Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy - Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk

Normale Version: HB13. ...nie istnieją żadne przesłanki sugerujące możliwość uzyskania pola antygraw.
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Copyright Dr inż. Jan Pająk

Istnieją niektóre zjawiska, które jeśli przełączone w zakres swoich negatywnych wartości, biegną przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy. Ich doskonałym przykładem jest temperatura która nie może być zmniejszona poniżej zera absolutnego. Innym przykładem jest ruch fizyczny z szybkością przekraczającą szybkość światła (nie mylić go z ruchem telekinetycznym, który odbywa się natychmiastowo, a więc może być opisany szybkościami wielokrotnie wyższymi od szybkości światła - patrz podrozdział L1 niniejszej monografii lub podrozdział L1 monografii [1/3]). Nawet więc jeśli ktoś nie jest świadom stwierdzeń Konceptu Dipolarnej Grawitacji zaprezentowanego w rozdziałach H i I, również na bazie dotychczasowej naszej wiedzy wszystko na to wskazuje, że grawitacja też należy do tego typu zjawisk, jakie w naszym układzie wymiarowym nie posiada negatywnego zakresu (tj. jakie w świecie fizycznym nie dopuszcza istnienia antygrawitacji).
Powyższa konkluzja jest silnie podpierana przez wyjaśnienie dla natury grawitacji dostarczone w podrozdziale JE3.7.1. Zgodnie z tym wyjaśnieniem, pole grawitacyjne jest rodzajem ciśnienia powodowanego przez przepływ energii z naszego świata do przeciw-świata. Dlatego, aby wytworzyć antygrawitację, kierunek owego przepływu energii musiałby ulec odwróceniu. To z kolei oznacza, że wytworzenie antygrawitacji wymagałoby aby przekształcić świat fizyczny w przeciw-świat - oczywiście nawet rozważanie takiego przekształcenia jest kompletnym absurdem.
Powinno też być odnotowane, że na przekór postępu oficjalnej nauki ziemskiej w niemal wszystkich dziedzinach, jak dotychczas nie zdołaliśmy zwiększyć naszej wiedzy w zakresie możliwości sterowania grawitacją. Zjawisko grawitacji zdaje się być najbardziej dla nas tajemnicze i trudne do zrozumienia. (Co zresztą bezpośrednio wynika z Konceptu Dipolarnej Grawitacji, bowiem koncept ów podnosi grawitację do rangi jednego z dwóch pól pierwotnych wszechświata, od których wszelkie inne pola są pochodne - patrz też podrozdziały JB3.2, H1.1 i JE9.1.) Obecna nauka ziemska, jak dotychczas, nie potrafiła skompletowaćnawet filozoficznej fazy odpowiedzenia na pytanie "czym właściwie jest grawitacja?" (Chociażnowa gałąź totaliztycznej nauki, zapezentowana w rozdziale JE, już zdołała odpowiedzieć na to pytanie - patrz podrozdziały JE3.7.1 i H9.3. Zgodnie z nim grawitacja to rodzaj siły tarcia formowanej podczas przepływu naturalnych programów przez przeciw-materię.) Setki a nawet tysiące lat może upłynąć zanim jakiekolwiek udane eksperymenty nad zmianą zwyczajnej grawitacji zostaną zaczęte. Jak w takiej perspektywie czasowej wyglądał
yby szanse na urzeczywistnienie statku antygrawitacyjnego.


--> HB14.