SPIS TREŚCI całej serii monografii [1/5] “Zaawansowane urządzenia magnetyczne”.

1 Strona tytułowa
2 Streszczenie całej serii monografii [1/5]
3 Spis treści całej serii monografii [1/5]
Monografia 1 (niniejsza): Prapoczątki wszystkiego (ISBN 978-1-877458-01-9)
A. WPROWADZENIE
A1. Sytuacja przed prapoczątkiem: nieskończoność, chaos, ruch i ciemność
A1.1. Ewolucyjna moc prapoczątkowego chaosu i znaczenie jej poznania dla przyszłości ludzkości
A1.1.1. Złowrogie dla ludzi następstwa ewolucyjnej mocy chaotycznych oddziaływań, uwolnionej w przyszłych samouczących się sieciach komputerowych
A2. Samoewolucja Boga
A3. Głód wiedzy jako siła napędowa tworzenia
A3.1. Zdefiniowanie głównego celu stworzenia człowieka (tj. “powiększanie wiedzy”)
A3.2. Materiał dowodowy który potwierdza że głównym celem stworzenia świata fizycznego i człowieka jest nieustanne “powiększanie wiedzy” przez Boga
A4. Problemy nieustannego udoskonalania i zarządzania świata fizycznego oraz konieczność eksperymentalnego tworzenia aż kilku kolejnych światów fizycznych i zamieszkujących je istot żyjących
A5. Rozwiązanie optymalne problemu wprowadzania udoskonaleń i zarządzania, czyli tzw. “przestrzeń czasowa” oraz nawracalny “czas softwarowy”
A6. Jak Bóg stworzył nasz świat fizyczny i istoty żyjące
A7. Wypracowanie wymogów jakie musi spełniać najważniejsze z boskich stworzeń, czyli człowiek
A8. Stworzenie człowieka
A9. Syreny, wieloryby i delfiny – czyli krewniacy i genetyczni przodkowie człowieka
A10. Jak stara jest ludzkość i świat fizyczny
A10.1. Jaki materiał dowodowy dokumentuje że owa myśląca składowa boskiej ”Świętej Trójcy” znana jako ”Duch Święty”, liczy tylko około 6000 lat
A11. Fiasko pierwszych prób bezpośredniego sterowania rozwojem człowieka
i dalsze udoskonalenia które z tego wynikły
A12. Potrzeba stworzenia wytycznych dla zachowania ludzi, czyli pierwsza religia
A13. Ewolucja wiedzy i poglądów Boga oraz jej odzwierciedlenie w kolejnych religiach świata
A14. Tworzenie następnych ras ludzi i następnych religii oraz stadardowa procedura tworzenia
A14.1. Dlaczego potwierdzenie użycia “standardowej procedury” podczas stwarzania Maorysów przez Boga jest dla nas aż tak istotne
A14.2. Kiedy i jak Bóg stworzył Maorysów
A15. Stopniowa ewolucja boskich metod i zasad sterowania rozwojem ludzkości
A15.1. Obserwacja życia i postępowania pierwszej pary ludzi, tj. Adama i Ewy, oraz wypracowywanie organizacji i zasad życia
pierwszych społeczności ludzkich
A15.2. Jak początkowo Bóg planował zorganizować pierwsze ludzkie osady i pierwsze społeczności
A15.3. Co okazało się NIE działać poprawnie w pierwszym boskim planie zasad życia i boskiego zarządzania ludzkich społeczności
A15.4. Konieczność zniszczenia pierwszych ludzkich osad i społeczności oraz ślady materialne jakie po nich pozostały na Ziemi
A15.5. Ponowne odbudowywanie ludzkiej cywilizacji od samego początku z gromad myśliwych i pasterzy którzy uciekli z pierwszych ośrodków cywilizacyjnych
A16.6. Dalszy rozwój ludzkości
A16. Dzisiaj obowiązujące zasady jakimi Bóg steruje rozwojem ludzi
A17. Niedoskonałości niektórych metod Boga
A18. Moje losy i co z nich wynika
A19. Jak zaczęły się odkrycia i wynalazki które zmieniły moje życie i losy
A20. Jak dalej moje losy się potoczyły
AB. CHARAKTERYSTYKA NAUKOWA TEJ MONOGRAFII
AB1. Przedmiot, cel i główna teza tej monografii
AB2. Własność intelektualna konceptów tu zaprezentowanych
AB3. Konwencje użyte w treści tej monografii
AB4. Streszczenie tej monografii
81 Ilustracje A1 do A5 (bitwa, demon, wakacyjne zdjęcia z obiadów, bębnista, ja)
Monografia 2: Fundamentalne odkrycia i wynalazki (ISBN 978-1-877458-02-6)
B. PRAWO CYKLICZNOŚCI TECHNICZNYM ODPOWIEDNIKIEM TABLICY MENDELEJEWA
B1. Trzy generacje magnokraftów
B2. Podstawowy wymóg budowania sterowalnych napędów
B3. “Trend omnibusa” a wygląd magnokraftów wszystkich trzech generacji
Tablica B1 (Tablica Cykliczności)
C. MAGNOKRAFT PIERWSZEJ GENERACJI – CZYLI MOJA OSOBISTA “NITKA ADRIANY”
C1. Budowa i działanie dyskoidalnego magnokraftu
Rysunek C1 (Dyskoidalny magnokraft typu K3)
D. MAGNOKRAFT CZTEROPĘDNIKOWY
D1. Ogólna konstrukcja magnokraftu czteropędnikowego
D2. Działanie magnokraftu czteropędnikowego
D3. Własności magnokraftu czteropędnikowego
D4. Wygląd i wymiary magnokraftu czteropędnikowego
D5. Identyfikacja typu magnokraftu czteropędnikowego
D-23/25 Tablica D1 i rysunek D1
E. MAGNETYCZNY NAPĘD OSOBISTY
E1. Standardowy kombinezon napędu osobistego
E2. Działanie magnetycznego napędu osobistego
E3. Kombinezon z pędnikami głównymi w naramiennikach
E4. Wersja napędu osobistego z poduszkami wokół bioder
E5. Osiągi napędu osobistego
E6. Podsumowanie atrybutów magnetycznego napędu osobistego
39 4 rysunki (E1 do E4)
F. KOMORA OSCYLACYJNA
F1. Dlaczego niezbędnym jest zastąpienie elektromagnesów
przez komorę oscylacyjną
F2. Historia komory oscylacyjnej
F3. Zasada działania komory oscylacyjnej
F3.1. Inercja elektryczna induktora stanowi siłę motoryczną dla oscylacji w tradycyjnym obwodzie oscylacyjnym z iskrownikiem
F3.2. W zmodyfikowanym obwodzie oscylacyjnym z iskrownikiem inercji elektrycznej dostarczy induktancja iskry elektrycznej
F3.3. Zestawienie razem dwóch zmodyfikowanych obwodów, formuje komorę oscylacyjną wytwarzającą dipolarne pole magnetyczne
F3.4. Igłowe elektrody
F4. Przyszły wygląd komory oscylacyjnej
F4.1. Trzy generacje komór oscylacyjnych
F5. Matematyczny model komory oscylacyjnej
F5.1. Oporność komory oscylacyjnej
F5.2. Indukcyjność komory oscylacyjnej
F5.3. Pojemność komory oscylacyjnej
F5.4. Współczynnik motoryczny iskier i jego interpretacja
F5.5. Warunek zaistnienia oscylacji we wnętrzu komory
F5.6. Okres pulsowań pola komory oscylacyjnej
F6. Jak komora oscylacyjna eliminuje wady elektromagnesów
F6.1. Neutralizacja sił elektromagnetycznych
F6.2. Niezależność wytwarzanego pola od ciągłości i efektywności dostawy energii
F6.3. Eliminacja strat energii
F6.3.1. Czy w komorze całe ciepło iskier będzie odzykiwalne
F6.4. Spożytkowanie niszczycielskiego pola elektrycznego
F6.5. Sterowanie amplifikujące okresu pulsowań pola
F7. Dodatkowe zalety komory oscylacyjnej ponad elektromagnesami
F7.1. Formowanie “kapsuły dwukomorowej” zdolnej do sterowania swym wydatkiem magnetycznym bez zmiany ilości zawartej w niej energii
F7.1.1. Kapsuły dwukomorowe drugiej i trzeciej generacji
F7.1.2. Stopień upakowania komór oscylacyjnych i jego wpływ na wygląd kapsuł dwukomorowych i konfiguracji krzyżowych
F7.2. Formowanie “konfiguracji krzyżowej”
F7.2.1. Prototypowa konfiguracja krzyżowa pierwszej generacji
F7.2.2. Konfiguracje krzyżowe drugiej generacji
F7.2.3. Konfiguracje krzyżowe trzeciej generacji
F7.3. Nieprzyciąganie przedmiotów ferromagnetycznych
F7.4. Wielowymiarowa transformacja energii
F7.5. Nienawrotne oscylacje – unikalny atrybut komory umożliwiający akumulowanie przez nią nieograniczonych ilości energii
F7.6. Funkcjonowanie jako pojemny akumulator energii
F7.7. Prostota produkcji
F8. Wytyczne dla eksperymentów praktycznych nad komorą oscylacyjną
F8.1. Stanowisko badawcze
F8.2. Etapy, cele i metodyka budowy komory oscylacyjnej
F8.3. Przykłady tematów badawczych inicjujących prace nad komorą
F9. Przyszłe zastosowania komory oscylacyjnej
F10. Moje monografie poświęcone komorze oscylacyjnej
F11. Symbole, notacje i jednostki występujące w rozdziale F
FB. PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA KOMORY OSCYLACYJNEJ
FB1. Przyszłe zastosowania komory oscylacyjnej jako akumulatora do bezspalinowych samochodów (czyli do tzw. „eco-cars”)
FB2. Senator McCain obiecał nagrodę w wysokości 300 millions dollarów dla wynalazcy akumulatora energii który by wykazywał cechy komory oscylacyjnej
126 Tablica F1 i 13 rysunków (F1 do F13)
Monografia 3: Dyskoidalny Magnokraft (ISBN 978-1-877458-03-3)
G. DYSKOIDALNY MAGNOKRAFT PIERWSZEJ GENERACJI
G1. Pędnik magnetyczny
G1.1. Zasada pochylania osi magnetycznej pędnika magnokraftu
G1.2. Układ napędowy
G1.3. Użycie pędników magnokraftu jako reflektorów świetlnych
G1.4. Użycie pędników jako agregatów klimatyzacyjnych
G1.5. Użycie pędników jako telepatycznych stacji nadawczo-odbiorczych
G1.6. Użycie pędników magnokraftu jako teleskopów i rzutników telepatycznych
G2. Powłoka magnokraftu
G2.1. Terminologia opisująca poszczególne części powłoki magnokraftu
G-16 G2.2. Materiały na powłokę magnokraftu
G2.2.1. Elektrodynamiczny model magnetorefleksyjności
G2.2.2. Telekinetyczny model magnetorefleksyjności
G2.3. Wyposażenie zewnętrzne powłoki magnokraftu
G2.4. Przestrzenie magnokraftu
G2.5. Pomieszczenia magnokraftu
G3. Kształty sprzężonych magnokraftów
