl.htm. Typowo ilustrują one wymownie szkodliwość popełnianej niemoralności, a w ten sposób moralnie edukują zarówno intelekt który popełnił daną niemoralność, jak i inne intelekty świadome losów popełniającego.) Większość tych składowych kary ma odwracalny charakter - przykładowo (2) dodatkowe nasilenie problemów, które miały być wyeliminowane ową niemoralnością, można potem zredukować lub nawet kompletnie wyeliminować poprzez dokonanie szeregu poprawnych moralnie działań naprawiających te problemy. Jednak pierwsza składowa owej kary, tj. (1) wyeliminowanie korzyści dla uzyskania których owo pasmo spokrewnionych niemoralności zostało popełnione, NIE daje się już odwrócić. Znaczy intelekt, który tym wyeliminowaniem korzyści został ukarany, NIE odzyska owych korzyści już do końca swego dalszego życia. (Odnotuj tutaj, że koniec życia u intelektów grupowych może wyglądać nieco inaczej niż u intelektów indywidualnych - np. śmierć komunistycznej Polski miała miejsce z chwilą narodzenia się obecnej III RP.) Czyli od momentu otrzymania boskiej kary, aż do swej śmierci, dany intelekt NIE będzie mógł już skorzystać z tego, dla uzyskania czego popełnił owo pasmo niemoralności. (Gdyby uniemożliwienie tego skorzystania wymagało np. aby ktoś przedwcześnie umarł, wówczas ów ktoś faktycznie umrze.) Jeśli więc przykładowo bankier czy jakiś polityk popełni pasmo oszustw czy innych niemoralności aby się wzbogacić i żyć potem w luksusie, wówczas od chwili otrzymania boskiej kary, aż do swej śmierci, NIE będzie on mógł korzystać ze swego bogactwa i z owych luksusów (np. ponieważ wyląduje w więzieniu, albo ktoś go "oskubie" z oszukańczego bogactwa, albo też ponieważ trwale zachoruje czy nawet przedwcześnie umrze). Jeśli zaś matka (lub rodzic) popełni pasmo niemoralności ponieważ wierzy, że zintensyfikuje to miłość do niej i wdzięczność jej dziecka, a stąd na stare lata będzie miała z niego większą pociechę, wówczas od chwili nadejścia kary, aż do swej śmierci, faktycznie NIE będzie miała żadnej pociechy z tego dziecka. Itd. itp. Dodatkowe opisy nieodwracalności owej składowej boskiej kary zawiera też podpunkt #B2.3 z mojej strony internetowej mozajski.htm.
       Powyższe moje ustalenie, że karze wyeliminowania korzyści za seryjnie popełnione niemoralności Bóg nadaje cechę nieodwracalnosci, wyjaśnia filozoficzną zagadkę, którą opisuję dokładniej w "części #T" swej strony solar_pl.htm. Mianowicie wyjaśnia zagadkę jak to stało się możliwym, że w dniu 11 września 2001 roku cała nasza obecna cywilizacja przekroczyła "punkt braku powrotu" w swoich wysiłkach popełnienia samobójstwa, a stąd że począwszy od owego dnia zagłada obecnej ludzkości, opisywana przepowiednią z punktów #H1 do #H3 strony przepowiednie.htm, jest już nieuchronna i pozostaje tylko kwestią czasu. Chodzi bowiem o to, że zgodnie z filozofią dzisiejszej oficjalnej nauki (odnoszącą się jednak tylko do świata pozbawionego Boga), taki "punkt braku powrotu" NIE powinien istnieć w życiu intelektów zbiorowych. Wszakże przykładowo, gdyby jakiś intelekt zbiorowy (np. cała nasza cywilizacja), powiedzmy skonsumował wszelkie swoje zasoby energii (lub finanse), wówczas w świecie pozbawionym Boga intelekt ten ciągle może odkryć nowe źródło energii (lub finansowania), jakie otworzy dla niego możliwość dalszego przedłużania swego życia. Wysoce dla nas niebezpieczny błąd owej możliwości, jaką skrycie implikuje (choć otwarcie jej NIE obwieszcza) filozofia naszej oficjalnej nauki, polega jednak na zakładaniu, iż ludzkość żyje w świecie pozbawionym Boga. Tymczasem faktycznie my żyjemy w świecie rządzonym żelazną ręką przez wszystko-wiedzącego Boga. Zaś dla nadrzędnego dobra nasz Bóg z żelazną konsekwencją realizuje zasadę, że za niemoralności popełniane seryjnie wszystkie intelekty - w tym także wszystkie intelekty zbiorowe, są karane nieodwracalnym odebraniem im korzyści wynikających z tych niemoralności. Tak zaś się składa, że nasza cywilizacja jako całość popełniła wiele odmiennych seryjnych niemoralności i już zaczęła otrzymywać za nie owe nieodracalne kary. Liczby zaś owych nieodracalnych kar oraz ich zakres działania, są już aż tak rozległe, że począwszy od 11 września 2001 roku nasza cała obecna cywilizacja utraciła zdolność do przeżycia tego co nadchodzi i co stopniowo się nasila, a stąd jako całość musi już umrzeć. Faktycznie więc w dniu 11 września 2001 roku nasza obecna cywilizacja przekroczyła w swych wysiłkach popełnienia samobójstwa ów "punkt braku powrotu" - jaki opisuję szerzej w w/w "części #T" swej strony solar_pl.htm, a stąd nadejście jej śmierci stało się już nieodwracalne.
