Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy - Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk

Normale Version: Traktat [3b]
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Traktat [3b]
Pełny tekst i wszystkie ilustracje do traktatu [3b]: „Kosmiczna układanka“ (w języku polskim), Copyright 1998, ISBN 0-9583727-6-4

Uwagi:
      (1) Do końca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję przetłumaczone już zostały na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami włączonymi do ich treści). Osobiście więc rekomenduję aby załadowywać je sobie w tym właśnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje są „gotowe do druku“, a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogą się doczepiać. Niestety, z powodu dużej objętości plików spowodowanej powłączaniem ilustracji do treści tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieścić. Dlatego aby załadować sobie wybraną publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleźć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępność formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w „Menu 3“ lub w „Menu 4“ z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszego traktatu, czy aby oglądnąć lub załadować sobie którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony (zielony) tekst lub ilustrację z poniższych wykazów!
      (3) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.

Część #A: Darmowy tekst polskojezycznej wersji traktatu [3B] w formacie ADOBE.PDF (z polskimi literkami):
Ilustrowana wersja traktatu [3B], PDF (2009 rok) – ilustracje włączone w tekst; – cały traktat [3B] w bezpiecznym formacie ADOBE.PDF (do którego NIE są w stanie doczepić się wirusy komputerowe) – niestety, z powodu jego dużekj objętości (około 2.5 MB) NIE dało się go zainstalować na każdej totaliztycznej witrynie (jeśli więc NIE jest on dostępny na niniejszej witrynie, wówczas sprawdź jego dostępność pod innymi adresami wylistowanymi w „MENU 3“ i „MENU 4“ z tej strony).
Część #B: Tekst polskojęzycznego traktatu [3b] „Kosmiczna układanka (uprowadzenie do NOL koło Nasielska z 13.VIII.1968 roku i jego interpretacja)“, Copyright 1998, ISBN 0-9583727-6-4, po skompresowaniu (*.zip) z formatu WORD XP.
Skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [3b] składa się z jednego pliku. Oto on:
Traktat [3b], ZIPTraktat [3b] opisuje wizytę mieszkańca Ziemi (i Polaka) na planecie zamieszkiwanej przez szatańskich pasożytów z UFO którzy właśnie okupują Ziemię i wyniszczają ludzkość.
Część #C: Tekst polskojęzycznego traktatu [3b] „Kosmiczna układanka“, w nieskompresowanym formacie WORDa XP.
Nie skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [3b] składa się z tylko jednego pliku. Niestety, z uwagi na dużą objętość owego pliku oraz ograniczenia serwerów, nie na każdej lokacji plik ten będzie dostepny. Warto jednak sprawdzić czy przypadkiem nie ma go na niniejszym serwerze. Oto on (kliknij aby zobaczyć czy jest on na tym serwerze):
Traktat [3b], DOC