G3.1. Sześć klas konfiguracji sprzężonych magnokraftów
G3.1.1. Kompleksy latające
G3.1.2. Konfiguracje semizespolone
G3.1.3. Konfiguracje niezespolone
G3.1.4. Platformy nośne
G3.1.5. Latające systemy
G3.1.6. Latające klustery
G3.2. Zasady sprzęgania i rozłączania
G3.3. Substancja hydrauliczna wypełniająca przestrzeń pomiędzy magnokraftami (tzw. “anielskie włosy”)
G3.4. Przewożenie małych statków na pokładach większych magnokraftów
G4. Warunki konstrukcyjne definiujące kształty powłoki magnokraftu
G4.1. Warunek równowagi pomiędzy siłą napędową i siłami stabilizacyjnymi
G4.2. Warunek narzucający aby liczba “n” pędników bocznych magnokraftu była wielokrotnością czterech
G4.3. Podstawowy warunek stabilności siłowej konstrukcji wehikułu wykorzystującego pędniki magnetyczne
G4.4. Warunek wyrażania współczynnika K przez stosunek wymiarów gabarytowych
G4.5. Warunek optymalnego sprzęgania magnokraftów w latające systemy
G4.6. Warunek zazębiania się kołnierzy bocznych
G4.7. Typy magnokraftów
G4.8. Sposoby identyfikowania typu zaobserwowanego magnokraftu
G4.9. Szkielet magnetyczny
G5. Pole magnetyczne magnokraftu
G5.1. “Strumień startu”
G5.2. Nazewnictwo biegunowości magnesów
G5.3. Długość efektywna komór oscylacyjnych oraz siła magnetyczna netto
G5.4. Wyznaczanie wartości “strumienia startu”
G5.5. Wyliczenie “energii napełnienia” zawartej w polu magnokraftu
G5.6. Energia pola magnokraftu jest samo-odzyskiwalna
G5.7. Dlaczego ziemskie pole magnetyczne nie może być nazywane “słabym”
G5.8. Ziemskie pole magnetyczne jest w stanie wykonać technicznie użyteczną pracę
G5.9. Eksperyment Joe Newman’a demonstrujący magnetyczny napęd balonu
G6. Manewrowanie magnokraftem
G6.1. Wznoszenie się, zawisanie i opadanie magnokraftu (magnetyczny wypór)
G6.2. Loty wzdłuż południków Ziemi (tj. loty z południa ku północy lub z północy ku południu)
G6.3. Loty wzdłuż równoleżników Ziemi (tj. ze wschodu na zachód lub z zachodu na wschód)
G6.3.1. Eksperyment udowadniający istnienie równoleżnikowej siły napędowej
G6.3.2. Dedukcja jaka wyjaśnia zasadę formowania równoleżnikowej siły napędowej
G6.3.3. Jak wyznaczać kierunek siły napędowej formowanej przez wir magnetyczny (tzw. “reguła toczącej się kuli”)
G6.4. Rotowanie magnokraftu (moment rotujący)
G6.5. Pochylanie magnokraftu (moment pochylający)
G7. Wir magnetyczny
G7.1. Obwody magnetyczne w magnokrafcie
G7.2. Formowanie wiru magnetycznego
G7.3. Jonowy obraz wiru
G8. Trzy tryby działania magnokraftu
G8.1. Wzrokowe i słuchowe rozpoznawanie trybu pracy magnokraftu
G8.2. System SUB dla sygnalizowania trybu działania magnokraftu
G9. Nieograniczona różnorodność obserwowalnych kształtów i wyglądów magnokraftu
G10.Własności magnokraftu
G10.1. Własności magnokraftu podczas działania w trybie wiru magnetycznego
G10.1.1. Własności tuneli wytopionych w skałach przez magnokrafty
G10.1.2. Świst wirujących mieczy
G10.2. Własności magnokraftu podczas bijącego trybu pracy
G10.2.1. Dźwięki buczące generowane przez magnokraft podczas bijącego trybu pracy
G10.3. Własności magnokraftu podczas działania w trybie soczewki magnetycznej
G10.3.1. Soczewka magnetyczna we wznoszącym się magnokrafcie
G10.4. Czarne belki pola magnetycznego
G11. Lądowiska magnokraftów
G11.1. Zniszczenie otoczenia wywoływane przez lądujące magnokrafty pierwszej generacji
G11.2. Podstawowe przypadki lądowań pojedynczych magnokraftów
G11.2.1. Lądowiska magnokraftów z obwodami magnetycznymi nawracającymi pod powierzchnią gruntu
G11.2.1.1. Wyznaczanie wymiarów magnokraftów na podstawie śladów wypalanych przez nie w miejscach lądowania
G11.2.2. Lądowiska magnokraftu z obwodami magnetycznymi cyrkulowanymi wzdłuż powierzchni gleby
G11.2.3. Lądowiska magnokraftu z obwodami magnetycznymi cyrkulowanymi całkowicie w powietrzu
G11.3. Lądowiska formowane przez konfiguracje magnokraftów
G11.3.1. Lądowiska latających systemów
G11.3.2. Lądowiska latających klusterów
G12. Miejsca eksplozji magnokraftów
G13. Podsumowanie atrybutów magnokraftu
G14. Zniszczeniowy i militarny potencjał magnokraftów
G14.1. Użycie magnokraftów jako wehikułów nośnych
G14.2. Użycie magnokraftów jako broni selektywnego zniszczenia
179 Tablice G1 do G3 oraz rysunki G1 do G39
Monografia 4: Istnienie i działanie przeciw-świata w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji (ISBN 978-1-877458-04-0)
H. KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI: FIZYKALNY PRZECIW-ŚWIAT
H1. Dlaczego Koncept Dipolarnej Grawitacji został sformułowany
H1.1. Formalny dowód na dipolarny charakter grawitacji, oraz na istnienie przeciw-świata
H1.1.1. Dowód metodą “wszystko potwierdza, nic nie zaprzecza”
H1.1.2. Dowód metodą wykluczania
H1.1.3. Dowód metodą porównywania atrybutów
H1.1.4. Formalny dowód naukowy na istnienie przeciw-świata, sformułowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej
H1.2. Eksperymentalne potwierdzenie istnienia przeciw-świata
H1.3. Paraliżujące konsekwencje błędnego zakwalifikowania grawitacji do pól monopolarnych
H2. Przeciw-świat i zapełniająca go (myśląca) substancja zwana “przeciw-materią”
H3. Działanie wszechświata rządzonego dipolarną grawitacją
H4. Fizykalne zachowania i własności przeciw-materii
H4.1. Podstawowe zjawiska przeciw-świata
H4.2. Wiry i strumienie przeciw-materii, czyli dynamiczne odpowiedniki obiektów trwałych z naszego świata
H5. Interpretacja zjawisk elektromagnetycznych w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H5.1. Czym jest pole elektryczne?
H5.2. Czym jest pole magnetyczne?
H5.3. Zjawiska indukowane przez obieg przeciw-materii wokół Ziemi (tj. powstałe z ziemskiego pola magnetycznego, z rotacji Ziemi, itp. – np. rozważ zorzę polarną, siatkę szwajcarską, dziurę ozonową, oraz wiele więcej)
H5.4. Mechanizm rządzący pogodą na Ziemi i jego sterowanie
H6. Zjawiska oparte na samo-mobilności przeciw-materii
H6.1. Efekt telekinetyczny, pole telekinetyczne, telekineza, psychokineza, oraz jarzenie pochłaniania
H6.1.1. Historia odkrycia efektu telekinetycznego
H6.1.2. Jak działanie efektu telekinetycznego zostało wyjaśnione przez Koncept Dipolarnej Grawitacji
H6.1.3. Zasada Zachowania Energii w efekcie telekinetycznym
H6.2. Techniczna wersja efektu telekinetycznego
H6.2.1. Wykorzystanie efektu telekinetycznego dla celów transportowych
H7. Zjawiska oparte na wibracjach przeciw-materii
H7.1. Fale telepatyczne i telepatia
H7.2. Radiestezja
H7.3. Dlaczego, zgodnie z Konceptem Dipolarnej Grawitacji, telekineza, telepatia, radiestezja, itp., muszą wykazywać charakter elektromagnetyczny
H8. Zjawiska bazujące na telekinetycznym wibrowaniu materii
H8.1. Zjawisko trwałego telekinetyzowania
H8.2. Wykrywanie natelekinetyzowania substancji
H9. Zjawiska wynikające z fizykalnych cech programów rezydujących w przeciw-materii
H9.1. Softwarowa interpretacja czasu w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H9.2. Interpretacja energii w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H9.3. Interpretacja pola grawitacyjnego w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji
H-109 H10. Nowe dyscypliny naukowe badające przeciw-świat i przeciw-materię
H11. Podsumowanie możliwych korzyści z uzyskania dostępu do przeciw-świata
H12. Na zakończenie
HB. DLACZEGO KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI ZOSTAŁ SFORMUŁOWANY
HB1. Statek antygrawitacyjny byłby niemożliwy do manewrowania i trudny do stabilizowania
HB2. Podróżowanie statkiem antygrawitacyjnym przypominałoby lot w kuli armatniej
HB3. Manewrujący statek antygrawitacyjny musiałby być jedynie zaawansowaną wersją dzisiejszych rakiet
HB4. Przy napędzie samo-odzyskującym swoją energię, grawitacja nie wpływa na konsumpcję energii
HB5. Pole statku antygrawitacyjnego absorbowałoby ogromne ilości energii
HB6. Podczas lądowania ogromna energia pola antygrawitacyjnego musiałaby zostać rozproszona
HB7. Start statku antygrawitacyjnego byłby niemożliwy bez akumulatora jego energii
HB8. Silne pole antygrawitacyjne odpychałoby wszelką materię od powłoki owego statku
HB9. Pole antygrawitacyjne rozpraszałoby energię życiową istot w jego zasięgu, natychmiast je uśmiercając
HB10. Pole statku antygrawitacyjnego powodowałoby eksplodowanie całej otaczającej materii
HB11. Siły odpychania od przypadkowych obiektów rzucałyby statkiem antygrawitacyjnym na wskroś przestrzeni
HB12. Antygrawitacja wprowadziłaby szereg poważnych niebezpieczeństw
HB13. Nawet bez znajomości Konceptu Dipolarnej Grawitacji, nie istnieją żadne przesłanki sugerujące możliwość uzyskania pola antygrawitacyjnego
HB14. Podsumowanie
133 5 rysunków (H1 do H5).