       Nabyty w młodości nawyk aktywnego przygotowywania się do tego, co logika lub doświadczenie nam podpowiada, że to nadchodzi, lub że może to nadejść, ja oczywiście praktykuję aż do dzisiaj. To m.in. z jego powodu dla swego mieszkania dobudowałem niezależne od sieci zasilanie w słoneczną elektryczność - opisane na stronie solar_pl.htm. To też z tego powodu, nasz przymieszkaniowy ogródek o wymiarach 12x6 metrów, który w chwili nabycia w 2012 roku przypominał porośnięte krzakami nieużytki pokazane na zdjęciu "Fig. #4" ze strony p_c.htm, stopniowo zamieniam teraz w rodzaj miniaturowego "ogródka marzeń" częściowo uwidocznionego na zdjęciach #G1 i #N1c ze strony solar_pl.htm - w którym wykrawężnikowane trawniki poobsadzane są naokoło pasmem kwiatów i drzewek owocowych, w którym po wszystkich płotach wspinają się owocujące winorośla najróżniejszych gatunków, a także który posiada własną kompostownię, miniaturową pergolę oraz liczne siedzenia dla letniego odpoczynku, zaś który nocami około świąt Bożego Narodzenia porozwieszane po nim słoneczne światła choinkowe zamieniają w rodzaj pulsującego kolorami i zapierającego dech swym pięknem wodospadu ogni, świateł i kolorów. To też z powodu owego nawyku przygotowywania się do tego co może nadejść, z góry zadbałem o przygotowanie ulotki pokazanej poniżej na "Rys. #N5" - na przekór iż każda z nowych flag dla NZ, jakie zaprojektowaliśmy i opisaliśmy powyżej w punktach #N1.1 do #N1.3, statystycznie ma szansę mniejszą niż 0.01 % (czyli niemal zerową) aby dostąpić zaszczytu zwrócenia na siebie uwagi komisji kwalifikującej i zostania włączoną do grupy owych 4 flag, które w marcu 2016 roku w publicznym referendum mają być wystawione do wyboru przez mieszkanców całej NZ. To też właśnie z powodu istotności wdrażania tego motto w codziennym życiu, zdecydowałem że powinienem przygotować niniejszy punkt, dla którego jednym z celów jest wyjaśnienie faktu, że w naszym codziennym życiu NIE wolno nam czekać pasywnie aż przyszłość nas "zaskoczy", natomiast którego nadrzędnym celem jest dodatkowe wyjaśnienie czytelnikowi na ilustracyjnym przykładzie naszych projektów flag dla NZ, że tzw. "faktyczna moralność" (tj. ta moralność jaka jest opisana i zdefiniowana w punktach #B5 do #B7 mojej strony [b]morals_pl.htm) wymaga od nas abyśmy przygotowywali się z góry na to co daje się przewidzieć iż nadchodzi i co dla nas jest najważniejsze, oraz abyśmy zadbali, że działania jakie w tych przygotowaniach podejmujemy są zgodne z zasadami moralnymi (tj. aby nasze działania NIE łamały żadnych kryteriów moralnych)[/b].