Ilustracje:
Jeśli czytelnik załadował sobie niniejszy traktat w formacie PDF, wówczas zawiera on już wszystkie ilustracje omawiane w jego treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst tego traktatu czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w tym traktacie udostępniam poniżej – tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru – będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w niniejszym traktacie można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy tego trakatu upowszechnianych w formatach źródłowych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niż PDF). Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe tego traktatu NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.
* * *
Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stąd jeśli pod tym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w „Menu 3“ lub „Menu 4“ i tam oglądnąć interesującą nas ilustrację.
Część #D: Ilustracje do traktatu [3b] w formacie *.gif lub *.jpg.
       Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na tą fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszość tzw. browserow ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany „Internet Explorer“, pozwala na załadowaniekażdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.
[Bild: 3b_tytul.jpg] [3b] Strona tytułowa. Pokazuje rysunek UFO ze strony tytułowej tego traktatu (tak właśnie wyglądające UFO uprowadzały Pana Domałę).
[Bild: 3b_01.jpg] [3b] Rys. 1. Szkicowa mapka miejsca uprowadzenia Pana Domały do UFO.
[Bild: 3b_02.gif] [3b] Rys. 2. Wygląd uprowadzającej humanoidki oraz jednego segmentu jej pasa z pędnikami.
[Bild: 3b_03.gif] [3b] Rys. 3. Ostrzeżenie jakie humanoidka starała się nam przekazać rysując je potajemnie na Ziemi.
[Bild: 3b_04h.gif] [3b] Rys. 4 (góra). „Laboratorium“, czyli wnętrze wehikułu UFO Neatanczyków. (góra) Umeblowanie owego „laboratorium“.
[Bild: 3b_04ll.gif] [3b] Rys. 4 (dół-lewo). Rysunek UFO wykonany przez Pana Domałę.
[Bild: 3b_04lr.gif] [3b] Rys. 4 (dół-prawo). Rysunek UFO typu K5 wykonany przez Dra Pająka.
[Bild: 3b_05.gif] [3b] Rys. 5. Urządzenie do wprowadzania implantów.
[Bild: 3b_06.gif] [3b] Rys. 6. Humanoidka z obręczą zakładaną na głowę.
[Bild: 3b_07.gif] [3b] Rys. 7. Tabliczka z hieroglifami.
[Bild: 3b_08.gif] [3b] Rys. 8. Układy gwiezdne pokazane Panu Domale na pokładzie UFO.
[Bild: 3b_09.gif] [3b] Rys. 9. Układ planetarny gwiazdy Neatanczyków.
[Bild: 3b_10.gif] [3b] Rys. 10. Układ planetarny Syriusza D.
[Bild: 3b_11.gif] [3b] Rys. 11. Szkic pokazujący wygląd typowego budynku Neatanczyków.
[Bild: 3b_12.jpg] [3b] Rys. 12. Wygląd UFO Neatanczyków, pokazany w sytuacji z ostatniego spotkania z Panem Domałą jakie tym razem nie zakończyło się uprowadzeniem.
[Bild: 14_ja01_p.gif] Logo totalizmu.
[Bild: 3b_domala.jpg] [3b] Andrzej Domała – główny bohater i współautor tego traktatu [3b].
[Bild: 14_prof_pajak.jpg] [3b] Dr Jan Pająk – współautor tego traktatu [3b].

Część #E: Instrukcje:
      (1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podażaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
      (2) Aby pozyskać tekst załadowany w formacie ZIP należy najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku który ten tekst zawiera, po tym zaś jak na ekranie ukaże się małe menu wybrać z niego polecenie „zdekompresuj …“ (po angielsku „Extract …“).
      (3) Aby załadować do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
      (4) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojęzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (4a) right click on this illustration, and then (4b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, że odrębna strona nazywana Replikuj a dostępna za pośrednictwem „Menu 1“ i „Menu 2“ wyjaśnia dokładnie, krok po kroku, jak zachowywać w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z użytymi w nich tekstami i ilustracjami.
      (5) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Powody owych skrytych prześladowań zostały dokładniej wyjaśnione na stronach evil_pl.htm oraz soul_proof_pl.htm. Aby choć częściowo neutralizować ich skutki, niniejszy traktat, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniany jest równocześnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w „Menu 3“ oraz w „Menu 4„. Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
      (6) Rekomendowałbym sporządzenie sobie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.
Część #F: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:
       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu „Profesor“ wynika ze zwyczaju iż „z profesorami jest jak z generałami“, znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. „Associate Professor“ w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) – który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik „profesora nadzwyczajnego“ na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) „Professor“ (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku – tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego „profesora zwyczajnego“ z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.
Część #G: Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk:
       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.

Życzę przyjemnego czytania na temat uprowadzenia mieszkańca Ziemi (i Polaka) na planetę szatańskich pasożytów z UFO którzy aktualnie okupują Ziemię i wyniszczają ludzkość.
Rok założenia tej strony internetowej: 2001
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 5 luty 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)