Monografia 5: Rozumny świat wirtualny w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji (ISBN 978-1-877458-05-7)
I. KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI – ROZUMNY ŚWIAT WIRTUALNY
I1. Przypomnijmy sobie i podsumujmy najważniejsze cechy “przeciw-materii”
I2. Dzięki intelektualnym zdolnościom przeciw-materii, wszechświat przechodzi nieustanną ewolucję
I3. Inteligentny wszechświat – czyli wszechświat który jako całość posiada własny intelekt przez religie zwany Bogiem
I3.1. Wszechświatowy intelekt (Bóg)
I3.2. Atrybuty wszechświatowego intelektu
I3.3. Formalny dowód na faktyczne istnienie wszechświatowego intelektu
I3.3.1. Formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony metodą superpozycji
I3.3.2. Formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony metodą wykluczania
I3.3.3. Formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony metodą porównywania atrybutów
I3.3.4. Formalny dowód na istnienie Boga uzyskany przy zastosowaniu metod logiki matematycznej
I3.4. Jak Koncept Dipolarnej Grawitacji wiąże naukę z religią
I3.5. Cuda i hoaksy
I3.6. Konsystencja wszechświatowego intelektu, a pochodzenie praw moralnych
I4. Cechy moralne myślącego przeciw-świata
I4.1. Prawa moralne
I4.1.1. Przykłady najbardziej reprezentatywnych praw moralnych
I4.1.2. Regularności i cechy wykrywalne w prawach moralnych
I4.2. Pole moralne
I4.3. Inteligentna energia moralna
I4.4. Karma
I4.5. Karma kredytowa
I5. Inne ludzkie ciała rezydujące w przeciw-świecie
I5.1. Ciało przeciw-materialne (tj. religijny duch)
I5.2. Rejestry z przeciw-ciała obiektów (tj. religijna dusza)
I5.2.1. Formalny dowód naukowy wykazujący że ”ludzie posiadają wiecznie istniejącą duszę”, sformułowany w/g zasad logiki matematycznej
I5.3. Przeciw-organy (umysł, przeciw-zmysły, sumienie, miłosierdzie, czakramy, itp.)
I5.4. Model mózgu jako urządzenia nadawczo-odbiorczego
I5.4.1. Przepustowość komunikacyjna mózgu
I5.4.2. ULT – uniwersalny język myśli
I5.5. Uczucia
I5.6. Energie, meridiany, akupunktura
I5.7. Magia, czarna magia, kung-fu, miłość, itp.
I5.7.1. Magia działająca na zasadzie nakazów wydawanych inteligentnej “energii moralnej”
I5.7.2. Magia i czarna magia działająca na zasadzie “utożsamiania”
I5.7.3. Mechanizm miłości bazujący na zasadzie “utożsamiania”
I5.7.4. Magia działająca na zasadzie telepatycznego hipnotyzowania
I5.8. Intelekty zbiorowe i karma zbiorowa
I5.9. Pułapki “pozytywnego myślenia”
I5.10. Modlitwa
I5.11. Jak wszechświatowy intelekt nam pomaga
I6. Nadprzyrodzone moce i ich generowanie
I6.1. Datuk z Malezji
I7. Jak Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia niektóre tajemnicze zjawiska
I8. Najpowszechniej dostępne dowody na intelektualne zdolności przeciw-świata
I8.1. “Intelektualni geniusze” wśród zwierząt
I8.2. ESP
I9. Na zakończenie opisów inteligentnych mechanizmów przeciw-świata
IB. JAK KONCEPT DIPOLARNEJ GRAWITACJI WPŁYWA NA NASZE ŻYCIE
IB1. Podsumujmy co nam uświadamia Koncept Dipolarnej Grawitacji
IB2. Konieczność sformułowania nowej filozofii moralnego życia
1 ilustracja (I1 – Alan Plank i jego pompa)
Monografia 6: Totalizm (ISBN 978-1-877458-06-4)
JA. FILOZOFIA TOTALIZMU I JEJ PRAKTYKOWANIE W NASZYM ŻYCIU CODZIENNYM
JA1. Oto kilka wstępnych informacji do niniejszego tomu
JA1.1. Pierwszy krok do totalizmu – naucz się słuchać własnego sumienia
JA2. Jedyna zasada totalizmu (“cokolwiek czynisz czyń to pedantycznie moralne”) oraz jak ją stosować w życiu codziennym
JA2.1. Prawa moralne i jak je wypełniać aby wszystko czynić w sposób moralny
JA2.2. Inspiracyjne następstwa wypełniania praw moralnych
JA2.3. Jak sprawdzić czy danym działaniem faktycznie wypełniamy prawa moralne – czyli tzw. “wskaźniki moralnej poprawności”
JA2.4. Nagrody i kary moralne
JA2.5. Podział praw moralnych
JA2.6. Bez przerwy powiększaj swoją wiedzę
JA3. Kontroluj swoją karmę
JA3.1. Totaliztyczna, kontra hinduistyczna, interpretacja karmy
JA3.2. Jak zarządzać i transformować karmę (z “niemoralnej” na “moralną”)
JA4. Bez przerwy wspinaj się pod górę pola moralnego
JA4.1. W działaniach zawsze wybieraj postępowanie przeciwstawne do linii najmniejszego oporu intelektualnego
JA4.2. Atrybuty pola moralnego
JA4.3. Kwalifikowanie działań do kategorii “moralne” lub “niemoralne”
JA4.4. Jak z użyciem pola moralnego transformować “niemoralne” w “moralne”
JA4.5. Stojąc przed dylematem moralnym zastosuj superpozycję, czyli albo rozłóż go na mniejsze problemy, albo połącz go z innymi
JA4.6. Stosuj metodę “od zasady do wdrożenia”
JA5. Działaniowe totaliztyczne dobre uczynki i totaliztyczne grzechy
JA5.1. Działaniowe dobre uczynki
JA5.2. Totaliztyczne grzechy działaniowe
JA5.3. Podstawowe atrybuty totaliztycznych dobrych uczynków i totaliztycznych grzechów
JA5.4. Kategoryzuj lub kwalifikuj każdą codzienną czynność
JA5.5. Metoda transformacji działaniowych totaliztycznych grzechów na totaliztyczne dobre uczynki
JA5.6. Czynniki wypaczające pojęcia totaliztycznego grzechu i dobrego uczynku
JA6. Praca moralna, praca niemoralna oraz totaliztyczna nirwana
JA7. Zarządzanie naszymi uczuciami i motywacjami
JA7.1. Jak działają nasze uczucia i motywacje
JA7.2. Uczuciowe dobre uczynki i grzechy
JA7.3. Transformacja niemoralnych uczuć w moralne działania
JA7.4. Jak kategoryzować nasze motywacje i transformować je na kinetyczną energię moralną
JA8. Przyjmujmy na siebie odpowiedzialność
JA9. Totaliztyczne prowadzenie spraw duchowych
JA10. Nauczmy się słuchać i wypełniać nasz przeciw-organ sumienia
JA11. Rozwijanie pożądanych wielkości moralnych: inteligencji, mocy moralnej, itp.