       Na szeregu swoich stron internetowych wyjaśniłem, że wszystko co tylko czynimy, możemy dokonać zarówno w sposób moralnie poprawny, tj. bez łamania kryteriów moralnych, jak i w sposób niemoralny, tj. łamiąc kryteria moralne - po wyjaśnienia tych zasad patrz punkty #C4.2 i #C4.2.1 ze strony morals_pl.htm, lub punkty #B1 do #B8 niniejszej strony. Długoterminowe działanie "pola moralnego" jest też tak zaprogramowane przez Boga, że za każde moralnie poprawne działanie jest się sowicie nagradzanym, zaś za każde niemoralne działanie jest się surowo karanym. Aczkolwiek jak dotychczas jestem jedynym naukowcem na świecie który bada te nagrody i kary, już do chwili obecnej zdołałem odnotować, że w owym nagradzaniu i karaniu Bóg używa cały szereg powtarzalnych zasad i regularności (typu już opisanego powyżej przy okazji wyjaśniania powodów dla jakich pasywność jest niemoralna, a dodatkowo dyskutowanego w punkcie #B2.3 odmiennej strony o nazwie mozajski.htm), jakie to zasady i regularności ludzie są w stanie odnotować, zidentyfikować, zrozumieć, opisać, oraz potem brać pod uwagę we wszystkim co czynią. Faktycznie to moja filozofia totalizmu stawia sobie za zadanie poznanie tych zasad i regularności. Tyle, że jest ich aż tak dużo, oraz działają w tak kompleksowy sposób, że w przyszłości zapewne będzie musiała być stworzona cała odrębna dyscyplina nowej "totaliztycznej nauki", zanim wszystkie one zostaną dokładnie poznane i opisane. Niemniej nawet badając je jedynie samemu, ciągle już zdołałem zidentyfikować i opisać sporo z nich. Przykładowo już ustaliłem, że jeśli uczynimy cokolwiek niemoralnego, łamiąc przy tym kryteria moralne, wówczas po upływie tzw. "czasu zwrotu" będziemy surowo ukarani przez "pole moralne" unieważnieniem wszelkich korzyści jakie dana niemoralność nam początkowo przyniosła, a dodatkowo też wyeskalowaniem problemów dla których rozwiązania oryginalnie popełniliśmy daną niemoralność. Dlatego np. w swych aktywnych przygotowaniach do tego co może nadejść, zawsze musimy starać się spełnić co najmniej dwa wymogi. Mianowicie: (1) musimy zadbać aby być gotowym na przyjęcie każdej zasadniczej wersji przyszłości jaka może nadejść, a ponadto (2) musimy też zadbać, aby to co przygotowujemy było zgodne z wymogami moralności (tj. aby było to "moralne"). W niniejszym punkcie tej strony podam teraz przykład, jak w praktyce ja starałem się wypełnić owe dwa warunki w swoich przygotowaniach na niemal zerową ewentualność, że jedna z naszych propozycji nowej flagi dla Nowej Zelandii dostąpi zaszczytu bycia wybraną do grupy owych czterech flag, które w marcu 2016 roku będą poddane pod publiczne referendum. Oczywiście, zdaję sobie przy tym sprawę, że w obliczu tego co właśnie dzieje się w Polsce, Nowej Zelandii i na świecie, opisywanie tu przykładu przygotowań do działania w sprawie flagi jest błahostką, pozornie nie zasługującą na naszą uwagę. Dla mnie jednak owa błahostka okazuje się być wysoce pomocna. Mogę bowiem z jej pomocą wskazywać właściwe rozwiązania dla tego co na świecie właśnie się dzieje - NIE wystawiając się za to na kpiny, szykany, wytykanie palcem, prześladowania, itp. (jakimi zapewne znowu byłbym traktowany gdybym użył bardziej istotnych przykładów), ani NIE skazując też tego co piszę na bycie sabotażowanym przez ludzi, którym Bóg za karę już odebrał rozum i oczy. Wszakże rozwiązania jakie tutaj przykład owej flagi pozwala mi wyjaśnić, mają swe zastosowanie dla każdej sytuacji, nawet najgroźniejszej z tych jakie właśnie się rozwijają na naszych oczach.