JA12. Nikt nie jest doskonały, jednak zawsze warto się starać
JA13. Podsumujmy więc czego się dowiedzieliśmy z treści niniejszego tomu
JA14. Wymowa absolutnej zgodności ustaleń totalizmu z treścią Biblii
JA15. Na zakończenie tego tomu
Rysunek J1 (Logo totalizmu)
Monografia 7: Rozumienie totalizmu (ISBN 978-1-877458-07-1)
JB. ROZUMIENIE TOTALIZMU
JB1. Wszystkim rządzą odpowiednie prawa, zaś biada tym którzy je łamią
JB2. Totalizm to filozofia która uczy aby żyć bez łamania praw moralnych
JB3. Fundamenty teoretyczne totalizmu
JB3.1. Pole moralne
JB3.2. Inteligentna energia moralna
JB3.3. Prawa moralne
JB4. Totalizm a ateizm
JB5. Totalizm a pasożytnictwo
JB6. Dlaczego każdy długotrwały “ruch wzdłuż linii najmniejszego oporu” zawsze formuje “czarną dziurę”, w której jakikolwiek ruch staje się niemożliwy
JB7. Podstawowe koncepty totalizmu
JB7.1. Intelekt
JB7.2. Trzy fasady typowej filozofii (codzienna, oficjalna, propagandowa)
JB7.3. Każdy bezwarunkowy cel jest osiągalny: musimy jedynie znaleźć sposób, jak go zrealizować
JB7.4. Kanony działania wszechświata
JB7.5. Teorem fundujący totalizmu
JB8. Atrybuty totalizmu (otwarty i nieustannie udoskonalany, oddany prostocie, walczący o prawdę, zorientowany na konkretne wyniki, świecki)
JB9. Służba totalizmu dla przyszłości ludzkości
JC WIEDZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ
JC1. Czym jest totalizm
JC1.1. Wersje totalizmu
JC2. Jak nowy Koncept Dipolarnej Grawitacji koryguje błędy starego konceptu monopolarnej grawitacji
JD. POZYCJA TOTALIZMU W KONTROWERSYJNYCH KWESTIACH MORALNYCH
JD1. Regularnie uprawiaj posty i głodówki, oraz ochoczo akceptuj ból, wysiłek i niewygody
JD2. Pożałuj różgi, a popsujesz dzieciaka (dlaczego totalizm jest “za” karami cielesnymi)
JD3. Jak niemoralni ludzie powinni być karani
JD4. Promuj prawdę, nawet jeśli działa ona przeciwko twoim interesom
JD5. Jeśli prawa moralne i prawa ludzkie kolidują, wówczas wypełniaj prawa moralne
JD6. Istnieją niemoralne zawody (np. nauczyciela, producenta tytoniu, czy kata), jednak prostytucja wcale nie musi być jednym z nich
JD7. Zgodnie z totalizmem tzw. przypadki i zbiegi okoliczności to czyjeś jawne interwencje (np. organizowane przez wszechświatowy intelekt)
Zabijanie w obronie własnej (np. sytuacje “ty lub ja”)
JD9. Karma zawodu rzeźnika – ci co chcą jeść ręcznie uśmiercone zwierzęta, powinni sami zabijać, to co zjadają
JD10. Zdolność totalizmu do uzdrowienia życia społecznego
JD11. Pojęcia i zwroty potoczne, które w świetle totalizmu wymagają uściślenia
JD11.1. Obowiązek obrony – najważnieszy z totaliztycznych dobrych uczynków
JD11.1.1. Grzechy agresji jako zaczątki lawin zła
JD11.2. Unikaj działaniowego grzechu poświęcenia, któremu nie towarzyszą silne “moralne” uczucia
JD11.3. Totaliztyczna pomoc
JD11.4. Istnieje totaliztyczny sposób na zmuszanie
JD11.5. Totaliztyczne zrozumienie wybaczania
JD11.6. Czym naprawdę jest sceptycyzm
JD11.7. Niebezpieczeństwa medytacji (działaj zamiast medytować)
JD11.8. Skutki uboczne czyli “cień z pola moralnego”
JD12. Stanowisko totalizmu co do niektórych interpretacji religijnych
JD12.1. Totalizm uznaje życie pozagrobowe oraz uznaje osiąganie korzyści pozadoczesnych
JD12.2. Różnice totaliztycznego oraz religijnego pojmowania wszechświatowego intelektu (Boga)
JD12.3. Strzeż się fanatyzmu religijnego
JD12.4. Totalizm NIE jest filozofią zazdrosną, stąd pozwala on, aby praktykować moralnie, co tylko ktoś zechce
JD13. Tajemnice i paradoksy moralne
JD13.1. Moralność drugiego w rodzinie
JD13.2. Śmierć bliźniaków w kołysce
1 ilustracja (J2 – lokomotywa Blenkinsop’a)
Monografia 8: Nirwana i totaliztyczna mechanika (ISBN 978-1-877458-08-8)
JE. TOTALIZTYCZNA NIRWANA
JE1. Jak można opisać totaliztyczną nirwanę
JE2. Opisy sensacji doznawanych podczas totaliztycznej nirwany
JE3. Mechanizm, jaki powoduje pojawienie się totaliztycznej nirwany
JE4. Trzy odmienne mechanizmy nirwany
JE4.1. Histeria tłumu – jako odwrotność nirwany rezonansowej
JE5. Atrybuty totaliztycznej nirwany
JE6. Manifestacje nirwany (np. przyciąganie przeciwstawnej płci)
JE7. Nirwana a cele totalizmu
JE8. Rozwój równań, jakie kwantyfikują nirwanę
JE9. Jak zapracować sobie na totaliztyczną nirwanę
JF. PRZEGLĄD DALSZYCH KORZYŚCI Z PRAKTYKOWANIA TOTALIZMU
JF1. Uzdrawiające zdolności totalizmu – czyli totalizm jako “medycyna moralna”
JF2. Nakłady i zyski zaadoptowania totalizmu do naszego życia codziennego
JF2.1. Nakłady i zyski życia codziennego
JF2.2. Następstwa dla życia pozadoczesnego
JF2.3. Materiał dowodowy który dokumentuje istnienie egzystencji pozadoczesnej
JG. MECHANIKA TOTALIZTYCZNA – NARZĘDZIE DLA ILOŚCIOWEGO OCENIANIA I REGULOWANIA NASZEGO ŻYCIA
JG1. Dlaczego potrzebujemy mechanikę totaliztyczną
JG2. Mechanika klasyczna a mechanika totaliztyczna
JG3. Definicje, jednostki, oraz pomiary podstawowych pojęć mechaniki totaliztycznej, które reprezentują moralne odpowiedniki dla pojęć ruchu liniowego z mechaniki klasycznej (t.j. współrzędne, czas, masa, przemieszczenie, szybkość, przyspieszenie, siła, energia, moc, itp., dla działania moralnego oraz dla ruchu liniowego)
JG3.1. Czas moralny
JG3.2. Masa moralna, albo inteligencja, jako moralny odpowiednik masy w mechanice klasycznej
JG3.3. Droga moralna, albo motywacja, jako moralny odpowiednik przemieszczenia z mechaniki klasycznej
JG3.4. Szybkość moralna, albo entuzjazm
JG3.5. Przyspieszenie moralne, albo odpowiedzialność, jako moralny odpowiednik przyspieszenia z mechaniki klasycznej
JG3.6. Uczucia jako moralne odpowiedniki sił fizycznych z mechaniki klasycznej
JG3.7. Energia moralna
JG3.7.1. Czym jest grawitacja i jak wygląda nasz wszechświat
JG3.8. Moc moralna
JG4. Opisy następstw ubocznych filozofii pasożytnictwa, jako niemoralnych odpowiedników dla ruchu wirowego (energia wirowania, siła odśrodkowa, przemieszczenie kątowe, itp.)
JG4.1. Depresja jako moralny odpowiednik siły odśrodkowej ruchu wirowego
JG4.2. Energia staczania
JG5. Zarządzanie uczuciami
JG5.1. Fizykalne następstwa uczuć
JG5.2. Neutralizowanie ponadprogowych uczuć
JG5.3. Wpływ uczuć na poziom energii moralnej
JG5.4. Uczuciowy mechanizm decydowania o płci płodu (lub zapobiegania niepożądanej ciąży)
JG6. Względny poziom energii moralnej “μ” i jego obliczanie
JG6.1. Moralny system komunikacyjny, a “μ”
JG6.2. Jak podnosić nasz osobisty względny poziom energii moralnej “μ”
JG6.3. Jak podnosić względny poziom energii moralnej “μ” w naszym kraju i cywilizacji
JG7. Zarządzanie zasobem energii moralnej
JG8. Nirwana
JG9. Równania grawitacyjne
JG9.1. Równanie długowieczności
JG9.1.1. Zwiększające długowieczność efekty gromadzenia energii moralnej
JG-139 JG-142 JG9.3. Równanie wzrostu
JG9.4. Równanie ciężaru
JG9.5. Równanie uczuć
JG9.6. Równanie zwrotu karmy
JG10. Przykłady problemów praktycznych mechaniki totaliztycznej wraz z ich rozwiązaniami
Rysunek J3 (Istotka z wyrazem twarzy wskazującym na stan nirwany)
Monografia 9: Urządzenia telepatyczne (ISBN 978-1-877458-09-5)
K. URZĄDZENIA WYKORZYSTUJĄCE FALE TELEPATYCZNE
K1. Zdalny czytnik myśli
K2. Piramida telepatyczna
K2.1. Przekazanie technologii piramidy telepatycznej
K2.2. Konstrukacja piramidy telepatycznej
K2.3. Użytkowanie piramidy telepatycznej jako telepatyzera
K2.4. Działanie piramidy telepatycznej jako baterii telekinetycznej
K2.4.1. Modyfikacje piramidy telepatycznej jako źródła darmowej energii elektrycznej (tzw. “free energy devices”)
K2.5. Działanie piramidy telepatycznej jako telepatyzera
K2.6. Procedura budowy piramidy telepatycznej
K2.6.1. Rekomendowana procedura budowy piramidy telepatycznej
K2.6.2. Kolejne cele procedury budowy piramidy telepatycznej oraz sposoby ich osiągnięcia
K2.6.3. Dotychczasowe osiągnięcia w budowie piramidy telepatycznej
K2.7. Przyszłe zastosowania piramidy telepatycznej
K3. Interface rozpoznający myśli (TRI)
K3.1. TRI pierwszej generacji i ich zastosowania
K3.2. TRI drugiej generacji i ich zastosowania
K3.3. TRI trzeciej generacji
K3.4. TRI jeszcze wyższych generacji
K4. System łączności UFOnautów oraz możliwości jego technicznego blokowania
K5. Użycie fal telepatycznych do formowania obrazów
K5.1. Telepatyczne teleskopy i mikroskopy
K5.1.1. Urządzenia ujawniające oraz inne urządzenia naszej samoobrony
K5.1.2. Jak wygląda nasz pasożyt kosmiczny
K5.2. Telepatyczne rzutniki oraz wizualna łączność dwukierunkowa na międzygwiezdnych dystansach
K6. Urządzenia przechwytujące naturalne wibracje telepatyczne
K6.1. Urządzenie alarmowe do wykrywania nadchodzących trzęsień ziemi
K7. Uwagi końcowe
KB. WYKORZYSTANIE TRWAŁEGO NATELEKINETYZOWANIA MATERII
KB1. Metody trwałego telekinetyzowania
KB2. Telekinetyczne rolnictwo
KB3. Stymulacja syntezy nowych pierwiastków przez substancje trwale natelekinetyzowane
KB4. Następstwa telekinetycznego skażenia naszego naturalnego środowiska
108 6 rysunków (K1 do K6).
Monografia 10: Urządzenia telekinetyczne (ISBN 978-1-877458-10-1)
LA. SIŁOWNIE TELEKINETYCZNE
LA1. Tablica Cykliczności dla urządzeń energetycznych
LA2. Przegląd najważniejszych z dotychczas zbudowanych siłowni telekinetycznych
LA2.1. Silnik Johnsona
LA2.2. N-Machine
LA2.3. Telekinetyczne agregaty prądotwórcze
LA2.3.1. Historia telekinetycznej influenzmaschine
LA2.3.2. Wymówki Methernithy dla wstrzymania upowszechnienia influenzmaschine
LA2.3.3. Konstrukcja, główne podzespoły, obwody elektryczne i działanie telekinetycznej influenzmaschine
LA2.3.4. Jak zorganizować eksperymenty nad własną wersją telekinetycznej influenzmaschine
LA2.4. Baterie telekinetyczne
LA2.4.1. Budowa i działanie baterii telekinetycznej
LA2.4.2. Rekomendowana procedura budowy baterii telekinetycznych
LA2.4.3. Historia wynalezienia baterii telekinetycznych
LA3. Telekinetyczne urządzenia do konwersji energii biologicznej, chemicznej i termicznej
LA3.1. Telekinetyczne uzdrawianie i produkcja lekarstw
LA3.2. Telekinetyczna dysocjacja wody
LA3.3. Telekinetyczne podgrzewanie i odparowywanie płynów
LA4. Reakcja naukowców ortodoksyjnych – czyli głową muru nie przebijesz
LA5. Podsumowanie wykorzystania efektu telekinetycznego dla celów energetycznych
Tablica LA1 oraz 9 rysunków (LA1 do LA9).
LB. WYKORZYSTANIE WIROW PRZECIW-MATERII
LB1. Sterowanie wiatrami na Ziemi
LB2. Techniczne formowanie chmur i mgły
LC. MAGNOKRAFTY DRUGIEJ GENERACJI (Wehikuły telekinetyczne)
LC1. Zasady działania, oraz urządzenia umożliwiające realizację, dla magnetycznych napędów przyszłości (przypomnienie)
LC1.1. “Prawo Cykliczności” przewidujące bliskie zbudowanie trzech generacji napędów magnetycznych
LC1.2. “Komory oscylacyjne” czyli magnetyczne urządzenia napędzające
LC1.3. Magnokrafty pierwszej generacji i ich modyfikacje
LC1.4. Magnokrafty drugiej i trzeciej generacji i ich możliwosci operacyjne
LC-91 LC1.5. Znaczenie Konceptu Dipolarnej Grawitacji jako teorii wyjaśniającej działanie i osiągi magnokraftów drugiej i trzeciej generacji
LC2. Działanie i własności magnokraftów drugiej generacji zwanych także “wehikułami telekinetycznymi”
LC3. Stan migotania telekinetycznego i jego następstwa
LC4. Lądowiska wehikułów telekinetycznych
LC5. Modyfikacje magnokraftów drugiej generacji
LC5.1. Telekinetyczny wehikuł czteropędnikowy
LC5.2. Telekinetyczny napęd osobisty
LC6. Telekinetyczny promień podnoszący
Rysunek LC1 (porównanie 3-ch generacji wehikułów czteropędnikowych).
Monografia 11: Czas, podróże przez czas, wehikuły czasu (ISBN 978-1-877458-11-8)
M. MAGNOKRAFTY TRZECIEJ GENERACJI (Wehikuły czasu)
M1. Strona praktyczna podróżowania przez czas
M1.1. Zasada działania wehikułów czasu
M1.2. Wygląd wehikułów czasu
M1.3. Sprawdzalne przez każdego dowody na możliwość podróży przez czas
M1.3.1. Metoda i zestaw pomiarowy do eksperymentalnego wyznaczania szybkości upływu czasu w indywidualnych osobach
M1.4. Biologiczne przykłady materiału dowodowego na odmienne szybkości dyskretnego upływu czasu u każdego gatunku, dla każdego wieku i przy każdym rodzaju intensywnych emocji
M1.4.1. Empiryczne dowody na potwierdzenie faktu że “przyszłość jest już z góry zaprogramowana”
M1.5. Jak Biblia potwierdza opisaną tu zasadę podróżowania przez czas
M1.5.1. Przypomnijmy sobie owe 11 wersetów z “Drugiej Księgi Królewskiej”, 20:1-11
M1.5.2. Przeanalizujmy razem co owe 11 wersetów z “Drugiej Księgi Królewskiej” 20:1-11 faktycznie stwierdzają
M1.5.3. Jak moralną świadomość ludzkości podnosi upewnienie z Biblii, że wehikuły czasu daje się zbudować, oraz że pozwolą one ludziom osiągać nieśmiertelność
M1.6. Formalny dowód naukowy, że przeciw-materia DNA jest nośnikiem softwarowych “programów życia i losu”, bazujący na fizycznej identyczności heliksów DNA u danego osobnika
M1.7. Fotografie wehikułów czasu używanych przez UFOnautów
M1.8. Sfilmowany dowód że podróże przez czas są możliwe
M1.9. Dalsze dowody o możliwości podróży w czasie wynikające z moich osobistych doświadczeń
M2. Teoria czasu, tj. czym jest czas, jak czas działa, skąd bierze się zaprezentowana tutaj wiedza o czasie
M2.1. Ortodoksyjne zrozumienie czasu – co ono stwierdza, dlaczego jest ono błędne, oraz jakie posiada ograniczenia
M2.2. Jak alternatywne zrozumienie czasu, wprowadzone przez nową teorię naukową zwaną Konceptem Dipolarnej Grawitacji otwiera dla ludzi zupełnie nowe horyzonty i możliwości
M2.3. Na czym polega owa nowa teoria totaliztycznej nauki nazywana Konceptem Dipolarnej Grawitacji, która m.in. wyjaśniła czym jest czas i jak czas działa
M2.4. Jak mechanizm działania “czasu” jest wyjaśniany przez ów Koncept Dipolarnej Grawitacji
M2.5. Następstwa softwarowej natury czasu z Konceptu Dipolarnej Grawitacji
M2.6. “Przestrzeń czasowa”
M2.7. Jakie korzyści i perspektywy otwiera dla nas nowe zrozumienie “czasu” według ustaleń owego Konceptu Dipolarnej Grawitacji
M2.8. Moralnie poprawna nieśmiertelność uzyskiwana technologicznie poprzez powtarzalne używanie “wehikułów czasu”
M2.8.1. Czas aby wreszcie sobie uświadomić, że nieśmiertelność uzyskiwana metodami medycznymi ma wysoce niemoralny charakter
M3. Podróże w czasie oraz wehikuły czasu – czym one są, oraz jakie są zasady ich działania
M3.1. Jak więc dokonywać podróżowania przez czas zgodnie z owym Konceptem Dipolarnej Grawitacji
M3.1.1. Mechanizm działania czasu tak steruje działaniem ludzkiej pamięci, że “naturalne” przeżycie ponownie jakiegoś fragmentu przeszłości wymazuje w nas pamięć poprzedniego przejścia przez tamten czas, jednak cofnięcie nas w czasie do tyłu naszym wehikułem czasu dodaje pamięć kolejnego przejścia przez czas do już posiadanej przez nas pamięci poprzednich przejść przez tamten czas
M3.2. Ograniczenia które zgodnie z Konceptem Dipolarnej Grawitacji nakładane są na podróżowanie w czasie na zasadzie deformowania pola magnetycznego
M3.2.1. Źródła ograniczeń nakładanych na podróżowanie w czasie
M3.3. Czy faktycznie w naszym podróżowaniu w czasie pojawią się owe paradoksy opisywane w książkach “science fiction
M3.3.1. Zdalnie sterowany “spisek przeciwko dziadkowi” – czyli użycie wehikułów czasu do zmiany zadarzeń które już miały miejsce
M3.4. Korzyści wynikające z urzeczywistnienia wehikułów czasu
M-43 M4. Fizyczne urzeczywistnienie wehikułów czasu, czyli magnokrafty trzeciej generacji
M4.1. Jak więc będą wyglądały nasze przyszłe wehikuły czasu
M4.2. Jak praktycznie wehikuły czasu będą sterowały czasem i cofaniem czasu
M4.2.1. Ogólna zasada cofania czyjegoś czasu do tyłu oraz jej realizacja praktyczna przez komory oscylacyjne trzeciej generacji
M4.2.2. Komory oscylacyjne trzeciej generacji
M4.3. Magnokrafty trzeciej generacji (czyli wehikuły czasu “publicznego transportu”)
M4.3.1. Lądowiska wehikułów czasu
M4.4. Czteropędnikowe wehikuły czasu
M4.5. Osobiste wehikuły czasu
M4.6. Kiedy więc nasza cywilizacja dorobi się wehikułów czasu (a stąd i nieśmiertelności dla ludzi)
M5. Zjawiska indukowane przez wehikuły czasu
M5.1. Jakie obserwowalne efekty będzie przy nas wzbudzało czyjeś pobliskie użycie wehikułów czasu
M5.2. Pasywne przegrywanie czasowo odległych zdarzeń
M6. Następstwa użycia wehikułów czasu
M6.1. “Uwięziona nieśmiertelność”
M6.1.1. Zbiorowa odpowiedzialność mieszkańców cywilizacji praktykujących “uwięzioną nieśmiertelność”
M6.2. “Nieistniejące istnienie” szatańskich cywilizacji których mieszkańcy praktykują “uwięzioną nieśmiertelność” bez osiągania nirwany
M6.3. “Czasowa czarna dziura” w szatańskiej cywilizacji których mieszkańcy praktykują “uwięzioną nieśmiertelność” bez osiągania nirwany
M6.4. Wymóg osiągania nirwany przez ludzi cofanych w czasie
M7. Podróże w czasie a opisy i przepowiednie Biblii – czyli jak wehikuły czasu wyjaśniają najważniejsze wyrażenia bibilijne
M7.1. Formalny dowód naukowy, że “Biblia autoryzowana jest przez samego Boga “, przeprowadzony metodami logiki matematycznej