       Kiedy wraz z pomagającym mi utalentowanym graficznie Polakiem rozpoczęliśmy projektowanie nowej flagi dla NZ, oczywiście włożyliśmy w to projektowanie wszystko na co nas było stać aby nasza flaga wygrała. Na przekór więc, iż w dniu zakańczania pisania niniejszego punktu (tj. w dniu 5 sierpnia 2015 roku) udokumentowane było 10292 zgłoszeń projektów nowej flagi dla NZ, a stąd że statystycznie nasza flaga ma mniej niż 0.01% szansy aby być włączoną do następnej fazy wyboru, ciągle musimy się liczyć z faktem, iż taka możliwość istnieje, a stąd że zgodnie z motto tego punktu powinniśmy być przygotowanymi do tego co może nadejść w tej sprawie. Aby więc się przygotować, najpierw należało sprawdzić co by się stało w przypadku zajścia (TAK) i niezajścia (NIE) takiej alternatywy. Zaplanowanie naszego postępowania w przypadku alternatywy (NIE), jest łatwe. Po prostu nic wówczas NIE uczynimy (oczywiście poza dodaniem do końca opisów z niniejszego punktu odpowiedniej informacji dla czytelników). Za to nasze postępowanie w przypadku zajścia alternatywy (TAK) okazuje się być skomplikowane. Powodem jego skomplikowania są postawy życiowe jakie gro Nowozelandczyków wykazuje w sprawie flagi. Mianowicie, dla większości z nich zdaje się być zupełnie obojętnym jaką flagę ma ich państwo. (Tj. ich wygodne przez wiele lat życie zostało już dogłębnie przejęte "pasywnością" opisywaną m.in. w niniejszym punkcie.) Stąd naszym pierwszoplanowym zadaniem w przypadku nadejścia alternatywy (TAK), stałoby się pokonanie owej obojętności i zwrócenie uwagi Nowozelandczyków na zalety naszej flagi. Zalety te wprawdzie są opisane w punktach #N1.1 do #N1.3 z angielskojęzycznej strony "pajak_re_2017.htm" (będącej angielskojęzycznym odpowiednikiem dla niniejszej strony), jednak przez niemal trzy kwartały istnienia tamtej strony (tj. przez około 200 dni) na ową angielskojęzyczną stronę zaglądnęło jedynie około 50 osób - większość zaś z nich zapewne była ciekawskimi Polakami, a NIE Nowozelandczykami. Jedyny więc moralne poprawny sposób zwrócenia w takim przypadku uwagi Nowozelandczyków na zalety naszej flagi, mógłby polegać na ponownym aktywnym udaniu się w obchody po domach, pukaniu do drzwi, oraz ustnym przekonywaniu poszczególnych osób dlaczego w referendum powinni głosować na naszą flagę. Oczywiście, gdybym podejmował takie obchodzenie po domach, wówczas potrzebowałbym jakiś rodzaj pisanego dokumentu-ulotki o naszym projekcie flagi - jaki mógłbym osobiście wręczać na pamiątkę tym osobom z którymi rozmawiałem. Zaprojektowanie jednak i przygotowanie takiej ulotki to bardzo długi proces. Dlatego naszym zasadniczym zadaniem przygotowywania się do tego co ewentualnie mogłoby nastąpić, okazuje się być zaprojektowanie owej ulotki i przygotowanie jej do druku - na wypadek gdyby zaszła potrzeba jej użycia. Dzisiejszy wygląd tej ulotki pokazany został poniżej na "Rys. #N5". Ponieważ ja relatywnie niedawno, bo w 2014 roku, już raz dokonywałem takiego obchodu po domach aby nakłaniać ich mieszkańców na głosowanie na moją kandydaturę jako posła na sejm NZ, sporo osób które potencjalnie mógłbym spotkać w swym przekonywaniu o zaletach naszego projektu flagi, potencjalnie już uprzednio spotkałem w 2014 roku i z nimi rozmawiałem. Dlatego korzystnym może się też okazać, aby na drugiej stronie ulotki o fladze przypomnieć o tamtym moim osobistym rozdaniu w 2014 roku niemal dziesięciu tysięcy ulotek wyborczych. Być wszakże może, iż niektórzy z ludzi z którymi wówczas rozmawiałem przypomną mnie sobie i przyglądną się dokładniej naszemu projektowi flagi tylko ponieważ w dzisiejszych czasach raczej niewielu kandydatów na świecie może się wykazać, iż osobiście rozdało niemal 10 000 ulotek!
       Do świadomości wielu dzisiejszych ludzi NIE dotarło jeszcze, że począwszy od 2001 roku Ziemię opuściły już epoki wzrostu i dobrobytu opisywane m.in. w punkcie #K1 strony tapanui_pl.htm. Na przekór tego, nadal zbyt wielu ludzi praktykuje to do czego obywatele ich kraju nawykli w uprzednich epokach, tj. niefrasobliwość i pasywne oczekiwanie co przyszłość im przyniesie - bez przygotowania się z góry nawet na to co zupełnie oczywiste i niemal pewne. Rezultatem takiego pasywnego nastawienia życiowego jest, że niemal wszystko co dzisiaj się zdarza okazuje się być "zaskoczeniem" zarówno dla obecnych władz, jak i dla ludzi, którzy zostają tym dotknięci. Stąd przykładowo, jeśli nadejdzie susza, jaka ostatnio zdarza się już co roku, rolnicy są nią "zaskoczeni" i ogłaszają bankructwa, ponieważ muszą wyprzedać swoją trzodę z braku wymaganego zapasu paszy. Jeśli spadnie obfitszy niż zwykle deszcz, co ostatnio też jest już normą, władze są nim "zaskoczone", zaś ludzie cierpią bo ku swemu "zaskoczeniu" NIE mogą dojechać do sklepów, a często także dostawy elektryczności zostają przerwane powodzią lub wichurą. Jeśli przyjdzie mróz lub śniegi, co zdarza się niemal corocznie w czasie zimy, wszyscy też zdają się być nimi "zaskoczeni" i życie zamiera, zaś staruszkowie umierają z braku ogrzewania w swych domach. Kiedy przez granice przelewają się tłumy przynoszące z sobą anarchię, chaos, bezprawie, agresję, niemoralność, itp., wszyscy są tym "zaskoczeni" - na przekór iż o takim właśnie scenariuszu ostrzegam już od marca 2009 roku w punkcie #H3 strony internetowej o nazwie przepowiednie.htm. Stąd zanim polityków coś w końcu wyrwie z dotychczasowego marazmu, zmuszając do podjęcia faktycznego działania, tłumy te zaczną zamieniać tratowane przez siebie obszary w takie same "przedsionki piekła" w jakie uprzednio pozamieniały już swoje własne kraje. Itd., itp. Czyż NIE byłoby więc lepiej, gdyby zamiast pasywnie czekać czym przyszłość nas ponownie "zaskoczy", ludzie powrócili do sprawdzonych w działaniu metod naszych przodków i aktywnie przygotowali się do tego co logika nam jednoznacznie podpowiada, że nieuchronnie może to wkrótce nastąpić? Przykładowo, czyż NIE byłoby lepiej, gdyby zamiast pasywnie oglądać w telewizji jak stopniowo wypełnia się scenariusz, który opublikowałem jeszcze w marcu 2009 roku w punkcie #H3 strony przepowiednie.htm, Polacy już obecnie zaczęli budować płoty dla swej obrony, zaś ty czytelniku, już od zaraz sprawdziłbyś "co" i "gdzie" masz gotowe na wypadek gdyby np. już najbliższej nocy nastąpił jakiś "wybryk natury", zamiast (często daremnie) szukać potem tego już po zdarzeniu - po wykaz tego co w takim przypadku mogłoby być ci potrzebne, patrz punkty #P2 i #P1 na stronie plague_pl.htm. (Odnotuj, że owe punkty strony "plague_pl.htm" NIE wymieniają psa. Wszakże pies NIE jest w stanie dopomóc w obronie przed plagą inną niż dwunożna.)