M7.2. Jak wehikuły czasu wyjaśniają (i spowodują) “powstanie ludzi z grobów”
M7.3. Jak wehikuły czasu i podróże w czasie spowodują “życie wieczyste”
M7.4. “Wieczna szczęśliwość”
M7.5. “Wieczyste potępienie”
M7.6. “Sąd ostateczny”
M8. Materiał dowodowy i opisowy jaki wywodzi się z moich osobistych doświadczeń, a jaki dokumentuje i ilustruje możliwość podróżowania przez czas oraz cofania czasu do tyłu
M8.1. Moje przełomowe spotkanie z następstwami cofania czasu – tj. przeglądanie książki w bibliotece której nigdy tam nie było
M8.2. Film “Groundhog Day” jako ilustracja mechanizmu czasu, zasady działania wehikułów czasu, wymazywania poprzednich zapisów pamięciowych przy “naturalnym” cofaniu czasu do tyłu, “uwięzionej nieśmiertelności”, “wiecznego potępienia”, oraz przewagi nad zwykłymi ludźmi jaką mają UFOnauci używający wehikułów czasu
M8.3. “Kurierzy czasowi” – czyli metoda poznawania przyszłości poprzez wykorzystanie wehikułów czasu
M8.4. Moje osobiste obserwacje przypadków kiedy indukowane przez UFOnautów podróżowanie w czasie miało miejsce w moim otoczeniu
M9. Podróże w czasie bazujące na zasadzie “uginania przestrzeni czasowej”
M9.1. Zasada podróżowania w czasie bazująca na uginaniu przestrzeni czasowej
M9.2. Charakterystyka podróży w czasie dokonywanych poprzez uginanie przestrzeni czasowej
M9.3. Faktyczna nieśmiertelność
M10. Trzy generacje magnokraftów i ich identyfikacja
M11. Ludzie i środki konieczne aby zbudować pierwszy “magnokraft” lub pierwszy “wehikuł czasu”
M12. Na zakończenie
Rysunki (M1 – wygląd wehikułu czasu, M2 – czteropędnikowy wehikuł czasu)
Monografia 12: Poznajmy Boga (ISBN 978-1-877458-12-5)
NA. POZNAJMY LEPIEJ NASZEGO MŁODEGO BOGA
NA1. Zdefiniujmy Boga oraz rozważmy czynniki decydujące o Jego stosunku do ludzi
NA1.1. Jak Bóg powstał – czyli samoewolucja Boga
NA1.2. Jaki jest wiek Boga
NA1.3. Jaki materiał dowodowy dokumentuje że Bóg liczy około 6000 lat
NA1.4. Ilu Bogów faktycznie istnieje
NA2. Zdefiniujmy wygląd Boga
NA3. Czy Bóg faktycznie składa się ze Świętej Trójcy, tj. z “Boga Ojca”, “Ducha Świętego”, oraz “Syna Bożego” według chrześcijaństwa, czy też z “Twórcy”, “Podtrzymywacza”, oraz “Niszczyciela” według nauk hinduizmu
NB. MATERIAŁ DOWODOWY POTWIERDZAJĄCY ŻE BÓG ISTNIEJE
NB1. Jakich ludzi i w jaki sposób Bóg typowo utrzymuje w niepewności co do Jego istnienia
NB2. Zdefiniujmy pojęcie “dowód na istnienie Boga”
NB-11 NB3. Bóg chce abyśmy “wiedzieli” że On istnieje, a nie jedynie “wierzyli” w Jego istnienie – znaczy poznajmy przyczynę dla której Bóg zmusza każdego z nas aby wkładał duży osobisty wysiłek w rozumowe uznanie dowodów na istnienie Boga i w nabycie rozumowej pewności że Bóg istnieje
NB4. Jakimi metodami i w jakim celu Bóg zmusza każdego z nas aby wkładał osobisty wysiłek w rozumowe uznanie dowodów na istnienie Boga i w nabycie rozumowej pewności że Bóg istnieje
NB5. “Dowodzenie przez zaprzeczenie” – tj. skoro nieistnieje nawet jeden dowód materialny na nieistnienie Boga, to oznacza że Bóg istnieje
NB6. Przykłady materiału dowodowego na istnienie Boga z obszaru nauk fizycznych
NB7. Przykłady materiału dowodowego na istnienie Boga z obszaru nauk biologicznych
NB8. Formalny dowód na istnienie Boga uzyskany przy zastosowaniu metod logiki matematycznej
NC. BIBLIA – CZYLI BOSKA AUTOBIOGRAFIA
NC1. Przykłady faktów które dowodzą, że Biblia rzeczywiście jest pośrednio autoryzowana przez samego Boga
ND. OSOBOWOŚCI I ”CHARAKTER” BOGA
ND1. Jak zbiór odmiennych osobowości tego samego Boga opisywany jest przez religię hinduizmu
ND2. Boskie poczucie humoru
NE. WIEDZA I MOŻLIWOŚCI BOGA
NE1. Co Bóg już wie, a czego Bóg jeszcze NIE wie
NE2. Jak Bóg dokonuje tworzenia
NE3. Dwa podstawowe rodzaje tworzenia, czyli: (1) tymczasowa symulacja, oraz (2) trwałe tworzenia
NE4. Jakie są powody powtarzalnego “symulowania” stworzeń przez Boga – znaczy “tymczasowego tworzenia” przez Boga istot pozbawionych “wolnej woli”
NE5. Czy Bóg czasami tymczasowo podpina jedną ze swoich osobowości, oraz swoją świadomość, do ciał wybranych ludzi
NE6. Skoro istnieje coś czego Bóg jeszcze nie wie, Bóg tak przeprowadzi proces stwarzania aby tego się dowiedzieć
NF. BÓG A CZŁOWIEK (czyli co totalizm ustalił naukowo na temat roli człowieka w planach Boga)
NF1. Chociaż Bóg wie nieskończenie więcej od ludzi, ciągle jednak Bóg nie wie wszystkiego – stąd głównym celem działań Boga staje się „powiększanie wiedzy”
NF2. Po co Bogu potrzebny jest świat fizyczny i człowiek
NF3. Nie tylko my, ludzie, ale także sam Bóg jest też “względnie niedoskonały”, stąd On również nieustannie się uczy i udoskonala swoje metody
NF4. Cel w jakim Bóg stworzył ludzi: poznawanie Siebie i powiększanie Własnej wiedzy
NF5. Jaki materiał dowodowy potwierdza twierdzenie filozofii totalizmu sformułowane na bazie ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji, że “celem dla którego Bóg stworzył ludzi jest łatwiejsze, bezpieczniejsze, dokładniejsze i szybsze poznawanie przez Boga Siebie samego oraz powiększanie wiedzy i doskonałości Boga”
NF6. Nazwa dla obecnej fazy powiększania wiedzy przez Boga: “eksperymentowanie z szatańskością i z jej następstwami”
NF7. Z bezmyślnych sług, w świadomych partnerów i wspólników Boga
NF8. Które więc cechy ludzi Bóg ceni najbardziej
NF9. Formalny dowód naukowy potwierdzający że to ”Bóg stworzył parę pierwszych ludzi”, sformułowany zgodnie z zasadami logiki matematycznej
NG. BOSKIE METODY RZĄDZENIA CZŁOWIEKIEM I WSZECHŚWIATEM
NG1. Jakie czynniki ograniczają boski “pęd do wiedzy”
NG1.1. Tzw. “wolna wola” którą Bóg zmuszony był dać ludziom
NG1.2. Tzw. “kanon niejednoznaczności”
NG1.2.1. Generowanie przez Boga dwóch przeciwstawnych wyjaśnień dla każdej odnotowywalnej manifestacji
NG1.3. Tzw. “zasada obusieczności”
NG2. W jaki sposób Bóg ciągle osiąga swój najważniejszy cel “powiększania wiedzy”, na przekór że w swych działaniach Bóg musi uwzględniać wszystkie limitujące go ograniczenia
NG2.1. Utrzymywanie ludzi w całkowitym braku pewności czy Bóg istnieje
NG2.2. Stwarzanie dwóch niezależnych wyjaśnień dla każdego obserwowalnego faktu, z których jedno wyjaśnienie jest (1) religijne, drugie zaś (2) ateistyczne
NG2.3. Inspirowanie u ludzi poszukiwań twórczych
NG3. Jak Bóg inspiruje poszukiwania twórcze u ludzi
NG3.1. Rola tzw. “barier świadomościowych” oraz “poziomów wtajemniczenia” w ludzkich poszukiwaniach wiedzy
NG3.2. Promowanie ateizmu na Ziemi
NG3.3. Wykorzystanie motywujących zdolności “zła” – czyli śmierci, chorób, niesprawiedliwości, korupcji, itp.