[img=60x17]file:///Volumes/Platte4TB/Web2020/AIMabMai20/NV/websites2020/jan/elect/flag_1_flyer_1.jpg[/img]

Strona 1
[img=60x17]file:///Volumes/Platte4TB/Web2020/AIMabMai20/NV/websites2020/jan/elect/flag_1_flyer_2.jpg[/img]

Strona 2

Rys. #N5ab. Oto tłumaczenie na polski treści dwu-stronnicowej ulotki aktywnie przygotowującej nas do ewentualności promowania naszego projektu nowej flagi dla Nowej Zelandii. Ulotka ta przeznaczona jest dla Nowozelandczyków, zaś niniejsze jej tłumaczenie na polski ma jedynie na celu umożliwienie polskim czytelnikom poznanie co stwierdza jej treść. Jeśli zaś czytelnik zechce oglądnąć oryginalną (angielskojęzyczną) wersję tej ulotki, wówczas tą główną jej wersję, a także angielskojęzyczny odpowiednik punktu #N2 z niniejszej strony, czytelnik znajdzie na stronie o nazwie [b]pajak_re_2017.htm - patrz tam "Fig. #N5ab". (Kliknij na wybraną stronę tej ulotki aby zobaczyć ją w powiększeniu - jej rozdzielczość jest bowiem tak dobrana, aby wyraźnie ukazał się każdy szczegół.) [/b]
       Projekt powyższej ulotki został przygotowany w zgodzie z wymaganiem tzw. "faktycznej moralności", iż w swym życiu codziennym trzeba też wykazywać się aktywnością, a zwalczać pasywność. Jedną zaś z form moralnie poprawnej aktywności życiowej, jest aktywne przygotowywanie się na przyjście wszystkiego, czego nadejście, lub możliwość nadejścia, z góry daje się przewidzieć i co ma pierwszoplanowe znaczenie dla naszego życia - tj. przygotowanie się zgodne z przysłowiem Bóg pomaga tym co pomagają sobie sami.
       Opisy powodów i procedur sporządzania projektu niniejszej ulotki zostały przytoczone powyżej w punkcie #N2 tej strony. Mają one za zadanie wyjaśnić na przykładzie tej ulotki, jak w sposób który NIE łamie żadnych kryteriów moralnych dokonywać aktywnych przygotowań do najistotniejszego dla nas z wszystkiego co może nadejść, czyli jak dokonywać tego w sposób jaki jest zgodny z zasadami filozofii totalizmu.
       Odnotuj, że w dniu 5 sierpnia 2015 roku (tj. w dniu zakańczania pisania niniejszego punktu #N2 oraz podpisu pod ilustracją "Rys. #N5") statystyczna szansa każdego z naszych projektów flagi, iż ze wskazywanej wówczas liczby 10 292 projektów nowej flagi zaakceptowanych do dalszych analiz, to właśnie ten nasz projekt zostałby wytypowany do przyszłej oceny i plebiscytowego wyboru, jest znikoma. Wszakże wynosi ona nawet mniej niż 0.01 % - tj. praktycznie szansa ta jest niemal zerowa. Gdyby jednak na przekór posiadania tak znikomej szansy, przez jakieś wyjątkowo szczęśliwe błogosławieństwo Boga nasza flaga została obdarzona honorem poddania jej pod dalsze oceny i referenda, wówczas powyższa ulotka może szybko być wydrukowana, zaś ja mogę niemal natychmiast podjąć jej roznoszenie po domach i jej dyskutowanie z ludźmi jakich w domach tych zastanę - tak jak w 2014 roku roznosiłem po domach i dyskutowalem swoją ulotkę wyborczą - co szerzej opisuje punkt #N4 mojej strony o nazwie [b]pajak_do_sejmu_2014.htm. [/b]
       Strona 1: Pierwsza strona w/w ulotki promującej nasz projekt nowej flagi dla NZ. Ta strona ulotki skrótowo podsumowuje i wyjaśnia wszystko co najważniesze w owym projekcie. Oczywiście, teraz kiedy powyższy projekt ulotki jest już dopracowany do końca, w razie potrzeby zarowno ilustracja flagi pokazanej na tej ulotce, jak i opisy owej flagi, daje się szybko zmienić na ilustrację i opisy dowolnej z naszych trzech flag jakie opracowaliśmy, a jakie pokazane są na Rys. #N1, #N2 i #N3 tej strony.
       Strona 2: Druga strona w/w ulotki promującej nasz projekt NZ flagi. Służy ona przypomnieniu oglądającemu, że jeden ze współautorów owej flagi (tj. ja) prawdopodobnie już z nim osobiście rozmawiał w 2014 roku. Wszakże podczas ówczesnej kampanii wyborczej do sejmu NZ, ja osobiście pukałem do drzwi niemal wszystkich domów z mojego elektoratu o nazwie "Hutt South". Stąd w 2014 roku rozmawiałem, uścisnąłem rękę, oraz wręczyłem swoją ulotkę wyborczą (tą której nagłówek przypominam na powyższej ulotce) praktycznie każdemu kogo zastałem wówczas w domu. A rozdałem wtedy niemal 10 000 (tj. niemal dziesięć tysięcy) ulotek promujących moją kandydaturę na posła do sejmu NZ. Czyli w 2014 roku dokonałem "wyczynu" osobistego rozdania ulotek, który NIE ma już sobie równych w dzisiejszej politycznej rzeczywistości Nowej Zelandii. Za to taki właśnie "wyczyn" był typowym postępowaniem polityków w "dawnych dobrych czasach" - kiedy to na honor reprezentowania wyborców politycy zapracowywali sobie własnym działaniem, a NIE "kupowali" go pieniędzmi uzyskiwanymi przez ich partie od bogatych ludzi w zamian za obietnice przyszłego zwrócenia tej "inwestycji" poprzez oddawanie owym bogatym inwestorom politycznych przysług na jakich uzyskaniu kiedyś będzie im zależało.
#N1.1. Nasz projekt flagi nr 1 zatytułowany "NZ Waka" (tj. "NZ łódź"):
       Symbolika naszego projektu nr 1 dla flagi NZ (zatytułowanego "NZ Waka" i pokazanego na "Rys. #N1" poniżej) wynika z faktu, że pierwsze narody zamieszkujące NZ, tj. Maorysi i osadnicy z Anglii, przybyli do owego lądu na łodziach lub okrętach. Łódź zaś w języku Maorysów nazywa się "Waka" - stąd nazwa dla tej pierwszej flagi. Dlatego oprócz zarysu Nowej Zelandii, niniejszy projekt zawiera także symbol "kłosu zboża" (tj. symbolu "żywicielki" i dostatku - jaką to rolę Nowa Zelandia stara się wypełniać w świecie). Kłos ten jednak został tak zmodyfikowany, aby równocześnie był on jakby łodzią, zaś NZ jej żaglem, a także aby stanowił jej fundamenty i podstawę (rolnicza ekonomia NZ). Ponadto ów kłos zboża to nie tylko zboże i żagiel - ale także i symbolika wioseł i "okrętów historii", jakimi do NZ przybyli Maorysi i inni osadnicy. Flaga symbolicznie opowiada więc o kraju-żywicielce, a także o kraju będącym "Waka" (okrętem) z żaglem i wiosłami, który płynie w kierunku na zachód. Ponieważ zaś zachodni kierunek symbolizuje także upływ czasu (wszakże słońce wskazuje nam upływ czasu poprzez ruch ku zachodowi), ten zachodni kierunek okrętu "Waka" symbolizuje zbiorowy wysiłek wynoszenia całej NZ ku lepszej i jaśniejszej przyszłości. Zboże NIE jest rośliną rodzimą dla Nowej Zelandii. Stąd obecność "kłosu zboża" na fladze symbolizuje wielokulturową i wielo-pochodzeniową naturę ludności NZ, w której każda społeczność dodaje swój wkład do stopy życiowej nas wszystkich. Kolor zielony zarysu NZ symbolizuje jej naturę i piękno. Z kolei dzięki umieszczeniu zarysów NZ pomiędzy gwiazdami "Krzyża Południa" flaga dynamicznie ilustruje symboliczną "drogę do gwiazd" mieszkańców tego kraju. Każda z tych gwiazd ma 7 ramion, co podkreśla tradycje związku NZ z Bogiem, wyrażane np. jej hymnem "God Defend New Zealand" (tj. "Boże Broń Nową Zelandię"). Związki NZ z Bogiem podkreśla też Krzyż Południa (wszakże każdy rodzaj krzyża jest także symbolem Jezusa).