NG4. Jak Bóg testuje moralność, jakość i potencjał poszczególnych ludzi
NG4.1. Poddawanie ludzi próbom i egzaminon
NG4.2. Typowy algorytm (przebieg) prób i egzaminów którym Bóg poddaje ludzi
NG4.3. Przykłady prób i egzaminów którym Bóg poddaje ludzi
NG5. Podsumowanie najważniejszych metod i mechanizmów zarządzania przez Boga moralnością indywidualnych ludzi
NG5.1. Dwa rodzaje moralności: (1) indywidualna i (2) grupowa
NG5.2. Metoda “kija i marchewki”
NG5.3. Metoda “dziel i rządź”
NG5.4. Samoregulujące się prawa moralne
NG5.5. Metoda “dopuszczaj poprawne rozwiązanie tylko kiedy ludzie już wypróbują wszystkie możliwe błędne rozwiązania”
NG5.6. Panowanie nad czasem
NG5.7. Uzależnianie tego co spotyka ludzi w młodości, od tego co ludzie ci czynią w wieku dorosłym
NG6. Podsumowanie najważniejszych metod i mechanizmów zarządzania przez Boga moralnością intelektów grupowych
NG6.1. Niematerialne nagrody w rodzaju osobistego szczęścia czy pokojowego życia otrzymywane przez ludzi żyjących wysoce moralnie
NG6.2. Wymóg osiągania nirwany przez ludzi pragnących skorzystać z tzw. uwięzionej nieśmiertelności – działający jako kara i doping dla poprawy swej moralności przez ludzi zachowujących się niemoralnie
NG6.3. Działanie obecności tzw. “10 sprawiedliwych” – których istnienie nagradza całą społeczność za przyciąganie do swego grona ludzi praktykujących totaliztyczną filozofię
NG6.4. “Przekleństwo wynalazców” – którego następstwa karzą całe społeczności za tolerowanie w swoim gronie niemoralnych ludzi
NH. INSPIRUJĄCE FABRYKACJE BOGA – PRZYKŁADOWO “WIELKI WYBUCH” CZY “NATURALNA EWOLUCJA”
NH1. Jakie istotne powody miał Bóg aby stworzyć “zasymulowaną historię wszechświata i człowieka” – czyli stworzyć zmyślone przez Boga przeciwieństwo “faktycznej historii wszechświata i człowieka”
NH2. Co stwierdza “zasymulowana historia wszechświata i człowieka” – czyli owa historia którą dzisiejsza nauka mozolnie odtwarza z “materiału dowodowego” powprowadzanego przez wszechmogącego Boga w strukturę otaczającego nas świata fizycznego
NH3. Co stwierdza “faktyczna historia wszechświata i człowieka” opisana w Biblii
NH4. Jakiej lekcji Bóg nam udziela poprzez nieprawdziwość owej “zasymulowanej historii wszechświata”
NH5. Jakie jeszcze inne symulacje Bóg urzeczywistnia na Ziemi
NH5.1. “Chochliki drukarskie” – czyli kolejna ogromna rodzina nieustannych podpuszczeń i żartów płatanych ludziom nieprzerwanie przez Boga dla istotnych powodów
NH5.2. Nieuchwytni i doskonale zamaskowani złośliwcy i bluzgacze o nadprzyrodzonych mocach działający obecnie w internecie
NI. KONCEPT ANIOŁÓW I DIABŁÓW
NI1. Skąd się wzięła idea diabłów i aniołów
NJ. KOSMICZNI KREWNIACY LUDZI – CZYLI KOLEJNA SYMULACJA BOGA
NK. BOSKA PROMOCJA TOTALIZMU I PASOŻYTNICTWA
NK1. Fakty dowodzące że Bóg jednak wspiera i toleruje powstanie i rozwój totalizmu
NK2. Powody i dowody boskiej promocji pasożytnictwa
Ilustracja N1 – Hinduski Bóg-Małpa
Monografia 13: Pasożytnictwo i ilustratywne metody jego zapobiegania przez Boga (ISBN 978-1-877458-13-2)
OA. PASOŻYTNICTWO – FILOZOFICZNE PRZECIWIEŃSTWO I ZAJADŁY WRÓG TOTALIZMU
OA1. Zdefiniujmy filozofię pasożytnictwa
OA2. Odmiany pasożytnictwa
OA2.1. Dwie podstawowe wersje pasożytnictwa: prymitywne
pasożytnictwo oraz wyrafinowane pasożytnictwo
OA2.2. Prymitywne pasożytnictwo
OA2.3. Wyrafinowane pasożytnictwo
OA2.4. Szatańskie pasożytnictwo
OA2.5. Instytucjonalne pasożytnctwo
OA3. Przewrotne sposoby pasożytów
OA3.1. W jaki sposób wyrafinowani pasożyci obchodzą naokoło prawa moralne
OA3.2. Jak pasożyci zmieniają innych ludzi w niewolników
OA4. Poziomy zaawansowania prymitywnego pasożytnictwa
OA4.1. Wydarzenie wyzwalające pasożytnictwo u indywidualnych ludzi
OA4.2. Kolejne stadia w zaawansowaniu się pasożytnictwa u indywidualnych ludzi
OA4.3. Instytucjonalne pasożytnictwo i wymuszana korupcja filozoficzna indywidualnych ludzi
OA4.4. Zachowanie pasożytniczych instytucji jakim pozwala się na wampirowanie bez końca
OA5. Poziomy zaawansowania wyrafinowanego pasożytnictwa
OA5.1. Poziomy zaawansowania wyrafinowanego pasożytnictwa u indywidualnych ludzi
OA5.2. Pseudo-moralność wyrafinowanego pasożytnictwa
OA6. Następstwa pasożytnictwa
OA-37 OA6.1. Pasożytnicze inklinacje kobiet
OA6.2. Podstawowe atrybuty instytucjonalnego pasożytnictwa
OA7. Jak rozpoznać pasożytów wokół nas
OA7.1. Różnice pomiędzy totaliztami i pasożytami
OA8. Podsumujmy czym jest pasożytnictwo
OA8.1. Pasożytnictwo jako śmiertelna choroba moralna
OA8.2. Pasożytnictwo jako urzeczywistnienie cyklu filozoficznego w dół pola moralnego
OA8.3. Pasożytnictwo jako przeciwieństwo cyklu filozoficznego w górę pola moralnego
OA8.4. Pasożytnictwo jako przeciwieństwo totalistycznych modeli rządzenia i własności
OA8.5. Totalizm i pasożytnictwo jako moralne odpowiedniki ruchu liniowego i ruchu obrotowego
OA8.6. Pasożytnictwo jako manifestacja deficytu energii moralnej
OA8.6.1. Współczynnik “μ” do wyrażania poziomu czyjejś energii moralnej
OA8.6.2. Jak oszacować poziom energii moralnej, którą dany intelekt zdołał zgromadzić
OA8.6.3. Związek pomiędzy “μ” i stanami intelektów
OB. JAK BÓG KORYGUJE MORALNOŚĆ PRZEZ ZSYŁANIE KATAKLIZMÓW NA PASOŻYTNICZE SPOŁECZNOŚCI
OB1. Jak społeczeności mogą się bronić przed zaadoptowaniem pasożytnictwa
OC. PASOŻYTNICZE CYWILIZACJE
OC1. Przykład jak nasza cywilizacja może stać się pasożytniczą cywilizacją
OC2. Naturalna transformacja całych pasożytniczych cywilizacji: z instytucjonalanego pasożytnictwa w szatańskie pasożytnictwo
OC2.1. Jak wygląda życie w cywilizacjach praktykujących instytucjonalne pasożytnictwo
OC2.2. Zdefiniujmy “szatańskich pasożytów” oraz “szatańskie pasożytnictwo”
OC3. Urządzenia techniczne używane przez szatańskich pasożytów do zniewalania innych cywilizacji
OC3.1. Komory oscylacyjne
OC3.2. Magnokrafty
OC3.3. Urządzenia migotania telekinetycznego
OC3.4. Wehikuły czasu
OC3.5. Urządzenia do komunikacji telepatycznej
OC3.6. Telekinetyczne generatory darmowej energii
OC4. Udoskonalanie moralności wszechświata za pośrednictwem naturalnego mechanizmu transformacji instytucjonalnych pasożytów w szatańskich pasożytów, którzy potem dopingują groźbą agresji i zniewolenia wszelkie wygodnickie cywilizacje
OC5. Obrona totaliztów przed atakami wyznawców pasożytnictwa
OC5.1. Obrona totaliztów przed fizycznymi atakami wyznawców pasożytnictwa
OC5.2. Obrona totaliztów przed pyskówkami i agresją uczuciową wyznawców pasożytnictwa
OC5.3. Obrona totaliztów przed zagrożeniami duchowymi ze strony wyznawców pasożytnictwa
OC6. W podsumowaniu
OD. METODY UŻYWANE PRZEZ BOGA DLA ZAPOBIEGNIĘCIA ABY LUDZKOŚĆ STAŁA SIĘ PASOŻYTNICZĄ CYWILIZACJĄ
OD1. Żelazna zasada Boga aby wszystkim tym którzy silnie w coś wierzą zawsze dostarczać materiału dowodowego na utwierdzenie ich wierzeń
OD2. “Omenowe” oraz “przepowiedniowe” znaczenie boskich “symulacji” wehikułów latających
OD3. Symulowanie okupacji Ziemi przez pasożytniczych UFOnautów
OD4. Co to takiego owe boskie ”symulacje” UFO
OD5. Dowód jaki potwierdza, że manifestacje UFO na Ziemi rzeczywiście są ”symulacjami” Boga, a nie faktyczną skrytą okupacją Ziemi przez sztańskich UFOnautów
ilustracja (rysunek OD1 – indyjski deita zwany Murugan)
Monografia 14: Symulacja UFO i skrytej okupacji Ziemi przez UFO (ISBN 978-1-877458-14-9)
P. DOWODY ŻE NA ZIEMI ”SYMULOWANA” JEST SYTUACJA IŻ MAGNOKRAFTO-PODOBNE UFO SKRYCIE OKUPUJĄ LUDZKOŚĆ
P1. Struktura formalnego dowodu, że “UFO to już zbudowane magnokrafty”
P2. Prezentacja formalnego dowodu, że “UFO to już zbudowane magnokrafty”
P2.1. Zbieżność kształtów pojedynczych UFO z kształtami dyskoidalnego magnokraftu
P2.1.1. Czynniki zniekształcające obserwowalne kształty UFO
P2.2. Identyczność sprzęgnięć UFO i połączeń magnokraftów
P2.3. Rozlokowanie pędników UFO identyczne jak w układzie napędowym magnokraftu
P2.3.1. Jaka jest wymowa faktu, że poszukiwania nigdy NIE pozwalają odnaleźć autorów autentycznych i wyraźnych zdjęć UFO
P2.4. Wykorzystywanie oddziaływań magnetycznych do formowania sił napędowych
P2.4.1. Dlaczego zasada działania magnokraftu nie została sformułowana już ponad 50 lat temu
P2.5. Wytwarzanie przez pędniki UFO pulsującego pola magnetycznego
P2.6. Tworzenie obowodów magnetycznych
P2.7. Formowanie wiru magnetycznego
P2.8. Indukowanie prądów elektrycznych
P2.9. Zdolność UFO do działania we wszystkich trzech trybach charakterystycznych dla magnokraftu
P2.10. Odchylające oddziaływanie na promieniowanie elektromagnetyczne
P2.11. Zależność pomiędzy kolorem świecenia zjonizowanego powietrza a biegunem magnetycznym pędnika statku
P2.12. Magnetyczny charakter lotu jaki przeczy prawom hydromechaniki
P2.13. Dalsze podobieństwa UFO i magnokraftów nie włączone do tego dowodu jakie jednak kiedyś też mogłyby zostać użyte w dowodzeniu