       W punkcie #N1.7 poniżej na niniejszej stronie opisałem zbiór liczbowych wskaźników jakie mój naukowy trening pozwolił mi wypracować, a jakie to wskaźniki pozwalają aby dla każdej flagi istniejącej na Ziemi wyznaczyć kilka liczb, które ilościowo opisują doskonałość owej flagi. Wyznaczmy więc teraz wartości owych liczbowych wskaźników doskonałości dla flagi "NZ Waka". I tak, wskaźnik reprezentujący liczbę "wyodrębnioych symboli" i oznaczany literą "s" wynosi dla tej flagi s=4. Wszakże flaga "NZ Waka" używa 4 odrębne symbole, mianowicie: (s1) niebieskie podłoże flagi, (s2) zielone zarysy NZ, (s3) Krzyż Południa, oraz (s4) złoty kłos zboża. Wskaźnik zwany "rozpiętość symbolizmu" i oznaczony literą "n" wynosi dla niej n=23. Wszakże symbole tej flagi wyrażają sobą następujące odrębne idee: (n1) niebieskie podłoże flagi = tradycja NZ (obecna/poprzednia flaga NZ ma kolor niebieski - patrz "Rys. #N4" poniżej), (n2) naturę (czyste niebieskie niebo NZ ma kolor niebieski), (n3) ocean/morze otaczające NZ (kolor niebieski na mapach jest symbolem mórz i oceanów), (n4) zielone zarysy NZ = dbałość o ekologię (zielony kolor jest uznanym w świecie kolorem dbałości o środowisko i naturę), (n5) piękno i turystyczną atrakcyjność NZ (NZ jest pełna łąk pokrytych zieloną trawą oraz zielonych malowniczych lasów), (n6) kłos zboża (jęczmienia) = żywiciel (zboże jest wszakże źródłem chleba), (n7) rolnictwo jako fundament/podstawa ekonomii i gospodarki (NZ jest krajem rolniczym), (n8) piwo czyli ulubiony napój NZ (piwo jest właśnie produktem słodu jęczmiennego używanego do warzenia piwa), (n9) historyczne związki z Anglią i Europą oraz wielokulturowość NZ (zboże zostało przywiezione do NZ dopiero przez osadników z Anglii), (n10) dostatek, bogactwo (złoty kolor kłosa zboża jest kolorem złota, a stąd symbolem kraju "mlekiem i miodem płynącego"), (n11) łódź (kłos zboża ułożony na niebieskim tle symbolizuje też swym wyglądem łódź płynącą po niebieskim oceanie), (n12) upływ czasu, postęp, lepsze jutro (łódź ta jest zwrócona ku zachodowi), (n13) wiosła (każde ziarno w kłosie zboża jest ułożone jak wiosło w wielowiosłowej łodzi używanej w dawnych czasach), (n14) równomierne rozłożenie ziarem/wioseł w kłosie zboża - owa równomierność oznacza też "wspólne działanie" czyli wspólne wiosłowanie ku lepszej przyszłości całego społeczeństwa NZ, (n15) lekkie pochylenie kłosa zboża/łodzi dziobem w dół = dynamiczne "porężenie się" do pokonania nadchodzącej fali trudności (tj. "zamrożona" symbolika ustawienia sugerująca, że NZ zbiorowo, wysiłkiem wszystkich na owej łodzi, szykuje się do pokonania nadchodzących fal trudności aby wynieść NZ ku lepszej przyszłości), (n16) kłos zboża + zarysy NZ = żagiel i podróże morskie (ułożenie zarysów NZ ponad łodzią-kłosem symbolizuje żagiel na łodzi), (n17) historyczne zasiedlenie NZ przez Maorysów (łodzie z żaglem i wiosłami używane były przez Maorysów oryginalnie zasiedlonych w NZ), (n18) Krzyż Południa = położenie NZ na południowej półkuli Ziemi pod Krzyżem Południa, (n19) Boga i wiarę (każdy krzyż jest równocześnie symbolem Jezusa), (n20) 7-ramienne gwiazdy Krzyża Południa = świętość (liczba 7 jest świętą liczbą), (n21) czerwony kolor centrum każdej gwiazdy = symbol miłości, witalności i życia, (n22) białe obszycie obwodu każdej gwiazdy = biały to kolor jest symbolem niewinności (m.in. niewinności Jezusa na krzyżu), (n23) wstawienie zarysu NZ w obręb Krzyża Południa = "droga do gwiazd". Wyliczony z powyższych paramentów wskaźnik "upakowania symboli" oznaczany literą "p" wynosi więc dla tej flagi p=n/s=23/4=5.75.

[Bild: dom_jan_1.jpg]


Rys. #N1: Oto nasza propozycja numer 1 zatytułowana "NZ łódź" dla nowej flagi NZ jaką wypracował nasz dwuosobowy zespół.
       Odnotuj, że dla owej flagi wyznaczone powyżej wartości wskaźników jej doskonałości wynoszą: s=4, n=23, p=5.75 (definicja każdego z tych wskaźników podana została w punkcie #N1.7 niniejszej strony). To zaś oznacza, że z puli wszystkich flag pokazanych na niniejszej stronie, powyższa flaga jest najdoskonalsza pod niemal każdym możliwym względem, w tym ponad 5 razy doskonalsza od obecnej flagi NZ pokazanej na "Fot. #N4" poniżej.
Seiten: 1 2