P2.13.1. Nieobecność części mechanicznie współpracujących ze sobą
P2.13.2. Emitowanie przez UFO różnorodnych sygnałów świetlnych charakterystycznych dla magnokraftu
P2.13.3. Zdolność do płynnego sterowania zasobami energii statku
P2.14. Jak błędne potrafią być naukowe analizy zdjęć UFO
P2.14.1. Orzeknięcie fałszerstwa zdjęć UFO w oparciu o dowody ich autentyczności
P2.14.2. Orzeknięcie przez NASA, że zdjęcie UFO to zdjęcie kolidujących galaktyk
P2.15. Podsumowując rozważania i materiał dowodowy z podrozdziału P2
P2.16. Bóg by zamknął dla siebie pole przyszłych manewrów gdyby Jego ”symulacje” UFO nie były absolutnie doskonałe
P2.17. Źródła literaturowe dla podrozdziału P2
P3. Powody obecności UFO na Ziemi
P3.1. Ilustracyjne edukowanie ludzkości o niebezpieczeństwach pasożytnictwa nakłada wymóg celowego ”symulowana” na Ziemi skrytej okupacji ludzkości przez UFO
P3.2. ”Symulowanie” skrytej okupacji Ziemi przez UFO nakłada na UFOnautów specyficzne wymogi co do zasad ich zachowywania się wobec ludzi
P3.3. Następstwa realistycznej ”symulacji” skrytej okupacji Ziemi przez UFO
P3.4. Dlaczego nie jest możliwe, że UFOnauci są ”symulowani” jako przebywający na Ziemi aby nam pomagać
P4. Formalny dowód na faktyczność symulacji iż “Ziemia okupowana jest przez UFO”
P5. Stopniowa ewolucja idei aby na Ziemi ”zasymulować” sytuację, że ludzkość jest skrycie okupowana przez szatańskich UFOnautów
P5.1. Pierwsze zetknięcia ludzkości z ”symulacjami” dzisiejszych UFO i UFOnautów
P5.2. Skąd się wzięła pierwsza idea aby stwarzać istoty o cechach UFOnautów
P5.3. Jakie dowody potwierdzają, że idea istot o cechach UFOnautów znana już była w czasie formowania hinduizmu, czyli pierwszej religii na Ziemi
P6. W ”symulację” okupacji Ziemi przez UFO wbudowane są też sugestie że ludzkość pochodzi z odległego systemu gwiezdnego
P6.1. Opis raju jest zbieżny z konstrukcją teleportacyjnego UFO typu K7
P6.2. Długowieczność Adama i Ewy wskazuje na ich pochodzenie z planety około czterokrotnie większej od Ziemi
P6.3. Niewykorzystywany potencjał ludzkiego mózgu sugeruje naszą ewolucję zachodzącą na planecie o grawitacji około czterokrotnie większej od Ziemi
P6.4. Wzrost ludzi jest odpowiedni do planety około czterokrotnie większej od Ziemi
P6.5. W starożytności na Ziemi miała miejsce kontr-ewolucja ludzkości od zaawansowania ku zdziczeniu
P6.6. Wymowa odkrycia planety podobnej do Ziemi
P7. Na zakończenie
32 ilustracje – fotografie UFO (rysunki P1 do P32)
Monografia 15: Obserwacje wehikułów UFO i urządzeń UFOnautów (ISBN 978-1-877458-15-6)
Q. OBSERWACJE UFO CZTEROPĘDNIKOWEGO
Q1. Klasyczne przypadki obserwacji czteropędnikowego UFO
Q2. Fotografie czteropędnikowego UFO
3 rysunki (Q1 do Q3)
R. OBSERWACJE UFOnautów UŻYWAJĄCYCH MAGNETYCZNEGO NAPĘDU OSOBISTEGO
R1. Charakterystyczny wygląd użytkowników napędu osobistego
R2. Niezwykłe możliwości UFOnautów użytkujących napęd osobisty
R3. Ślady wypalane przez napęd osobisty UFOnautów
R4. Mitologiczne opisy użycia magnetycznego napędu osobistego
R4.1. Wampiry i inne mitologiczne istoty eksploatujące ludzi
R4.2. Krwiopijne “maskotki” UFOnautów
R5. Historyczne opisy użycia magnetycznego napędu osobistego
R6. Pułapka światopoglądowa
R7. Podsumowanie
7 rysunków (R1 do R7)
S. OBSERWACJE KOMORY OSCYLACYJNEJ NA POKŁADACH UFO
S1. Obserwacje i fotografie komór oscylacyjnych używanych w UFO
S1.1. Kolumny pola magnetycznego z pędników UFO posiadają kwadratowy przekrój poprzeczny
S1.2. Wyloty pędników u UFO są kwadratowe, zaś wgląd w nie ujawnia żółte wstęgi iskier elektrycznych obiegających ich wnętrze
S1.3. Kapsuły dwukomorowe uformowane z dwóch komór są często zauważane u przelatujących UFO a nawet fotografowane
S1.4. Komory oscylacyjne były widziane na pokładach UFO i opisane przez licznych świadków
S2. Pośrednie dowody użycia komór oscylacyjnych przez UFO
S3. Pozostałości materialne komór oscylacyjnych UFO
S4. Mitologiczne opisy komory oscylacyjnej
S5. Historyczne opisy komory oscylacyjnej
S6. Zdjęcie komory oscylacyjnej niewidzialnego UFO drugiej generacji
S7. Podsumowując ten rozdział
8 rysunków (S1 do S8)
T. OBSERWACJE UFO DRUGIEJ I TRZECIEJ GENERACJI
T1. Obserwacje komór oscylacyjnych drugiej i trzeciej generacji
T2. Obserwacje działania UFO z napędem telekinetycznym
T3. Obserwacje potwierdzające istnienie UFO działających jako wehikuły czasu
T4. Poziom technologii u UFO drugiej i trzeciej generacji
T5. Podsumowanie
Rysunek T1.
Monografia 16: Uprowadzenia ludzi do UFO (ISBN 978-1-877458-16-3)
U. SYSTEMATYCZNE UPROWADZANIE DO UFO MIESZKAŃCÓW ZIEMI
U1. Dwie kategorie uprowadzanych do UFO: świadomi i nieświadomi
U2. Historia ewolucji mojej wiedzy o skali uprowadzeń ludzi do UFO
U3. Jak obiektywnie sobie udowodnić, że my sami też jesteśmy systematycznie uprowadzani do UFO
U3.1. Blizna na nodze po “implancie identyfikującym” stanowiąca dowód naszych uprowadzeń do UFO
U3.1.1. Ilu UFOnautów i ile wehikułów UFO nieustannie stacjonuje na Ziemi
U3.1.2. “Rods”: empiryczny dowód na ogromne zagęszczenie niewidzialnych wehikułów UFO operujących na Ziemi
U3.1.3. Niektóre następstwa armii okupacyjnej UFOnautów stacjonującej na Ziemi
U3.1.4. Jak wykrywać na naszych nogach bliznę po implancie UFO
U3.2. “Implant indoktrynujący” w naszej skroni
U3.2.1. Test MIR (Magnetic Implant Response)
U3.2.2. Niektóre następstwa obecności implantu indoktrynującego UFO w naszej skroni
U3.3. Instalowanie innych implantów oraz sińce na naszym ciele pochodzące od UFO
U3.4. Następstwa uprowadzeń do UFO
U3.5. Zewnętrzne dowody naszego uprowadzania do UFO
U3.6. Obserwacje następstw działania napędu telekinetycznego w naszych mieszkaniach
U3.7. Gwałcenie nas przez UFOnautów i UFOnautki
U3.7.1. Wykrywanie u siebie następstw gwałcenia przez UFOnautów
U3.8 Instrumentalne wykrywanie nalotów UFO na nasze mieszkanie
U4. Jak UFOnauci nas eksploatują
U4.1. Dotychczas zidentyfikowane formy eksploatowania Ziemian przez UFOnautów
U4.2. Produkcja “biorobotów”
U4.3. Nazwijmy sytuację po imieniu, czyli słownik modelu okupacyjnego
U4.4. Sprzedawczyki i kolaboranci
U5. Badania uprowadzeń do UFO
U5.1. Badania wykrywalności oznak naszych uprowadzeń do UFO
U5.2. Inne badania otwarte dla każdego z nas
U5.3. Przykłady tematów badań dla studentów i naukowców
U6. Interpretacje raportów z uprowadzeń do UFO
U7. Na zakończenie tego rozdziału
UB. UPROWADZENIE MISS NOSBOCAJ NA POKŁAD UFO
Rysunek U1 (blizna na nodze po inplancie identyfikacyjnymj)
Monografia 17: Wymowa materiału dowodowego o UFO (ISBN 978-1-877458-17-0)
V. DOWODY NIEUSTANNEJ DZIAŁALNOŚCI UFO NA ZIEMI
V1. Kategorie materiału dowodowego który dokumentuje że na Ziemi faktycznie “symulowana” jest sytuacja jakby ludzkość była eksploatowana przez szatańskich UFOnautów
V2. Jak więc mamy się bronić przed owymi “symulacjami” UFOnautów
V3. Wzajemne szachowanie się, używane przez “symulacje” szatańskich UFOnautów dla zwodzenia i paraliżowania naszej samoobrony
V4. Fotografie UFO oraz wizualne obserwacje UFO i ich załogantów
V5. Trwałe ślady materialne działalności UFOnautów na naszej planecie
V5.1. Lądowiska UFO
V5.2. Miejsca eksplozji UFO
V5.3. Podziemne tunele wytopione przez UFO
V5.3.1. Jelenia Jaskinia (Deer Cave) z Północnego Borneo najbardziej spektakulanym przykładem tunelu UFO
V5.3.2. Szkliste tunele UFO spod Babiej Góry w Polsce
V5.3.3. Władca świata – czyli “symulacja” UFOnauty
pełniącego rolę gubernatora Ziemi
V5.4. Substancje porzucane lub gubione przez UFO
V5.5. Fragmenty powłok UFO
V5.6. Miniaturowe sondy UFO zwane “orbs” lub “rods”
V6. Ślady działalności “symulacji” UFOnautów na naszej planecie, wpisane na trwale do naszej kultury
V7. Powszechnie spotykane “zjawiska natury” jakie zawierają w sobie materiał dowodowy, że zaindukowane one zostały przez UFO
V8. Spektakularne akty zniszczenia noszące cechy ataków UFOnautów
V8.1. Odparowanie WTC przez UFO
V8.2. Eksplodowanie promu Columbia przez UFO
V8.3. Inne co bardziej spektakularne przypadki ataku UFOnautów na USA
V8.4. Najgorszy scenariusz “wielkiego bangu”
V8.5. Tsunami zaindukowane przez UFOnautów w dniu 26 grudnia 2004 roku
V8.6. Jak się bronić przed owymi morderczymi atakami UFOnautów
V9. Na zakończenie
7 rysunków (V1 do V7)
Monografia 18: Historia i końcowe informacje tej monografii (ISBN 978-1-877458-18-7)
W. POCHODZENIE I STOPNIOWA EWOLUCJA TEJ MONOGRAFII
W1. Dlaczego niniejsza monografia została napisana
W2. Gorzkie następstwa moich poszukiwań prawdy
W3. Wszystko co tutaj opisałem ja faktycznie doświadczyłem
W4. Historia mojego życia i badań, a więc i historia niniejszej monografii
W5. Pospekulujmy o przyszłości
Rysunki W1 do W3 (lądowiska UFO, płytki Jezusa, herb Ratzingera)
X. PODSUMOWANIE
Y. LITERATURA POSZERZAJĄCA TREŚĆ TEJ MONOGRAFII
Z. O AUTORZE